Sökväg


Om oss
Om representationen

Kommissionen fastställer årsprioriteringar för tillväxten i EU
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

12/01/2011

EU har en omfattande plan för att hantera den ekonomiska krisen och påskynda tillväxten. Men nu behöver insatserna samordnas och prioriteras. Detta är kommissionens budskap i dag. Den årliga tillväxtöversikten ger EU tydlig vägledning inför nästa år, med tio angelägna och brådskande åtgärder som inriktas på makroekonomisk stabilitet och budgetåtstramningar, strukturreformer och tillväxtsstimulerande åtgärder. Med tillväxtöversikten inleds den första europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken, som även påverkar regeringarnas ekonomiska politik och finanspolitik. När Europeiska rådet antagit rekommendationerna kommer de att påverka både medlemsländernas politik och deras nationella budgetar. Därför kommer medlemsländerna och kommissionen att föra uttömmande diskussioner om den makroekonomiska stabiliteten, reformer och tillväxtstimulerande insatser.

  IP/11/22

  Bryssel den 12 januari 2011

   

  Den här första årliga tillväxtöversikten inleder en ny era i fråga om ekonomisk styrning i EU. Tillväxtöversikten sammanfattar de olika insatser som är avgörande för att stärka återhämtningen på kort sikt, hålla jämna steg med stora konkurrenter och hjälpa EU att nå målen i Europa 2020-strategin.   

  I meddelandet talar kommissionen om samlade insatser för återhämtning, som inriktas på de åtgärder som står i fokus för 2020-strategin och som gäller behovet av ordentliga budgetåtstramningar för att stärka den makroekonomiska stabiliteten, strukturreformer för att öka sysselsättningen och tillväxtstimulerande åtgärder.

  Den årliga tillväxtöversikten avser hela EU men bör anpassas till varje medlemslands specifika situation.

  Kommissionen beskriver tio åtgärder på tre viktiga områden. Dessa områden är de grundläggande förutsättningarna för tillväxt, stimulansåtgärder för ökad sysselsättning och nya arbetstillfällen samt åtgärder för att påskynda tillväxten.

  Som ett led i den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken och enligt Europa 2020-strategin kommer kommissionen med början år 2011 att varje år se över EU:s främsta ekonomiska utmaningar och föreslå prioriterade åtgärder för att bemöta dem. Detta görs i en årlig tillväxtöversikt som ingår i underlaget för Europeiska rådets vårmöte.

  Mer information:

  Ordförande José Manuel Barrosos webbplats

  Ordförandens presskontakter finns på twitter

  Se pressmeddelandet i sin helhet (på finska).

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Greklands EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Kroatien
  EU och du
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början