Representationen i Finland

Nyheter

Pages

Matkapuhelimen käyttö muissa EU-maissa halpenee
15/06/2017

Från och med den 15 juni kan du använda ditt finska mobilabonnemang när du reser i andra EU-länder utan att behöva oroa dig för höga telefonräkningar.

21/06/2017

I dag har EU:s regionala förvaltningsfond för insatser med anledning av krisen i Syrien antagit nya projekt med ett totalbelopp på 275 miljoner euro. Dessa projekt ska stödja flyktingar och överbelastade värdsamhällen i Turkiet, Libanon, Jordanien, Irak, västra Balkan och Armenien.

Område:
Migration
20/06/2017

EU:s innovationsresultat fortsatte att växa förra året, trots att något ojämna framsteg kunde konstateras i Europa.

Område:
Vetenskap och teknik
20/06/2017

I samband med FN:s världsdag för flyktingar lanserar EU-kommissionen i dag ett verktyg för att kartlägga kompetensen hos personer från länder utanför EU.

Område:
Migration
Euroopan syyttäjänvirasto
15/06/2017

EU-länderna går miste om minst 50 miljarder euro i momsintäkter om året på grund av internationella bedrägerier. Varje år tjänar den gränsöverskridande organiserade brottsligheten miljardbelopp på att kringgå nationella regler och undgå åtal. För att lösa detta problem har Finland och 19 andra EU-länder beslutat att inrätta en europeisk åklagarmyndighet, som kommer att göra snabba utredningar i hela EU och utbyta information i realtid.

Europa Teema 3/2017 Euroopan globalisaatiorahasto EGR
15/06/2017

Genom EU:s  globaliseringsfond har redan drygt 30 miljoner euro i sysselsättningsstöd betalats ut till Finland. Stödet hjälper arbetstagare som har förlorat jobbet till följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen eller strukturella förändringar i världshandeln. I vår Tema-publikation (på finska) presenteras fondens verksamhet i Finland, framför allt i Saloområdet.

Område:
Sysselsättning, tillväxt och investeringar
Euroopan komission varapuheenjohtajat Jyrki Katainen ja Valdis Dombrovskis
15/06/2017

Genom EU:s  globaliseringsfond har redan drygt 30 miljoner euro i sysselsättningsstöd betalats ut till Finland. Stödet hjälper arbetstagare som har förlorat jobbet till följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen eller strukturella förändringar i världshandeln. I vår Tema-publikation (på finska) presenteras fondens verksamhet i Finland, framför allt i Saloområdet.

Område:
Sysselsättning, tillväxt och investeringar
EU:n puolustusyhteistyö
15/06/2017

Förra veckan presenterade EU-kommissionen ett diskussionsunderlag för EU:s framtida försvar. Kommissionens viceordförande Jyrki Katainen berättar i Yles Politiikkaradio om sina tankar om EU:s försvarssamarbete och om hur man kan effektivisera användningen av försvarsanslagen.

Erasmus 30 vuotta
15/06/2017

EU:s studentutbytesprogram Erasmus fyller 30 år. För att uppmärksamma jubileet har EU-kommissionen tagit fram en ny mobilapp för nuvarande och framtida utbytesstudenter. Med hjälp av appen kan man t.ex. lätt följa med det administrativa förloppet när det gäller ansökan, underteckna studieavtalen, dela med sig av och leta efter tips om studieorten samt förbättra sina språkkunskaper genom nätbaserade språkkurser och med hjälp av en personlig mentor.

Område:
EU i korthet
Euroopan huumausaineiden ja niiden väarinkäytön seurantakeskus EMCDDA
15/06/2017

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) har offentliggjort sin årliga rapport om narkotikasituationen i EU. Den del av rapporten som handlar om Finland har gjorts i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd (THL). I Finland beslagtas främst amfetamin och marijuana. År 2015 dog 166 personer i Finland till följd av en dödlig överdos.

Pages