Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

CE-merkintä: tuote vastaa vaatimuksia
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

CE-merkintä mahdollistaa tuotteen vapaan liikkumisen Euroopan talousalueella. Se on valmistajan vakuutus siitä, että tuote täyttää Euroopan unionin asettamat turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä ja kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset. CE-merkinnästä hyötyvät monet suomalaisetkin yritykset, joiden tuotteiden pääsyn eurooppalaisille markkinoille merkintä takaa.

CE-merkintä: tuote vastaa vaatimuksia

Tuotteiden vapaa liikkuminen on yksi EU:n sisämarkkinoiden pääperiaatteista ja tavoitteista. EU:ssa hyväksyttiin 1980-luvun puolivälissä ns. uusi lähestymistapa teknisessä yhdenmukaistamisessa ja standardisoinnissa. Uuden lähestymistavan direktiiveissä esitetään olennaiset turvallisuutta, terveyttä, ympäristöä ja kuluttajansuojaa koskevat vaatimukset, jotka koskevat samanlaisina monia tuotteita. Niiden mukaan valmistetut tuotteet voidaan varustaa CE-merkinnällä.

Uusi lähestymistapa kattaa parikymmentä tuoteryhmää, joihin kuuluvat esimerkiksi:

 • henkilösuojaimet
 • hissit
 • huviveneet
 • kaasulaitteet
 • koneet
 • lelut
 • mittauslaitteet
 • nestemäisillä tai kaasumaisilla polttoaineilla kuumennettavat kuumavesikattilat
 • terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet
 • painelaitteet
 • pienjännitelaitteet
 • rakennustuotteet
 • räjähdysvaarallisten tilojen laitteet
 • radio- ja telepäätelaitteet

CE-merkintä on valmistajan tae siitä, että tuote on EU:n laatuvaatimusten mukainen. Jotkin tuotteet, kuten lelut, voivat saada CE-merkinnän jo valmistajan vakuutuksen perusteella ilman erityisiä testejä. Toisissa tapauksissa, kuten vaarallisten koneiden tai henkilösuojainten kohdalla, merkinnän käyttö on sallittua vasta ulkopuolisen laitoksen testien jälkeen. Suomessa tuotetestejä tekevät muiden muassa Inspecta Oy, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT), SGS Fimko Oy, Sähkötarkastus Fimtekno Oy, Teknillinen tarkastuskeskus, Työterveyslaitos ja Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT).

CE-merkintä tehdään tuotteeseen tai sen pakkaukseen tai valmistuskilpeen. Mikäli tämä ei ole mahdollista, merkinnän voi sijoittaa tuotteeseen liittyvään asiakirjaan tai ohjeisiin. Keskeistä on, että merkintä on tehty näkyvästi, helposti luettavalla tavalla ja pysyvästi. CE-merkintään sekoitettavissa olevien merkintöjen tekeminen on kielletty, mutta muut merkinnät ovat sallittuja, jos ne eivät vähennä CE-merkinnän näkyvyyttä tai luettavuutta. Tällaisia ovat esimerkiksi testauslaboratorioiden merkit, kuten useista sähkötuotteista, koneista ja kaasulaitteista suomalaisille tuttu FI-merkki.

Suomessa CE-merkintää koskevat periaatteet on vahvistettu lailla 1376/94. Suomen standardisoimisliitto on julkaissut CE-merkinnästä oppaita. Lisätietoja

Yleisohjeet CE-merkinnästä: neuvoston päätös 93/465/ETY

Suomen kansalliseen lainsäädäntöön voi tutustua valtion säädöstietopankissa verkko-osoitteessa www.finlex.fi.

 • Laki tiettyjen tuotteiden varustamisesta CE-merkinnällä (1376/94)

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
http://www.sfs.fi

Ilmoitustaulu


Oikotie

Euroopan komissio
Komissaarit
Kehitysyhteistyön teemavuosi
Kirjoituskilpailu
Latvia
Resurssitehokkuus
Europe Direct
Sinun Eurooppasi -neuvonta
EU Bookshop
Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
Viimeisin päivitys: 22/12/2011  |Sivun alkuun