Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Lentomatkustajan oikeudet
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

Jos lento peruuntuu tai myöhästyy tai matka keskeytyy ylivarauksen takia, matkustajalle saattaa koitua paljon harmia. Euroopan unioni paransi lentomatkustajien oikeuksia helmikuussa 2005 voimaan tulleella asetuksella, jota sovelletaan kaikissa jäsenmaissa.

Lentomatkustajalla on tiettyjä oikeuksia, jotka koskevat tiedonsaantia lennoista ja varauksista, viivästyksiä ja peruutuksia, ylivarausta, korvauksia onnettomuustapauksissa ja valmismatkoilla kohdattuja vaikeuksia. Vuonna 2005 voimaan tulleilla säännöillä on parannettu ja laajennettu lentomatkustajien oikeuksia kotimaisilla ja kansainvälisillä tilaus- ja reittilennoilla. Viivästyksiä ja peruutuksia, ylibuukkausta ja tiedonsaantia koskevia sääntöjä sovelletaan kaikkiin EU:ssa sijaitsevalta lentokentältä lähteviin lentoihin sekä kaikkiin EU:ssa sijaitsevalle kentälle EU:n ulkopuolelta saapuviin lentoihin silloin, kun lentoa liikennöi jonkin jäsenmaan lentoyhtiö.

Jos matkustaja on saapunut lähtöselvitykseen ajoissa ja häneltä evätään pääsy lennolle ylivarauksen takia, hänellä on oikeus rahallisen korvaukseen ja lentoyhtiön tarjoamaan apuun. Kun matkustajia on enemmän kuin koneessa on paikkoja, lentoyhtiöiden on ensimmäiseksi etsittävä vapaaehtoisia, jotka ovat valmiita luopumaan paikoistaan sovittuja etuuksia vastaan. Jos matkustaja ei ilmoittaudu vapaaehtoiseksi, mutta silti menettää varaamansa paikan, on lentoyhtiön maksettava hänelle korvauksia lennon pituudesta riippuen 250:sta jopa 600 euroon. Lisäksi lentoyhtiön on joko järjestettävä hänelle vaihtoehtoinen kuljetus määränpäähän tai maksettava matkalipun hinta takaisin.

Mikäli lento viivästyy useita tunteja tai peruuntuu kokonaan, lentoyhtiön on tarjottava matkustajille ateriat ja virvokkeet, tarvittaessa hotellimajoitus kuljetuksineen sekä mahdollisuus käyttää puhelinta. Jos lento myöhästyy yli viisi tuntia, lentoyhtiön on oma-aloitteisesti tarjouduttava korvaamaan lipun hinta.

Valmismatkoilla matkan määräpaikasta riippumatta vahingonkorvausta voi hakea matkanjärjestäjältä, jos se ei pysty tarjoamaan kaikkia EU:n alueella varattuja palveluja, kuten jotakin valmismatkaan sisältyvää lentoa. Jos varatusta valmismatkasta merkittävää osaa ei pystytä toteuttamaan, matkanjärjestäjän velvollisuutena on auttaa matkustajaa ja huolehtia vaihtoehtoisista järjestelyistä ilman, että tästä aiheutuu matkustajalle ylimääräisiä kustannuksia.

Jos matkustajalle ei tarjota hänelle kuuluvia oikeuksia, hänen kuuluu valittaa lennon lentävälle lentoyhtiölle. Mikäli lentoyhtiö ei suostu korvauksiin, asiasta voi tehdä valituksen kansalliselle valvontaelimelle. Suomessa valituksia käsittelevät Kuluttajavirasto sekä kuluttajavalituslautakunta. Euroopan komissiolta voi pyytää lisätietoa faksitse (+32-2) 299 10 15 sähköpostitse tren-aprights@ec.europa.eu.

Lisätietoja:

Esite: lentomatkustajan oikeudet lyhyesti

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä

Kuluttajavirasto

Kuluttajavalituslautakunta

Ilmoitustaulu


Oikotie

Euroopan komissio
Komissaarit
Kehitysyhteistyön teemavuosi
Luxemburg
Resurssitehokkuus
Europe Direct
Sinun Eurooppasi -neuvonta
EU Bookshop
Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
Viimeisin päivitys: 22/12/2011  |Sivun alkuun