Sökväg


Om oss
Om representationen

Djurpasset med på resan!
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint
Djurpasset med på resan!

I juli 2004 tog man i bruk ett djurpass som gör det lättare att resa med katter, hundar och tamillrar inom EU. Passet kan köpas av veterinären och ser likadant ut i alla EU-länder.

 

Djurpasset gör det lättare att resa med hundar, katter och tamillrar inom Europa. Förutom i EU-länderna har passet tagits i bruk också i Norge, Schweiz, San Marino och Liechtenstein. Passet är djurets officiella resedokument som visar att djuret har id-märkts och uppfyller de krav som gäller för transport mellan EU-länderna. Det är obligatoriskt bara för hundar, katter och tamillrar som tas med utanför hemlandets gränser eller som säljs till ett annat EU-land. Om djuret inte tas med utomlands behöver det inget pass.

 

Djurpasset kan köpas av veterinären. Priset varierar efter den normala besöksavgiften och den eventuella vård som måste ges innan passet utfärdas. Själva passet kostar inte nödvändigtvis någonting.

 

Innan passet utfärdas kontrollerar veterinären att djuret har id-märkts genom tatuering eller med ett mikrochip under huden, och att det har vaccinerats mot rabies. Hundar och katter måste dessutom behandlas mot bandmask, som orsakar echinokockos. Om allt är i sin ordning antecknar veterinären detta i passet och styrker uppgifterna med en stämpel och sin underskrift. Passet innehåller uppgifter om djuret och dess ägare, om de vaccinationer djuret fått samt om eventuella behandlingar mot fästingar och echinokockos. Uppgifter om veterinärundersökningar och vaccinationer som gjorts efter det att passet utfärdades förs också in i passet. Veterinären kontrollerar alltid djurets id-märkning när han för in nya uppgifter i passet. Passet är i kraft så länge djurets rabiesvaccination är i kraft.

 

Djurpasset är praktiskt också för djur som tas med till länder utanför EU. I passet finns det plats för anteckningar om vaccinationer och behandlingar som inte krävs då man reser inom EU, men som kan vara obligatoriska om man tar med sig djuret till ett land utanför EU. Passet visar också att djuret uppfyller importkraven när det återvänder till EU.

 

* * *

Syftet med importkraven på djur är att förhindra att sjukdomar som överförs från djur till människor sprids i Europa. Hundar, katter och tamillrar får ett eget pass eftersom det är mer sannolikt att de sprider rabies än att t.ex. marsvin eller kaniner gör det.

 

Tamillernär ett mårddjur som bland annat är släkt med illern och hermelinen. Tamillern förädlades ursprungligen för att användas vid jakt av kaniner och små gnagare men har senare blivit ett populärt sällskapsdjur. I Finland finns uppskattningsvis 1 000–1 500 tamillrar som sällskapsdjur.

 

 

Rabiesär en sjukdom som angriper det centrala nervsystemet hos jämnvarma djur och hos människor. Rabies sprids vanligen genom bett av ett smittat djur, i huvudsak viltlevande rovdjur som räv eller mårdhund samt husdjur som hund eller katt. I våra grannländer förekommer rabies bland annat i Ryssland och de baltiska länderna.

Echinokockosär en farlig sjukdom som överförs från djur till människa, t.ex. via avföring som fastnat i pälsen på en hund. Hos människor orsakar echinokockos cystor främst i levern eller lungorna, men också i njurarna eller hjärnan. I värsta fall är sjukdomen dödlig.

 

 

Mer information

 

Kommissionens beslut av den 26 november 2003 om upprättande av en förlaga till pass för transport av hundar, katter och illrar

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/sv/oj/dat/2003/l_312/l_31220031127sv00010013.pdf

 

Livsmedelssäkerhetsverket

http://www.evira.fi/portal/se/djur_och_h__lsa/inforsel_och_utforsel/hundar__katter_och_illrar/inforsel_fran_eu-lander_och_norge/

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Skrivtävling
Latvia
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början