Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Enemmistö suomalaisnuorista kannattaa EU-jäsenyyttä, nuorten EU-tiedoissa parantamisen varaa
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

03/06/2010

Euroopan komission Suomen-edustuston tekemän tutkimuksen mukaan enemmistö lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista suhtautuu EU-jäsenyyteen myönteisesti (51,3 prosenttia). Suomen EU-jäsenyyttä 'hyvänä asiana' pitävien osuus on yhteneväinen viimeisen Eurobarometrimittauksen kanssa, jonka mukaan 51 prosenttia suomalaisista vastaajista piti Suomen EU-jäsenyyttä 'hyvänä asiana'.

  Enemmistö suomalaisnuorista kannattaa EU-jäsenyyttä, nuorten EU-tiedoissa parantamisen varaa

  Suomalaisten nuorten EU-asenteita ja EU-tuntemusta on tutkittu melko vähän. Edustuston syksyllä 2009 teettämässä kyselytutkimuksessa kartoitettiin nuorten EU-asenteiden lisäksi EU-tiedon lähteitä ja tiedon tarpeita. Nuorten EU-tiedoissa on parantamisen varaa, sillä enemmistö vastanneista arvioi tietävänsä EU:sta "jonkin verran". Nuorten tärkeimpiä EU-tiedon lähteitä ovat televisio, sanomalehdet, Internet ja koulu. Enemmistö vastaajista (55,2 prosenttia) koki saavansa riittävästi tietoa EU-asioista koulussaan. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat vastasivat hieman lukiolaisia useammin, etteivät saa riittävästi tietoa EU:sta koulussaan.

  Nuoret toivoivat EU:n puuttuvan ympäristökysymyksiin, turvallisuuteen, talouteen, kansainvälisten kriisien hallintaan ja kehitysyhteistyöhön. Vähiten EU:n toivottiin puututtavan verotukseen, koulutusasioihin ja kuluttajansuojaan.

  Kyselyyn vastasi yhteensä 1006 oppilasta suomalaisista lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista. Vastaajat olivat syntyneet vuosien 1986–1995 välillä, ja kyselyyn tuli vastauksia kaikista Suomen maakunnista. Opettajat osallistuivat aktiivisesti kyselytutkimuksen toteutukseen oppilaitoksissa.

  Tutkimusraportti

  Lisätietoja raportin tekijältä: johanna.kaprio@ext.ec.europa.eu, p. 0400 164 802

  ----------------------------
  Marjatta Hautala
  Tiedotuspäällikkö
  Euroopan komission Suomen-edustusto
  Pohjoisesplanadi 31, FI-0100 HELSINKI
  p. 9-62265452
  Sähköposti: Marjatta.Hautala@ec.europa.eu
  http://ec.europa.eu/finland

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 22/12/2011  |Sivun alkuun