Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Alkoholin kulutus EU:ssa ei ole laskenut
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

21/04/2010

Tuoreen eurobarometritutkimuksen mukaan alkoholin kulutus on pysynyt EU:ssa samalla tasolla kuin neljä vuotta sitten. Kolme neljästä vastaajasta sanoi käyttävänsä alkoholia enintään 3—4 kertaa viikossa. Humalahakuinen juominen on yleistä kaikkialla EU:ssa, varsinkin 15—24-vuotiaiden keskuudessa.

  Alkoholin kulutus EU:ssa ei ole laskenut

  Humalahakuisella juomisella tarkoitetaan vähintään viiden alkoholiannoksen nauttimista kerrallaan. Humalahakuisesti vähintään kerran viikossa juovia on eniten Irlannissa (44 % vastaajista), Romaniassa (39 %), Saksassa ja Itävallassa (molemmissa 36 % vastaajista), Iso-Britanniassa, Espanjassa ja Kreikassa (kaikissa 34 % vastaajista) sekä Italiassa (30 %). Suomi löytyy listalta jaetulta 16. sijalta yhdessä Tanskan kanssa: suomalaisista ja tanskalaisista 22 % ilmoittaa juovansa humalahakuisesti vähintään kerran viikossa.Suomi ja Tanska kuuluvat kuitenkin maihin, joissa alkoholin keskimääräinen kulutus on runsainta EU:ssa.

  Kun humalahakuinen juominen on yleisintä nuorten keskuudessa, yli 55-vuotiaiden kohdalla taas alkoholin päivittäinen käyttö on huomattavasti yleisempää. Vanhempien ikäryhmien säännöllinen juominen lisää riskiä sairastua kroonisiin sairauksiin, mikä on huolestuttavaa ikääntyvän väestön Euroopassa. Tietoisuus alkoholin käyttöön liittyvistä terveysriskeistä kuitenkin vaihtelee. Haitallisen kulutuksen yhteydet maksasairauksiin tunnetaan laajalti, mutta alkoholin ja syövän yhteydestä ei juurikaan tiedetä.

  Suurin osa eurooppalaisista ymmärtää alkoholin vaikutuksen alaisena ajamisen riskit, mutta 14 % vastaajista olisi valmis siirtymään rattiin kahden tunnin kuluessa kahden drinkin nauttimisesta. Yli puolet (62 %) katsoo, ettei autoa pitäisi kuljettaa kahden tunnin kuluessa kahden alkoholiannoksen nauttimisesta, ja 15 % on sitä mieltä, että turvallisin vaihtoehto on, ettei kuljettaja juo ollenkaan alkoholia.

  Eurooppalaiset kannattavat politiikkaa, jolla vähennetään alkoholista aiheutuvia haittoja. Selkeä enemmistö (89 %) pitää hyvänä alkoholin myyntiin sovellettavaa 18 vuoden ikärajaa. Lisäksi 83 % vastaajista kannattaa poliisin puhallusratsioita ja 73 % vastaajista haluaisi, että nuoriin sovellettaisiin alempia promillerajoja.

  Alkoholin käyttöä ja alkoholipolitiikkaa koskevia asenteita mittaava eurobarometri toteutettiin lokakuussa 2009. Kyselyyn vastasi 27 000 eurooppalaista.

  Eurobarometritutkimus

  Lue lisää EU:n alkoholistrategiasta

   

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Sinun oikeutesi, sinun tulevaisuutesi
  Euroopan kansalaisten teemavuosi
  Italian EU-puheenjohtajuus
  Resurssitehokkuus
  Rahoitus- ja talouskriisi
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  Climate Action
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Moninaisuuden puolesta, syrjintää vastaan
  Viimeisin päivitys: 22/12/2011  |Sivun alkuun