Sökväg


Om oss
Om representationen

Tidigare praktikanters erfarenheter
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

07/04/2009

  Ilona och Veera – praktikanter på representationens medieavdelning sommaren 2008    

  Ilona Ranta-aho och Veera Saari praktiserade på representationen sommaren 2008.

  Ilona studerar engelska vid Helsingfors universitet. Som biämnen har hon EU-studier, pedagogik och teologi. Också Veera studerar engelska som huvudämne vid Helsingfors universitet. Hon har läst finska, kommunikation och interkulturell kommunikation som biämnen.

  Ilonas erfarenheter av praktiken:

  "Min huvudsakliga arbetsuppgift var att förnya och uppdatera representationens webbplats. Dessutom lokalanpassade jag texter, gjorde översättningar, deltog i arrangemangen inför olika evenemang och arbetade i infodisken.

   Det bästa med praktiken var att jag fick jobba med så många olika slags uppgifter. Jag hade också möjlighet att vara med på olika evenemang, till exempel seminarier. På det sättet fick jag en mångsidig bild av representationens arbete. Bland det mest givande med praktiken var de diskussioner jag hade med kommissionens översättare – de handlade både om språkfrågor, som ordval och lämpliga strukturer, och om översättaryrket rent allmänt. Jag lärde mig också mycket om kommissionen och vad den gör.

  Praktiken gav mig nyttig och mångsidig erfarenhet av hur det är att jobba med språk. Jag fick också lära mig hur man gör webbsidor, vilket var helt nytt för mig. Nu har jag också en mycket bättre bild av hur det är att jobba på kommissionen.

  Jag kan inte komma på några negativa sidor med praktiken — om man inte räknar med det program som vi använde för att uppdatera webbsidorna. Det tycktes leva sitt eget liv, men som tur fick man hjälp vid behov."

  Veeras tankar om praktiken:

  "Under praktiken jobbade jag med väldigt mångsidiga och intressanta uppgifter. Min huvuduppgift var att lokalanpassa pressmeddelanden för finska medier och att skriva nya texter för representationens webbplats. Dessutom utförde jag en mängd andra uppgifter: översättning, uppdatering av webbsidor, förberedelser inför olika evenemang, kundtjänst i infodisken, pressöversikter osv.

  Stämningen vid representationen var varm och informell. Det var lätt att komma in i arbetsgemenskapen, och jag har fortfarande kontakt med kollegerna. De andra praktikanterna som jobbade där samtidig var också ett stöd för mig. Representationens verksamhet är mycket bred med en mångfald olika evenemang, också sådana där jag kom i kontakt med folk utanför huset. Det internationella var starkt närvarande såväl i det vardagliga arbetet som vid presskonferenser och andra evenemang.

  Jag har haft jättestor nytta av praktiken. För det första var arbetet mångsidigt och jag fick pröva på olika uppgifter, så att jag kunde se vad jag var bra på. För det andra fick jag också erfarenhet av andra typer av språkligt arbete än översättning eller undervisning, som kanske är de områden som språkstuderande traditionellt förväntas inrikta sig på. Under praktiken upptäckte jag också att det jag lärt mig under mina studier är till praktisk nytta: språkkunskaper och kommunikation är ett trumfkort i arbetslivet. Denna insikt ger mig stor tillförsikt inför framtiden.

  I början av praktiken kändes det ibland svårt att våga ta sig an olika uppgifter, men det gick bra tack vare den trevliga stämningen och de vänliga kollegerna. Att praktisera utan lön och bara leva på ett stipendium gör en inte rik, men på alla andra sätt var praktiken en mycket berikande upplevelse."

  Veera och Ilona är i dag i slutskedet av sina studier. De håller på med sina avhandlingar och hoppas få sina examina klara så fort som möjligt.

  Tommi praktiserade vid representationen vintern 2007

  Tommi Lindfors har studerat filosofi i Strasbourg och Reims i Frankrike samt statskunskap vid öppna universitetet i Åbo. Dessutom har han studerat bland annat forngrekiska och latin. Tommis avhandling pro gradu handlade om politisk filosofi och moralfilosofi.

  Vårvintern 2007 (januari-mars) praktiserade Tommi tre månader på representationen. Hans arbetsuppgifter bestod i att läsa tidningsartiklar i finska dagstidningar och tidskrifter och att skriva engelska sammanfattningar av de viktigaste nyheterna. Sammanfattningarna skickades till Bryssel dagligen. Dessutom var det Tommis uppgift att arkivera tidningsartiklarna och att hålla arkivet i skick.

  Efter praktiken vid kommissionen fick Tommi en praktikplats på utrikesministeriets enhet för politiska frågor gällande mänskliga rättigheter. I dag skriver Tommi på en doktorsavhandling om praktisk filosofi vid Helsingfors universitet, vid sidan om ett deltidsarbete.

  Tommi berättar om praktiken:

  "Jag hade stor nytta av praktiken. Det var den första praktikplatsen efter min examen som faktiskt motsvarade mitt yrkesområde. Tack vare praktiken fick jag också en fot in i arbetslivet, eftersom jag fick en praktikplats på utrikesministeriet direkt efteråt. Min praktik på kommissionen gjorde tydligen intryck på rekryterarna, som valde mig bland mängden sökande. Det enda negativa med praktiken, säger Tommi, är att tre månader är en väldigt kort tid. Man hinner precis lära känna arbetskamraterna och lära sig arbetsuppgifterna då det är dags att gå vidare. Något annat negativt kan jag ärligt talat inte komma på.”

  Anslagstavla


  Genvägar

  Europeiska kommissionen
  Kommissionärerna
  Dina rättigheter, din framtid
  Europaåret för medborgarna
  Italiens EU-ordförandeskap
  Resurseffektivitet
  Den finansiella och ekonomiska krisen
  Europe Direct
  Ditt Europa – Rådgivning
  Climate Action
  EU Bookshop
  Europaparlament Informationskontoret i Finland
  Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början