Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Harjoittelukokemuksia
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

Harjoittelukokemukseni (Emilia Laaksonen 13.2.2015)

Opiskelen oikeustiedettä Turun yliopistossa. EU-asiat ja eurooppaoikeus ovat kiinnostaneet minua koko opintojeni ajan, mutta erityisellä mielenkiinnolla olen viime aikoina seurannut EU:n ja Yhdysvaltojen käymiä neuvotteluja TTIP-vapaakauppasopimuksesta, sillä kirjoitan gradua investointisuojasta ja valtion sääntelyoikeudesta. Komission Suomen-edustusto osoittautui täten erinomaiseksi harjoittelupaikaksi, sillä pääsin soveltamaan oppimaani sekä perehtymään ajankohtaisten EU-asioiden lisäksi myös komission käytännön työhön.

Päivittäiset työtehtäväni koostuivat mediaseurannasta, tiedonhausta ja erilaisten raporttien luonnostelusta. Erityisen mielekkäitä olivat talouspoliittiseen EU-ohjausjaksoon liittyvät pidemmät projektit, joissa sain olla mukana. Esimerkiksi käynnissä olevien kuntarakennetta ja sosiaali- ja terveyspalveluita koskevien uudistuksien tiimoilta pääsin taustaselvitysten ja raporttien luonnostelun lisäksi tapaamaan kuntapäättäjiä ja osallistumaan mielenkiintoisiin seminaareihin.

Harjoittelupaikkana edustusto on ollut vertaansa vailla.  Työtehtävät ovat olleet monipuolisia ja haastavia ja työilmapiiri on ollut kannustava ja välitön. Kahden kuukauden pituinen harjoittelu hurahti nopeasti mielenkiintoisten työtehtävien ja innostavien työkavereiden parissa.

Anu kesän 2010 mediaosaston harjoittelijana

 

Aloitin toukokuussa 2010 neljä kuukautta kestävän harjoittelun Euroopan komission Suomen-edustustossa. Opiskelen Helsingin yliopistossa ja pääaineeni on englantilainen filologia ja sivuaineena suoritan EU-opintokokonaisuuden. EU-asiat kiinnostavat minua erittäin paljon ja mielestäni on myös hyvin tärkeätä olla perillä näistä asioista. Minua kiinnostaakin nimenomaan EU-asioista tiedottaminen muille.

Päätehtäviini kuuluu EU-aiheisten lehtiartikkeleiden lukeminen ja arkistoiminen suomalaisista sanoma- ja aikakauslehdistä, artikkeleista koostuvan arkiston ylläpitäminen tietokoneella sekä päivän pääuutisesta tehtävän englanninkielisen tiivistelmän lähettäminen Brysseliin. Tämän lisäksi olen myös auttanut esimerkiksi tilaisuuksien järjestelyissä sekä hakenut ja koonnut muille työntekijöille tietoa erilaisista asioista.

Ennen harjoittelun aloittamista minulla oli tietoa yleisesti EU:n toimielinten toiminnasta, mutta yksityiskohtaista tietoa asioiden hoitamisesta eri toimielimissä minulla ei ollut. Nyt harjoitteluni aikana olen saanut tietoa siitä, miten esimerkiksi yhdessä jäsenmaassa hoidetaan tiedottamiseen liittyviä asioita, ja mitä ylipäätään komission edustustoissa tapahtuu. Onkin ollut erittäin mielenkiintoista saada konkreettista kokemusta asioiden hoitamisesta niitä itse tekemällä, eikä aina vain oppikirjoista lukemalla.

Yksi harjoittelun parhaimmista puolista on sen mukanaan tuoma mahdollisuus osallistua mielenkiintoisiin seminaareihin ja tapahtumiin. Eurooppasalissa järjestetään erilaisia tapahtumia joita olen päässyt seuraamaan ja täten olen nähnyt monia meppejä, kansanedustajia ja ministereitä. Yksi kohokohta oli kun pääsin seuraamaan Eduskunnan täysistuntosaliin ensimmäistä kertaa järjestettävää EU-asioiden parlamentaarista yhteiskokousta.

Kaikkien työtekijöiden kanssa olen tullut hyvin toimeen ja edustustossa on todella hyvä ilmapiiri. Muut työntekijät ovat helposti lähestyttäviä ja avuliaita, joten ongelmatilanteissa uskaltaa hyvin pyytää apua keneltä tahansa.

Olen saanut paljon kokemusta siitä, miten EU-asioita hoidetaan jäsenmaissa ja tulevaisuudessa toivon saavani kokemusta myös siitä, miten asioita hoidetaan Brysselissä.

Anu Hellman

Ilona ja Veera – edustuston mediaosaston kesäharjoittelijat vuosimallia 2008    

Ilona Ranta-aho opiskelee viidettä vuotta Helsingin yliopistossa. Ilonan pääaine on englantilainen filologia ja sivuaineet ovat EU-opintokokonaisuus, kasvatustiede ja teologia.

Veera Saari on myös englantilaisen filologian pääaineopiskelija Helsingin yliopistossa. Sivuaineina Veera on opiskellut suomen kieltä, viestintää ja kulttuurienvälistä vuorovaikutusta.

Ilona ja Veera suorittivat harjoittelun Euroopan komission Suomen-edustustossa kesällä 2008.

Ilonan harjoittelukokemuksia:

"Päätehtäväni oli edustuston internetsivuston uudistaminen ja päivittäminen. Lisäksi lokalisoin tekstejä, tein käännöksiä, olin mukana tapahtumia järjestämässä ja muun muassa päivystin infopisteessä.

Parasta harjoittelussa oli se, että pääsin tekemään niin monenlaisia asioita ja tutustumaan edustuston työhön monipuolisesti, esimerkiksi osallistumaan seminaareihin. Lisäksi yksi harjoittelun parhaita puolia olivat keskustelut komission kääntäjien kanssa esimerkiksi sana- tai rakennevalinnoista tai kääntäjän työstä yleisesti. Opin myös paljon lisää komission toiminnasta.

Sain harjoittelusta hyödyllistä ja monipuolista kokemusta kielen kanssa työskentelystä ja myös internetsivujen tekemisestä, mikä oli minulle uutta. Nyt minulla on myös paljon selkeämpi kuva siitä, minkälaista on työskennellä komissiossa.

Kielteisiä kokemuksia harjoitteluun ei juurikaan sisältynyt, jollei sellaiseksi lueta internetsivujen päivitysohjelmaa, jonka kanssa oli välillä vähän haasteita (utta niihin sai apua kun kysyi)."

Veeran ajatuksia harjoittelusta:

"Edustuston kääntäjien alaisuudessa sain tilaisuuden hyvin monipuolisiin ja mielenkiintoisiin hommiin. Päätehtävinäni kohdensin ja muokkasin lehdistötiedotteita suomalaiselle lehdistölle ja toteutin edustuston kotisivuille suunnattua uudistusta. Tämän lisäksi matkan varrella käsiini osui monenlaisia mielenkiintoisia tehtäviä, kuten kääntämistä ja internet-sivujen päivittämistä, erilaisten tapahtumien järjestelyssä auttamista, asiakaspalvelua kansalaisten tietopisteessä, lehdistökatsauksien tekemistä yms.

Edustustossa oli mukava, välitön työilmapiiri, ja tutustuin helposti edustuston työntekijöihin, joiden kanssa edelleen pidetään yhteyttä. Samaan aikaan kanssani työskennelleet muut harjoittelijat tarjosivat vertaistukea myös. Edustuston toimintaan kuuluvat monenlaiset tapahtumat antoivat lisäksi mahdollisuuden päästä näkemään myös talon ulkopuolelle, ja kansainvälisyys oli vahvasti läsnä niin arjen työssä kuin lehdistötilaisuuksissa ja muissakin tapahtumissa.

Harjoittelusta oli myös kovasti hyötyä minulle. Ensinnäkin sain kokeilla monipuolisesti erilaisia tehtäviä ja opin samalla omat vahvuusalueeni. Sain myös kokemusta siitä jostakin muusta kuin kääntämisestä ja opettamisesta, joihin kielten opiskelijoiden aina oletetaan suuntautuvan. Harjoittelun aikana huomasin myös, että opiskeluistani on todella ollut hyötyä käytännössä: kieli- ja viestintätaidot ovat hyvä valttikortti työelämässä, ja tämän hoksaaminen antoi aimo annoksen luottavaisuutta tulevaan.

Harjoittelun alkuun saattoi olla hieman vaikea uskaltaa rohkeasti tarttua asioihin, mutta iloisen työilmapiirin ja mukavien ihmisten avulla pääsi nopeasti junan kyytiin mukaan. Harjoittelu apurahan turvin ei tee opiskelijasta rikasta, mutta kaikin muin tavoin kokemus rikastutti."

Veera ja Ilona kirjoittavat parhaillaan gradujaan aikomuksenaan valmistua mahdollisimman pian.

Tommi harjoitteli komission Suomen-edustustossa talvella 2007

Tommi Lindfors on opiskellut filosofiaa Strasbourgin ja Reimsin yliopistoissa Ranskassa sekä valtio-oppia Turun avoimessa yliopistossa. Lisäksi hän on opiskellut muun muassa muinaiskreikkaa ja latinaa. Hänen gradunsa käsitteli poliittista filosofiaa ja moraalifilosofiaa.

Tommi oli kolmen kuukauden harjoittelussa Euroopan komission Suomen-edustustossa Helsingissä tammi–maaliskuussa 2007. Hänen työtehtäviinsä kuuluivat EU-aiheisten lehtiartikkeleiden lukeminen ja arkistoiminen suomalaisista sanoma- ja aikakauslehdistä, artikkeliarkiston ylläpito ja päivän tärkeimmistä uutisista tehtyjen englanninkielisten tiivistelmien lähettäminen Brysseliin päivittäin.

Harjoittelunsa jälkeen Tommi pääsi harjoitteluun ulkoministeriön ihmisoikeuspolitiikan yksikköön. Tällä hetkellä Tommi tekee väitöskirjaa Helsingin yliopistoon (pääaineena käytännöllinen filosofia) ja työskentelee osa-aikaisesti.

Näin Tommi kertoo harjoittelustaan:

"Harjoittelusta oli minulle suuresti hyötyä: sen lisäksi, että se oli ensimmäinen oman alani harjoittelupaikka opintojen valmistumisen jälkeen ja pääsin sen välityksellä onnistuneesti sisään työelämään, harjoittelu komissiolla poiki minulle myös sitä seuranneen harjoittelupaikan ulkoasiainministeriössä. Kolmen kuukauden harjoittelujakso komissiossa oli selvästi ministeriön henkilökunnan mieleen, ja he päätyivät valitsemaan minut kaikkien hakijoiden joukosta."

Harjoittelun kielteisistä puolista Tommi toteaa näin:

"Kolmen kuukauden jakso on hyvin lyhyt aika. Opittuaan tuntemaan hieman työkavereita ja työtehtäviä onkin jo määrä siirtyä muualle. Muuta kielteistä en rehellisesti sanottuna enää muista, joten ei varmastikaan ole muuta ollutkaan."

Ilmoitustaulu


Oikotie

Euroopan komissio
Komissaarit
Kehitysyhteistyön teemavuosi
Kirjoituskilpailu
Latvia
Resurssitehokkuus
Europe Direct
Sinun Eurooppasi -neuvonta
EU Bookshop
Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
Viimeisin päivitys: 13/02/2015  |Sivun alkuun