Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

EHDOTUSPYYNTÖ D (2008) 12057 / 30.7.2008
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

Hakuaika on päättynyt 29.9.2008.

 

OIKAISU

Huom. Ehdotuspyyntöön ja hakulomakkeeseen on tehty joitakin pieniä muutoksia:

1) Ehdotuspyynnön  sivu 20, kohta 3.5 (Maksaminen), neljäs kappale:

"Maksaminen riippuu erillisen hankeavustussopimuksen 4 artiklassa määriteltyjen kertomusten toimittamisesta."

2) Hakulomakkeen sivu 1:

Määräaika 29.9.2008

30.7.2008

EUROPE DIRECT -VERKOSTON TIEDOTUSKESKUKSIA VUOSINA 2009–2012 YLLÄPITÄVIEN ORGANISAATIOIDEN VALINTA

Euroopan komissio hakee tällä ehdotuspyynnöllä organisaatioita ylläpitämään EUROPE DIRECT -tiedotusverkostona tunnettuja julkisia tiedotuskeskuksia vuosina 2009–2012. Komissio myöntää valituille organisaatioille hankeavustuksen ja teknistä tukea.

Tarkoituksena on muodostaa paikallisten ja alueellisten tiedotuskeskusten verkosto, joka kattaa koko Suomen ja täyttää EU-tiedotustarpeet niin kaupunki- kuin maaseutualueillakin.

Hankkeesta kiinnostuneet voivat jättää ehdotuksiaan 29.9.2008 saakka.

Lisätietoja ja hakulomakkeet:

Ehdotuspyyntö pdf - 214 KB [214 KB] svenska (sv)

            Liite 1: Puitesopimus pdf - 225 KB [225 KB] svenska (sv)
            Liite 2: Erillinen hankeavustussopimus pdf - 119 KB [119 KB] svenska (sv)
            Liite 3: Oikeushenkilölomakkeet: luonnollinen henkilö pdf - 296 KB [296 KB] svenska (sv) , yksityinen yritys pdf - 319 KB [319 KB] , julkisyhteisö pdf - 320 KB [320 KB] svenska (sv)
            Liite 4: Tilitietolomake pdf - 328 KB [328 KB] svenska (sv) ja tietosuojaperiaatteet pdf - 22 KB [22 KB] svenska (sv)

Hakulomake msw8 - 139 KB [139 KB] svenska (sv)

            Liite 1: Talousarviolomake excel8book - 71 KB [71 KB] svenska (sv)
            Liite 2: Valaehtoinen vakuutus msw8 - 73 KB [73 KB] svenska (sv)
            Liite 3: Hakijan tarkistusluettelo msw8 - 36 KB [36 KB] svenska (sv)

KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA

EUROPE DIRECT -verkoston tiedotuskeskuksia vuosina 2009-2012 ylläpitävien organisaatioiden valinta

KYSYMYS 1:

" Kysymys kohdasta 2.1.9.: kertamaksuiset avustukset.

Kohdassa 8 mainitaan, että hakijat voivat ehdottaa myös lyhytkestoisempia toimintoja, kunhan toimintojen yhteenlaskettu tuntimäärä täyttää vähimmäiskestovaatimuksen. Kysyisimme koskeeko tämä myös osallistujien määrää? Alueellamme on todella haasteellista saavuttaa yli 100 osallistujien tavoite pienestä väkimäärästä johtuen. Eli jos järjestämme kolme tilaisuutta, joiden yhteenlaskettu osallistujamäärä ylittää 100, niin käykö se?"

VASTAUS: Käy.

Täyttääkseen valinnaisissa osioissa 7, 8 tai 9 määritellyn kertamaksun maksuedellytykset (osioissa 7 ja 8 kussakin € 2000, osiossa 9 € 3000), hakijan on täytettävä määritellyt minimiehdot, ts. kyseisten toimintojen yhteenlasketun tuntimäärän on täytettävä vähimmäiskestovaatimukset eli yhteensä 3 tuntia (kuten määritelty alaviitteessä 8) ja kyseisten toimintojen yhteenlasketun osanottajamäärän on oltava vähintään 100 tai 200 henkilöä osiosta riippuen.

Osion 7 toiminnot voidaan suorittaa esimerkiksi seuraavasti:

Esimerkki 1

Järjestetään yksi tapahtuma, joka kestää kolme tuntia ja jossa on 100 osanottajaa.

1 tapahtuma, 3 tuntia, 100 osanottajaa        VÄHIMMÄISVAATIMUKSET

Esimerkki 2

Järjestetään neljä tapahtumaa, joista kukin kestää 45 minuuttia ja joissa on kussakin 25 osanottajaa

4 tapahtumaa, kukin 45 minuuttia ja kussakin 25 osanottajaa

4 kertaa 45 min = 180 min = 3 tuntia

4 kertaa 25 osanottajaa = 100 osanottajaa

VÄHIMMÄISVAATIMUKSET TÄYTTYVÄT

 

Kuten kohdassa 2.1.9. on mainittu, hakijat voivat valita osiot 4, 5, 6,7, 8 ja 9 useaan kertaan haetun avustuksen ylärajaan asti.

***************************

KYSYMYS 2:

Onko menettely edelleen se, että ensin laaditaan 20092012 kauden paperi ja sitten tulisi erilliset vuosisopimukset alkaen vuodesta 2009 sopimus (joita varten laadittaisiin vuosisuunnitelma + talousarviomissä vaiheessa tämä vuoden 2009)?

 

VASTAUS:

Hankehakemuksessa keskitytään pääasiassa ensimmäiseen kauteen vuoteen 2009. Ensimmäiseen kauteen viitataan esimerkiksi hakulomakkeen kohdassa 2.4 Alkamis- ja päättymispäivä, johon määritellään hankkeen kesto vuonna 2009. Koko kauteen viitataan mm. hakulomakkeen kohdassa 2.5 a) Hankkeen tavoitteet.

Avustukseen sovelletaan puitesopimusta ja erillistä hankeavustussopimusta, kuten ehdotuspyynnön kohdassa 3.4. Avustussopimukset mainitaan.

Ilmoitustaulu


Oikotie

Euroopan komissio
Komissaarit
Kehitysyhteistyön teemavuosi
Kirjoituskilpailu
Latvia
Resurssitehokkuus
Europe Direct
Sinun Eurooppasi -neuvonta
EU Bookshop
Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
Viimeisin päivitys: 14/02/2012  |Sivun alkuun