Sökväg


Om oss
Om representationen

Frågor och svar om kommissionens översättarpraktik - en månad
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

TIDPUNKT

Vilken månad under sommaren äger praktiken rum? Kan man inleda praktiken mitt i en månad?

Sommarpraktiken är 4 kalenderveckor lång och inleds alltid i början av månaden (normalt månadens första hela kalendervecka). Praktikmånaderna är juni, juli och augusti.

Kan jag i min ansökan ange vilken månad jag önskar göra praktiken?

Du kan gärna ange eventuella önskemål on tidpunkten (juni, juli eller augusti). Önskemålen beaktas, men kommissionen kan inte garantera att alla valda får utföra praktiken under önskad tidpunkt. En viss flexibilitet krävs av de sökande.

SPRÅKKUNSKAPER OCH ANDRA KRAV PÅ SÖKANDE

Vilka krav ställs på de sökande och vilka förhandskunskaper behövs?

Sommarpraktiken är tänkt för dig som är i slutskedet av dina studier men som ännu inte har avlagt examen. Du ska ha tillräckligt goda kunskaper i två officiella EU-språk (utöver modersmålet) för att kunna översätta olika slags texter från dessa. I praktiken måste åtminstone ett av källspråken vara engelska eller franska, eftersom majoriteten av alla källtexter skrivs på dessa språk. Kunskaperna i modersmålet bör vara utmärkta. Du behöver inte ha tidigare erfarenhet av översättning.

Vilka språkpar behövs? Lönar det sig att söka med en praktikplats om man har t.ex. finska, svenska eller tyska i sin språkkombination?

Majoriteten av källtexterna vid kommissionen skrivs på engelska (72 %) och franska (14 ). De tyska källtexterna utgör knappt 3 %. Därför är det absolut nödvändigt att ha åtminstone engelska eller franska i sin språkkombination. Kunskaper i övriga språk är alltid ett plus, eftersom vi också har källtexter på andra språk. Det är dock omöjligt att säga hur stort behovet av andra språk är, eftersom efterfrågan varierar.

Vad går arbetet ut på i praktiken?

Arbetet består av översättning av olika slags texter under handledning av en översättare i den enhet man jobbar i. Både texttyperna och ämnesområdena varierar. Vi översätter texter av alla olika slag: korrespondens, möteshandlingar, webbsidor, rapporter, rättsakter och andra dokument som ingår i lagstiftningsprocessen m.m. Det är osannolikt att praktikanterna skulle ombes översätta rättsakter, men i övrigt får man arbeta med alla texttyper. När det gäller ämnesområdena, så är svenska översättningsavdelningen indelad i tre enheter som alla har var sin "portfölj" med områden.

Praktikanten får dessutom lära sig att använda olika hjälpmedel som översättningsminnen, termdatabaser osv.

Behöver man förhandskunskaper i något visst fackområde?

Generellt sett gäller samma för översättarna på kommissionen som för alla översättare - god allmänbildning, noggrannhet, forskaranlag och intresse för nya saker kommer väl till pass. Om du har fackkunskaper i något visst ämne är det bra att nämna det i ansökan. Men det finns inga krav på förhandskunskaper i vissa ämnen.

PRAKTISKA FRÅGOR

Får man lön under praktiken?

Sommarpraktiken är oavlönad.

En del universitet i Finland beviljar stipendier för sina studenter för sådana här ändamål, vilket är värt att utreda.

Ordnas det boende för praktikanterna eller måste man ordna det själv ifall man skulle få en praktikplats?

Praktikanterna ordnar själva sitt boende. Hör gärna med tidigare praktikanter som du känner. Om du har problem att hitta en bostad ger den mottagande enheten säkert gärna tips om vart man kan vända sig.

Kan man välja om man vill göra praktiken i Luxemburg eller Bryssel?

Praktikanterna kan inte direkt välja var de placeras. Vid valet av praktikanter försöker kommissionen ta hänsyn till önskemål om placering och du kan därför framföra önskemål i ansökan om du vill. En viss flexibilitet krävs av de sökande.

Hur många praktikantplatser finns det under sommaren?

I normala fall tar kommissionen emot en praktikant per enhet per sommarmånad. I Bryssel finns två svenska enheter och i Luxemburg en. Det betyder att högst tre personer per månad kan komma i fråga. Antalet praktikanter kan också vara mindre.

ANSÖKAN

Till ansökan ska man bifoga ett intyg över sina språkkunskaper. Räcker det med uppgift om att man studerat språken i fråga som huvud- eller biämne, eller måste man skaffa ett särskilt intyg?

Du behöver inte skaffa något särskilt intyg. Det räcker om det av studieregistret eller examensbeviset framgår att du studerat språket i fråga som huvud- eller biämne. Om du har studerat eller gått språkkurser utomlands kan du skicka in separata intyg över det. Nämn också eventuella övriga språkkunskaper. Om du har kunskaper i ett språk som du inte studerat på universitetet är det bra att ange hur och var du lärt dig språket.

 

Vilka intyg ska jag bifoga till ansökan?

För sommarpraktiken krävs inte examen, men du bör ha kommit rätt långt i dina studier. Bifoga därför ett utdrag ur studieregistret till din ansökan. Skicka också in andra intyg eller handlingar som kan påverka valet av praktikanter, till exempel intyg över studier eller språkkurser utomlands. Ansökan bör dessutom innehålla en detaljerad meritförteckning. Det går bra med vanliga kopior av originalen.

 

Måste intygen översättas eller går det bra med intyg på svenska?

Intygen behöver inte översättas utan alla ansökningshandlingar kan vara på svenska

 

Vart skall ansökan skickas?

Ansökan skickas direkt till svenska översättningsavdelningen:

European Commission
DGT-A-SV
G-1 3/167
B-1049 Brussels
Belgium

E-post: DGT-SV-00-SECRETARIAT@ec.europa.eu

Fax: (+32 2) 296 07 42

Hur snabbt fattas beslutet om sommarpraktikanterna?

Beslutet om sommarpraktikanterna fattas under våren.

Får alla sökande personligen besked om beslutet?

Översättningsavdelningen meddelar alla sökande om beslutet.

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Dina rättigheter, din framtid
Europaåret för medborgarna
Resurseffektivitet
Kroatien
Litauens EU-ordförandeskap
2013 års journalistpris för artikel om hälsa pdf - 3 MB [3 MB] suomi (fi)
EU och du
Den finansiella och ekonomiska krisen
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
Climate Action
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 22/12/2011  |Till början