Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Kuukauden kesäharjoittelu - kysymyksiä ja vastauksia
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

AIKATAULU

Minkä kuukauden aikana kesäharjoittelu suoritetaan? Voiko harjoittelun aloittaa esimerkiksiheinäkuun puolivälissä?

Kesäharjoittelu kestää neljä viikkoa ja alkaa aina kuun alusta (yleensä kuun ensimmäisestä kokonaisesta kalenteriviikosta). Harjoittelukuukaudet ovat kesä-, heinä- ja elokuu.

 

Voiko hakemuksessa esittää toiveita harjoittelukuukaudesta?

Kuukauden harjoitteluista kiinnostuneiden kannattaa esittää mahdolliset toiveet harjoitteluajankohdasta (kesä-, heinä vai elokuu). Emme voi taata, että jokainen valittu harjoittelija saisi suorittaa harjoittelun juuri toivomanaan ajankohtana, mutta toiveet otetaan toki huomioon. Tietty joustavuus on silti toivottavaa myös harjoittelijoiden taholta.

KIELITAITO, HAKUEHDOT

Mitkä ovat hakuehdot ja millaista kielitaitoa hakijoilta edellytetään?

Kuukauden kesäharjoittelu on tarkoitettu opintojensa loppuvaiheessa oleville henkilöille, joilla ei vielä ole tutkintoa. Hakijalla on oltava riittävän hyvä kielitaito (äidinkielen lisäksi) kahdessa EU-kielessä, jotta hän voi kääntää erityyppisiä tekstejä näistä kielistä äidinkielelleen. Käytännössä ainakin yhden kielistä on oltava englanti tai ranska, koska suurin osa teksteistä käännetään näistä kielistä. Erinomainen äidinkielen taito on ehdoton edellytys. Aiempaa käännöskokemusta ei välttämättä tarvita.

 

Mitä kielipareja tarvitaan? Kannattaako hakea harjoittelupaikkaa, jos oma kieliyhdistelmä sisältää esimerkiksi suomen, ruotsin ja saksan?

Suurin osa käännettävistä teksteistä kirjoitetaan komissiossa englanniksi (72 %) ja ranskaksi (14 %). Saksankielisiä tekstejä on hiukan alle 3 %. Siksi ainakin englannin tai ranskan osaaminen on välttämätöntä. Muiden kielten taito on toki hyvä asia, koska tekstejä käännetään myös muista kielistä. On kuitenkin mahdotonta sanoa, kuinka paljon muita kieliä tarvitaan, koska kysyntä vaihtelee.

 

Onko jonkin erikoisalan osaamisesta hyötyä?

Kääntäjällä olisi oltava hyvä yleissivistys, tarkkuutta, tutkijan luonne ja kiinnostusta uusiin asioihin. Jos sinulla on ammattitietoa jostakin erityisalasta, se kannattaa ilman muuta mainita hakemuksessa. Minkään erikoisalan osaamista ei kuitenkaan edellytetä.

KÄYTÄNNÖN KYSYMYKSIÄ

Saako harjoittelusta palkkaa?

Kesäharjoittelusta ei saa palkkaa.

Jotkin Suomen yliopistoista myöntävät opiskelijoilleen stipendejä tällaisiin tarkoituksiin, joten harjoittelijan kannattaa kysyä asiaa opiskelupaikastaan.

  

Järjestetäänkö harjoittelijalle asunto vai pitääkö se järjestää itse?

Harjoittelijat huolehtivat itse asumisjärjestelyistä. Asumisvinkkejä kannattaa tiedustella mm. oppilaitoksesi opiskelijoilta, jotka ovat aiemmin olleet käännösharjoittelussa. Jos asunnon löytäminen osoittautuu hankalaksi, neuvoa voi kysyä myös Suomen kielen käännösosastolta (DGT-FI-00-SECRETARIAT@ec.europa.eu).

 

Voiko harjoittelija itse valita, suorittaako hän harjoittelun Luxemburgissa vai Brysselissä?

Harjoittelija ei voi suoranaisesti itse valita harjoittelupaikkaansa. Hakemuksessa kannattaa kuitenkin esittää sijoituspaikkaa koskevat toiveet, sillä vaikka emme voi taata harjoittelijan pääsyä tiettyyn paikkaan, pyrimme ottamaan toiveet huomioon. Tietty joustavuus harjoittelijoiden taholta on joka tapauksessa toivottavaa.

 

Kuinka monta kesäharjoittelijaa yhden kesän aikana otetaan?

Yleensä komissio ottaa yhden harjoittelijan käännösyksikköä ja kesäkuukautta kohden. Brysselissä on kaksi suomen kielen käännösyksikköä ja Luxemburgissa yksi, joten harjoittelijoita otetaan enintään kolme kussakin kuussa. Harjoittelijoiden määrä voi kuitenkin olla myös tätä pienempi.

 

Mitä harjoittelija tekee käytännössä?

Harjoittelija kääntää erityyppisiä tekstejä kääntäjän ohjauksessa siinä yksikössä, jossa harjoittelu suoritetaan. Tekstityypit ja aihealueet vaihtelevat. Komission kääntäjät kääntävät monentyyppisiä tekstejä, muun muassa kirjeitä, pöytäkirjoja, nettisivuja, esitteitä, raportteja sekä säädöksiä ja muita lainsäädäntömenettelyyn kuuluvia asiakirjoja. Harjoittelijat eivät juurikaan käännä säädöstekstejä, mutta etenkin viiden kuukauden harjoittelussa käännettävien tekstityyppien kirjo on varsin laaja. Käännettävien tekstien aihealueet määräytyvät osittain sen mukaan, mihin käännösyksikköön harjoittelija sijoitetaan. Suomen käännösosasto on jaettu kolmeen yksikköön, joista kullakin on omat aihealueensa käännettävänä.

Kääntämisen lisäksi harjoittelija saa opastusta erilaisten kääntämisen apuvälineiden (käännösmuistit, käännöstietokannat, termitietokannat ym.) käytössä.

HAKEMUS

Hakemukseen pitää liittää todistus kielitaidosta. Jos opiskelee kieliä pää- ja sivuaineena, riittääkö tämä tieto, vai onko asiasta hankittava erillinen todistus?

Riittävänä todistuksena kielitaidosta pidetään esim. opintorekisteriotteesta ilmeneviä pää- tai sivuaineopintoja kyseisissä kielissä. Jos olet suorittanut opintoja tai kielikursseja ulkomailla, niistä kannattaa laittaa erilliset todistukset. Kannattaa toki myös kertoa muusta kielitaidosta, jos sellaista on. Jos esim. osaat jotakin kieltä, mutta et ole opiskellut sitä yliopistossa, kannattaa selvittää erikseen, missä ja miten kielitaito on hankittu.

 

Mitä todistuksia hakemukseen pitäisi liittää?

Kuukauden kesäharjoittelua varten ei vaadita tutkintoa, mutta opintojen tulisi olla jo suhteellisen pitkällä. Tämän voit osoittaa liittämällä hakemukseesi opintosuoritusrekisterin otteen. Hakemukseen kannattaa liittää myös kaikki muut todistukset ja asiakirjat, joiden uskot tukevan valintaasi kääntäjäharjoitteluun. Jos esimerkiksi olet suorittanut kieliopintoja tai kielikursseja ulkomailla, niistä kannattaa laittaa erilliset todistukset. Myös kattava cv on hyvä laittaa mukaan. Alkuperäisiä papereita ei tarvitse lähettää, tavalliset valiokopiot riittävät.

 

Tarvitseeko tutkintotodistukset käännättää vai kelpaako suomenkielinen todistus?

Todistuksia ja muita asiakirjoja ei tarvitse käännättää hakua varten. Kopiot alkuperäisistä riittävät.

 

Mihin hakemus lähetetään?

Kesäharjoitteluhakemus lähetetään postitse, sähköpostitse tai faksilla suoraan suomen kielen osastolle:

European Commission
DGT-A-FI
G-1  03/229
B-1049 Brussels
Belgium

S-posti: DGT-FI-00-SECRETARIAT@ec.europa.eu

Faksi: (+32 2) 298 76 81

 

Millaisella aikataululla päätös kuukauden kesäharjoitteluun valittavista tehdään?

Suomen käännösosastoon valitut ovat yleensä tiedossa huhtikuun 20. päivän tienoilla.

 

Tiedottaako komissio valinnasta hyväksytyille henkilökohtaisesti?

Suomen kielen käännösosasto lähettää kaikille yhden kuukauden harjoitteluun hakeneille henkilökohtaisen viestin päätöksestä heti valintojen jälkeen.

Ilmoitustaulu


Oikotie

Euroopan komissio
Sinun oikeutesi, sinun tulevaisuutesi
Euroopan kansalaisten teemavuosi
Resurssitehokkuus
Kroatia
Liettuan EU-puheenjohtajuus
EU:n terveysalan journalistikilpailu 2013 pdf - 3 MB [3 MB] svenska (sv)
EU arjessa
Rahoitus- ja talouskriisi
Europe Direct
Sinun Eurooppasi -neuvonta
Climate Action
EU Bookshop
Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
Moninaisuuden puolesta, syrjintää vastaan
Viimeisin päivitys: 22/12/2011  |Sivun alkuun