Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Viiden kuukauden kääntäjäharjoittelu - kysymyksiä ja vastauksia
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

KIELITAITO, HAKUEHDOT

 

Olen juuri suorittanut kandidaatin tutkinnon, mutten ehdi saada tutkintotodistusta ennen hakuajan päättymistä. Voinko silti hakea harjoitteluun?

Periaatteessa hakijalla olisi oltava tutkintotodistus hakuhetkellä. Mainitsemassasi tilanteessa, jossa tutkinto on jo suoritettu, mutta yliopistolla menee vielä aikaa varsinaisen tutkintotodistuksen antamiseen, kelpuutetaan kuitenkin myös muu todistus. Tässä tapauksessa sinun olisi siis pyydettävä yliopistoltasi erillinen (vapaamuotoinen) todistus siitä, että olet suorittanut tutkinnon. Pelkkä opintosuoritusrekisterin ote ei tähän tarkoitukseen riitä. Varsinainen tutkintotodistus on sitten esitettävä aikanaan, jos tulet valituksi.

 

Onko minun mahdollista hakea viiden kuukauden kääntäjäharjoitteluun komissiossa, vaikka minulla ei olisi vielä hakuajan päättyessä tutkintoa valmiina? Harjoittelun alkamisajankohtaan mennessä olisin kuitenkin jo saanut tutkintoni suoritettua.

Viiden kuukauden harjoittelun hakuehtona on, että hakijalla on vähintään kandidaatin tutkinto suoritettuna hakuajankohtaan mennessä. Tätä vaatimusta sovelletaan poikkeuksetta. Halutessasi voit hakea yhden kuukauden kesäharjoitteluun, joka on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei vielä ole tutkintoa.

 

En ole ottanut kandin papereita, vaan olen opiskelemassa itseäni suoraan maisteriksi. Opintoni ovat aivan loppusuoralla, mutten ehdi valmistumaan ennen päivää, jolloin hakuaika kääntäjäharjoitteluun päättyy. Valmistun kyllä runsaasti ennen harjoittelun alkamista. Onko kandidaatin tutkinnon suorittaminen ehdoton edellytys?

Vähintään kandidaatin tutkinto on oltava ehdottomasti suoritettuna hakuajankohtaan mennessä.

 

Hakuehdoissa edellytetään kandidaatin tutkintoa, joten vastaavat opinnot eivät ilmeisesti riitä. Teen nyt gradua ja opiskelen vanhan tutkintorakenteen mukaan, jolloin kandin työ ei ollut vielä pakollinen. Enkö siis voi hakea harjoittelijaksi?

Viiden kuukauden harjoitteluun hakevalla on tosiaankin oltava tutkintotodistus silloin kun hän jättää hakemuksensa. "Vastaavia opintoja” ei voida hyväksyä, vaikka niitä olisi paljonkin. Vanhankin tutkintojärjestelmän mukaan opiskellut voi kuitenkin hakea harjoitteluun, kunhan hänellä on kandin arvo ja siitä paperit.

 

Kohdellaanko kandidaatteja ja maistereita tasa-arvoisesti ja paljonko kandidaatintutkinnon suorittaneita otetaan käännösharjoitteluun?

Olennaista, että hakijalla on korkeakoulututkinto suoritettuna. Mitään erityisiä maisteri-/kandidaattikiintiöitä ei ole. Hakijoista valitaan aina kaksi kullekin harjoittelujaksolle.

 

Mitkä ovat hakuehdot ja millaista kielitaitoa hakijoilta edellytetään?

Viiden kuukauden harjoittelu on tarkoitettu korkeakoulututkinnon jo suorittaneille, joilla on vähintään kandidaatin tutkinto jollakin alalla ja riittävän hyvä kielitaito (äidinkielen lisäksi) kahdessa virallisessa EU-kielessä, jotta hän voi kääntää näistä kielistä. Aiempaa kokemusta ammattimaisesta kääntämisestä ei edellytetä.

 

Mitä kielipareja tarvitaan? Kannattaako hakea harjoittelupaikkaa, jos oma kieliyhdistelmä sisältää esimerkiksi suomen, ruotsin ja saksan?

Suurin osa käännettävistä teksteistä kirjoitetaan komissiossa englanniksi (72 %) ja ranskaksi (12 %). Saksankielisiä tekstejä on hiukan alle 3 %. Siksi ainakin englannin tai ranskan osaaminen on välttämätöntä. Muiden kielten taito on toki hyvä asia, koska tekstejä käännetään myös muista kielistä. On kuitenkin mahdotonta sanoa, kuinka paljon muita kieliä tarvitaan, koska kysyntä vaihtelee.

 

Mitä harjoittelija tekee käytännössä?

Harjoittelija kääntää erityyppisiä tekstejä kääntäjän ohjauksessa siinä yksikössä, jossa harjoittelu suoritetaan. Tekstityypit ja aihealueet vaihtelevat. Komission kääntäjät kääntävät monentyyppisiä tekstejä, muun muassa kirjeitä, pöytäkirjoja, nettisivuja, esitteitä, raportteja sekä säädöksiä ja muita lainsäädäntömenettelyyn kuuluvia asiakirjoja. Harjoittelijat eivät juurikaan käännä säädöstekstejä, mutta etenkin viiden kuukauden harjoittelussa käännettävien tekstityyppien kirjo on varsin laaja. Käännettävien tekstien aihealueet määräytyvät osittain sen mukaan, mihin käännösyksikköön harjoittelija sijoitetaan. Suomen käännösosasto on jaettu kolmeen yksikköön, joista kullakin on omat aihealueensa käännettävänä.

Kääntämisen lisäksi harjoittelija saa opastusta erilaisten kääntämisen apuvälineiden (käännösmuistit, käännöstietokannat, termitietokannat ym.) käytössä.

 

Onko jonkin erikoisalan osaamisesta hyötyä?

Kääntäjällä olisi oltava hyvä yleissivistys, tarkkuutta, tutkijan luonne ja kiinnostusta uusiin asioihin. Jos sinulla on ammattitietoa jostakin erityisalasta, se kannattaa ilman muuta mainita hakemuksessa. Minkään erikoisalan osaamista ei kuitenkaan edellytetä.

 

Voinko hakea viiden kuukauden harjoitteluun, jos olen aiemmin suorittanut kuukauden kesäharjoittelun?

Viiden kuukauden harjoitteluun voi hakea, vaikka onkin osallistunut kuukauden kesäharjoitteluun. Vasta vähintään kuusi viikkoa kestänyt harjoittelu jossakin EU-toimielimessä on este viiden kuukauden harjoitteluun hakemiselle.

KÄYTÄNNÖN KYSYMYKSIÄ

Saako harjoittelusta palkkaa?

Viiden kuukauden harjoittelusta komissio maksaa harjoittelijoille 1 047,55 euron stipendin kuukausittain. Summa ei kata harjoittelijan kaikkia kustannuksia, mutta monet pitävät harjoittelun aikana saatavaa kokemusta taloudellista korvausta tärkeämpänä.

Jotkin Suomen yliopistoista myöntävät opiskelijoilleen stipendejä tällaisiin tarkoituksiin, joten harjoittelijan kannattaa kysyä asiaa opiskelupaikastaan.

 

Järjestetäänkö harjoittelijalle asunto vai pitääkö se järjestää itse?

Harjoittelijat huolehtivat itse asumisjärjestelyistä. Asumisvinkkejä kannattaa tiedustella mm. oppilaitoksesi opiskelijoilta, jotka ovat aiemmin olleet käännösharjoittelussa. Jos asunnon löytäminen osoittautuu hankalaksi, neuvoa voi kysyä myös suomen käännösosastolta (DGT-FI-00-SECRETARIAT@ec.europa.eu).

 

Voiko harjoittelija itse valita, suorittaako hän harjoittelun Luxemburgissa vai Brysselissä?

Harjoittelija ei voi suoranaisesti itse valita harjoittelupaikkaansa. Hakemuksessa kannattaa kuitenkin esittää sijoituspaikkaa koskevat toiveet, sillä vaikka emme voi taata harjoittelijan pääsyä tiettyyn paikkaan, pyrimme ottamaan toiveet huomioon. Tietty joustavuus harjoittelijoiden taholta on joka tapauksessa toivottavaa.

 

Kuinka monta harjoittelijaa suomen käännösosastolle otetaan viiden kuukauden harjoitteluun?

Yleensä harjoittelijapaikkoja on kaksi: yksi Brysselissä ja yksi Luxemburgissa.

  

Mitä harjoittelija tekee käytännössä?

Harjoittelija kääntää erityyppisiä tekstejä kääntäjän ohjauksessa siinä yksikössä, jossa harjoittelu suoritetaan. Tekstityypit ja aihealueet vaihtelevat. Komission kääntäjät kääntävät monentyyppisiä tekstejä, muun muassa kirjeitä, pöytäkirjoja, nettisivuja, esitteitä, raportteja sekä säädöksiä ja muita lainsäädäntömenettelyyn kuuluvia asiakirjoja. Harjoittelijat eivät juurikaan käännä säädöstekstejä, mutta etenkin viiden kuukauden harjoittelussa käännettävien tekstityyppien kirjo on varsin laaja. Käännettävien tekstien aihealueet määräytyvät osittain sen mukaan, mihin käännösyksikköön harjoittelija sijoitetaan. Suomen käännösosasto on jaettu kolmeen yksikköön, joista kullakin on omat aihealueensa käännettävänä.

Kääntämisen lisäksi harjoittelija saa opastusta erilaisten kääntämisen apuvälineiden (käännösmuistit, käännöstietokannat, termitietokannat ym.) käytössä.

HAKEMUS

Millä kielellä hakemus pitää täyttää?

Kääntäjäharjoitteluun hakevien tulisi täyttää lomakkeen vapaat tekstikentät pääkielellään eli äidinkielellään. Lomakkeen alussa olevat henkilötiedot ym. täytetään toki englanniksi, saksaksi tai ranskaksi. Vinkkinä kerrottakoon, että sivun http://ec.europa.eu/stages/information/application_en.htm#Infotab5 tiedot kannattaa lukea tarkkaan ennen hakulomakkeen täyttämistä.

 

Hakemukseen pitää liittää todistus kielitaidosta. Jos opiskelee kieliä pää- ja sivuaineena, riittääkö tämä tieto, vai onko asiasta hankittava erillinen todistus?

Riittävänä todistuksena kielitaidosta pidetään esim. opintorekisteriotteesta tai tutkintotodistuksesta ilmeneviä pää- tai sivuaineopintoja kyseisissä kielissä. Jos olet suorittanut opintoja tai kielikursseja ulkomailla, niistä kannattaa laittaa erilliset todistukset. Kannattaa toki myös kertoa muusta kielitaidosta, jos sellaista on. Jos esim. osaat jotakin kieltä, mutta et ole opiskellut sitä yliopistossa, kannattaa selvittää erikseen, missä ja miten kielitaito on hankittu.

 

Tarvitseeko tutkintotodistukset käännättää vai kelpaako suomenkielinen todistus?

 Todistuksia ei tarvitse käännättää. Viiden kuukauden hakemusta varten kannattaa kuitenkin pyytää kaikki todistukset yliopistolta englanniksi.

 

Pitääkö tutkintotodistuksen kopion olla virallisesti oikeaksi todistettu vai riittääkö tavallinen kopio?

Osoitteesta http://ec.europa.eu/stages/information/application_en.htm#Infotab3 löytyy yhteenveto siitä, mitä hakemuksessa on oltava. Tämän yhteenvedon mukaan hakemukseen pitää liittää kopiot todistuksista. Lopussa sanotaan vielä seuraavaa: "Do not send certified copies of these documents (unnecessary at this stage)." Tavalliset valokopiot siis riittävät, niiden oikeellisuutta ei tarvitse todistaa tässä vaiheessa.

 

Ohjeiden mukaan hakemukseen on liitettävä suosituskirje. Kenelle suosituskirje pitää osoittaa?

Suosituskirjettä ei tarvitse sen kummemmin osoittaa kenellekään (–> "To whom it may concern").

 

Voiko hakemuksessa esittää toiveita harjoittelun ajankohdasta?

Viiden kuukauden harjoittelut alkavat aina lokakuun tai maaliskuun alusta.

 

Mihin hakemus lähetetään?

Viiden kuukauden harjoittelusta kiinnostuneiden on täytettävä sähköinen hakemus, joka on sivustolla http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm. Sivustolla on myös ohjeet siitä, mihin hakemus lähetetään.

 

Riittääkö, että postitan hakemuksen viimeisenä hakupäivänä, vai pitääkö hakemuksen olla jo perillä kyseisenä päivänä?

Nimenomaan lähetyspäivä ratkaisee, eli lähetyksen pitää olla leimattu viimeistään viimeisenä hakupäivänä.

 

Millaisella aikataululla päätös harjoitteluun valittavista tehdään?

Tiedot tulevat harjoittelutoimiston sivuille osoitteeseen http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm. Sivuilla kannattaa käydä säännöllisesti.

 

Tiedottaako komissio valinnasta hyväksytyille henkilökohtaisesti?

Harjoittelupaikoista vastaava toimisto huolehtii keskitetysti tiedottamisesta viiden kuukauden harjoitteluun hakeneille. Hyväksytyille ilmoitetaan valinnasta heti päätöksen jälkeen. Valitettavasti ne, jotka eivät ole tulleet valituiksi, saavat tiedon asiasta vasta harjoittelujen jo alettua, jolloin järjestelmä lähettää asiasta automaattisen viestin. Tämä johtuu siitä, että heidät pidetään varalla siihen asti, kunnes valitut harjoittelijat ovat todella saapuneet harjoittelupaikalle.

Ilmoitustaulu


Oikotie

Euroopan komissio
Sinun oikeutesi, sinun tulevaisuutesi
Euroopan kansalaisten teemavuosi
Resurssitehokkuus
Kroatia
Liettuan EU-puheenjohtajuus
EU:n terveysalan journalistikilpailu 2013 pdf - 3 MB [3 MB] svenska (sv)
EU arjessa
Rahoitus- ja talouskriisi
Europe Direct
Sinun Eurooppasi -neuvonta
Climate Action
EU Bookshop
Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
Moninaisuuden puolesta, syrjintää vastaan
Viimeisin päivitys: 22/12/2011  |Sivun alkuun