Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Aikaisempien harjoittelijoiden kokemuksia
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

Riikka, Jenni, Markku ja Suvi ovat kaikki harjoitelleet komission käännöstoimen pääosastossa. Tässä he kertovat kokemuksistaan.

Riikka Järvinen harjoitteli Luxemburgissa kesällä 2005

Riikka on opiskellut ranskan ja englannin kääntämistä, suomen kieltä, valtio-oppia ja poliittista historiaa ja valmistui filosofian maisteriksi Turun yliopistosta kesällä 2008. Vuonna 2005 hänelle tarjoutui tilaisuus lähteä kuukauden työharjoitteluun suomen kielen käännösyksikköön Luxemburgissa.

"Sain alusta lähtien työskennellä oikeiden käännöstoimeksiantojen parissa, joiden pituus vaihteli vajaasta yhdestä sivusta 13 sivuun. Tein myös jonkin verran niin sanottuja komppiversioita, joissa suomennettiin aikaisemmin käännettyihin teksteihin tehdyt muutokset. Suurin osa kääntämistäni teksteistä oli englanninkielisiä, mutta onneksi ranskaakin mahtui joukkoon. Sain myös tarkastaa kokeneemman kääntäjän suomentaman monisivuisen työn ja koin erittäin opettavaiseksi arvioida ammattilaisen tekemiä ratkaisuja tästä näkökulmasta. 

Vastaanotto Luxemburgissa oli oikein positiivinen ja harjoittelu oli mielestäni hyvin järjestetty komission taholta. Harjoitteluaikainen ”kummini” valikoi minulle sopivat työt ja opasti sekä työhön että vapaa-aikaan liittyvissä kysymyksissä – toki neuvoja sai tarvittaessa muiltakin kollegoilta. Harjoittelujakson palkattomuus oli tietysti opiskelijabudjetin kannalta haaste, mutta sain onneksi yliopistolta pienen apurahan. Kaiken kaikkiaan kokemus oli ehdottomasti omakustannusosuuden arvoinen!

Harjoittelun lyhyydestä huolimatta ehdin mielestäni saada varsin hyvän kuvan komissiossa työskentelevien kääntäjien arjesta. Kuukaudestakin saa jo paljon irti, jos on etukäteen perehtynyt aihepiiriin omatoimisesti tai opintojen parissa; itse olin muun muassa osallistunut Turun yliopistossa järjestetyille EU-aiheisille kursseille ja tehnyt aiheeseen liittyviä erikoisalakäännöksiä. En keksi harjoittelusta muuta negatiivista sanottavaa kuin sen, että olisi ollut mukava tutustua paremmin komission kääntäjien käytössä olevien käännöstyökalujen käyttöön."

Riikka kokee päässeensä mukavasti alkuun työelämässä, osin juuri komissiossa suoritetun harjoittelun ansiosta. Vuosina 2006–2008 hän työskenteli Euroopan parlamentissa Ranskasta valitun MEPin Ari Vatasen avustajana. Tämän jälkeen Riikka palasi Luxemburgiin ja työskentelee nykyisin harjoitteluajalta tutun suomen kielen käännösyksikön sihteeristössä.

Jenni Nikander päätti juuri viiden kuukauden harjoittelunsa Brysselissä

Jenni Nikandeer

Jenni on opiskellut Turun yliopistossa ja valmistunut filosofian maisteriksi vuonna 2006. Hänen pääaineensa oli ranskan kielen kääntäminen ja tulkkaus. Sivuaineena Jenni opiskeli englannin kielen kääntämistä ja tulkkausta, ranskan kielen tulkkausta, tietojenkäsittelytiedettä ja suomen kieltä. Hän teki myös opettajan pedagogiset opinnot.

Aiemmin Jenni on tehnyt humanistisen tieteiden kandidaatin tutkintoa vastaavan tutkinnon Sveitsissä Geneven yliopistossa.

Jenni on harjoitellut komission käännöstoimen pääosastossa kahteen otteeseen. Kesäkuussa 2003 hän oli kuukauden palkattomassa kesäharjoittelussa Luxemburgissa. Lokakuussa 2006 Jenni aloitti Brysselissä viiden kuukauden harjoittelun, joka päättyi helmikuun lopussa.

Jennin työtehtäviin kuului komissiossa käännettävien tekstien kääntäminen lähinnä englannista ja ranskasta suomen kielelle. Varsinaisen harjoittelun lisäksi hän osallistui komission harjoittelijoiden organisoiman konferenssin ja pohjoismaisen joulujuhlan järjestämiseen sekä opetti vastaanottokeskuksessa lapsille lukemista ja kirjoittamista ranskaksi.

Näin Jenni itse kertoo kokemuksistaan:

"Harjoittelu opetti paljon sekä kääntämisestä Euroopan unionissa että EU:sta ja sen toimielimistä yleensä. Oli erittäin mielenkiintoista tutustua käännöstoimen pääosaston käyttämiin kääntämisen apuvälineisiin ja käännösprosessin kulkuun. Harjoittelijoiden järjestämät vierailut eri EU:n toimielimissä ja muissa järjestöissä olivat erittäin valaisevia. Lisäksi varsinaisen työharjoittelun ohessa harjoittelijoiden toteuttamat projektit opettivat paljon, muun muassa konferenssin ja vapaamuotoisen juhlan järjestämisestä sekä maahanmuuttajien asemasta Belgiassa. Antoisaa ja hauskaa oli myös tutustua kymmeniin harjoittelijoihin eri puolilta Eurooppaa. Myöhemmin harjoittelun oheistuotteista ja uusista tuttavuuksista on varmasti paljon hyötyä myös työelämässä.

 Harjoittelu oli kokonaisuutena todella onnistunut, eikä erittäin huonoja kokemuksia juurikaan ollut. Olisin ehkä toivonut hieman enemmän henkilökohtaista opastusta ja seurantaa omassa yksikössäni. Paperisota Belgian viranomaisten kanssa oli yllättävän monimutkainen (sain oleskelulupani kaksi viikkoa ennen harjoittelun päättymistä), ja matka töihin ruuhkabussissa oli joskus pitkäveteinen, mikä ei sinänsä menoa haitannut. Kaiken kaikkiaan hieno tilaisuus tutustua maailman menoon Euroopan sydämessä!"

Markku Haverinen harjoitteli Brysselissä kahteen otteeseen

Markku Haverinen

Markku Haverinen on opiskellut Turun yliopistossa, pääaineena ranskan kääntäminen ja sivuaineina ranskan tulkkaus, suomen kieli, viestintä sekä yleinen kirjallisuustiede. Hän valmistui syyskuussa 2003. Nykyisin hän toimii kääntäjänä Euroopan keskuspankissa Frankfurtissa.

Markku on harjoitellut komissiossa kahteen kertaan: ensin toukokuussa 2002 kuukauden mittaisessa lyhytharjoittelussa komission silloisessa käännöspalvelussa Brysselissä ja sitten maalis-heinäkuussa 2004 varsinaisessa viiden kuukauden harjoittelussa komission käännöstoimen pääosastolla niin ikään Brysselissä. Näin Markku kertoo harjoitteluistaan:

"Tein samaa kuin varsinaiset kääntäjätkin eli käänsin kaikenlaisia komission asiakirjoja (lainsäädäntöä lukuun ottamatta) ranskasta ja englannista suomeen. Käänsin muun muassa Internet-sivuille tulevia tiivistelmiä lainsäädännöstä, komission jäsenten vastauksia Euroopan parlamentin jäsenten kirjallisiin kysymyksiin, talousarviomenettelyyn liittyviä tekstejä ja niin edespäin. Siinä mielessä käännöstoimen pääosasto onkin varmasti harjoittelupaikkana palkitsevampi kuin monet muut pääosastot – saa tehdä tismalleen koulutustaan vastaava työtä, eikä ero virkamiehiin tunnu aivan hirvittävän suurelta, kun työtehtävät ovat samat.

 Harjoittelusta oli aivan korvaamatonta hyötyä. Vastavalmistuneelle kääntäjälle se tarjosi loistavan mahdollisuuden hankkia työkokemusta ja saada työstään koko ajan rakentavaa palautetta kokeneilta kääntäjiltä. Ammattitaidon kartuttamisen kannalta harjoittelu oli siis aivan erinomainen. Lisäksi kääntäjäharjoittelu komission käännöstoimen pääosastolla näyttää ansioluettelossa varsin mukavalta ja saattaa auttaa varsinaisen työpaikan löytämisessä. Itselläni ainakin auttoi. Puhtaasti ammatillisen hyödyn lisäksi harjoittelu oli eduksi myös siinä mielessä, että sen aikana tarjoutui mahdollisuus tutustua varsin laajasti EU:n toimielinten toimintaan sekä päivittäisen työn että erilaisten vierailujen ja luentojen kautta. Eikä sovi unohtaa suhteiden luomista – sekä komission työntekijöihin että muihin harjoittelijoihin. Viidensadan harjoittelijan joukosta löytyy pakostikin ihmisiä, joiden kanssa vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia ja viettää aikaa. Kulttuurien, kansallisuuksien ja kielten sekamelskassa viestintä- ja vuorovaikutustaidot väkisinkin kehittyvät. Kaiken kaikkiaan harjoitteluaika oli aivan mahtavaa aikaa – vähän liiankin hyvää ollakseen totta."

Kielteisiä puolia Markku ei harjoittelusta juurikaan muista:

"Hmm. Joko aika kultaa muistot ja kaikki kielteinen on painunut unholaan, tai sitten mitään valittamista ei yksinkertaisesti ollut. Harjoittelusta jäi todella myönteinen muistikuva."

Kääntäjäharjoittelijasta viestinnän asiantuntijaksi

 

Suvi Asikainen on valmistunut Tampereen yliopistosta, jossa hän opiskeli pääaineena englannin kääntämistä ja sivuaineina kansainvälistä politiikkaa, ruotsin ja suomen kääntämistä sekä kulttuurienvälistä viestintää. Suvi kertoo harjoittelustaan komissiossa ja nykyisistä työtehtävistään seuraavasti:

"Suoritin kuukauden mittaisen kesäharjoittelun komission käännöstoimen pääosaston suomen kielen yksikössä kesällä 2007. Minut otettiin yksikössä lämpimästi vastaan ja pääsin heti kääntämään oikeita toimeksiantoja. Sain myös oman toimistohuoneen ja harjoitteluohjaajan, joka perehdytti minua EU-kääntämisen ja Brysselin saloihin. Kuukauden aikana ehdin kääntää hyvinkin erilaisia tekstejä, muun muassa tiedonantoja, kirjeitä, päätöksiä ja valtiontuki-ilmoituksia. Harjoittelun ehdoton suola oli palaute muilta kääntäjiltä sekä ylipäätään tutustuminen EU-kääntämiseen käytännön työn kautta.

Harjoittelu oli lyhyt, mutta sen aikana sai melko hyvän käsityksen kääntäjän työstä komissiossa. Muihin harjoittelijoihin oli helppo tutustua ja heidän kanssaan pääsin vierailemaan EU:n eri toimielimissä, muun muassa Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa sekä Euroopan unionin alueiden komiteassa. Lisäksi harjoittelijat järjestivät joka viikko jotain mielenkiintoista ohjelmaa.

Voin lämpimästi suositella harjoittelua kaikille sitä harkitseville. Yhden kuukauden aikana ehti yllättävän hyvin tutustua käännöstoimen pääosaston arkeen sekä EU:n toimintaan laajemminkin.

Työskentelen tällä hetkellä mediaseurantayritys Cisionin Helsingin-toimistossa, jossa työnimikkeenäni on Information Specialist. Työssäni seuraan mediakenttää laajasti ja kirjoitan mediakatsauksia ja julkisuusanalyysejä suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. Hallinnoin myös erilaisia projekteja ja olen yhteydessä asiakkaisiin sekä Cisionin muihin toimistoihin ympäri maailmaa. Lisäksi teen päivätyöni ohella käännöksiä freelancerina."

Ilmoitustaulu


Oikotie

Lissabonin sopimus
Euroopan komissio
Poistetaan palkkaero
Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi
Puolan EU-puheenjohtajuus
EU:n journalistikilpailu 'Yhdessä syrjintää vastaan' pdf - 491 KB [491 KB] svenska (sv)
Itämeren alueen strategia
EU arjessa
Laturilla virtaa
Rahoitus- ja talouskriisi
Laajentuminen
Europe Direct
Kansalaisten neuvontapalvelu
Sinun Eurooppasi -neuvonta
Climate Action
Euroopan kuluttajakeskus
EU Bookshop
SOLVIT
Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
Moninaisuuden puolesta, syrjintää vastaan
Viimeisin päivitys: //  |Sivun alkuun