Sökväg


Om oss
Om representationen

Evenemang
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint
Evenemang

23.–24.5.2015 Upptäcktsfärd i världen – Europaåret för utvecklings-samarbete på "Världen i byn" -festivalen

Europeiska unionen medverkar återigen på "Världen i byn" -festivalen! Lördagens diskussion på Mekong-scenen på Järnvägstorget handlar om utvecklingssamarbete. Kan utvecklingssamarbete förändra världen? På Taiga-scenen diskuteras det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP). Moderatorn är journalist Anna Laine.

Fråga panelen! Skicka ett sms till 045 7396 0132 under diskussionens gång eller redan i förväg.

Efter lördagens paneldiskussion sätts upp en "klinik" där man kan diskutera utvecklingsfrågor och träffa ungdomar som berättar om sina egna erfarenheter inom utvecklingssamarbete. En annan klinik där man kan fördjupa sina kunskaper om TTIP sätts upp på söndagen efter paneldiskussionen om TTIP.

EU-avdelningenhittar du i år på Järnvägstorget. Kom med, bli bekant med Europaåret för utvecklingssamarbete, diskutera och hämta gratis material! Vi har även ett lyckohjul!

Evenemangen anordnas av Europeiska kommissionens representation i Finland och Europaparlamentets informationskontor i Finland. Diskussionen om utvecklingssamarbetet organiseras i samarbete med utrikesministeriet. Festivalen äger rum på Järnvägstorget och i Kajsaniemiparken 23.–24.5.2015 (lö 11–20, sö 11–18).

Kepa r.f. är huvudarrangören för "Världen i byn" -festivalen. Europeiska kommissionen och Europaparlamentet deltar i evenemanget för åttonde gången.

Festivalens websidor: www.maailmakylassa.fi.

 

26.5. Seminarium: Rättskunskap i Europa

Tanken om ett fungerande rättssystem som samhällets grundval utgör ett centralt inslag i det europeiska kulturarvet. I stället för direkt maktutövande utgår de europeiska samhällena från lagar och institutioner som främjar god rättspraxis – de rättsliga normerna styr såväl privatlivet som den offentliga sektorn och t.o.m. relationerna mellan staterna. Vad kännetecknar de europeiska rättssystemen? Hur skiljer sig den romerska, tyska och brittiska rättstraditionen? Hur ser Europeiska unionen ut ur rättslig synvinkel?

Professor Pia Letto-Vanamo, juris doktor, akademiforskare Kaius Tuori och lagstiftningsråd Sonya Walkila deltar i Europeiska kulturföreningens (EKSO r.f.) panel och kastar ljus över den europeiska rättstraditionen.

Seminariet äger rum på tisdagen 26.5. kl 17–19 i Europasalen (Malmgatan 16, Helsingfors). Ordförandet är forskaren Timo Miettinen. Seminariet är öppet för alla intresserade och inträdet är fritt. Mer information om paneldeltagare hittar du här . Varmt välkommen!

 

28.5. Introduktion och fortbildning av anställda i en mångfaldig arbetsgemenskap: nätverkande för arbetsgivare och diskussioner om bästa praxis

Vid seminariet är det möjligt att boka en tid för att presentera det egna företaget (15–20 min) och på så sätt utbyta idéer om bästa praxis beträffande introduktion av nyanställda i sina arbetsuppgifter och företagskulturen. Vad fungerar bäst i ditt företag? Alla behövs i arbetslivet, även invandrare och funktionshindrade, och man måste kunna ta tillvara deras kompetenser. Evenemanget utgör en del av projektet "Osaavat naiset" (Kvinnor som kan) och anordnas i Europasalen (Malmgatan 16, Helsinfors) kl 9–12.

Mer information om evenemanget och anmälan (senast den 25.5): http://www.monikanaiset.fi/index.php/media/news/1-tiedotteet/276-ontilaisuus-285.

 

7.6.–9.6. Open Innovation 2.0 -konferens 2015 i Otnäs, Esbo

Vid årets upplaga av konferensen rörande Open Innovation 2.0 ges tillfälle att diskutera genomförandet av Dublindeklarationer samt ämnen som studententreprenörskap, digitala plattformar för öppen innovation, regional informationsmodellering och digitaliserade tjänster.

Det övergripande temat i konferensen handlar om att skapa mer gynnsamma villkor för innovationer i Europa.

Mer information om konferensen och anmälan hittar du här. Anmäl dig senast den 3.6.

Evenemang i Europasalen

Kommande evenemang – allt från konferenser till minstermöten

Veckobulletin

 

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Skrivtävling
Maailma kylässä
Latvia
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 22/05/2015  |Till början