Sökväg


Om oss
Om representationen

Aktuellt i EU – förhandsinformation om kommissionens program
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

I detta meddelande presenteras kortfattat ett urval av de frågor som kommer att behandlas av Europeiska kommissionen under de kommande veckorna. Mer detaljerade bakgrundsuppgifter finns i meddelandet Top News.

De olika ärendena behandlas ibland vid en annan tidpunkt än vad som anges här.

Aktuellt i EU – förhandsinformation om kommissionens program

Representationen ger på fredagar ut en Veckobulletin på svenska med information om aktuella EU-frågor. Om du vill få veckobulletinen direkt i din inbox, skicka ett e-postmeddelande till COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu med rubriken: Veckobulletinen.

 

----------------------------
Tillförordnad chef för representationen Sari Artjoki
Europeiska kommissionens representation i Finland
Malmgatan 16, 00100 HELSINGFORS
Telefon: (+358-9) 6226 5463, mobil 050 570 2178
E-post: sari.artjoki@ec.europa.eu 
http://ec.europa.eu/finland/

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Skrivtävling
Latvia
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 26/01/2015  |Till början