Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Ajankohtaista EU:ssa – ennakkotietoa komission ohjelmasta
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

Komission edustusto lähettää ennakkotietoa komission tapahtumista suomeksi ja ruotsiksi. Tiedote lähetetään noin kahden viikon välein sähköpostitse. Asioiden käsittely voi siirtyä ennakkoon ilmoitetusta.

Lisätietoja ohjelmasta löytyy komission Top News -tiedotteesta.

Ajankohtaista EU:ssa – ennakkotietoa komission ohjelmasta

Ajankohtaista EU:ssa – ennakkotietoa komission ohjelmasta 13.9.–10.10.2014

Ennakkotietoa komission tapahtumista. Asioiden käsittely voi siirtyä ennakkoon ilmoitetusta. Lisätietoja ohjelmasta löytyy komission Top News -tiedotteesta.

 

Maanantai 22. syyskuuta

Erasmus-ohjelman vaikutusten arvioinnin tulokset

Ulkopuolisten asiantuntijoiden laatimassa selvityksessä arvioidaan Erasmus-opiskelijavaihto-ohjelman vaikutuksia opiskelijoiden työllistyvyyteen ja taitoihin. Lisäksi arvioidaan sitä, missä määrin Erasmus-vaihdossa ollut päätyy muita todennäköisemmin töihin ulkomaille urallaan.

Erasmus-ohjelman (2007-2013) ansiosta 27 vuoden aikana yli kolme miljoonaa opiskelijaa oli vaihto-opiskelijana tai harjoittelussa ulkomailla.

Lisätietoja:

Käynnissä oleva uusi Erasmus+-ohjelma (2014–2020)

Tiedottajat:

Dennis Abbott       +32 2 295 92 58 dennis.abbott@ec.europa.eu

Dina Avraam         +32 2 295 96 67 dina.avraam@ec.europa.eu

 

Torstai 25. syyskuuta

 

Rikkomismenettelyä koskeva paketti

Komissio antaa kuukausittaisen pakettinsa, joka koskee EU-maiden jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisten perusteella aloitettuja toimenpiteitä. Toimenpiteiden tavoitteena on tehostaa EU-lainsäädännön täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa kansalaisten ja liike-elämän eduksi.

Jos jäsenvaltio ei noudata unionin oikeutta, komissiolla on toimivalta yrittää saada jäsenvaltio noudattamaan sitä saattamalla asia tarvittaessa unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi (kanne jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisestä). Kun komissio nostaa kanteen jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisestä, se käynnistää ensiksi hallintomenettelyn, jota kutsutaan rikkomusmenettelyksi. Tämän oikeudenkäyntiä edeltävän vaiheen tarkoituksena on saada jäsenvaltio noudattamaan EU:n oikeutta vapaaehtoisesti. Menettelyyn kuuluu useita vaiheita.

Kustakin rikkomistapauksesta julkaistaan lehdistötiedote Rapid-tietokannassa.

Lue lisätietoja rikkomismenettelystä täällä.

Tiedottamista koordinoi:

Jonathan Todd      +32 2 299 41 07  jonathan.todd@ec.europa.eu

Tiettyä rikkomistapausta koskevissa kysymyksissä pyydämme ottamaan yhteyttä asiasta vastaavaan tiedottajaan.

 

Tiistai 14. lokakuuta

 

Konferenssi sääntelyn järkevöittämisestä

Brysselissä konferenssi "Smart Regulation in the EU – Building on a Strong Foundation". Samassa yhteydessä julkistetaan loppuraportti sääntelystä aiheutuvan hallinnollisen taakan keventämisestä.

Konferenssissa tarkastellaan saavutuksia ja haasteita sääntelyn järkevöittämisen, hallinnollisen taakan keventämisen ja EU-lainsäädännön paremman täytäntöönpanon alalla eri puolilla Eurooppaa.

Tilaisuutta voi seurata EbS-palvelun kautta.

Konferenssin ohjelma, osallistujaluettelo ja edellä mainittu raportti julkaistaan konferenssin verkkosivulla.

Lisätietoa:

Hallinnollisen taakan keventämistä pohtiva työryhmä .

Tiedottajat:

Pia Ahrenkilde Hansen +32 2 295 30 70 pia.ahrenkilde-hansen@ec.europa.eu

Jens Mester +32 2 296 39 73 jens.mester@ec.europa.eu

Stephanie Rhomberg +32 2 298 42 18 stephanie.rhomberg@ec.europa.eu

Edustuston viikkotiedote ajankohtaisista EU-asioista ilmestyy torstaisin.

Tiedotteiden ja viikkotiedotteiden tilaukset, osoitteenmuutokset, peruutukset ja tiedustelut: COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu

----------------------------
Edustuston vt. päällikkö Sari Artjoki
Euroopan komission Suomen-edustusto
Malminkatu 16, 00100 HELSINKI
Puhelin: (+358-9) 6226 5463, GSM 050 570 2178
S-posti: sari.artjoki@ec.europa.eu 
http://ec.europa.eu/finland/

 

Ilmoitustaulu


Oikotie

Euroopan komissio
Komissaarit
Sinun oikeutesi, sinun tulevaisuutesi
Euroopan kansalaisten teemavuosi
Italian EU-puheenjohtajuus
Resurssitehokkuus
Rahoitus- ja talouskriisi
Europe Direct
Sinun Eurooppasi -neuvonta
Climate Action
EU Bookshop
Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
Moninaisuuden puolesta, syrjintää vastaan
Viimeisin päivitys: 12/09/2014  |Sivun alkuun