Navigointipolku


Keitä olemme

Ajankohtaista EU:ssa – ennakkotietoa komission ohjelmasta
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

Komission edustusto lähettää ennakkotietoa komission tapahtumista suomeksi ja ruotsiksi. Tiedote lähetetään noin kahden viikon välein sähköpostitse. Asioiden käsittely voi siirtyä ennakkoon ilmoitetusta.

Lisätietoja ohjelmasta löytyy komission Top News -tiedotteesta.

Ajankohtaista EU:ssa – ennakkotietoa komission ohjelmasta

Ennakkotietoa komission ohjelmasta
Viikot 15–16/2014

 

Ajankohtaista EU:ssa – ennakkotietoa komission ohjelmasta 7.–16.4.2014

 

Viikko 15

 

Keskiviikko 9. huhtikuuta

Komission kokous

Asialista on ladattavissa päivää ennen kokousta osoitteessa http://ec.europa.eu/atwork/collegemeetings/index_fi.htm.

Huom! Asialistaan voi tulla viime hetken muutoksia.

Keskiviikko 9. huhtikuuta

Vihreä kirja mobiileista terveyspalveluista

Komissio antaa vihreän kirjan langattomasta terveydenhuollosta (mobiilit terveyspalvelut).  Asiakirja avaa julkisen kuulemisen, johon voi osallistua 2. heinäkuuta saakka.

Lue lisätietoja mobiileista terveyspalveluista täältä.

Lehdistötilaisuutta koskevat tiedot ovat vahvistamatta. Tilaisuutta voi seurata EbS-palvelun kautta. Tilaisuuden jälkeen julkaistaan lehdistötiedote Rapid-tietokannassa.

Tiedottaja:

comm-kroes@ec.europa.eu, tel: +32 229 57361, Twitter: @RyanHeathEU

Keskiviikko 9. huhtikuuta

Yhtiöoikeutta ja yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmää koskeva lakipaketti

Komissio antaa lainsäädäntöehdotuksia, jotka koskevat osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin muuttamista, yhden osakkeenomistajan yritysten perustamisen helpottamista sekä yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmän parantamista.

Lue lisätietoja yhtiöoikeudesta ja yritysten hallinnointi- ja ohjausjärjestelmästä täältä.

Sisämarkkinakomissaari Michel Barnier järjestää lehdistötilaisuuden, jota koskevat tiedot ovat vahvistamatta. Tilaisuutta voi seurata EbS-palvelun kautta. Tilaisuuden jälkeen julkaistaan lehdistötiedote Rapid-tietokannassa.

Tiedottajat:

Chantal Hughes    + 32 2 296 44 50 Chantal.Hughes@ec.europa.eu 
Carmel Dunne       + 32 2 299 88 94 Carmel.Dunne@ec.europa.eu 
Audrey Augier       + 32 2 297 16 07 Audrey.Augier@ec.europa.eu

Keskiviikko 9. huhtikuuta

Pimeän työn ehkäisyä ja torjuntaa koskeva eurooppalainen foorumi

Komissio antaa ehdotuksen, jolla perustetaan pimeän työn ehkäisyä ja torjuntaa koskeva eurooppalainen foorumi. Sillä pyritään vauhdittamaan jäsenvaltioiden välistä yhteistyötä, jotta ongelmaan puututtaisiin tehokkaammin.

Tutustu pimeää työtä koskevaan eurobarometriin täällä.

Työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava komissaari László Andor järjestää lehdistötilaisuuden, jota koskevat tiedot ovat vahvistamatta. Tilaisuutta voi seurata EbS-palvelun kautta. Tilaisuuden jälkeen julkaistaan lehdistötiedote Rapid-tietokannassa.

Tiedottajat:

Jonathan Todd      +32 2 299 41 07  jonathan.todd@ec.europa.eu 
Cécile Dubois        +32 2 295 1883   cecile.dubois@ec.europa.eu

Keskiviikko 9. huhtikuuta

Uudet suuntaviivat energia- ja ympäristötuelle

Komissio antaa uudet suuntaviivat, joilla määritellään energia- ja ympäristöhankkeiden julkisen tuen arviontiperusteet. Uudet suuntaviivat korvaavat vuodelta 2008 peräisin olevat yhteisön suuntaviivat valtiontuesta ympäristönsuojelulle.

Kilpailusta vastaava komission varapuheenjohtaja Joaquín Almunia järjestää lehdistötilaisuuden, jota koskevat tiedot ovat vahvistamatta. Tilaisuutta voi seurata EbS-palvelun kautta. Tilaisuuden jälkeen julkaistaan lehdistötiedote Rapid-tietokannassa.

Tiedottajat:

Antoine Colombani (+32 2 297 45 13, Twitter: @ECspokesAntoine )
Yizhou Ren            (+32 29 94889)

 

Viikko 16

 

Tiistai 15. huhtikuuta

Komission kokous

Asialista on ladattavissa päivää ennen kokousta osoitteessa http://ec.europa.eu/atwork/collegemeetings/index_fi.htm.

Huom! Asialistaan voi tulla viime hetken muutoksia.

 

Keskiviikko 16. huhtikuuta

Rikkomismenettelyä koskeva paketti

Komissio antaa kuukausittaisen pakettinsa, joka koskee EU-maiden jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisten perusteella aloitettuja toimenpiteitä. Toimenpiteiden tavoitteena on tehostaa EU-lainsäädännön täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa kansalaisten ja liike-elämän eduksi.

Jos jäsenvaltio ei noudata unionin oikeutta, komissiolla on toimivalta yrittää saada jäsenvaltio noudattamaan sitä saattamalla asia tarvittaessa unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi (kanne jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisestä). Kun komissio nostaa kanteen jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisestä, se käynnistää ensiksi hallintomenettelyn, jota kutsutaan rikkomusmenettelyksi. Tämän oikeudenkäyntiä edeltävän vaiheen tarkoituksena on saada jäsenvaltio noudattamaan EU:n oikeutta vapaaehtoisesti. Menettelyyn kuuluu useita vaiheita.

Kustakin rikkomistapauksesta julkaistaan lehdistötiedote Rapid-tietokannassa.

Lue lisätietoja rikkomismenettelystä täällä.

Tiedottamista koordinoi:

Jonathan Todd      +32 2 299 41 07  jonathan.todd@ec.europa.eu

Tiettyä rikkomistapausta koskevissa kysymyksissä pyydämme ottamaan yhteyttä asiasta vastaavaan tiedottajaan.

Edustuston viikkotiedote ajankohtaisista EU-asioista ilmestyy torstaisin.

Tiedotteiden ja viikkotiedotteiden tilaukset, osoitteenmuutokset, peruutukset ja tiedustelut: COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu

----------------------------
Edustuston vt. päällikkö Sari Artjoki
Euroopan komission Suomen-edustusto
Malminkatu 16, 00100 HELSINKI
Puhelin: (+358-9) 6226 5463, GSM 050 570 2178
S-posti: sari.artjoki@ec.europa.eu 
http://ec.europa.eu/finland/

 

Ilmoitustaulu


Viimeisin päivitys: 07/04/2014  |Sivun alkuun