http://ec.europa.eu/finland/
4 20/2011

Viikkotiedote 19.5.2011
Eurooppatalo


Eurooppatalo muuttaa Kamppiin

Euroopan komission Suomen-edustusto ja Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto muuttavat Pohjoisesplanadilta Voimataloon Kampintorille (Malminkatu 16, Helsinki). Voimatalosta vuokratut tilat ovat talon kahdessa alimmassa kerroksessa. Voimatalo on Kampin keskuksen tuntumassa, ja sinne on erittäin hyvät liikenneyhteydet.

Katutasoon tuleva EU-tiedotuspiste avataan heinäkuun loppupuolella. Samaan kerrokseen tulevan Eurooppasalin syyskauden tapahtumat aloitetaan elokuun lopussa. Kiitos kaikille Pohjoisesplanadilla vierailleille Eurooppasalin tapahtumavieraille ja järjestäjille ja tervetuloa myös uusiin tiloihimme!

Uusissa toimitiloissa on entistä paremmat mahdollisuudet EU-tilaisuuksien järjestämiseen. Yleisötilat ovat esteettömät, muunneltavat sekä nykyistä paremmin varustellut. Ne soveltuvat hyvin seminaarien ja keskustelutilaisuuksien sekä näyttelyiden ja esimerkiksi kulttuuritapahtumien järjestämiseen.

Muutto tapahtuu ensi viikon aikana, ja toiminta uusissa tiloissa jatkuu torstaista 26. toukokuuta lähtien. Muuton aikana viikkotiedotteen toimituskunnan työvälineetkin pakataan muuttolaatikoihin, joten ensi viikolla ei ilmesty viikkotiedotetta.

Alkuun

Maailma kylässä

Munamies ja mepit yleisön edessä Maailma kylässä ‑festareilla

Miten vapaaehtoistoiminnalla voidaan auttaa maahanmuuttajia kotoutumaan? Miten eri-ikäiset voivat vaikuttaa kotiseutunsa tai kansainvälisiin asioihin vapaaehtoistoiminnan kautta? Mitä taitoja voi oppia ryhtymällä vapaaehtoiseksi? Muun muassa näistä kysymyksistä käydään keskustelua Kaisaniemen kentällä Helsingissä järjestettävällä Maailma kylässä -festivaaleilla 28.–29. toukokuuta. Vapaaehtoistoiminnan mahdollisuudet ovat vahvasti esillä tämänkertaisilla festareilla, koska tänä vuonna EU:ssa vietetään vapaaehtoistoiminnan teemavuotta.

Festivaalialueella sijaitsevan Mahdollisuuksien tori -teltan Taiga-lavalla keskustellaan vapaaehtoistoiminnan mahdollisuuksista eri näkökulmista. Keskustelemassa ovat mm. MEPit Liisa Jaakonsaari, Sirpa Pietikäinen, Heidi Hautala ja Mitro Repo. Katso tarkempi ohjelma täältä.

Sunnuntaina klo 12.50 viihteellisellä otteella vapaaehtoistoimintaan pureutuu Munamies. Munamiehen esityksessä puhutaan muun muassa uudesta Tuntitili-palvelusta, jonka kautta kuka tahansa voi etsiä itselleen sopivaa vapaaehtoistoimintaa. Mekong-lavalla esiintyvä Munamies on luvannut myös musisoida.

Maailma kylässä -festivaalien pääjärjestäjä on Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa. Euroopan komissio ja Euroopan parlamentti ovat mukana tapahtumassa nyt neljättä kertaa. Tänä vuonna ne järjestävät tapahtumaan ohjelmaa yhteistyössä EU:n teemavuoden toteutuksesta vastaavien Suomen nuorisoyhteistyö Allianssin sekä kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunnan kanssa.

EU- ja teemavuosiaiheista materiaalia on jaossa Mahdollisuuksien tori -teltassa osastolla C169. Festivaali on avoinna lauantaina klo 11–20 ja sunnuntaina klo 11–18.

Alkuun

Oikeusasiat

Rikoksen uhrien suojelua parannetaan EU:ssa

Euroopan komissio on esittänyt lainsäädäntöehdotuksia, joiden tarkoituksena on taata, että kaikilla rikoksen uhreilla on samat oikeudet ja että he saavat kotipaikastaan riippumatta EU:n vähimmäisvaatimusten mukaista tukea ja suojelua kaikkialla EU:n alueella.

Joka vuosi EU:ssa arviolta 75 miljoonaa ihmistä joutuu rikoksen kohteeksi. Rikoksen fyysiset, psyykkiset ja taloudelliset vaikutukset voivat olla uhrille kestämättömät. Kukaan ei varmasti lähde lomamatkalle tullakseen ryöstetyksi, mutta kun rikos tapahtuu ulkomailla, kulttuurien, kielten ja lainsäädännön erot voivat aiheuttaa suuria lisäongelmia. Mitkä ovat uhrin oikeudet? Keneltä hän voi saada apua?

Komissio haluaa, että uhrien tarpeet täytettäisiin nykyistä paremmin. Nyt annetuilla lainsäädäntöehdotuksilla pyritään tiukentamaan EU-maiden kansallista lainsäädäntöä säätämällä EU:n laajuisesti noudatettavista vähimmäisvaatimuksista. Näin varmistettaisiin, että kaikilla rikoksen uhreilla EU:ssa on samat perusoikeudet uhrin kansalaisuudesta ja rikospaikasta riippumatta.

Ehdotettu direktiivi rikoksen uhrin oikeuksia koskevista vähimmäisvaatimuksista varmistaisi, että kaikissa EU-maissa uhria kohdeltaisiin yksilönä, ja että poliisit, syyttäjät ja tuomarit saavat koulutusta uhrien käsittelemisessä. Uhri myös saisi ymmärrettävässä muodossa olevaa tietoa oikeuksistaan ja asiansa etenemisestä sekä tukea kaikissa jäsenmaissa. Uhri voisi halutessaan osallistua asiansa oikeuskäsittelyyn, ja hänelle annettaisiin apua oikeudenkäynnin aikana. Direktiiviehdotuksessa otetaan esiin myös suojattomat uhrit (lapset, vammaiset, raiskauksen uhrit), joille olisi annettava riittävää suojelua. Lisäksi uhria suojeltaisiin rikostutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana.

Komissio ehdottaa myös asetusta oikeudellisten suojelutoimenpiteiden vastavuoroisesta tunnustamisesta väkivallan uhrin suojelemiseksi saman tekijän uusilta väkivallanteoilta. Näin varmistettaisiin, että esimerkiksi perheväkivallan uhri, joka matkustaa tai muuttaa toiseen EU-maahan, voi luottaa siihen, että väkivallantekijälle määrätty lähestymiskielto tai suojelumääräys on voimassa myös siellä.

Lue koko lehdistötiedote.

Alkuun

Ympäristö

Kerro komissiolle, miten muovipussien käyttöä vähennettäisiin

Euroopan komissio pyytää kansalaisten näkemyksiä siitä, miten muovipussien käyttöä voitaisiin vähentää. Se haluaa tietää, olisiko muovipusseista kannettava maksu tai vero tehokas keino vai olisiko kenties parempi kieltää ne EU:ssa kokonaan. Mielipiteitä halutaan myös biohajoavien pakkausten tunnetuksi tekemisestä ja pakkausten biohajoavuusvaatimusten tiukentamisesta. Internetissä järjestettävä kuuleminen päättyy elokuussa.

Jokainen EU:n kansalainen kuluttaa joka vuosi keskimäärin noin 500 muovipussia, joita useimmiten käytetään vain yhden kerran. Euroopassa tuotettiin muovipusseja vuonna 2008 yhteensä 3,4 miljoonaa tonnia, joka painoltaan vastaa yli kahta miljoonaa henkilöautoa. Koska muovipussit ovat pieniä ja kevyitä, ne jäävät usein jätehuollon ulkopuolelle ja päätyvät mereen, jossa niiden lopullinen hajoaminen voi kestää satoja vuosia.

Eräät jäsenvaltiot ovat jo vähentäneet muovipussien käyttöä perimällä niistä maksua, tekemällä sopimuksia vähittäiskauppasektorin kanssa tai kieltämällä tietyntyyppiset muovipussit, mutta EU:n tasolla tällaisia toimia ei ole toteutettu. EU:n ympäristöministerit keskustelivat maaliskuussa 2011 muovipussien ympäristövaikutuksista. Tässä yhteydessä todettiin, että EU:n tasolla on tarpeen toteuttaa tehokkaita toimia.

Kuulemisessa pyydetään näkemyksiä myös siitä, pidetäänkö EU:n pakkausdirektiivissä säädettyjä kompostointi- ja biohajoavuusvaatimuksia riittävinä. Direktiivissä ei selkeästi eroteta biohajoavia tuotteita, joiden olisi hajottava luonnossa, ja kompostoitavia tuotteita, jotka hajoavat ainoastaan kompostointilaitoksissa. Kuluttajia johdetaan harhaan, jos pakkausta mainostetaan biohajoavana, vaikka se ei itse asiassa hajoa luonnossa. Tämä johtaa roskaamisen lisääntymiseen.

Kuulemisessa pyydetään kannanottoja ympäristövaikutuksista sekä sosiaalisista ja taloudellisista vaikutuksista, joita pakkausten biohajoavuusvaatimusten tiukentaminen (kuten biohajoavien pakkausten tunnetuksi tekeminen kuluttajien keskuudessa) voisi aiheuttaa.

Lue tiedotteen koko teksti.

Alkuun

Euro

Suunnittele euron 10-vuotispäivän juhlaraha!

Eurosetelien ja -kolikkojen käyttöönotosta tulee 1. tammikuuta 2012 kuluneeksi 10 vuotta. Nyt voit osallistua kaikille euromaiden kansalaisille avoimeen kilpailuun, jossa tehtävänä on suunnitella kahden euron arvoinen juhlaraha. Tämä kolikko lasketaan liikkeelle kaikissa euroalueen 17 jäsenvaltiossa vuosipäivän kunniaksi.

Kaikki 12 vuotta täyttäneet euromaiden kansalaiset voivat osallistua tähän suunnittelukilpailuun. Näin laajaa avointa suunnittelukilpailua ei ole järjestetty koskaan aiemmin euromaissa.

Kilpailutyön voi jättää verkkosivuston kautta 20. toukokuuta mennessä.

Ammattilaisista koostuva tuomaristo valitsee ensin viisi parasta ehdotusta. Tämän jälkeen voittajakolikko valitaan mainitulla verkkosivulla järjestettävässä kolme viikkoa kestävässä verkkoäänestyksessä kesäkuussa. Voittanut kuva-aihe julkistetaan 30. kesäkuuta 2011.

Kilpailun voittanut kuva-aihe ja voittajan nimikirjaimet painetaan miljooniin eurokolikoihin, jotka lasketaan liikkeelle kaikissa euromaissa. Lisäksi voittaja saa palkinnoksi arvokkaan eurokolikkosarjan.

Euro on käytössä 17 EU-maassa, joissa yli 330 miljoonaa ihmistä käyttää sitä päivittäin. Yhteinen valuutta yksinkertaistaa monia asioita: niin hintojen vertailu eri maiden välillä kuin matkustaminen ja kaupankäyntikin ovat helpottuneet, koska valuutanvaihtokustannuksia ja valuuttakurssien vaihteluita ei enää ole.

Lue koko lehdistötiedote.

Alkuun

Sosiaaliasiat

Syrjintätutkimukseen etsitään haastateltavia

Oletko kokenut syrjintää ja vienyt asian eteenpäin tai harkinnut jonkinlaisiin toimiin ryhtymistä? Voisitko kertoa kokemuksistasi tutkimushaastattelussa?

EU:n perusoikeusvirasto toteuttaa vuonna 2011 tutkimuksen siitä, kuinka hyvin syrjinnän uhrit tuntevat oikeutensa. Tarkastelun kohteena tutkimuksessa ovat kaikki syrjinnän vastaisissa direktiiveissä mainitut syrjintäperusteet (sukupuoli, etninen tausta, vammaisuus, uskonto, seksuaalinen suuntautuminen ja ikä). Tutkimus koostuu kirjallisuuskatsauksesta sekä kenttätyöstä. Suomessa Ihmisoikeusliitto toteuttaa tutkimuksen kansallisen osuuden.

Suomessa tutkimuksessa yritetään tavoittaa tasa-arvovaltuutetun, vähemmistövaltuutetun, syrjintälautakunnan, aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden tai muiden toimijoiden puoleen kääntyneitä henkilöitä, jotka ovat kokeneet syrjintää ja tehneet valituksen tai harkinneet valituksen tekemistä.

Haastattelut tehdään toukokuussa. Haastattelut tehdään pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla, mutta haastatteluja voidaan tehdä myös puhelimitse.

Kaikki haastattelut käsitellään luottamuksellisesti, eikä haastateltujen henkilötietoja paljasteta missään vaiheessa ulkopuolisille. Tutkimustuloksia kerrottaessa kenenkään tutkimuksessa mukana olleen henkilöllisyys ei tule julki.

Jos olet käytettävissä tutkimushaastattelua varten, ota yhteyttä asiantuntija Milla Aaltoseen, milla.aaltonen(at)ihmisoikeusliitto.fi, 044–7420405.

Alkuun

Kehitysyhteistyö

Lorenzo Natali ‑toimittajakilpailu

Komissio on käynnistänyt vuotuisen maailmanlaajuisen Lorenzo Natali ‑toimittajakilpailun maailman lehdistönvapauden päivän kunniaksi. Kilpailussa palkitaan parhaat lehtikirjoitukset sekä radio- ja tv-reportaasit, joissa käsitellään kehitystä, demokratiaa ja ihmisoikeuksia.

Lorenzo Natali -palkinto on nimetty EU:n kehitysyhteistyötä voimakkaasti edistäneen entisen komissaarin mukaan. Komissio on järjestänyt kilpailuja vuodesta 1992, nykyisin yhteistyössä Toimittajat ilman rajoja ‑järjestön kanssa. Kilpailuun voivat osallistua lehdistöä, verkkomediaa tai perinteisiä sähköisiä viestimiä edustavat toimittajat, jotka toimivat Euroopassa, Afrikassa, Lähi-idässä, arabimaissa, Latinalaisessa Amerikassa, Karibian alueella, Aasiassa tai Tyynenmeren alueella.

Lehdistö- ja verkkomediasarjassa jaetaan kolme palkintoa, jotka ovat suuruudeltaan 5 000, 2 500 ja 1 500 euroa. Televisio- ja radiosarjojen voittajat saavat kukin 5 000 euroa. Pääpalkinnon voittaja saa lisäksi 5 000 euroa. Palkitut julkistetaan ensi joulukuussa pidettävässä palkintoseremoniassa.

Kilpailuun voivat osallistua työt, jotka on julkaistu tai lähetetty 1. heinäkuuta 2010 ja 31. elokuuta 2011 välisenä aikana. Hakemukset tehdään sähköisesti kilpailusivustolla www.lorenzonataliprize.eu. Hakuaika päättyy 31. elokuuta 2011.

Kilpailutyöt arvioi riippumaton palkintolautakunta. Kriteereinä ovat työn merkittävyys ihmisoikeuksien, demokratian tai kehitysyhteistyön kannalta, työn omaperäisyys ja laatu, sen perustana olevien tutkimusten perusteellisuus sekä sen poliittinen vaikuttavuus.

Linkkejä:

Lorenzo Natali -palkinnon Facebook-sivut

Lorenzo Natali -palkinnon Twitter-sivut

Alkuun

Merenkulku

Euroopan meripäivä 2011

EU on nimennyt toukokuun 20. päivän Euroopan meripäiväksi, jolloin juhlistetaan merten keskeistä merkitystä Euroopan historiassa, kulttuurissa ja taloudessa. Päivän aikana tuodaan myös esiin mahdollisuuksia ja haasteita, joita meri tarjoaa rannikkoalueille ja niiden elinkeinotoiminnalle.

Tänä vuonna Euroopan meripäivää vietetään Gdanskissa Puolassa 19.—20. toukokuuta. Kuten aikaisempinakin vuosina, merenkulkualan sidosryhmät järjestävät omia tilaisuuksia juhlistaakseen Euroopan merellistä identiteettiä ja mereen liittyviä toimintoja ympäri Eurooppaa ja Gdanskissa virallisten tilaisuuksien ohella.

Myös Helsingin satama järjestää ohjelmaa 20. toukokuuta.

Alkuun

Kauppapolitiikka

Kansalaisyhteiskuntaseminaari

Euroopan komission kauppapolitiikan pääosasto (DG Trade) järjestää kansalaisyhteiskuntaseminaarin "EU Trade Policy: Looking East" Varsovassa 3.—4. lokakuuta 2011. Seminaarissa käsitellään kansalaisyhteiskunnan roolia kauppapolitiikassa ja sitä, kuinka kauppapolitiikalla vaikutetaan Eurooppa 2020 –strategian tavoitteiden saavuttamiseen.

Seminaari on suunnattu muun muassa kansalaisjärjestöille, kuluttajayhdistyksille sekä ammattiliitoille, jotka ovat kiinnostuneita EU:n kauppapolitiikasta.

Komissio kattaa matka-, majoitus- ja ruokailukulut yhdelle henkilölle kustakin järjestöstä ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistuminen tapahtuu verkkosivulla http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/seminars, josta saa myös lisätietoja. Ilmoittautumisaika päättyy 4. heinäkuuta.

Alkuun

Avoimia toimia

Avoimia toimia

·         Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA Parmassa hakee useiden eri alojen asiantuntijoita. Katso lisätietoja EFSA:n sivuilta.

·        EU:n eri toimielimiin haetaan töihin EU:n yhteisen rekrytointitoimiston eli EPSOn kautta. Sivustolla olevia ilmoituksia kannattaa seurata jatkuvasti! Esimerkiksi tällä hetkellä on avoinna kilpailu, jonka avulla rekrytoidaan mm. ruotsin- ja vironkielisiä juristi-lingvistejä. Hakuaika päättyy 15. kesäkuuta.

Alkuun

Linkit

Linkkivinkit
  • Mistä voin seurata lainsäädäntöprosessin kulkua? Komission Pre-Lex -tietokannassa tai Euroopan parlamentin OEIL-tietokannassa!
     

  • Menikö mielenkiintoinen uutinen ohi? EU:n lehdistötiedotetietokanta auttaa jäljille: http://europa.eu/rapid/.
     

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

21.5. Eurooppatiedotus Mahdollisuuksien torilla (Rovaniemi)

Lapin Eurooppatiedotus osallistuu Rovaniemellä Mahdollisuuksien torille lauantaina 21. toukokuuta klo 12-15 Sampo-keskuksessa.

21.5. Eurooppatiedotus Mahdollisuuksien torilla (Porvoo)

Uudenmaan Eurooppatiedotus on mukana Mahdollisuuksien torilla Porvoossa 21. toukokuuta klo 11.00—17.00 Porvoon kaupunginkirjastossa osoitteessa Papinkatu 20. Tervetuloa päivittämään EU-tietosi! Meiltä saat uusitun EU-perusteoksen, Eurooppa 2011 kartan ja muuta hyödyllistä tietoa. Lisätietoa: aluetiedottaja Hanna Päivärinta, puh. 040 510 7511.

28.–29.5. Maailma kylässä –festivaalit (Helsinki)

Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi on esillä 28.- 29. toukokuuta Kaisaniemen kentällä Helsingissä järjestettävillä Maailma kylässä -festareilla. EU on festareilla neljättä kertaa mukana osastolla C169. Mahdollisuuksien tori -teltan Taiga-lavalla keskustellaan molempina päivinä vapaaehtoistoiminnan eri ulottuvuuksista. Festivaali on avoinna lauantaina klo 11-20 ja sunnuntaina klo 11-18.

Alkuun

Euroopan komission Suomen-edustusto Facebookissa
Eurooppasali Facebookissa ja
Twitterissä

Edustuston viikkotiedote ilmestyy muuton ja helatorstain vuoksi seuraavan kerran 9. kesäkuuta.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu