http://ec.europa.eu/finland/
4 19/2011

Viikkotiedote 12.5.2011
Kuluttajat


EU:n markkinoilla yhä vähemmän vaarallisia tuotteita

Kaikki haluavat olla varmoja siitä, että kaupasta ostetut tuotteet ovat turvallisia, olivatpa kyseessä sitten lastenrattaat tai kenkäpari. Hyvä uutinen on, että EU:n markkinoilla on yhä vähemmän vaarallisia tuotteita, koska ne havaitaan nyt entistä helpommin ja poistetaan markkinoilta.

EU:n nopea tietojenvaihtojärjestelmä RAPEX otettiin käyttöön vuonna 2004. Kun EU-maassa havaitaan uusia vaarallisia tuotteita, niistä tehdään ilmoitus RAPEXin avulla, ja muissa maissa ryhdytään tarvittaviin toimiin saatujen ilmoitusten perusteella. Kaikki EU-maat osallistuvat RAPEX-järjestelmän toimintaan.

RAPEXin tehostumisen ansiosta vuonna 2010 kiellettiin, poistettiin markkinoilta tai kerättiin takaisin kuluttajilta ennätykselliset 2 244 vaarallista tuotetta, mikä on 13 prosenttia enemmän kuin vuonna 2009. EU-maat ovat tehostaneet toimintaansa, ja myös eurooppalaiset elinkeinonharjoittajat suhtautuvat vakavammin velvollisuuksiinsa tuoteturvallisuuden alalla, mikä näkyy siinä, että nimenomaan yrityksille tarkoitetun nopean ilmoitusjärjestelmän käyttö kaksinkertaistui.

Useimmin ilmoituksia tehtiin vaatteista ja tekstiileistä. Niissä ongelmana on tukehtumis- ja ärsytysvaara. Seuraavina tulivat lelut pääasiassa tukehtumisvaaran vuoksi sekä moottoriajoneuvot loukkaantumisvaaran perusteella. Näiden osuus vuonna 2010 oli yhteensä 66 prosenttia kaikista ilmoituksista, jotka koskivat vakavan riskin aiheuttavia tuotteita. Neljänneksi yleisin tuoteryhmä, josta tehtiin ilmoituksia, olivat sähkölaitteet.

Niiden RAPEXin kautta ilmoitettujen tuotteiden määrä, joiden alkuperämaana oli Kiina, laski hieman eli kahdella prosentilla (60 prosenttia vuonna 2009 ja 58 prosenttia vuonna 2010). Alkuperältään eurooppalaisten tuotteiden osuus oli 17 prosenttia, tuntematonta alkuperää oli 10 prosenttia ja muista maista peräisin 15 prosenttia.

Lue koko lehdistötiedote.

Alkuun

Terveys

Miten edistää sähköistä terveydenhuoltoa Euroopassa?

Sähköistä terveydenhuoltoa käsittelevä EU:n neuvonantajaryhmä kokoontui ensimmäistä kertaa 10. toukokuuta Budapestissa. Ryhmän puheenjohtajana toimii Viron presidentti Toomas Hendrik Ilves, ja sen tehtävänä on arvioida tieto- ja viestintätekniikan roolia sosiaali- ja terveysalalla sekä ehdottaa tapoja, joilla tieto- ja viestintätekniikka voi nopeuttaa terveydenhuollon innovointia potilaiden, hoitohenkilökunnan ja koko terveydenhuoltosektorin hyödyksi.

Työryhmä koostuu terveydenhuoltoalan ammattilaisista, potilasjärjestöjen, terveysalan yritysten, lääketeollisuuden ja tieto- ja viestintäteknologiateollisuuden edustajista, oikeudellisista asiantuntijoista ja poliittisista päättäjistä.

Tieto- ja viestintätekniikka antaa jo nykyisin potilaille uusia mahdollisuuksia ja auttaa vastaamaan EU:n terveydenhuoltojärjestelmien kohtaamiin haasteisiin, kuten väestön ikääntymiseen, kroonisten sairauksien lisääntymiseen, terveydenhuollon työvoimapulaan ja budjettirajoitteisiin mahdollistamalla etädiagnoosit ja ‑hoidot sekä tietoturvallisen potilastietojen vaihdon.

Hiljattain laaditusta selvityksestä käy kuitenkin ilmi, että sairaalat eivät vielä hyödynnä kaikkia tieto- ja viestintätekniikan suomia mahdollisuuksia. Vaikka useimmilla sairaaloilla on laajakaistayhteys, vain 4 prosenttia niistä tarjoaa potilailleen mahdollisuutta tutustua potilastietoihinsa verkon kautta.

Sähköistä terveydenhuoltoa voidaan kehittää edelleen paljon pidemmälle: hoitohenkilökunta voi omistaa suuremman osan ajastaan potilaille, potilaiden ja vanhusten omahoitomahdollisuudet ja valmiudet itsenäiseen elämään lisääntyvät ja käyttöön voidaan saada uusia mallinnuspohjaisia diagnosointitekniikoita. Sähköisen terveydenhuollon edistäminen on tärkeä osa Euroopan digitaalistrategiaa.

Sähköisestä terveydenhuollosta on meneillään myös Euroopan komission käynnistämä julkinen kuuleminen.

Lue koko lehdistötiedote.

Alkuun

Kehitysyhteistyö

Lorenzo Natali ‑toimittajakilpailu

Komissio on käynnistänyt vuotuisen maailmanlaajuisen Lorenzo Natali ‑toimittajakilpailun maailman lehdistönvapauden päivän kunniaksi. Kilpailussa palkitaan parhaat lehtikirjoitukset sekä radio- ja tv-reportaasit, joissa käsitellään kehitystä, demokratiaa ja ihmisoikeuksia.

Lorenzo Natali -palkinto on nimetty EU:n kehitysyhteistyötä voimakkaasti edistäneen entisen komissaarin mukaan. Komissio on järjestänyt kilpailuja vuodesta 1992, nykyisin yhteistyössä Toimittajat ilman rajoja ‑järjestön kanssa. Kilpailuun voivat osallistua lehdistöä, verkkomediaa tai perinteisiä sähköisiä viestimiä edustavat toimittajat, jotka toimivat Euroopassa, Afrikassa, Lähi-idässä, arabimaissa, Latinalaisessa Amerikassa, Karibian alueella, Aasiassa tai Tyynenmeren alueella.

Lehdistö- ja verkkomediasarjassa jaetaan kolme palkintoa, jotka ovat suuruudeltaan 5 000, 2 500 ja 1 500 euroa. Televisio- ja radiosarjojen voittajat saavat kukin 5 000 euroa. Pääpalkinnon voittaja saa lisäksi 5 000 euroa. Palkitut julkistetaan ensi joulukuussa pidettävässä palkintoseremoniassa.

Kilpailuun voivat osallistua työt, jotka on julkaistu tai lähetetty 1. heinäkuuta 2010 ja 31. elokuuta 2011 välisenä aikana. Hakemukset tehdään sähköisesti kilpailusivustolla www.lorenzonataliprize.eu. Hakuaika päättyy 31. elokuuta 2011.

Kilpailutyöt arvioi riippumaton palkintolautakunta. Kriteereinä ovat työn merkittävyys ihmisoikeuksien, demokratian tai kehitysyhteistyön kannalta, työn omaperäisyys ja laatu, sen perustana olevien tutkimusten perusteellisuus sekä sen poliittinen vaikuttavuus.

Linkkejä:

Lorenzo Natali -palkinnon Facebook-sivut

Lorenzo Natali -palkinnon Twitter-sivut

Alkuun

Euro

Suunnittele euron 10-vuotispäivän juhlaraha!

Eurosetelien ja -kolikkojen käyttöönotosta tulee 1. tammikuuta 2012 kuluneeksi 10 vuotta. Nyt voit osallistua kaikille euromaiden kansalaisille avoimeen kilpailuun, jossa tehtävänä on suunnitella kahden euron arvoinen juhlaraha. Tämä kolikko lasketaan liikkeelle kaikissa euroalueen 17 jäsenvaltiossa vuosipäivän kunniaksi.

Kaikki 12 vuotta täyttäneet euromaiden kansalaiset voivat osallistua tähän suunnittelukilpailuun. Näin laajaa avointa suunnittelukilpailua ei ole järjestetty koskaan aiemmin euromaissa.

Kilpailutyön voi jättää verkkosivuston kautta 20. toukokuuta mennessä.

Ammattilaisista koostuva tuomaristo valitsee ensin viisi parasta ehdotusta. Tämän jälkeen voittajakolikko valitaan mainitulla verkkosivulla järjestettävässä kolme viikkoa kestävässä verkkoäänestyksessä kesäkuussa. Voittanut kuva-aihe julkistetaan 30. kesäkuuta 2011.

Kilpailun voittanut kuva-aihe ja voittajan nimikirjaimet painetaan miljooniin eurokolikoihin, jotka lasketaan liikkeelle kaikissa euromaissa. Lisäksi voittaja saa palkinnoksi arvokkaan eurokolikkosarjan.

Euro on käytössä 17 EU-maassa, joissa yli 330 miljoonaa ihmistä käyttää sitä päivittäin. Yhteinen valuutta yksinkertaistaa monia asioita: niin hintojen vertailu eri maiden välillä kuin matkustaminen ja kaupankäyntikin ovat helpottuneet, koska valuutanvaihtokustannuksia ja valuuttakurssien vaihteluita ei enää ole. Lisäksi yhteisvaluutta edellyttää tervettä talous- ja rahapolitiikkaa.

Lue koko lehdistötiedote.

Alkuun

Sosiaaliasiat

Syrjintätutkimukseen etsitään haastateltavia

Oletko kokenut syrjintää ja vienyt asian eteenpäin tai harkinnut jonkinlaisiin toimiin ryhtymistä? Voisitko kertoa kokemuksistasi tutkimushaastattelussa?

EU:n perusoikeusvirasto toteuttaa vuonna 2011 tutkimuksen siitä, kuinka hyvin syrjinnän uhrit tuntevat oikeutensa. Tarkastelun kohteena tutkimuksessa ovat kaikki syrjinnän vastaisissa direktiiveissä mainitut syrjintäperusteet (sukupuoli, etninen tausta, vammaisuus, uskonto, seksuaalinen suuntautuminen ja ikä). Tutkimus koostuu kirjallisuuskatsauksesta sekä kenttätyöstä. Suomessa Ihmisoikeusliitto toteuttaa tutkimuksen kansallisen osuuden.

Suomessa tutkimuksessa yritetään tavoittaa tasa-arvovaltuutetun, vähemmistövaltuutetun, syrjintälautakunnan, aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden tai muiden toimijoiden puoleen kääntyneitä henkilöitä, jotka ovat kokeneet syrjintää ja tehneet valituksen tai harkinneet valituksen tekemistä.

Haastattelut tehdään toukokuussa. Haastattelut tehdään pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla, mutta haastatteluja voidaan tehdä myös puhelimitse.

Kaikki haastattelut käsitellään luottamuksellisesti, eikä haastateltujen henkilötietoja paljasteta missään vaiheessa ulkopuolisille. Tutkimustuloksia kerrottaessa kenenkään tutkimuksessa mukana olleen henkilöllisyys ei tule julki.

Jos olet käytettävissä tutkimushaastattelua varten, ota yhteyttä asiantuntija Milla Aaltoseen, milla.aaltonen(at)ihmisoikeusliitto.fi, 044–7420405.

Alkuun

Merenkulku

Euroopan meripäivä 2011

EU on nimennyt toukokuun 20. päivän Euroopan meripäiväksi, jolloin juhlistetaan merten keskeistä merkitystä Euroopan historiassa, kulttuurissa ja taloudessa. Päivän aikana tuodaan myös esiin mahdollisuuksia ja haasteita, joita meri tarjoaa rannikkoalueille ja niiden elinkeinotoiminnalle.

Tänä vuonna Euroopan meripäivää vietetään Gdanskissa Puolassa 19.—20. toukokuuta. Kuten aikaisempinakin vuosina, merenkulkualan sidosryhmät järjestävät omia tilaisuuksia juhlistaakseen Euroopan merellistä identiteettiä ja mereen liittyviä toimintoja ympäri Eurooppaa ja Gdanskissa virallisten tilaisuuksien ohella.

Myös Helsingin satama järjestää ohjelmaa 20. toukokuuta.

Alkuun

Kauppapolitiikka

Kansalaisyhteiskuntaseminaari

Euroopan komission kauppapolitiikan pääosasto (DG Trade) järjestää kansalaisyhteiskuntaseminaarin "EU Trade Policy: Looking East" Varsovassa 3.—4. lokakuuta 2011. Seminaarissa käsitellään kansalaisyhteiskunnan roolia kauppapolitiikassa ja sitä, kuinka kauppapolitiikalla vaikutetaan Eurooppa 2020 –strategian tavoitteiden saavuttamiseen.

Seminaari on suunnattu muun muassa kansalaisjärjestöille, kuluttajayhdistyksille sekä ammattiliitoille, jotka ovat kiinnostuneita EU:n kauppapolitiikasta.

Komissio kattaa matka-, majoitus- ja ruokailukulut yhdelle henkilölle kustakin järjestöstä ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujien rekisteröityminen on mahdollista toukokuun puolivälin jälkeen osoitteessa http://trade.ec.europa.eu/civilsoc/seminars. Kyseisellä sivustolla tällä hetkellä tosin vielä esitellään viimevuotisen Prahan-kokouksen antia, mutta sivustoa kannattaa seurata!

Lisätietoja voi myös pyytää osoitteesta csdseminar@eqinox.eu.

Alkuun

Opintomatka

Opiskelija, kiinnostaako Kanada?

Thinking Canada –hanke järjestää neljän viikon opintomatkan Kanadaan 4.9.—2.10.2011. Opintomatkan jälkeen valikoiduille osallistujille tarjotaan mahdollisuutta kahden kuukauden harjoittelujaksoon. Opintomatka alkaa kolme päivää kestävällä alustuksella Brysselissä EU:sta ja EU:n ja Kanadan välisistä suhteista. Jos kiinnostuit, toimi nopeasti sillä hakuaika päättyy jo 18. toukokuuta!

Alkuun

Avoimia toimia

Avoimia toimia

·         Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA Parmassa hakee useiden eri alojen asiantuntijoita. Katso lisätietoja EFSA:n sivuilta.

·        EU:n eri toimielimiin haetaan töihin EU:n yhteisen rekrytointitoimiston eli EPSOn kautta. Sivustolla olevia ilmoituksia kannattaa seurata jatkuvasti! Esimerkiksi tällä hetkellä on avoinna kilpailu, jonka avulla rekrytoidaan mm. ruotsin- ja vironkielisiä juristi-lingvistejä. Hakuaika päättyy 15. kesäkuuta.

Alkuun

Linkit

Linkkivinkit

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

12.5. Euroopan unioni tienhaarassa? (Helsinki)

Suomen Eurooppa-tutkimuksen seura järjestää paneelikeskustelun, jonka aiheena on ”Euroopan talouskriisin vaikutukset integraatiokehitykseen”. Tilaisuudessa alustavat Ulkopoliittisen instituutin Euroopan unioni -tutkimusohjelman ohjelmajohtaja Juha Jokela, Helsingin yliopiston kansainvälisen politiikan professori Heikki Patomäki sekä Helsingin yliopiston Centre of Excellence in the Foundations of European Law –laitoksen Klaus Tuori. Puhetta johtaa Suomen Eurooppa-tutkimuksen seuran puheenjohtaja Juhana Aunesluoma. Tilaisuus järjestetään torstaina 12. toukokuuta klo 17.00—18.30 Eurooppatalossa (Eurooppasali 2. krs) osoitteessa Pohjoisesplanadi 31, Helsinki. Tilaisuus on avoin kaikille Eurooppa-tutkimuksesta kiinnostuneille, eikä vaadi ennakkoilmoittautumista. Lämpimästi tervetuloa keskustelemaan Euroopan unionin nykytilasta!

14.5. Eurooppatiedotus Mahdollisuuksien torilla (Joensuu)

Pohjois-Karjalan Eurooppatiedotus osallistuu Joensuun Mahdollisuuksien torille lauantaina 14.5. klo 11—16. Mahdollisuuksien tori on ilmainen yleisötapahtuma, joka tarjoaa monipuolista nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Se tarjoaa elämyksiä, musiikkia, makuja ja monikulttuurista tunnelmaa. Tilaisuus järjestetään Taidemuseon korttelissa katuosoitteessa Kirkkokatu/Koskikatu.

15.5. Eurooppatiedotus Mahdollisuuksien torilla (Lahti)

Päijät-Hämeen Eurooppatiedotus on mukana Lahden Mahdollisuuksien tori –tapahtumassa, joka järjestetään sunnuntaina 15. toukokuuta klo 11—15 Lahden satamassa. Tapahtuman teemana on vapaaehtoistoiminta. Eurooppatiedotuksen löydät makasiinirakennuksesta.

21.5. Eurooppatiedotus Mahdollisuuksien torilla (Rovaniemi)

Lapin Eurooppatiedotus osallistuu Rovaniemellä Mahdollisuuksien torille lauantaina 21. toukokuuta klo 12-15 Sampo-keskuksessa.

21.5. Eurooppatiedotus Mahdollisuuksien torilla (Porvoo)

Uudenmaan Eurooppatiedotus on mukana Mahdollisuuksien torilla Porvoossa 21. toukokuuta klo 11.00—17.00 Porvoon kaupunginkirjastossa osoitteessa Papinkatu 20. Tervetuloa päivittämään EU-tietosi! Meiltä saat uusitun EU-perusteoksen, Eurooppa 2011 kartan ja muuta hyödyllistä tietoa. Lisätietoa: aluetiedottaja Hanna Päivärinta, puh. 040 510 7511.

28.–29.5. Maailma kylässä –festivaalit (Helsinki)

Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi on esillä 28.-29. toukokuuta Kaisaniemen kentällä Helsingissä järjestettävillä Maailma kylässä -festareilla. EU on festareilla neljättä kertaa mukana osastolla C169. Mahdollisuuksien tori -teltan Taiga-lavalla keskustellaan molempina päivinä vapaaehtoistoiminnan eri ulottuvuuksista. Festivaali on avoinna lauantaina klo 11-20 ja sunnuntaina klo 11-18.

 

Alkuun

Euroopan komission Suomen-edustusto Facebookissa
Eurooppasali Facebookissa ja
Twitterissä

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu