http://ec.europa.eu/finland/
4 18/2011

Viikkotiedote 5.5.2011
Eurooppa-päivä


Eurooppa-päivä Kampintorilla 9. toukokuuta

Eurooppa-päivän juuret ulottuvat Robert Schumanin julistukseen 9. toukokuuta 1950, jolloin Euroopan yhteisön syntysanat lausuttiin.

Eurooppa-päivää juhlitaan Helsingissä maanantaina 9. toukokuuta Kampintorilla. Kampintorin tapahtumassa keskustellaan Euroopasta ja EU:sta ja jaossa on tietoa EU:sta ja EU-maista. Tarjolla on kulttuuriohjelmaa kaikenikäisille lastenmusiikista flamencon kautta punkiin.

Euroopasta keskustelevat entiset pääministerit Paavo Lipponen ja Matti Vanhanen, ministeri Tuija Brax sekä kansanedustajat Silvia Modig, Antti Kaikkonen ja Jani Toivola. Mepit Sirpa Pietikäinen ja Mitro Repo ovat haastateltavina lavalla.

Päivän juontajana toimii Marja Hintikka.

Euroopan unionin toimistot muuttavat toukokuun lopulla Voimataloon, Malminkatu 16. Sen vuoksi Eurooppa-päivää vietetään ensimmäistä kertaa Kampintorilla eli Fredrikinkadun, Malminkadun ja Malminrinteen välisellä aukiolla, uusien toimitilojen edessä.

Eurooppa-päivää juhlitaan myös monilla muilla paikkakunnilla Suomessa järjestettävissä tapahtumissa: http://eurooppa-paiva.fi/.

Alkuun

Sisäasiat

Komissio haluaa EU:hun suuntautuvan maahanmuuton paremmin hallintaan

Komissio on esittänyt aloitteita, joiden avulla EU voisi hallita maahanmuuttoa tehokkaammin ja reagoida tilanteen muuttumiseen nopeammin.

Aloitteet koskevat maahanmuuton eri osa-alueita, kuten rajavalvonnan lujittamista ja Schengen-alueen hallinnointia, yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän luomista, laillisen maahanmuuton parempaa kohdentamista, maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvien parhaiden käytäntöjen vaihtoa sekä strategisen lähestymistavan omaksumista muuttoliikkeeseen EU:n ja kolmansien maiden välisissä suhteissa.

Nämä aloitteet täydentävät kiireellisiä lyhyen aikavälin toimenpiteitä, joita komissio on jo toteuttanut Välimeren eteläpuolella vallitsevan tilanteen ja eräisiin jäsenvaltioihin kohdistuvan maahanmuuttopaineen vuoksi.

Sisäasioista vastaavan komissaari Cecilia Malmströmin mukaan Pohjois-Afrikan maiden viimeaikaiset tapahtumat ovat tuoneet entistä selvemmin esiin sen, että EU tarvitsee vahvan yhteisen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan. EU:n on täytettävä sitoumuksensa tarjota turvapaikka niille, jotka tarvitsevat suojelua. Samalla sen on osoitettava solidaarisuutta niitä Pohjois-Afrikan maita kohtaan, joissa valtaosa Libyasta paenneista ihmisistä nyt oleskelee, ja niitä jäsenvaltioita kohtaan, joihin useimmat mereltä saapuvat maahantulijat rantautuvat.

Lue tiedote kokonaisuudessaan.

Alkuun

Talousarvio

EU:n vuoden 2012 talousarvioesitys tiukan talouden aikoina

Komissio on hyväksynyt EU:n vuoden 2012 talousarvioesityksen. Budjettikomissaari Janusz Lewandowskin mukaan siinä on onnistuttu tasapainottamaan säästötoimet ja kaikkia eurooppalaisia hyödyttävä kasvua tukeva rahoitus.

Talousarvioesitykseen sisältyvien maksumäärärahojen loppusumma on 132,7 miljardia euroa (4,9 prosenttia suurempi kuin vuonna 2011) ja maksusitoumusmäärärahojen loppusumma 147,4 miljardia euroa (3,7 prosenttia suurempi kuin vuonna 2011).

Vuoden 2012 talousarvioesitystä laadittaessa on pyritty ottamaan huomioon, että EU-maissa toteutetaan tällä hetkellä tiukkoja säästötoimia. Komissio on tehnyt merkittäviä leikkauksia varmistaakseen etenkin sen, etteivät sen hallintomenot kasva tästä vuodesta. Lisäksi vuosi 2012 on jo kolmas peräkkäinen vuosi, jota varten komissio ei pyydä lainkaan lisävirkoja.

Komission on myös hoidettava velvoitteensa. Vuonna 2007 käynnistetyt EU-rahoitteiset ohjelmat ovat nyt täydessä vauhdissa. Tämä merkitsee, että näihin ohjelmiin investoineille alueviranomaisille ja pk-yrityksille aiheutuneita korvattavia menoja on vuonna 2012 aiempaa enemmän. Tutkimusohjelmien maksumäärärahoja on lisätty 13,3 prosenttia 7,6 miljardiin euroon ja rakennerahastojen ja koheesiorahaston maksumäärärahoja on lisätty 8,4 prosenttia 45,1 miljardiin euroon, jotta EU:n varoilla voitaisiin mahdollisimman tehokkaasti tukea talouskasvua ja alueiden kehittämistä.

EU:n ensi vuoden talousarvion kasvu vastaa vähimmäismäärää, joka tarvitaan, jotta komissio voisi täyttää velvoitteensa. Tätä vähäisempi kasvu merkitsisi sitä, etteivät EU-maat ja Euroopan parlamentti enää pystyisi noudattamaan nykyisiä sopimusvelvoitteitaan.

EU:n talousarviosta vain 6 prosenttia käytetään EU:n toimielinten toimintaan. Tämä tarkoittaa, että 94 prosenttia vuotuisen talousarvion varoista ohjataan takaisiin EU:n alueille ja kaupungeille, yrityksille, tutkijoille ja kansalaisille. Puolet tästä summasta käytetään kasvun ja työllisyyden tukemiseen.

Lue koko lehdistötiedote.

Alkuun

Euro

Suunnittele euron 10-vuotispäivän juhlaraha!

Eurosetelien ja -kolikkojen käyttöönotosta tulee 1. tammikuuta 2012 kuluneeksi 10 vuotta. Nyt voit osallistua kaikille euromaiden kansalaisille avoimeen kilpailuun, jossa tehtävänä on suunnitella kahden euron arvoinen juhlaraha. Tämä kolikko lasketaan liikkeelle kaikissa euroalueen 17 jäsenvaltiossa vuosipäivän kunniaksi.

Kaikki 12 vuotta täyttäneet euromaiden kansalaiset voivat osallistua tähän suunnittelukilpailuun. Näin laajaa avointa suunnittelukilpailua ei ole järjestetty koskaan aiemmin euromaissa.

Kilpailutyön voi jättää verkkosivuston kautta 20. toukokuuta mennessä.

Ammattilaisista koostuva tuomaristo valitsee ensin viisi parasta ehdotusta. Tämän jälkeen voittajakolikko valitaan mainitulla verkkosivulla järjestettävässä kolme viikkoa kestävässä verkkoäänestyksessä kesäkuussa. Voittanut kuva-aihe julkistetaan 30. kesäkuuta 2011.

Kilpailun voittanut kuva-aihe ja voittajan nimikirjaimet painetaan miljooniin eurokolikoihin, jotka lasketaan liikkeelle kaikissa euromaissa. Lisäksi voittaja saa palkinnoksi arvokkaan eurokolikkosarjan.

Euro on käytössä 17 EU-maassa, joissa yli 330 miljoonaa ihmistä käyttää sitä päivittäin. Yhteinen valuutta yksinkertaistaa monia asioita: niin hintojen vertailu eri maiden välillä kuin matkustaminen ja kaupankäyntikin ovat helpottuneet, koska valuutanvaihtokustannuksia ja valuuttakurssien vaihteluita ei enää ole. Lisäksi yhteisvaluutta edellyttää tervettä talous- ja rahapolitiikkaa.

Lue koko lehdistötiedote.

Alkuun

Sosiaaliasiat

Syrjintätutkimukseen etsitään haastateltavia

Oletko kokenut syrjintää ja vienyt asian eteenpäin tai harkinnut jonkinlaisiin toimiin ryhtymistä? Voisitko kertoa kokemuksistasi tutkimushaastattelussa?

EU:n perusoikeusvirasto toteuttaa vuonna 2011 tutkimuksen siitä, kuinka hyvin syrjinnän uhrit tuntevat oikeutensa. Tarkastelun kohteena tutkimuksessa ovat kaikki syrjinnän vastaisissa direktiiveissä mainitut syrjintäperusteet (sukupuoli, etninen tausta, vammaisuus, uskonto, seksuaalinen suuntautuminen ja ikä). Tutkimus koostuu kirjallisuuskatsauksesta sekä kenttätyöstä. Suomessa Ihmisoikeusliitto toteuttaa tutkimuksen kansallisen osuuden.

Suomessa tutkimuksessa yritetään tavoittaa tasa-arvovaltuutetun, vähemmistövaltuutetun, syrjintälautakunnan, aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueiden tai muiden toimijoiden puoleen kääntyneitä henkilöitä, jotka ovat kokeneet syrjintää ja tehneet valituksen tai harkinneet valituksen tekemistä.

Haastattelut tehdään toukokuussa. Haastattelut tehdään pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla, mutta haastatteluja voidaan tehdä myös puhelimitse.

Kaikki haastattelut käsitellään luottamuksellisesti, eikä haastateltujen henkilötietoja paljasteta missään vaiheessa ulkopuolisille. Tutkimustuloksia kerrottaessa kenenkään tutkimuksessa mukana olleen henkilöllisyys ei tule julki.

Jos olet käytettävissä tutkimushaastattelua varten, ota yhteyttä asiantuntija Milla Aaltoseen, milla.aaltonen(at)ihmisoikeusliitto.fi, 044–7420405.

Alkuun

Ympäristö

Luonnon monimuotoisuuden väheneminen on määrä lopettaa kymmenessä vuodessa

Komissio on esitellyt uuden strategian, jonka tarkoituksena on suojella Euroopan luonnon monimuotoisuutta ja parantaa sen tilaa seuraavan vuosikymmenen aikana. Strategiaan kuuluu kuusi toimea, jotka kohdistetaan luonnon monimuotoisuuden häviämisen tärkeimpiin syihin.

Uuden strategian mukaan on esimerkiksi tärkeää panna täysimääräisesti täytäntöön voimassa oleva luonnonsuojelulainsäädäntö ja perustaa luonnonsuojelualueita, jotta voidaan varmistaa, että luontotyyppien ja lajien tila paranee merkittävästi. Lisäksi tarkoitus on parantaa ja ennallistaa mahdollisuuksien mukaan ekosysteemejä ja niiden tarjoamia palveluja, erityisesti vihreän infrastruktuurin lisääntyneen käytön kautta. Maa- ja metsätalouden toimien kestävyys on myös varmistettava sekä EU:n kalakantoja suojeltava. Lisäksi tulokaslajit on pidettävä kurissa, sillä ne aiheuttavat yhä enemmän luonnon monimuotoisuuden häviöitä EU:ssa.

Euroopan luonnon monimuotoisuus on kriisissä, ja lajeja kuolee sukupuuttoon ennennäkemättömällä vauhdilla. Monet ekosysteemit ovat niin rapistuneet, etteivät ne enää pysty tarjoamaan palveluja, joista olemme riippuvaisia — puhtaasta ilmasta ja vedestä viljakasvien pölytykseen ja tulvilta suojelemiseen. Nämä vauriot aiheuttavat EU:lle valtavia yhteiskunnallisia ja taloudellisia menetyksiä. Esimerkiksi hyönteisten välittämän pölytyksen, joka on Euroopassa voimakkaasti vähentynyt, taloudellinen arvo EU:ssa arvioidaan 15 miljardiksi euroksi vuodessa. Tilanne on yhtä huolestuttava koko maailmassa.

Luonnon monimuotoisuutta koskeva strategia noudattelee EU:n viime vuonna Nagoyassa, Japanissa tekemiä sitoumuksia. Tämä strategia muodostaa myös erottamattoman osan Eurooppa 2020 ‑strategiaa.

Lue koko lehdistötiedote.

Alkuun

Elintarvikkeet

Lapin Poron kylmäsavulihalle alkuperänimityksen suoja

Euroopan komissio on lisännyt Lapin Poron kylmäsavulihan suojatuista alkuperänimityksistä ja maantieteellisistä merkinnöistä ylläpidettävään luetteloon. Tuotteet lisätään yli 1 000 tuotetta sisältävään luetteloon, jossa olevia tuotteita suojataan maantieteellisten merkintöjen, alkuperänimitysten ja perinteisien tuotteiden suojaa koskevalla lainsäädännöllä. Tietoja laatutuotteista ja suojatuista nimityksistä löytyy täältä.

Alkuun

Europa-verkkojulkaisu

Europa-verkkojulkaisu

Uusia artikkeleita Europassa:

  • Tanssija-koreografi Tero Saarisen menestysteos syntyi EU:n tuella
  • Patenttiuudistus toisi roimia säästöjä keksijöille
  • Kroatian EU-neuvotteluissa alkoi loppukiri
  • Seinäjokelainen Linda Sipilä tähtää muodin huipulle

Lue kaikki uudet jutut Europa-verkkojulkaisun omilta sivuilta.

Alkuun

Avoimia toimia

Avoimia toimia

·         Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA Parmassa hakee useiden eri alojen asiantuntijoita. Katso lisätietoja EFSA:n sivuilta.

·        EU:n eri toimielimiin haetaan töihin EU:n yhteisen rekrytointitoimiston eli EPSOn kautta. Sivustolla olevia ilmoituksia kannattaa seurata jatkuvasti! Esimerkiksi 11. toukokuuta avautuu kilpailu, jonka avulla rekrytoidaan mm. ruotsin- ja vironkielisiä juristi-lingvistejä. Hakuaika päättyy 15. kesäkuuta.

Alkuun

Linkit

Linkkivinkit

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

Esimerkkejä Eurooppa-päivän tapahtumista:

9.5. Eurooppa-päivä (Helsinki)

Tänä vuonna päivää juhlitaan Helsingissä Kampintorilla. Luvassa hulvatonta lavaohjelmaa Marja Hintikan juontamana kaikille vauvasta vaariin. Aamupäivällä lapsille sopivia musiikki- ja tanssiesityksiä, mm. Kengurumeininki Duo, ja puhumassa mm. mepit Sirpa Pietikäinen ja Mitro Repo. Iltapäivällä ohjelmaa ja musiikkia nuorisolle: Elmeri Rantalainen ja Haloo Helsinki. Mukana myös useita yhteistyökumppaneita esittelemässä toimintaansa, mm. suurlähetystöjä, kansalaisjärjestöjä ja poliittisia puolueita.

9.5. Eurooppa-päivä (Mikkeli)

Etelä-Savon Eurooppatiedotus haluaa tarjota yleisölle elämyksiä eurooppalaisen elokuvan parissa. Eurooppatiedotus jakaa ilmaislippuja Susanne Bierin tänä vuonna Oscar-palkitun ja Golden Globe -pystin voittaneen elokuvan ”Kosto” (K-13) näytökseen elokuvateatteri Ritzissä, ma 9. toukokuuta klo 19. Ilmaislippuja riittää 200 nopeimmalle (max. kaksi lippua/hlö) ja ne ovat noudettavissa Eurooppatiedotuksen toimipisteestä (kaupungin kirjaston 2. kerros, Raatihuoneenkatu 6, Mikkeli) tai tilattavissa sähköpostitse: sanna.silventoinen@formin.fi.

9.5. Eurooppa-päivä (Tampere)

Tampereella keskustellaan klo 9.30–11.30 avoimessa aamukahvitilaisuudessa siitä, mihin suuntaan EU:n ulkopolitiikka uudistuu. Tampereen kaupunginkirjasto Metson luentosalissa 1 järjestettävässä tilaisuudessa alustajina ovat MEP Satu Hassi ja ohjelmajohtaja Juha Jokela Ulkopoliittisesta instituutista. Eurooppa-päivän konserttia voi tulla kuuntelemaan klo 14.00–15.00 Tampereen Vanhan kirjastotalon Musiikkisaliin. Kamariorkesteri Tampere Chamberin konsertissa esiintyy orkesterin pienyhtyeitä ja säveltäjänimiä ovat Francaix, Haydn ja Crusell. Ilmainen sisäänpääsy. SPR:n ja YFU:n vapaaehtoistoimintaa esitellään klo 16.00 alkaen Tampereen kaupunginkirjasto Metson pääaulassa. Tervetuloa mukaan Eurooppa-päivän tapahtumiin! Tilaisuuksia järjestävä Pirkanmaan Eurooppatiedotus, Eurooppalainen Tampere ry, SPR ja Kamariorkesteri Tampere Chamber.

9.5. Eurooppa-päivä (Turku)

Turun Eurooppa-päivä antaa mahdollisuuden tutustua useaan eri teemaan. Päätapahtumassa Turun kaupunginkirjaston pääkirjastossa esiin nousevat muun muassa tämän vuoden EU:n puheenjohtajamaat Puola ja Unkari, Suomen integraatiohistoria suhteessa Länsi-Eurooppaan sekä EU:n vapaaehtoistoiminnan teemavuosi. "Haluatko Eurooppaan?" kysytään puolestaan Data-Cityssä ja kerrotaan EU:n nuorille tarjoamista opiskelu-, harjoittelu-, ja työmahdollisuuksista. Lisäksi useassa turkulaisessa yläkoulussa kisataan Eurooppa-päivänä yhdeksäsluokkalaisten EU-aiheisessa tietokilpailussa.

Muut tapahtumat:

14.5. Eurooppatiedotus Mahdollisuuksien torilla (Joensuu)

Pohjois-Karjalan Eurooppatiedotus osallistuu Joensuun Mahdollisuuksien torille lauantaina 14. toukokuuta klo 11-16. Mahdollisuuksien tori on ilmainen yleisötapahtuma, joka tarjoaa monipuolista nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Se tarjoaa elämyksiä, musiikkia, makuja ja monikulttuurista tunnelmaa. Tilaisuus järjestetään Taidemuseon korttelissa katuosoitteessa Kirkkokatu/Koskikatu.

28.–29.5. Maailma kylässä –festivaalit (Helsinki)

Euroopan vapaaehtoistoiminnan vuosi on esillä 28. - 29. toukokuuta Kaisaniemen kentällä Helsingissä järjestettävillä Maailma kylässä -festareilla. EU on festareilla neljättä kertaa mukana osastolla C169. Mahdollisuuksien tori -teltan Taiga-lavalla keskustellaan molempina päivinä vapaaehtoistoiminnan eri ulottuvuuksista. Festivaali on avoinna lauantaina klo 11-20 ja sunnuntaina klo 11-18.

Alkuun

Euroopan komission Suomen-edustusto Facebookissa
Eurooppasali Facebookissa ja
Twitterissä

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu