http://ec.europa.eu/finland/
4 13/2011

Viikkotiedote 31.3.2011
Tasa-arvo


EU:n journalistikilpailun pääpalkinto suomalaiselle toimittajalle Jeanette Björkqvistille

Toimittaja Jeanette Björkqvistin artikkeli "Ei toivottu kansa" arvioitiin parhaaksi vuonna 2010 järjestetyssä EU:n journalistikilpailussa, jonka teemana oli syrjintä ja sen torjuminen EU-maissa. 

EU:n syrjinnänvastaiseen kampanjaan liittyvä kilpailu järjestettiin 1.9.2009—17.9.2010 kaikissa EU-maissa. Kilpailuun lähetettiin yli kahdeksansataa artikkelia. Kilpailun tuomaristo piti toimittaja Björkqvistin artikkelia parhaimpana siksi, että hän on tarttunut vaikeaan ja ajankohtaiseen aiheeseen ja onnistunut kuvaamaan sitä kiinnostavalla tavalla. Artikkeli koskee Itä-Euroopan romaniväestön ongelmia ja EU-maiden suhtautumista romaniväestöön. Jeanette Björkqvist on Hufvudstadsbladetin toimittaja. Voittaja-artikkeli julkaistiin Hufvudstadsbladetissa 13.6.2010.

EU:n journalistikilpailu ”Yhdessä syrjintää vastaan!” on EU:n laajuinen syrjintää ja moninaisuutta koskeva kilpailu painettujen ja verkkojulkaisujen toimittajille. Kilpailussa palkitaan toimittajia, jotka tekevät työssään tunnetuksi moninaisuuden tuomia etuja ja moninaisuuden arvoa sekä syrjinnänvastaista työtä EU:ssa.

Alkuun

Sisämarkkinat

Komissio haluaa kuulla mielipiteesi online-rahapeleistä!

Sähköinen rahapelaaminen eli online-rahapelaaminen on nopeasti kasvavaa liiketoimintaa Euroopassa. Toiminnassa on jo havaittu olevan lähes 15 000 verkkosivustoa. Vuotuiset kokonaistulot olivat yli 6 miljardia euroa vuonna 2008, ja alan odotetaan kaksinkertaistavan kokonsa vuoteen 2013 mennessä.

Eri EU-maissa sovelletaan kovin erilaisia sääntöjä rahapelilupien myöntämiseen, sähköisesti välitettäviin liitännäispalveluihin, maksuihin, yleisen edun mukaisiin tavoitteisiin ja petostentorjuntaan.

Jotta voitaisiin varmistaa oikeusvarmuus ja EU-kansalaisten tehokas suojelu tällä nopeasti kasvavalla rajatylittävällä palvelualalla, on tärkeää arvioida, miten toisistaan mahdollisesti eroavat mallit voivat elää rinnakkain sisämarkkinoilla.

Komissio onkin julkaissut vihreän kirjan, jonka tarkoituksena on saada oikea kuva siitä, mikä on nykyinen tilanne sähköisesti välitettävien rahapelien EU-markkinoilla. Samoin halutaan kartoittaa, millaisia erilaisia kansallisia sääntelymalleja on olemassa.

Komissio haluaa kerätä näkemyksiä ja yksityiskohtaisia tietoja seuraavankaltaisista seikoista: sähköisesti välitettävien rahapelipalvelujen järjestäminen, sovellettavien lakien noudattamisen valvonta, kuluttajien suojeleminen, muut asiaan liittyvät yleistä järjestystä koskevat haasteet, kaupallinen viestintä ja maksupalvelut.

Sähköisesti järjestettävä kuuleminen päättyy 31. päivänä heinäkuuta. Kuulemisen tulosten perusteella päätetään, tarvitaanko tällä alalla EU:n jatkotoimia ja millaisia mahdollisten toimien olisi oltava. Kerro mielipiteesi täällä!

Lue koko lehdistötiedote.

Alkuun

Sisämarkkinat

Sisämarkkinoiden tulostaulu

EU:n komission uusimman sisämarkkinoiden tulostaulun mukaan jäsenvaltiot ovat hyvää vauhtia saattamassa sisämarkkinasäännöt osaksi kansallista lainsäädäntöään, vaikka ajat ovatkin vaikeat.

Noin 0,9 prosenttia sisämarkkinadirektiiveistä, joiden täytäntöönpanon määräaika on jo päättynyt, on vielä saattamatta osaksi kansallista lainsäädäntöä. EU:n keskiarvo on pysynyt samana viimeksi kuluneiden kuuden kuukauden aikana, vaikka esimerkiksi Suomen saldo kasvoi kuudella direktiivillä. Aikaisemmin saavutetun menestyksen ansiosta Suomi on kuitenkin vielä EU-keskiarvon alapuolella (0,8 prosenttia).

Tuo 0,9 prosenttia tarkoittaa sitä, että jäsenvaltiot täyttävät juuri ja juuri valtioiden ja hallitusten päämiesten vuonna 2007 asettaman tavoitteen, jonka mukaan enintään yksi prosentti sisämarkkinalainsäädännöstä jää saattamatta osaksi kansallista lainsäädäntöä.

Viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana jäsenvaltiot ovat myös onnistuneet vähentämään lähes 40 prosenttia sitä ylimääräistä aikaa, jonka ne keskimäärin tarvitsevat saattaakseen EU:n direktiivit osaksi kansallista lainsäädäntöään. Suomi vähensi kyseistä aikaa reippaasti noin vuodesta peräti 2,6 kuukauteen, kun EU:n keskiarvo on 5,8 kuukautta.

EU:n oikeuden soveltamista koskevien rikkomusten määrä on vähentynyt 11 prosenttia kuuden kuukauden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Kolmen vuoden aikavälillä tarkasteltuna Malta on kirinyt parhaiten (65 prosenttia), mutta Suomi on heti seuraavana (57 prosentin vähennys).

Lue koko lehdistötiedote.

Alkuun

Aluepolitiikka

RegioStars-finalistit on valittu

Euroopan komission vuotuiset RegioStars-palkinnot myönnetään innovatiivisimmille EU:n aluepoliittista tukea saaneille hankkeille. Vuoden 2011 kilpailun viimeiseen vaiheeseen on valittu 31 lopullista ehdokasta. Voittajat julkistetaan Brysselissä 23. kesäkuuta pidettävässä tilaisuudessa.

Valitut hankkeet ulottuvat Portugalin Azoreilta Suomen Lappiin ja sisältävät monenlaista alueiden välistä ja rajat ylittävää yhteistyötä enimmillään kuuden eurooppalaisen maan välillä, mukaan lukien Norja ja Färsaaret. Täydellinen luettelo finalisteista on saatavilla tästä linkistä.

Lopulliseen vaiheeseen valitut hankkeet kilpailevat viidestä palkinnosta kolmessa eri sarjassa.

Suomi on mukana SEE-hankkeessa (Sharing Experience Europe). Se on hankeverkosto, jonka tarkoituksena vaikuttaa alue- ja valtionhallinnon tason kehitystoimenpiteisiin. Lappi ja Kainuu osallistuvat NoCry-hankkeeseen (Northern Creative Youth), joka keskittyy luovien alojen nuorille tarjoamiin mahdollisuuksiin. Oulun kaupunki on mukana ”Our Life as Elderly II” –hankkeessa, jonka tavoitteena on valmistaa kuntia väestön ikääntymisen tuomiin haasteisiin. Tämän sarjan verkkoäänestykseen voi osallistua 16. huhtikuuta asti.

Hankkeet ovat esimerkkejä siitä, miten EU:n investoinnit hyödyttävät koko Eurooppaa. Niiden avulla on muun muassa toteutettu julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuuteen perustuva syövän tutkimuskeskus; keskus, jossa nuoret voivat kokeilla eri ammatteja; kaupunki, jonka teatterit vähentävät hiilipäästöjä; alue, jolla käytetään uuden tyyppistä ”vetybussia”; kaupallisia avaruuslentoja, bioteknologiaa, lääkkeitä jne. koskevia tutkimushankkeita sekä kestäviä menetelmiä rakennusten kunnostamiseen.

Lue koko lehdistötiedote.

Alkuun

Audiovisuaaliala ja media

Komissio pyytää 16 jäsenvaltiolta selvitystä audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin täytäntöönpanosta

EU:n komissio on pyytänyt Suomelta ja 15 muulta EU-maalta selvitystä audiovisuaalisia mediapalveluja koskevan direktiivin (AVMS-direktiivin) täytäntöönpanosta. Kysymykset koskevat muun muassa alkuperämaata, tuotesijoittelua, vihaan yllyttämistä ja alaikäisten suojelua koskevia sääntöjä.

Kyseiset jäsenvaltiot ovat Suomen lisäksi Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Kreikka, Malta, Ranska, Romania, Ruotsi, Slovakia, Tanska ja Tšekki.

Selvityspyynnöillä pyritään osaltaan varmistamaan, että kaikki AVMS-sääntöjen näkökohdat pannaan oikein täytäntöön kaikkien jäsenvaltioiden medialaeissa. Komission esittämät kysymykset vaihtelevat jäsenvaltioittain. Selvityspyynnöt eivät tarkoita sitä, että direktiivi olisi pantu täytäntöön virheellisesti näissä jäsenvaltioissa, vaan komissio pelkästään haluaa niiltä vastauksen joihinkin direktiivin täytäntöönpanoa koskeviin kysymyksiin, jotka ovat edelleen avoinna tässä vaiheessa.

AVMS-direktiivillä taataan sisämarkkinat ja oikeusvarmuus Euroopan televisio- ja audiovisuaalialan yrityksille luomalla tasapuoliset toimintaedellytykset sekä televisiolähetyksinä tarjottaville että tilattaville audiovisuaalisille mediapalveluille rajojen yli. Direktiivillä taataan samalla kulttuurinen monimuotoisuus, huolehditaan lasten ja kuluttajien suojelusta, turvataan median moniarvoisuus ja torjutaan rotu- ja uskonvihaa.

Komissio on pyytänyt vastausta 10 viikon kuluessa.

Lue koko lehdistötiedote.

Alkuun

Avoimia toimia

Avoimia toimia

·        Luxemburgissa sijaitseva Euroopan unionin elinten käännöskeskus etsii palvelukseensa suomen kielen kääntäjiä. Käännöskeskus palvelee EU:n virastojen ja toimistojen käännöstarpeita. Hakemuksen voi lähettää vain sähköisessä muodossa, ja se on tehtävä 8. huhtikuuta mennessä. Ennen hakemuksen lähettämistä kannattaa lukea käännöskeskuksen sivustolla oleva asiakirja Frequently Asked Questions. Katso lisätietoja myös täältä.

·        Vielä voit ilmoittautua EU:n hallintovirkamieskilpailuun! Sen kautta huippuhakijat eri puolilta Eurooppaa voivat pyrkiä esimerkiksi oikeus- tai talousalan tai politiikan valmistelun alan tehtäviin EU:n eri toimielimiin. EU:n henkilöstövalintatoimisto (EPSO) pyrkii saamaan EU:n toimielinten palvelukseen parhaat kyvyt, minkä vuoksi hakemuksia otetaan ensi kertaa vastaan myös viimeisen vuoden korkeakouluopiskelijoilta. Lisätietoja ja sähköinen hakemuslomake on osoitteessa www.eu-careers.eu. Hakuaika päättyy 14. huhtikuuta.

Alkuun

Linkit

Linkkivinkit

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

1.4. ERVV, EVM — EVVK? (Hämeenlinna)

Yleisötilaisuus EU-talouden kriisijärjestelyistä perjantaina 1. huhtikuuta klo 14.00—15.30 Hämeenlinnan pääkirjaston musiikkisalissa. Neuvotteleva virkamies Martti Salmi valtiovarainministeriöstä kertoo EU-neuvotteluiden taustoista, tekee selkoa ERVV:stä eli Euroopan rahoitusvakausvälineestä ja EVM:stä eli Euroopan vakausmekanismista sekä vastaa kysymyksiin. Tervetuloa! Lisätiedot: Kanta-Hämeen Eurooppatiedotus, p. 010 345 6270.

2.4. The challenges to get progress in animal welfare and rights (Helsinki)

Kaikkihan me pidämme eläimistä, mutta miksi niiden kohtelu ei silti parane? Mitä EU:ssa tehdään eläinten hyvinvoinnin puolesta? Viestintäpäällikkö Martyn Griffiths eläinsuojelun suurimmasta eurooppalaisesta kattojärjestöstä Eurogroup for Animalsista luennoi ihmisten eläinrakkauden ja tekojen välisestä ristiriidasta klo 15—16 Lasipalatsin Bio Rexissä (Mannerheimintie 22-24, Helsinki). Eurogroup for Animals tiedottaa, lobbaa ja vaikuttaa eläinsuojeluasioihin EU-parlamentissa ja komissiossa. Eläinsuojeluliitto Animalia kuuluu järjestöön ja Animalian toiminnanjohtaja Salla Tuomivaara on myös Eurogroup for Animalsin hallituksessa. Luento on osa Eläinsuojeluliitto Animalian Eläin! ‑suurtapahtumaa.

5.4. Teatteri-ilta: Contar con Helsinki 2011 — Kertomuksia Helsingissä 2011

Narratiivista näyttämötaidetta — tarinankerrontaa teatterin keinoin. Kolme kertojaa ja humoristia saapuu Madridista ja maailman festivaaleilta täynnä tarinankerronnan huumoria, rakkautta, jännitystä ja iskuvoimaa. Ohjaus: Francisco Garzón Céspedes (Kuuba/Espanja), narratiivisen näyttämötaiteen — tarinankerronnan nykytaiteen — luoja. Esiintyjät: María Ángeles López, Rubén Ontoria ja Jorge Zapata. Esitys Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31), 5.4.2011 klo 18.00. Esitys on espanjankielinen ja se on tarkoitettu vain yli 15-vuotiaille. Vapaa pääsy. Tilaisuuden järjestää Asociación de Países Amigos — Ystävyyskansat ry.

5.4. ERVV, EVM — EVVK? Mistä EU-talouden kriisijärjestelyissä on kyse ja mitä ne merkitsevät Suomelle? (Turku)

Yleisölle avoimessa keskustelutilaisuudessa alustaa neuvotteleva virkamies Martti Salmi valtiovarainministeriöstä. Hän kertoo Euroopan rahoitusvakausvälineen ERVV:n ja Euroopan vakausmekanismin EVM:n taustoista ja vaikutuksista Suomelle. Lisäksi Martti Salmi käsittelee EU-maiden talouspolitiikan koordinaation tehostamista, niin sanottua kilpailukykysopimusta ja Portugalin tilannetta. Salmen alustuksen jälkeen yleisöllä on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Tilaisuus järjestetään 5. huhtikuuta klo 16.00—17.30 Turun kaupunginkirjaston Studiossa osoitteessa Linnankatu 2. Studioon mahtuu 80 kuulijaa. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, tervetuloa! Lisätietoja Varsinais-Suomen Eurooppatiedotuksesta, puh. 010 3456 630.

6.4. Kirjallisuusilta Eurooppasalissa (Helsinki)

Kirjailija Monika Fagerholm on tähtivieraana kirjallisuusillassa, joka järjestetään klo 17.30—19.30 Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31). Tilaisuuden aluksi on tarjolla kevyt ateria noutopöydästä. Keskustelua johtaa kulttuuritoimittaja Pia Ingström, ja välillä tarkastellaan otteita Fagerholmin kirjoista. Tilaisuus järjestetään ruotsiksi, mutta Fagerholm vastaa mielellään myös yleisön suomeksi esittämiin kysymyksiin. Tilaisuuden järjestävät Euroopan komission Suomen-edustusto, Hanasaari — ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus sekä Söderströms-kustantamo. Pyydämme ilmoittautumaan 1. huhtikuuta 2011 klo 15.00 mennessä gun-britt.tirri[ät]ec.europa.eu, puh. (09) 62 26 54 77.

6.4. Miten EU-tukea vapaaehtoistoimintaan? (Helsinki)

Oletko nuori tai seniori ja kiinnostunut vapaaehtoistyöstä Euroopassa? Onko edustamasi järjestö tai yhdistys kiinnostunut eurooppalaisesta yhteistyöstä? Kiinnostaako kansainvälinen aikuisten työpaja tai nuorten ryhmätapaaminen Suomessa, Saksassa tai vaikkapa Turkissa? Tule infotilaisuuteen, jonka aiheina ovat EU:n ohjelmat Grundtvig, Kansalaisten Eurooppa ja Youth in Action. Tervetuloa kuulemaan mitä mahdollisuuksia on tarjolla keskiviikkona 6. huhtikuuta klo 15—17 Pikkuparlamentin Kansalaisinfoon osoitteessa Arkadiankatu 3. Lisätietoa tilaisuudesta: Uudenmaan Eurooppatiedotus, aluetiedottaja Hanna Päivärinta, hanna.paivarinta@formin.fi, puh. 09 1605 656 tai 040 510 7511.

6.4. ERVV, EVM — EVVK? EU-talouden kriisijärjestelyistä kansankielellä (Mikkeli)

Mistä EU-talouden kriisijärjestelyissä on kyse? Mitä ne merkitsevät Suomelle? Asiasta järjestetään avoin keskustelutilaisuus 6. huhtikuuta klo 13.30—15.00 Mikkelissä hotelli Vaakunan auditoriossa (Porrassalmenkatu 9). Valtiovarainministerin neuvonantaja, neuvotteleva virkamies Martti Salmi kertoo EU-neuvotteluiden taustoista, tekee selkoa ERVV:stä eli Euroopan rahoitusvakausvälineestä sekä EVM:stä eli Euroopan vakausmekanismista ja vastaa kysymyksiin. Tilaisuus on maksuton. Kahvitarjoilu klo 13 alkaen. Tervetuloa keskustelemaan!

7.4. Avoin info- ja ideointipalaveri vapaaehtoistoiminnan kiertueen syyskuun tapahtumasta (Helsinki)

Komission vapaaehtoistoiminnan kiertue kiertää vuoden aikana kaikkien EU-maiden pääkaupungit. Suomessa kolmipäiväinen tapahtuma on 15.–17.9. Yleisötapahtumassa yhteisöjen on mahdollista esitellä omaa vapaaehtoistoimintaansa. Sen lisäksi tapahtuman tiloissa on mahdollista järjestää pienimuotoisia keskustelu- ja työpajatilaisuuksia vapaaehtoistoimintaan liittyvistä aiheista. Tällöin toimija vastaa ko. ohjelmapalikan järjestämisestä, ja tapahtumalle tehdään yhteinen mainonta. Tämä on siis hyvä tapa tuoda tilaisuuteenne uuteen ympäristöön ja uudelle kuulijakunnalle. Tervetuloa avoimeen info- ja ideointipalaveriin 7.4. klo 13.30–15.30 Eurooppa-saliin (Pohjoisesplanadi 31, Helsinki). Tilaisuuteen osallistuminen ei sido järjestelyihin, mutta antaa mahdollisuuden vaikuttaa kiertuetapahtuman toteutukseen ja miettiä oman yhteisön osallistumismahdollisuuksia. Tapaamiseen ilmoittaudutaan 31.3. mennessä osoitteessa www.alli.fi/koulutuskalenteri. Tapaamisen järjestävät Euroopan komission Suomen-edustusto, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ja Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta Kane.

8.4. Miten yhtenäistää turvapaikkapolitiikkaa EU:ssa? (Helsinki)

Yhteisen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän perustamisen toinen vaihe on ollut käynnissä jo pidemmän aikaa. EU on asettanut tavoitteekseen, että jäsenmailla olisi yhteinen turvapaikkamenettely vuoteen 2012 mennessä. Tervetuloa seminaariin perjantaina 8. huhtikuuta klo 9.30-11.00 Eurooppasaliin, Pohjoisesplanadi 31. Seminaarissa puhuvat MEP Heidi Hautala, johtaja Pekka Nuutinen Metsälän säilöönottoyksiköstä, johtava lakimies Marjaana Laine Pakolaisneuvonnasta, komisario Juha Holopainen Ulkomaalaispoliisista, sekä ylitarkastaja Päivi Keskitalo Vähemmistövaltuutetun toimistosta. Seminaarin jälkeen esitämme LUX-palkitun, laitonta maahanmuuttoa käsittelevän elokuvan Illegal (Laiton). Aamupalatarjoilun vuoksi toivomme ilmoittautumisia 6.4. mennessä ephelsinki@europarl.europa.eu tai puh. 09-622 0450. Lisätietoja: Pia Siitonen, pia.siitonen@europarl.europa.eu tai puh. 09-622 04514. 

11.5. CE-merkintöjä käsittelevä seminaari (Helsinki) 

CE-merkintä on valmistajan ilmoitus siitä, että tuote täyttää sitä koskevat EU:n vaatimukset. Tule kuulemaan asiasta lisää keskiviikkona 11. toukokuuta klo 9.00—13.00 Ostrobotnian juhlakerrokseen osoitteessa Museokatu 10. Tilaisuuden tavoitteena on selventää CE-merkinnän tarkoitusta ja käyttöä sekä asiaan liittyviä vastuita ja velvollisuuksia. Seminaarin toteuttaa työryhmä, johon kuuluu edustajia teollisuus- ja elinkeinoministeriöstä, Tukesista ja Helsingin seudun kauppakamarista /Enterprise Europe Networkista. Seminaari tarjoiluineen on maksuton. Varsinainen kutsu ohjelmineen julkaistaan huhtikuun alkupuolella.

 

Alkuun

Euroopan komission Suomen-edustusto Facebookissa
Eurooppasali Facebookissa ja
Twitterissä

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu