http://ec.europa.eu/finland/
4 11/2011

Viikkotiedote 17.3.2011
Humanitaarinen apu


EU auttaa Japania kriisitilanteessa

EU osallistuu avustustyöhön Japanissa 11. maaliskuuta tapahtuneen vakavan maanjäristyksen jälkeen.

Pelastuspalvelusta ja humanitaarisesta avusta vastaava komission yksikkö (ECHO) seuraa tilannetta jatkuvasti seuranta- ja tiedotuskeskuksensa sekä Bangkokissa, Jakartassa ja Manilassa sijaitsevien humanitaaristen toimistojensa kautta.

Tähän mennessä 20 eurooppalaista maata on tarjonnut henkilöstöä tai tarvikkeita EU:n pelastuspalvelumekanismin kautta vaikeuksissa olevan Japanin auttamiseksi. Kyseiset maat ovat Suomen lisäksi Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Espanja, Islanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Luxemburg, Norja, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Tanska, Tšekki ja Unkari.

Luontoissuorituksina tarjottu apu sisältää vedenpuhdistuslaitteita, kenttäsairaaloita, vaativan tason lääkintäasemia ja tilapäissuojia. Lähtövalmiudessa oleva henkilöstö koostuu lääkintäalan, logistiikan, etsintä- ja pelastustöiden sekä puhdistusalan asiantuntijoista.

Komissioon on perustettu ydinalan asiantuntijoiden koordinointiryhmä vaihtamaan tietoa, arvioimaan sitä ja auttamaan, jos tilanne ydinvoimaloissa pahenee. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA toimittaa komissiolle säännöllisesti tietoa Japanin ydinvoimaloiden tilanteesta.

EU-maiden Japanissa sijaitsevat konsulaatit ovat avoinna. Kansalaisia kehotetaan ottamaan yhteyttä lähetystöihinsä ja seuraamaan Japanin viranomaisten neuvoja. Suurin osa EU-maista kehottaa välttämään tarpeetonta matkustamista Japaniin ja varsinkin niihin osiin maata, joissa tuhot ovat pahimmat.

Katso lisätietoja täältä (englanniksi).

Alkuun

Verotus

Uusi yhtiöveropohja tekee liiketoiminnasta helpompaa ja halvempaa EU:ssa

EU:n komissio on tehnyt ehdotuksen yhteisestä järjestelmästä EU:ssa toimivien yhtiöiden veropohjan laskemiseksi.

Tällä hetkellä yhtiöt joutuvat noudattamaan jopa 27:ää erilaista kansallista verojärjestelmää verotettavan tulonsa määrittämiseksi. Lisäksi niiden on noudatettava erittäin monimutkaista järjestelmää määritellessään, miten konsernin sisäiset liiketapahtumat olisi verotettava (siirtohinnoittelu) eivätkä ne voi kuitata yhdessä jäsenvaltiossa syntyneitä tappioitaan toisessa jäsenvaltiossa saamillaan voitoilla.

Ehdotuksen tarkoituksena onkin vähentää huomattavasti tästä aiheutuvia hallinnollisia rasitteita, sääntöjen noudattamiskustannuksia ja oikeudellista epävarmuutta.

Ehdotettu yhteinen yhdistetty yhtiöveropohja (CCCTB) tarkoittaisi sitä, että yhtiöt voisivat käyttää yhtä asiointipistettä veroilmoitusta jättäessään ja laskea yhteen kaikki niille EU:ssa syntyneet voitot ja tappiot. Jäsenvaltioilla säilyisi kuitenkin oikeus vahvistaa oma yhtiöverokantansa. CCCTB olisi vapaaehtoinen järjestelmä yhtiöille.

Komissio arvioi, että CCCTB:n ansiosta yhtiöille koituisi EU:ssa 700 miljoonan euron säästöt, koska sääntöjen noudattamisesta aiheutuvat kustannukset vähenisivät. Voittojen ja tappioiden yhdistämisestä saatavien säästöjen arvioitaisiin puolestaan olevan 1,3 miljardia euroa. Lisäksi sellaisten yhtiöiden kustannusten, jotka harkitsevat toimintansa laajentamista kotimaansa ulkopuolelle, arvioidaan alenevan jopa miljardi euroa.

CCCTB:n myötä EU:sta tulisi myös houkuttelevampi kohde ulkomaalaisille sijoittajille.

Lue koko lehdistötiedote.

Alkuun

Ura EU:ssa

Kiinnostaako ura EU:ssa?

Keskiviikkona käynnistyi toinen vuotuinen EU:n hallintovirkamiesten rekrytointimenettely, jonka kautta huippuhakijat eri puolilta Eurooppaa voivat pyrkiä esimerkiksi oikeus- tai talousalan tai politiikan valmistelun alan tehtäviin. EU:n henkilöstövalintatoimisto (EPSO) pyrkii saamaan EU:n toimielinten palvelukseen parhaat kyvyt, minkä vuoksi hakemuksia otetaan ensi kertaa vastaan myös viimeisen vuoden korkeakouluopiskelijoilta.

Tämänvuotisessa valintamenettelyssä uutta on myös se, että keskeinen osa valintamenettelyä toteutetaan nyt kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Hakijat voivat ensi kertaa suorittaa kielellisen, matemaattisen ja abstraktin päättelykyvyn testit äidinkielellään. Tämä on erityisen merkittävää, sillä kaikki EU:n tärkeimmät valintamenettelyt ovat avoimia kaikkien jäsenvaltioiden kansalaisille.

Vuoden 2011 valintamenettelyssä uutta on myös hakijoiden jakaminen äskettäin valmistuneisiin ja jo työkokemusta omaaviin. Vähintään kuuden vuoden kokemuksen alaltaan hankkineet voidaan rekrytoida korkeammalla tasolla.

EPSO uudisti valintamenettelyä perinpohjaisesti vuonna 2010, jolloin otettiin käyttöön tärkeimpien valintamenettelyjen vuotuinen rytmi, joten hakuajat ovat nyt paremmin ennakoitavia. Lisäksi uudessa menettelyssä keskitytään aikaisempaa enemmän hakijoiden kykyihin ja osaamiseen.

Vuoden 2011 valintamenettelyssä pyritään valitsemaan noin 300 hakijaa, joilla on mahdollisuus päästä EU-virkamieheksi työskentelemään yli 500 miljoonan Euroopan kansalaisen hyväksi.

Lisätietoja ja sähköinen hakemuslomake on osoitteessa www.eu-careers.eu. Hakuaika päättyy 14. huhtikuuta 2011.

Lue koko lehdistötiedote.

Alkuun

Kuluttajat

Kuluttajapolitiikan tulostaulun mukaan kuluttajien tilanne on paranemassa

EU:n komission julkaisemassa kevään kuluttajatulostaulussa nähdään kuluttajien tilanteen selkeä paraneminen lähes kaikissa EU-maissa vuoden 2009 jyrkän laskun jälkeen. EU:n keskiarvon ylittävät paremmuusjärjestyksessä Iso-Britannia, Irlanti, Luxemburg, Itävalta, Suomi, Alankomaat, Italia, Tanska, Saksa, Belgia ja Ruotsi.

Tulostaulukosta näkyy myös, että kotimaisen sähköisen kaupankäynnin kasvu jatkuu, sillä EU:n kuluttajista 36 % teki online-ostoksia kotimaisilta myyjiltä vuonna 2010 (34 % vuonna 2009).

Valtioiden rajat ylittävän sähköisen kaupankäynnin kasvu sen sijaan on edelleen tahmeaa (9 % vuonna 2010 ja 8 % vuonna 2009), vaikka se tarjoaisi selviä etuja (edullisemmat hinnat ja suuremman valikoiman) kuten aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet. Pyrkimyksiä on tehostettava, jos halutaan saavuttaa Euroopan digitaalistrategian tavoite (20 % vuoteen 2015 mennessä).

Kuluttajien huolenaiheita rajat ylittävässä sähköisessä kaupankäynnissä ovat petokset ja huijaukset, mitä tehdä ongelmatilanteessa sekä ennakoidut toimitusongelmat. Rajatylittävä sähköinen kaupankäynti vaikuttaa kuitenkin olevan vähintään yhtä luotettavaa kuin kotimainen, koska vain 16 prosenttia muista maista tehdyistä ostoksista viivästyi (kotimaisista ostoksista 18 %) ja tuotetta ei toimitettu lainkaan 5 prosentissa rajatylittävissä tapauksissa (kotimaisissa ostoissa osuus oli 6 %). Tutkimuksessa todettiinkin, että kuluttajat luottavat rajatylittävään kaupankäyntiin huomattavasti enemmän, kunhan he ovat kokeilleet sitä kerran.

Kuluttajien tilannetta koskevassa vuotuisessa indeksissä mittareina ovat esim. kuluttajien luottamus viranomaisiin, kansalaisjärjestöihin ja vähittäiskauppiaisiin sekä kuluttajariitojen käsittelyn tehokkuus. Tulostaulun tiedot perustuvat kuluttajille ja vähittäiskauppiaille tehtyihin kyselyihin sekä tilastotietoihin esimerkiksi tulotasoista.

Alkuun

Oikeusasiat

Komissio ehdottaa EU:n kansainvälisten aviovarallisuus­oikeudellisten suhteiden selkeyttämistä

Mitä tapahtuu talollesi, jos eroat ja puolisollasi on eri kansalaisuus kuin sinulla? Mitä tapahtuu yhteiselle pankkitilillenne, jos puolisosi kuolee? Mitä tapahtuu näissä tilanteissa, jos sinulla ja puolisollasi on sama kansalaisuus, mutta teillä on omaisuutta tai pankkitili ulkomailla?

EU:n komissio ehdottaa kansainvälisten avioparien ja rekisteröityjen parisuhteiden osapuolten omistusoikeuksia koskevan oikeusvarmuuden lisäämiseksi EU:n sääntöjä. Ehdotettujen kahden asetuksen avulla on helpompi määrittää, mitä lakia parin omistusoikeuksiin sovelletaan ja mikä tuomioistuin on toimivaltainen. Lisäksi asetuksissa on säännöt parien omaisuutta koskevien tuomioistuinten päätösten tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta kaikissa EU:n jäsenvaltioissa yhdenmukaista menettelyä noudattaen.

Euroopassa on noin 16 miljoonaa kansainvälistä paria, joista vuosittain vähintään 650 000 joutuu miettimään näitä kysymyksiä, kun avioliitto tai rekisteröity parisuhde päättyy. Ihmisillä kuluu aikaa ja rahaa, kun he yrittävät selvittää, minkä maan lakia heidän tapauksessaan sovelletaan ja minkä maan tuomioistuin voi heitä auttaa.

Eroavuudet EU-maiden lainsäädännöissä saavat aikaan oikeuspaikkaa koskevaa keinottelua tai kiirehtimistä tuomioistuimeen. Näin tapahtuu, kun jompikumpi puolisoista — yleensä se varakkaampi — kiirehtii panemaan asian vireille tuomioistuimessa, jossa hän uskoo tuloksen olevan itselleen edullisin.

Komissio ehdottaa kahta erillistä asetusta: toinen koskee avioparien ja toinen rekisteröityjen parisuhteiden osapuolten varallisuussuhteisiin sovellettavia sääntöjä. Tänään annetut ehdotukset ovat looginen jatko viime vuonna nopeassa tahdissa annetulle EU:n lainsäädännölle, jolla voidaan määrittää, minkä maan lakia kansainvälisissä avioeroissa sovelletaan (IP/10/347 ja MEMO/10/695).

Lue koko lehdistötiedote.

Alkuun

Laajentuminen

Ehdotuspyyntö PRINCE 2010

Komission laajentumisasioiden pääosasto aikoo tukea laajentumisaiheisia hankkeita ja se on julkaissut aiheesta ehdotuspyynnön. Jotta hanke olisi hakukelpoinen, sillä on oltava suuri vaikutus siihen, miten EU:n laajentumisprosessi yleisesti ymmärretään kannustamalla julkiseen keskusteluun, ja sen avulla EU-kansalaisten on saatava tietoa jäsenehdokkaina olevien maiden todellisuudesta.

Ehdotuspyynnön yleisenä tavoitteena on tiedottaa eduista ja haasteista, joita liittyy EU:n laajentumiseen Länsi-Balkanin maihin, Turkkiin ja Islantiin, ottamalla tiedotustoimintaan mukaan keskeiset sidosryhmät, mielipidevaikuttajat ja viestinnän ammattilaiset sekä edistämällä ihmisten välistä kanssakäymistä.

Ehdotuspyyntö on jaettu kahteen erään: televisio-ohjelmat ja valistustoimet. Ainoastaan oikeushenkilöt ovat hakukelpoisia, eivätkä yksityiset kansalaiset voi saada avustusta. Tämän ehdotuspyynnön nojalla rahoitusta jaetaan yhteensä 2 500 000 euroa. Hakemukset on lähetettävä viimeistään 31. maaliskuuta 2011.

Alkuun

Ympäristö

Herättääkö vesi ajatuksia?

Osallistu kansainväliseen vesiaiheiseen blogikilpailuun TH!NK5 Water competition!

Toimittajia, opiskelijoita ja bloginpitäjiä pyydetään kilpailusivuston kautta kertomaan ajatuksiaan vedestä ja kaikesta siihen liittyvästä maailman vesipäivän (22. maaliskuuta) lähestyessä. Tekstit on laadittava englanniksi, ja ne on toimitettava viimeistään 22. maaliskuuta.

Komissio kustantaa 20 parhaan kirjoittajan matkan Portugaliin huhtikuussa 2011. Matkan teemana on vesi. Katso kilpailun säännöt täältä.

Alkuun

Europa-verkkojulkaisu

Europa-verkkojulkaisu

Uusia artikkeleita Europassa:

  • Jäsenmaat nihkeinä pitkälle palkalliselle äitiysvapaalle
  • Vihdoinkin säännöt eurooppalaiselle kansalaisaloitteelle
  • Kuvareportaasi: Kölnin karnevaali on hilpeä jättijuhla
  • Vaikuttajanaiset kannattavat yritysten johdon sukupuolikiintiöitä
  • Jenni Meronen blogissaan: Ruoka lohduttaa Italiassa

 Lue kaikki uudet jutut Europa-verkkojulkaisun omilta sivuilta.

Alkuun

Linkit

Linkkivinkit

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

18.3. Infotilaisuus EU:n virkakilpailuista (Helsinki)

Kiinnostaako ura EU:ssa? Euroopan unionin virkakilpailuista järjestetään infotilaisuus klo 15–16.30 Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa osoitteessa Arkadiankatu 3. EU-asiantuntija Marko Mäntylä valtioneuvoston EU-sihteeristöstä ja kääntäjä Gun-Britt Tirri Euroopan komission Suomen-edustustosta kertovat tarkemmin uramahdollisuuksista ja työskentelystä EU:n palveluksessa. Lisätietoja tilaisuudesta: Uudenmaan Eurooppatiedotus, aluetiedottaja Hanna Päivärinta, hanna.paivarinta@formin.fi, puh. 09 1605 6565.

21.3. Iltakoulu Eurooppa Turun kaupunginkirjaston Studiossa

EU:ssa vaikuttamisesta, eduskunnan ja sen suuren valiokunnan roolista ja kansallisten parlamenttien ja Euroopan parlamentin suhteesta alustavat valiokuntaneuvos Peter Saramo eduskunnasta ja päällikkö Pekka Nurminen Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimistosta Eurooppatiedotuksen järjestämässä Iltakoulu Eurooppa ‑tilaisuudessa. Tilaisuus järjestetään maanantaina 21. maaliskuuta klo 18.00—20.00 Turun kaupunginkirjaston Studiossa, Linnakatu 2. Aikaa on varattu myös kysymyksille ja keskustelulle. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, tervetuloa! Lisätietoja Eurooppatiedotuksesta, puh. 010 3456 630.

23.3. EU-asiat tehoseurantaan - Tule ja päivitä tiedonhakutaitosi! (Turku)

Varsinais-Suomen Eurooppatiedotus järjestää yleisölle avoimen ja maksuttoman kurssin klo 14.00—16.00 Turun kaupunginkirjaston Studiossa, Linnankatu 2. Tiiviin kurssin tarkoituksena on kerrata keskeiset EU-tiedon lähteet ja jakaa myös vinkkejä EU-asioiden tehokkaampaan seurantaan yhä vain kasvavan tiedontulvan keskellä. Kurssi on maksuton ja avoin kaikille kiinnostuneille. Toivomme kahvitarjoilun vuoksi ennakkoilmoittautumista maanantaihin 21.3. mennessä, juhana.tuomola@formin.fi tai puh. 010 3456 630. Tervetuloa!

24.3. Julkaisutilaisuus: Meno-paluu Eurooppaan, Maahanmuutto ja siirtolaisuus eilen, tänään — ja huomenna (Helsinki)

Tervetuloa julkaisutilaisuuteen torstaina 24.3. klo 14 Eurooppasaliin, Pohjoisesplanadi 31, Helsinki. Maahanmuutolla on monet kasvot. Turvapaikanhakijat vievät suomalaisen maahanmuuttokeskustelun päähuomion, mutta suurin osa maahanmuuttajista on aina ollut siirtolaisia; työn, opiskelun tai rakastumisen vuoksi muuttaneita. Siirtolaisuutta on ollut Suomesta ja Suomeen jo usealla vuosisadalla. Aikanaan lähdettiin joukolla Amerikkaan ja myöhemmin Ruotsiin. Autonomisen Suomen teollistivat maahanmuuttajat Fazerista Finlaysoniin. Miksi aiheesta nykyisin keskustellaan kuin se olisi uusi tai outo ilmiö? Maahanmuutosta on hyötyä sekä muuttajille että muuton kohdemaalle. Siirtolaiset työskentelevät, kuluttavat ja elävät rakentavat Euroopan kasvun ja tulevaisuuden. Miksi anglosaksinen maailma vetää puoleensa kehittyvien maiden parhaimmiston samalla kun Suomi Euroopan rajalla ei houkuta riittävästi osaajia? Suomi ja Eurooppa tarvitsevat muutoksen asenteisiin ja käytäntöihin. Jos työvoiman liikkuvuutta rajoitetaan, tuotanto siirtyy muualle. Uhkana on Euroopan vanheneminen yksin ja kuihtuminen. Lisätietoja: tiedotuspäällikkö Ulla Hirvonen, 043 211 07 44.

30.3. Puolueiden nuorisojohtajien ulkopoliittinen eduskuntavaalipaneeli (Helsinki)

Millaista ulkopolitiikkaa Suomen pitäisi tehdä 2010-luvulla? Entä mikä rooli eduskunnalla tulisi olla uuden ulkopolitiikan luomisessa? Eurooppanuoret ja Suomen nuorten ja opiskelijoiden YK-liitto ovat kutsuneet poliittisten nuorisojärjestöjen puheenjohtajat ulkopoliittiseen vaalipaneeliin keskustelemaan näistä kysymyksistä. Tilaisuus järjestetään Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31, 2.krs.) klo 16-18. Kahvitarjoilun järjestämiseksi toivomme ilmoittautumisia tilaisuuteen 28.3. mennessä. Tervetuloa!

31.3. Lähde Eurooppaan tai etäämmälle! (Helsinki)

Kiinnostavatko vaihto-ohjelmat, opiskelu tai työskentely ulkomailla? Lähde Eurooppaan tai etäämmälle! -tapahtumassa saat tietoa erilaisista mahdollisuuksista opiskella, työskennellä tai osallistua vaihto-ohjelmiin ulkomailla. Katso tarkempi ohjelma. Tilaisuus järjestetään Kirjasto 10:ssä osoitteessa Elielinaukio 2 klo 13.00—19.00.

6.4. Kirjallisuusilta Eurooppasalissa (Helsinki)

Kirjailija Monika Fagerholm on tähtivieraana kirjallisuusillassa, joka järjestetään 4. huhtikuuta klo 17.30—19.30 Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31). Tilaisuuden aluksi on tarjolla kevyt ateria noutopöydästä. Keskustelua johtaa kulttuuritoimittaja Pia Ingström, ja välillä tarkastellaan otteita Fagerholmin kirjoista. Tilaisuus järjestetään ruotsiksi, mutta Fagerholm vastaa mielellään myös yleisön suomeksi esittämiin kysymyksiin. Tilaisuuden järjestävät Euroopan komission Suomen-edustusto, Hanasaari — ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus sekä Söderströms-kustantamo. Pyydämme ilmoittautumaan viimeistään 30. maaliskuuta 2011 gun-britt.tirri[ät]ec.europa.eu, puh. (09) 62 26 54 77. 

7.4. Avoin info- ja ideointipalaveri vapaaehtoistoiminnan kiertueen syyskuun tapahtumasta (Helsinki)

Komission vapaaehtoistoiminnan kiertue kiertää vuoden aikana kaikkien EU-maiden pääkaupungit. Suomessa kolmipäiväinen tapahtuma on 15.–17.9. Yleisötapahtumassa yhteisöjen on mahdollista esitellä omaa vapaaehtoistoimintaansa. Sen lisäksi tapahtuman tiloissa on mahdollista järjestää pienimuotoisia keskustelu- ja työpajatilaisuuksia vapaaehtoistoimintaan liittyvistä aiheista. Tällöin toimija vastaa ko. ohjelmapalikan järjestämisestä, ja tapahtumalle tehdään yhteinen mainonta. Tämä on siis hyvä tapa tuoda tilaisuuteenne uuteen ympäristöön ja uudelle kuulijakunnalle. Tervetuloa avoimeen info- ja ideointipalaveriin 7.4. klo 13.30–15.30 Eurooppa-saliin (Pohjoisesplanadi 31, Helsinki). Tilaisuuteen osallistuminen ei sido järjestelyihin, mutta antaa mahdollisuuden vaikuttaa kiertuetapahtuman toteutukseen ja miettiä oman yhteisön osallistumismahdollisuuksia. Tapaamiseen ilmoittaudutaan 31.3. mennessä osoitteessa www.alli.fi/koulutuskalenteri. Tapaamisen järjestävät Euroopan komission Suomen-edustusto, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ja Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta Kane.

Alkuun

 

Viikkotiedotteen toimituskunta on koulutuksessa ensi viikon, joten seuraava viikkotiedote ilmestyy 31. maaliskuuta.

Euroopan komission Suomen-edustusto Facebookissa
Eurooppasali Facebookissa ja
Twitterissä

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu