http://ec.europa.eu/finland/
4 7/2011

Viikkotiedote 17.2.2011
Liikenne


Euroopan parlamentti hyväksyi linja-automatkustajien oikeudet

Euroopan komissio sai pitkien neuvottelujen jälkeen Euroopan parlamentin hyväksynnän linja-autoliikenteen matkustajien oikeuksia koskevalle asetukselle. Ilma-, raide- ja vesiliikenteen ohella matkustajilla on jatkossa myös tieliikenteessä selkeästi määritetyt oikeudet. EU-lainsäädännön piirissä ovat nyt kaikkien eri liikennemuotojen käyttäjät.

Kaukoliikenteessä eli yli 250 kilometrin matkoilla liikenteenharjoittajan on muun muassa reititettävä matkustaja uudelleen tai maksettava lipun hinta takaisin, jos ajoneuvossa ei ole matkustajalle paikkaa ylivarausten takia tai jos aikataulun mukainen lähtö peruuntuu tai viivästyy yli kaksi tuntia. Lisäksi liikenteenharjoittajan on tarjottava matkustajille ilmaiseksi riittävät välipalat, ateriat ja virvokkeet, jos aikataulun mukaan yli kolme tuntia kestävä matka peruuntuu kokonaan tai viivästyy yli puolitoista tuntia.

Myös vammaiset ja liikuntarajoitteiset henkilöt on otettu huomioon. Heille on annettava maksutonta erityisapua sekä liikenneterminaaleissa että ajoneuvoissa, ja heidän mahdolliset saattajansa on kuljetettava ilmaiseksi. Vammaisia ja liikuntarajoitteisia henkilöitä on kohdeltava syrjimättömästi, ja heidän liikunta-apuvälineidensä katoamisesta tai vaurioitumisesta onnettomuuden yhteydessä on maksettava taloudellinen korvaus.

Neuvosto hyväksyi asetuksen 31. tammikuuta 2011, ja se on tarkoitus julkaista ennen kesää. Se tulee voimaan kahden vuoden kuluttua julkaisemisesta.

Lue koko lehdistötiedote.

Alkuun

Tietoyhteiskunta

Kännykän käyttö ulkomailla lisääntyy, vaikka hinta huolettaa

Lähes kolme neljännestä eurooppalaisista on huolissaan kustannuksista, joita aiheutuu matkapuhelimen käytöstä ulkomailla EU:n sisällä.

Tämä käy ilmi elo-syyskuussa 2010 toteutetusta eurobarometrikyselystä, johon osallistui yli 26 500 ihmistä kaikista EU-maista.

Tutkimuksesta selviää myös, että matkailijoista niinkin suuri osuus kuin 72 prosenttia rajoittaa puhelujaan ulkomailla korkeiden hintojen vuoksi, vaikka enemmistö tosin tietää hintojen laskeneen vuoden 2006 jälkeen. Vain 19 prosenttia niistä matkailijoista, jotka käyttävät ulkomailla myös datapalveluja (esim. verkkoselailuun tai sähköpostin lukemiseen), pitää tästä aiheutuvia kustannuksia kohtuullisina.

EU:n suurin kännykkätiheys on Suomessa: 96 prosenttia suomalaisista omistaa kännykän, kun EU-maiden keskiarvo on 87 prosenttia. Suomalaiset myös matkustavat keskimääräistä enemmän, joten ulkomailta soittaminen koskettaa monia suomalaisia.

Tänä päivänä matkaviestimiä käytetään kyselyn perusteella EU:n alueella matkustettaessa enemmän kuin neljä vuotta sitten, jolloin EU:n ensimmäiset verkkovierailusäännöt otettiin käyttöön. Vaikka matkailu on kaudella 2006–2010 vähentynyt arviolta 13 prosenttia, ulkomailla EU:ssa vastaanotettujen puhelujen ja lähetettyjen tekstiviestien kokonaismäärä on samalla kasvanut. Vuoteen 2006 verrattuna soitetut puhelut ovat lisääntyneet 32 prosenttia, vastaanotetut 31 prosenttia ja tekstiviestit 43 prosenttia.

Kyselyn tuloksia sekä ns. verkkovierailuasetuksen tulevaisuutta koskeneen julkisen kuulemisen tuloksia hyödynnetään EU:n nykyisten verkkovierailusääntöjen uudelleentarkastelussa, joka komission on määrä suorittaa kesäkuuhun 2011 mennessä. Euroopan digitaalistrategiassa tavoitteeksi on asetettu poistaa verkkovierailuhintojen ja kotimaanhintojen erot mahdollisimman pitkälle vuoteen 2015 mennessä.

Lue koko lehdistötiedote.

Alkuun

Oikeusasiat

Komissio hyväksyi lapsen oikeuksia koskevan toimintasuunnitelman

Miten EU voi puolustaa lapsen oikeuksia oikeudenkäynnissä? Miten voidaan varmistaa, että huoltajuuskiistojen ratkaisut pannaan täytäntöön mahdollisimman nopeasti, kun vanhemmat ovat eri maiden kansalaisia? Entä miten estetään lasten kiusaaminen verkossa?

Komissio on hyväksynyt EU:n toimintasuunnitelman, jonka tavoitteena on lujittaa lapsen oikeuksia panemalla EU:n perusoikeuskirjan periaatteet täytäntöön käytännössä. Lasten hyvinvointia ja turvallisuutta pyritään parantamaan konkreettisin toimenpitein, esimerkiksi edistämällä lapsiystävällistä oikeudenkäyttöä, kertomalla lapsille heidän oikeuksistaan ja tekemällä internetistä turvallisempi toimintaympäristö lapsille.

Lapsen oikeuksia koskeva EU:n toimintasuunnitelma käsittää 11 toimenpidettä, jotka komissio aikoo toteuttaa lähivuosina. Tarkoituksena on vahvistaa EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden sitoutumista lapsen oikeuksien edistämiseen, suojaamiseen ja kunnioittamiseen kaiken EU:n toiminnan yhteydessä ja saada näin aikaan kouriintuntuvia tuloksia.

Tästedes lapsen etu on otettava huomioon kaikkien joko suoraan tai epäsuorasti lapsiin vaikuttavien EU:n politiikkojen suunnittelussa, täytäntöönpanossa ja valvonnassa.

Lue koko lehdistötiedote.

Alkuun

Perussopimus

Euroopan vakausmekanismi kirjataan EU:n perussopimukseen

Komissio on vahvistanut, että EU:n perussopimukseen olisi tehtävä vähäinen muutos ennen vuotta 2013, jotta euroalueen vakaus voidaan turvata ottamalla käyttöön Euroopan vakausmekanismi.

Eurooppa-neuvosto ehdottaa, että Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEUT-sopimus) 136 artiklaan lisätään uusi 3 kohta seuraavasti:

”3. Jäsenvaltiot, joiden rahayksikkö on euro, voivat perustaa vakausmekanismin, joka aktivoidaan, jos se on välttämätöntä koko euroalueen vakauden turvaamiseksi. Mahdollisen pyydetyn rahoitustuen myöntämiselle mekanismin puitteissa asetetaan tiukat ehdot.”

Komissio katsoo, että ehdotus SEUT-sopimuksen 136 artiklan muuttamiseksi ei millään tavoin muuta EU:n toimivaltaa. Koska ehdotettu muutos koskee unionin sisäistä toimintaa, se voidaan tehdä ns. yksinkertaistetun tarkistusmenettelyn mukaisesti.

Komissio tähdentää, että ehdotettu perussopimuksen muutos ei lisää eikä vähennä unionin toimivaltaa. Se olisi nähtävä osana komission lainsäädäntöehdotuksia, joiden tarkoituksena on vahvistaa talouden ohjausjärjestelmää ja julkisen talouden valvontaa euroalueen jäsenvaltioissa. Komissio hioo vakausmekanismin yksityiskohtia tiiviissä yhteistyössä euroalueen valtiovarainministerien kanssa.

Lue koko lehdistötiedote.

Alkuun

Ympäristö

LIFE+-infotilaisuus 2011

Euroopan komissio julkaisee tässä kuussa LIFE+-ohjelman viidennen hakukierroksen. Hakukierroksella on jaettavana yli 265 miljoonaa euroa osarahoitusta EU-maissa toteutettaviin hankkeisiin, joiden aihealueina ovat luonto ja biodiversiteetti, ympäristöpolitiikka ja hallinto sekä tiedotus ja viestintä.

Komissio järjestää yhdessä STELLA Consulting ja MWH -yritysten kanssa LIFE+-ohjelman infotilaisuuden Suomessa. Infotilaisuuden tavoitteena on kertoa tuen hakijoille LIFE+-ohjelman vuoden 2011 hakukierroksesta ja auttaa päätöksenteossa hakemuksen tekemistä pohtivia. Lisäksi kerrotaan, kuinka hakija voi välttää hakemuksen teossa yleisimmät ongelmat. Infotilaisuus järjestetään maanantaina 21. maaliskuuta Suomen ympäristökeskuksessa, Helsingissä.

Lisätietopyynnöt ja ilmoittautumiset LIFE+-infotilaisuuteen voi tehdä verkossa. Ilmoittautuminen päättyy maanantaina 7. maaliskuuta 2011.

Lisätietoa on myös LIFE-sivuilla.

Alkuun

Laajentuminen

Ehdotuspyyntö PRINCE 2010

Komission laajentumisasioiden pääosasto aikoo tukea laajentumisaiheisia hankkeita ja se on julkaissut aiheesta ehdotuspyynnön. Jotta hanke olisi hakukelpoinen, sillä on oltava suuri vaikutus siihen, miten EU:n laajentumisprosessi yleisesti ymmärretään kannustamalla julkiseen keskusteluun, ja sen avulla EU-kansalaisten on saatava tietoa jäsenehdokkaina olevien maiden todellisuudesta.

Ehdotuspyynnön yleisenä tavoitteena on tiedottaa eduista ja haasteista, joita liittyy EU:n laajentumiseen Länsi-Balkanin maihin, Turkkiin ja Islantiin, ottamalla tiedotustoimintaan mukaan keskeiset sidosryhmät, mielipidevaikuttajat ja viestinnän ammattilaiset sekä edistämällä ihmisten välistä kanssakäymistä.

Ehdotuspyyntö on jaettu kahteen erään: televisio-ohjelmat ja valistustoimet. Ainoastaan oikeushenkilöt ovat hakukelpoisia, eivätkä yksityiset kansalaiset voi saada avustusta. Tämän ehdotuspyynnön nojalla rahoitusta jaetaan yhteensä 2 500 000 euroa. Hakemukset on lähetettävä viimeistään 31. maaliskuuta 2011.

Alkuun

Ympäristö

Herättääkö vesi ajatuksia?

Osallistu kansainväliseen vesiaiheiseen blogikilpailuun TH!NK5 Water competition!

Toimittajia, opiskelijoita ja bloginpitäjiä pyydetään kilpailusivuston kautta kertomaan ajatuksiaan vedestä ja kaikesta siihen liittyvästä maailman vesipäivän (22. maaliskuuta) lähestyessä. Tekstit on laadittava englanniksi, ja ne on toimitettava viimeistään 22. maaliskuuta.

Komissio kustantaa 20 parhaan kirjoittajan matkan Portugaliin huhtikuussa 2011. Matkan teemana on vesi. Katso kilpailun säännöt täältä.

Alkuun

Avoimia toimia

Avoimia toimia

·        Kielten opiskelija, kiinnostaako sinua kuukauden kääntäjäharjoittelu käännöstoimen pääosastossa (DGT) Brysselissä tai Luxemburgissa? Harjoittelu on tarkoitettu opintojensa loppuvaiheessa oleville opiskelijoille, joilla ei vielä ole tutkintoa. Vapaamuotoiset suomeksi laaditut hakemukset on lähetettävä viimeistään 1.3.2011. Katso lisätietoja.

·        EU:n eri toimielimiin haetaan töihin EU:n yhteisen rekrytointitoimiston eli EPSOn kautta. Seuraa sivustolla olevia ilmoituksia!

Alkuun

Linkit

Linkkivinkit

Vapaaehtoistoiminnan vuoden 2011 nettisivut ovat osoitteessa www.tuntitili.fi. Sivuilta löytyy vapaaehtoistoiminnan vuoden tapahtumia ja toimintaideoita sekä faktaa vapaaehtoistoiminnasta. Tuntitilistä selviää myös muun muassa, mihin vapaaehtoistoimintaan Munamies ja Aira Samulin lupaavat aikaansa ja mitä presidentin tervehdys vuodelle sisältää. Sivuille avautuu 10. maaliskuuta Tuntitili-hakukone. Palvelussa voi luvata tunteja vapaaehtoistoimintaan ja saada ideoita näiden tuntien käyttöön. Sivusto tarjoaa helpon tavan löytää itselle sopiva vapaaehtoistoiminnan paikka monipuolisista vaihtoehdoista.

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

19.–20.2. Eurooppatiedotus Lahden Kirjamessuilla

Päijät-Hämeen Eurooppatiedotus on mukana Lahden Kirjamessuilla Lahden Sibeliustalossa, osoitteessa Ankkurikatu 7. Tervetuloa osastollemme noutamaan uusinta Eurooppa-aineistoa! Löydät Eurooppatiedotuksen Sibeliustalon Puusepän Verstaalta osastolta S3. Kirjamessujen aukioloajat ovat lauantaina klo 10—17 ja sunnuntaina klo 10—16. Katso lisätietoja tapahtumasta.

22.2 EU:n kalastuspolitiikan uudistus 2013 ja vaikutukset Suomeen (Turku)

Yhteinen kalastuspolitiikka eli YKP on monien muiden politiikkalohkojen ohella EU:ssa uudistustyön alla tänä vuonna. Eurooppatiedotus järjestää EU:n kalastuspolitiikan uudistusta käsittelevän yleisölle avoimen seminaarin klo 10.00—12.00 Turun kaupunginkirjaston Studiossa, Linnankatu 2. Mukana keskustelemassa ovat mm. MEP Carl Haglund, Suomen Ammattikalastajaliitto ry - Finlands Yrkesfiskarförbund rf:n puheenjohtaja Olavi Sahlsten sekä Åbolands fiskarförbund rf:n toiminnanjohtaja Kaj Mattsson. Tilaisuus on kaksikielinen, kahvitarjoilu klo 9.30 alkaen. Pyydämme ilmoittamaan osallistumisestanne 21.2. mennessä Eurooppatiedotukseen, senja.kallio@formin.fi tai puh. 010 3456 630. Tervetuloa!

22.2. Elokuvaillassa Illégal (Laiton) (Helsinki)

Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto esittää LUX-elokuvapalkinnosta kilpailleen draamaelokuvan Illégal (Belgia, Ranska, Luxemburg) Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31) klo 18.00. Tania, 39-vuotias venäläisnainen on asunut 14-vuotiaan poikansa kanssa laittomasti Belgiassa jo kymmenen vuoden ajan. Lopulta hänet ja hänen poikansa pidätetään poliisin tekemän tarkastuksen yhteydessä. Laiton on tarina äidin taistelusta kasvotonta valtiota vastaan. Elokuva on tekstitetty englanniksi.

22.2. Mistä on eurooppalaiset tehty? Studia Generalia -luento Kokkolassa

Keski-Pohjanmaan Eurooppatiedotuksen ja Kokkolan seudun opiston Studia Generalia ‑luentosarjassa keskustellaan eurooppalaisesta identiteetistä. Luennoitsijana on historian professori Laura Kolbe Helsingin yliopistosta. Tilaisuus järjestetään klo 17.30—19.00 Länsipuiston koulun auditoriossa osoitteessa Torikatu 41A, ja sinne on vapaa pääsy. Lisätiedot: aluetiedottaja Heli Pietilä, Keski-Pohjanmaan Eurooppatiedotus, gsm 040 510 7524, ja rehtori Asko Muilu, Kokkolan seudun opisto, gsm 044 7809 530.

23.2. Meppikahvit Tampereella - vieraana MEP Carl Haglund

Pirkanmaan Eurooppatiedotuksen Meppikahveilla on vieraana Euroopan parlamentin jäsen Carl Haglund (rkp/ALDE). Tilaisuus pidetään Tampereen kaupunginkirjasto Metson luentosali 1:ssä kello 10—11.30. Tilaisuuden teemoja ovat mm. rahoitus- ja talouskriisi, EU:n budjetti sekä EU:n Itämeri -strategia. Tervetuloa mukaan kuulemaan ja keskustelemaan ajankohtaisista EU-asioista kahvikupposen äärellä! Lisätietoja: Pirkanmaan Eurooppatiedotus, p. 010 3456 450 tai sp: outi.koskinen(at)formin.fi

28.2. Yhteisvastuu ja perusoikeuksien kunnioittaminen (Helsinki)

Euroopan komission Suomen-edustusto ja Ulkopoliittinen instituutti järjestävät avoimen keskustelutilaisuuden EU:n turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikasta sekä työvoiman maahanmuutosta EU:hun. Puheenvuoron esittävät sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström sekä maahanmuutto- ja eurooppaministeri Astrid Thors. Keskustelua johtaa Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen. Tilaisuus järjestetään klo 17—18 Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31). Tilaisuus on ruotsinkielinen. Kysymyksiä voi esittää ruotsiksi ja englanniksi. Pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan viimeistään 25. helmikuuta. Lisätietoja: Liisa Kohonen, liisa.kohonen@fiia.fi, puh (09) 432 77 11.

10.3. Vapaaehtoistoiminnan lounastunti (Helsinki)

Vapaaehtoistoiminnan vuoden haastekampanjan avajaisia juhlitaan klo 12.00–13.00 Helsingin keskustassa Kolmen sepän patsaalla. Tilaisuuden järjestävät Vapaaehtoistoiminnan vuoden 2011 koordinaatio – Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE ja Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi yhdessä muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Lisätietoja tilaisuudesta antaa projektisihteeri Karoliina Tikka (044-722 9353, karoliina.tikka@alli.fi). Tietoa Vapaaehtoistoiminnan vuodesta on sivulla www.tuntitili.fi. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan 1.3. mennessä osoitteessa www.alli.fi/koulutuskalenteri. Tervetuloa viettämään lounastuntia vapaaehtoistoiminnan merkeissä!

Alkuun

Euroopan komission Suomen-edustusto Facebookissa
Eurooppasali Facebookissa ja
Twitterissä

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu