http://ec.europa.eu/finland/
4 4/2011

Viikkotiedote 27.1.2011
Tiedepalkinto


Biotieteiden Crafoord -palkinto akatemiaprofessori Ilkka Hanskille

Ruotsin kuninkaallinen tiedeakatemia on myöntänyt vuoden 2011 biotieteiden Crafoord ‑palkinnon akatemiaprofessori Ilkka Hanskille. Euroopan tutkimusneuvostolta rahoitusta saava Ilkka Hanski toimii tutkijana Helsingin yliopistossa.

Lautakunta antoi tunnustusta Ilkka Hanskille uusien analyyttisten menetelmien ja matemaattisten mallien kehittämisestä ekologian alalla.

Crafoord -palkinto, jonka arvo on 4 miljoonaa Ruotsin kruunua eli noin 445 000 euroa, on suurimpia myönnettäviä tiedepalkintoja.

Lisätietoja

Alkuun

Lippulaivahanke

Resurssitehokas Eurooppa tähtää kestävään kehitykseen

Komissio on esittänyt näkemyksensä strategisista puitteista luonnonvarojen kestävämpää käyttöä ja Euroopan resurssitehokkaaseen ja vähähiiliseen talouteen siirtymistä varten.

Luonnonvarat kuten raaka-aineet, ruoka, vesi ja ilma sekä myös ekosysteemit ovat tärkeitä taloudelle ja elämänlaadulle. Näihin resursseihin kohdistuu kuitenkin entistä enemmän paineita maailmanlaajuisesti. EU:n taloudellisen ja ekologisen turvallisuuden kannalta on siksi tärkeää rakentaa resurssitehokkaampi Eurooppa.

Strategia on seitsemäs älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun tähtäävän Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke.

Resurssitehokas Eurooppa -hankkeesta lisätään tietoa lippulaivahankkeista kertovalle verkkosivustolle.

Lue koko lehdistötiedote (englanniksi).

Alkuun

Terveys

Selkeämpiä sääntöjä toisessa EU-maassa saatavalle hoidolle

Voiko saksalaisen lääkereseptin kanssa hakea lääkkeensä ranskalaisesta apteekista? Voiko suomalainen käydä silmäleikkauksessa Virossa? Millaiset oikeudet potilaalla tuolloin on?

EU-kansalaisella on oikeus hakeutua hoitoon toiseen EU-maahan, jos hoitoa ei ole kotimaassa saatavilla kohtuullisessa ajassa tai jos kyse on erikoisalan hoidosta, jota ei kotimaassa ole tarjolla. Suurin osa EU-kansalaisista ei kuitenkaan tiedä, mihin hoitoihin heillä on oikeus toisessa EU-maassa. Syynä on, ettei aiheesta tähän mennessä ole ollut yhtenäistä lainsäädäntöä. Siihen tulee muutos uuden direktiivin myötä.

Sen mukaan EU-kansalaisella on oikeus korkeatasoiseen hoitoon toisessa EU-maassa. Toiseen EU-maahan matkustavalla henkilöllä on oikeus yhtä hyvään hoitoon kuin kyseisen maan omilla asukkailla on. Hoitoa tarvitsevalla on täysi vapaus valita hoidontarjoaja, mikä on direktiivin suurimpia uudistuksia.

Voisi kuvitella, että hoidon saaminen ulkomailla tulisi kalliiksi. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla. Uuden direktiivin mukaan potilaalla on sama oikeus korvaukseen kuin hänellä olisi ollut kotimaassaan.

Potilaan palattua kotimaahansa hänellä on uuden direktiivin mukaan oikeus saada jälkihoitoa riippumatta siitä missä EU-maassa hän sai hoitoa. Jälkihoitoa helpottaa se, että hoitomaassa saatu resepti hyväksytään myös potilaan kotimaassa.

EU-mailla on kaksi ja puoli vuotta aikaa saattaa potilasoikeuksia koskeva direktiivi osaksi kansallista lainsäädäntöään.

Lue lisää potilasoikeuksista ja rajatylittävästä hoidosta

Kysymyksiä ja vastauksia

Alkuun

Tutkimus

EU:n tutkimus- ja innovointirahoituksen byrokratiaa karsitaan pikaisesti

EU:n komission hyväksymillä toimenpiteillä tehdään EU:n nykyiseen seitsemänteen tutkimuksen puiteohjelmaan osallistuminen houkuttelevammaksi ja helpommaksi huippututkijoille ja innovatiivisimmille yrityksille — varsinkin pienille ja keskisuurille yrityksille.  Nämä toimenpiteet toteutetaan viipymättä komission huhtikuussa 2010 julkistaman yksinkertaistamissuunnitelman mukaisesti.

Henkilöstökustannusten laskentaa tehdään joustavammaksi siten, että EU:n tutkimusrahoituksen saajat voivat soveltaa omia kirjanpitomenetelmiään hakiessaan korvausta keskimääräisistä henkilöstökustannuksista. Tähän tarkoitukseen ei enää tarvita rinnakkaisia kirjanpitojärjestelmiä. 

Pk-yritysten omistajat, joiden palkkoja ei kirjata virallisesti heidän omiin tileihinsä, voivat nyt saada kiinteän korvauksen osallistumisestaan tutkimushankkeisiin.

Tutkimusrahoitussääntöjen soveltamisessa esiintyviä ristiriitaisuuksia pyritään poistamaan uudella ohjausryhmällä, joka koostuu hankkeeseen osallistuvien komission osastojen ja virastojen johtavassa asemassa olevista virkamiehistä.

Lue lehdistötiedotteen koko teksti.

Alkuun

Ehdotuspyyntö

Ehdotuspyyntö PRINCE 2010

Komission laajentumisasioiden pääosasto aikoo tukea laajentumisaiheisia hankkeita ja se on julkaissut aiheesta ehdotuspyynnön. Jotta hanke olisi hakukelpoinen, sillä on oltava suuri vaikutus siihen, miten EU:n laajentumisprosessi yleisesti ymmärretään kannustamalla julkiseen keskusteluun, ja sen avulla EU-kansalaisten on saatava tietoa jäsenehdokkaina olevien maiden todellisuudesta.

Ehdotuspyynnön yleisenä tavoitteena on tiedottaa eduista ja haasteista, joita liittyy EU:n laajentumiseen Länsi-Balkanin maihin, Turkkiin ja Islantiin, ottamalla tiedotustoimintaan mukaan keskeiset sidosryhmät, mielipidevaikuttajat ja viestinnän ammattilaiset sekä edistämällä ihmisten välistä kanssakäymistä.

Ehdotuspyyntö on jaettu kahteen erään: televisio-ohjelmat ja valistustoimet. Ainoastaan oikeushenkilöt ovat hakukelpoisia, eivätkä yksityiset kansalaiset voi saada avustusta. Tämän ehdotuspyynnön nojalla rahoitusta jaetaan yhteensä 2 500 000 euroa. Hakemukset on lähetettävä viimeistään 31. maaliskuuta 2011.

Alkuun

Ympäristö

Herättääkö vesi ajatuksia?

Osallistu kansainväliseen vesiaiheiseen blogikilpailuun TH!NK5 Water competition!

Toimittajia, opiskelijoita ja bloginpitäjiä pyydetään kilpailusivuston kautta kertomaan ajatuksiaan vedestä ja kaikesta siihen liittyvästä maailman vesipäivän (22. maaliskuuta) lähestyessä. Tekstit on laadittava englanniksi, ja ne on toimitettava viimeistään 22. maaliskuuta.

Komissio tarjoaa 20 parhaalle kirjoittajalle matkan Portugaliin huhtikuussa 2011. Matkan teemana on vesi. Katso kilpailun säännöt täältä.

Alkuun

Avoimia toimia

Avoimia toimia

EU:n eri toimielimiin haetaan töihin EU:n yhteisen rekrytointitoimiston eli EPSOn kautta. Seuraa sivustolla olevia ilmoituksia!

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

2.2. Elokuvaillassa Illégal (Laiton) (Helsinki)

Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimisto esittää LUX-elokuvapalkinnosta kilpailleen draamaelokuvan Illégal (Belgia, Ranska, Luxemburg) Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31) klo 18.00. Tania, 39-vuotias venäläisnainen on asunut 14‑vuotiaan poikansa kanssa laittomasti Belgiassa jo kymmenen vuoden ajan. Lopulta hänet ja hänen poikansa pidätetään poliisin tekemän tarkastuksen yhteydessä. Laiton on tarina äidin taistelusta kasvotonta valtiota vastaan. Elokuva on tekstitetty englanniksi.

4.2. EU arjessa –tapahtuma Kuopiossa

EU arjessa -tapahtumakiertue saapuu Kuopioon, jossa teemana ovat yhteistyö yli rajojen, terveys ja hyvinvointi. Päivän mittaan järjestetään erilaisia tapahtumia, joissa myös MEPit Riikka Manner ja Sari Essayah, kansanedustaja Tuula Väätäinen sekä terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari John Dalli esittävät puheenvuoronsa. Katso tarkempi ohjelma.

9.2. Vaalit 2011: Suomen EU-politiikan suunta – puoluejohtajien Eurooppa-keskustelu (Helsinki)

Eurooppalainen Suomi ry järjestää yhdessä Suomen Kuvalehden sekä Helsingin yliopiston alumniyhdistyksen kanssa eduskuntapuolueiden puheenjohtajien suuren Eurooppa-vaalikeskustelun klo 10.00−11.30 Helsingin yliopiston juhlasalissa (Fabianinkatu 33). Mukaan vaalikeskusteluun ovat jo vahvistaneet osallistumisensa puheenjohtajat Mari Kiviniemi, Jyrki Katainen, Jutta Urpilainen, Anni Sinnemäki, Stefan Wallin ja Paavo Arhinmäki. Ilmoittautumiset tilaisuuteen 7.2. mennessä tästä.

10.3. Vapaaehtoistoiminnan lounastunti (Helsinki)

Vapaaehtoistoiminnan vuoden haastekampanjan avajaisia juhlitaan klo 12.00–13.00 Helsingin keskustassa Kolmen sepän patsaalla. Tilaisuuden järjestävät Vapaaehtoistoiminnan vuoden 2011 koordinaatio – Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE ja Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi yhdessä muiden vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Lisätietoja tilaisuudesta antaa projektisihteeri Karoliina Tikka (044‑722 9353, karoliina.tikka@alli.fi). Tietoa Vapaaehtoistoiminnan vuodesta on sivulla www.vapaaehtoistoiminta2011.fi. Tilaisuuteen ilmoittaudutaan 1.3. mennessä osoitteessa www.alli.fi/koulutuskalenteri. Tervetuloa viettämään lounastuntia vapaaehtoistoiminnan merkeissä!

 

Alkuun

 

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu