http://ec.europa.eu/finland/
4 2/2011

Viikkotiedote 13.1.2011

Talous


EU:n talouskasvun vuotuiset painopisteet

Euroopalla on kattava suunnitelma, jolla selvitään talouskriisistä ja nopeutetaan talouskasvua. Nyt on panostettava tärkeimpien toimien koordinoituun toteuttamiseen.

Komissio julkaisi keskiviikkona ensimmäisen vuotuisen kasvuselvityksen, jossa määritetään Euroopalle selkeä suunta ja toteutettavat kymmenen kiireellistä toimenpidettä. Ne keskittyvät makrotalouden vakauttamiseen sekä julkisen talouden tervehdyttämiseen, rakenneuudistuksiin ja kasvua edistäviin toimiin.

Vuotuinen kasvuselvitys käynnistää ensimmäisen talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson, joka muuttaa hallitusten tapaa päättää talous- ja finanssipolitiikasta. Kun suosituksista on päästy yhteisymmärrykseen Eurooppa-neuvostossa, jäsenvaltiot sisällyttävät ne politiikkaansa ja kansallisiin talousarvioihin.

Jäsenvaltiot ja komissio neuvottelevat nyt ensimmäistä kertaa yhdessä kattavasti makrotalouden vakauttamisesta, rakenneuudistuksista ja kasvua nopeuttavista toimenpiteistä.

Kuten Eurooppa 2020 -strategiassa todetaan, komissio arvioi osana talouspolitiikan eurooppalaista ohjausjaksoa vuosittain vuodesta 2011 alkaen EU:n talouden tärkeimmät haasteet ja määrittää niiden edellyttämät keskeiset toimenpiteet. Komissio esittää toimenpiteet vuotuisessa kasvuselvityksessä, jota käytetään neuvottelujen pohjana keväällä kokoontuvassa Eurooppa-neuvostossa.

Katso lehdistötiedote kokonaisuudessaan.

Alkuun

Kulttuuripääkaupunki


Turku avaa kulttuuripääkaupunkivuoden lauantaina

Turku ja Tallinna ovat Euroopan kulttuuripääkaupungit vuonna 2011. Kulttuuripääkaupunkivuosi käynnistyy virallisesti 1. tammikuuta Tallinnassa ja 15. tammikuuta Turussa, ja vuoden 2011 aikana järjestetään lukuisia tapahtumia.

Turku avaa tapahtuman 15. tammikuuta suurella ulkoilmaesityksellä, joka sijoittuu Aurajoen rantaan. Viikonloppu tarjoaa roppakaupalla kulttuuria Turussa ja ympäryskunnissa maksuttomissa ja maksullisissa tilaisuuksissa. Myös koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komissaari Androulla Vassiliou osallistuu viikonlopun tilaisuuksiin. Avajaisseremonia käynnistää laajan koko vuoden kestävän kulttuuriohjelman. Katso lisätietoja tämän viikkotiedotteen tapahtumakalenterista.

Tallinnan avajaisseremonia pidettiin uudenvuoden yönä, jolloin järjestettiin suuri yleisökonsertti ja ilotulitus. Tallinnan vuoden 2011 ohjelmaan kuuluu lukuisia kulttuuritapahtumia: näyttelyt, konsertit ja elävät esitykset seuraavat toisiaan koko vuoden ajan. Teemana on erityisesti meri.

Tallinnaan ja Turkuun on kutsuttu lukuisia ulkomaisia taiteilijoita, mikä myötävaikuttaa kulttuuripääkaupunkivuoden onnistumiseen ja tapahtumien eurooppalaiseen ulottuvuuteen.

Euroopan kulttuuripääkaupunki ‑tapahtuma on yksi näkyvimmistä kulttuuritapahtumista Euroopassa. Kulttuuripääkaupunkien valintaperusteena on kulttuuriohjelma. Ohjelmalla on oltava eurooppalainen ulottuvuus, sen on saatava yleisö osallistumaan, oltava houkutteleva Euroopan tasolla ja edistettävä kaupungin kehitystä pitkällä aikavälillä.

Alkuun

Teemavuosi


Euroopan vapaaehtoistoiminnan teemavuosi 2011

Alkanut vuosi on Euroopan vapaaehtoistoiminnan teemavuosi. Sen tarkoituksena on tuoda esille sitä työtä, jota vapaaehtoistyöntekijät tekevät, sekä kannustaa muita osallistumaan työhön ja ratkaista vapaaehtoistyöntekijöiden kohtaamat haasteet.

Tavoitteina on vähentää vapaaehtoistoiminnan esteitä EU:ssa, lisätä vapaaehtoisjärjestöjen toimintamahdollisuuksia ja parantaa vapaaehtoistoiminnan laatua, palkita ja tunnustaa vapaaehtoistoimintaa sekä tehdä tunnetuksi vapaaehtoistoiminnan arvo ja merkitys.

Toukokuussa 2010 tehdyn eurobarometri-tutkimuksen mukaan kolme kymmenestä eurooppalaisesta sanoo osallistuvansa vapaaehtoistoimintaan. On olemassa useita erilaisia vapaaehtoistoiminnan määritelmiä ja perinteitä. Esimerkiksi eläkkeellä oleva taiteen opettaja esitelmöi eurooppalaisista mestariteoksista ulkomaisille vierailijoille museossa, lukiolainen lukee sairaille lapsille sairaalassa ja entinen jalkapallomaajoukkueen pelaaja valmentaa paikallisessa jalkapalloseurassa.

Yhteisenä tekijänä kaikille toimille on se, että ihmisten kokoontuessa yhteen auttamaan toisiaan ja tukemaan avuntarvitsijoita siitä hyötyvät niin koko yhteiskunta kuin yksittäiset vapaaehtoistyöntekijät. Vapaaehtoistoiminnan kautta ihmiset voivat parantaa osaamistaan, käyttää taitojaan ja laajentaa sosiaalisia verkostojaan. Tämä voi usein johtaa uusiin tai parempiin työllistymismahdollisuuksiin sekä henkilökohtaiseen ja sosiaaliseen kehitykseen.

Komissio auttaa nuoria osallistumaan vapaaehtoistoimintaan. Eurooppalaisen vapaaehtoistoiminnan kautta tuhannet teinit ja nuoret aikuiset matkustavat kotimaansa ulkopuolelle opettamaan, edistämään kulttuurin tuntemusta ja kehittämään elämässä tärkeitä taitoja.

Teemavuotta Suomessa koordinoivat Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE ja Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi. Vuoteen liittyvä haastekampanja käynnistyy maaliskuun alussa. Kampanja haastaa ihmiset lahjoittamaan tunteja vapaaehtoistoimintaan vuonna 2011 ja tarjoaa helpon tavan löytää itselleen sopiva vapaaehtoistoiminnan muoto.

Alkuun

Euro


Euro korvasi Viron kruunun

Virosta tuli 17. euromaa 1. tammikuuta 2011. Virolaiset käyttävät nyt samaa valuuttaa suomalaisten ja muiden 330 miljoonan eurooppalaisen kanssa.

Virossa valmistauduttiin valuutanvaihdokseen huolellisesti, jotta muutos sujuisi jouhevasti. Tiedotuskampanjoilla pyrittiin levittämään tietoa valuuttojen muuntokurssista.

Virolaisille jaettiin marraskuussa käytännön tietoa sisältäviä esitteitä ja lompakkoon mahtuva kortti, jonka toisella puolella on kruunu-euro-muuntotaulukko ja toisella puolella esitellään seteleiden turvaominaisuuksia.

Tammikuun kahden ensimmäisen viikon ajan kruunut ovat vielä käytössä euron rinnalla, ja ensi lauantaina eurosta tulee ainoa laillinen maksuväline. Kaupoissa alettiin 1. heinäkuuta 2010 ilmoittaa hinnat molemmissa valuutoissa, ja tätä käytäntöä on jatkettava 20. kesäkuuta 2011 saakka.

Viron kuluttajavirasto seuraa yritysten käytäntöjä ja hintojen kehitystä ja julkistaa mahdolliset väärinkäytökset

Suomen Pankki ottaa vastaan Viron kruunuseteleitä maksutta 28. helmikuuta 2011 asti. Katso lisätietoja.

Viro liittyi EU:hun vuonna 2004 ja on sitkeästi toteuttanut talousuudistustaan, mikä on tuonut sille kutsumanimen "Baltian tiikeri". Viron talous on erittäin sopeutuva, ja talouskriisin vaikutuksesta huolimatta se on todistanut kykynsä toimia ja mukautua uusiin olosuhteisiin. Kruunun kurssi on pidetty kiinteänä lähes kahden vuosikymmenen ajan.

Rahapoliittiset toimet jatkuvat vielä euron käyttöönoton jälkeenkin. Euroalueen maana Viron on pidettävä valtion velka ja budjettivaje kurissa ja harjoitettava politiikkaa, jolla edistetään talouskasvua ja työpaikkojen luomista ja hillitään inflaatiota.

Alkuun

Puheenjohtajuus


Unkari aloitti puheenjohtajuuskautensa

Unkari toimii ensi kertaa EU:n neuvoston puheenjohtajana. Maa liittyi EU:n jäseneksi vuonna 2004. Sen puheenjohtajakauden tärkeimpiä teemoja ovat Euroopan talouden vakauttaminen, EU:n laajentuminen, energiaturva ja romaniasiat.

Puolivuotisjakson alkaessa talouskriisin vaikutukset näkyvät vielä EU:n taloudessa — toisissa maissa enemmän, toisissa vähemmän. Tärkeää on saada talouskehitys kaikkialla vauhtiin. Euroalueen ongelmien myötä EU-maat päättivät tarkistaa Lissabonin sopimusta, jotta Kreikan ja Irlannin auttamiseksi luotu vakautusmekanismi voidaan muuttaa pysyväksi. Neuvotteluja asiasta on määrä jatkaa Unkarin johdolla.

Unkarin tavoitteena on myös edistää EU:n jäsenmaiden talouspolitiikan koordinointia. Tätä varten otetaan käyttöön ns. talouspolitiikan EU-ohjausjakso eli seurantajakso, jonka aikana kunkin jäsenmaan talousarvioluonnokset arvioidaan EU:n tasolla. Näin mahdolliset vajeet ja epätasapaino voidaan havaita ajoissa.

Sosiaalipolitiikassa Unkarin tavoitteena on valmistella EU:lle strategia, jolla edistetään romanien integroitumista yhteiskuntaan. Romaniväestön elinolojen parantamiseksi on tehostettava EU-varojen käyttöä.

Puheenjohtajakauden keskeisiä tapahtumia on energiahuippukokous. Kokouksessa pyritään löytämään ratkaisuja jäsenmaiden sähkö- ja kaasuverkkojen yhdistämiseksi, jotta EU olisi vähemmän riippuvainen ulkopuolisista toimittajista etenkin kaasunhankinnassa.

Unkari pyrkii myös vahvistamaan EU:n suhteita Armeniaan, Azerbaidžaniin, Georgiaan, Moldovaan, Ukrainaan ja Valko-Venäjään. Nämä ns. itäiset kumppanuusmaat kokoontuvat Unkarin johdolla toiseen huippukokoukseensa toukokuussa.

Alkuun

Tietoyhteiskunta


Helppokäyttöisiä kaukosäätimiä

EU-rahoitusta saava tutkijaryhmä on kehittänyt ratkaisun, jonka avulla ikääntyneet ja toimintarajoitteiset henkilöt voivat matkapuhelimella tai muulla laitteella entistä helpommin hallita erilaista kodinelektroniikkaa ja käyttämiään palveluja.

Tässä I2HOME-projektissa on kehitetty muokattava yksinkertainen ja yleiskäyttöinen etäohjausmoduuli, joka perustuu jo olemassa oleviin ja parhaillaan kehiteltäviin avoimiin standardeihin. Moduuli voidaan sijoittaa yleiskäyttöiseen kaukosäätimeen, matkapuhelimeen, tietokoneeseen tai muuhun käyttöliittymään, ja sillä voidaan ohjata esimerkiksi pyykinpesukoneen, valaistuksen, lämmityksen, ilmastoinnin, television, DVD-laitteen ja kodin muiden laitteiden toimintaa.

I2HOME-ratkaisua on testattu päivätoimintakeskuksissa ja kotiympäristöissä neljässä pilottikohteessa Tšekissä, Saksassa, Espanjassa ja Ruotsissa, ja Euroopassa jo yli sata yritystä ja muuta organisaatiota käyttää I2HOME-teknologiaa.

Saman teknologian muita sovelluksia käytetään EU-rahoitteisessa BrainAble-hankkeessa, jossa siinäkin autetaan vammaisia parantamalla suoraa ja epäsuoraa vuorovaikutusta eri laitteiden kanssa. Tämä perustuu aivoantureihin, joilla voidaan mitata erilaisia tunnetiloja, kuten kyllästyneisyyttä, epätietoisuutta, turhautumista tai liiallista informaatiokuormitusta.

Toisaalta I2HOME-teknologiaa hyödynnetään myös energiansäästöhankkeissa, kuten SEFA:ssa (Smart Energy for All). SEFA:ssa edistetään kestävää kehitystä pyrkimällä pienentämään yritysten ja yksittäisten ihmisten energiankulutusta keskitetyllä ohjausmonitorilla, jolla voidaan seurata ja ohjata kaikkia energian- ja vedenkulutuksen osatekijöitä.

Lue koko lehdistötiedote.

Alkuun

Ympäristö


Natura 2000 -verkosto laajentui

Euroopan eläimiä ja kasveja suojellaan nyt paremmin kuin koskaan Euroopan unionin historiassa. Natura 2000 -verkostoa, eli Euroopan luonnonsuojelualueiden verkostoa, on laajennettu lähes 27 000 neliökilometrillä.

Tähän sisältyy yli 17 500 neliökilometriä uusia merialueita, mikä parantaa monien merissä elävien uhanalaisten lajien suojelutasoa.

Laajennus parantaa myös monenlaisten arvokkaiden maanpäällisten elinympäristöjen suojelua: näitä ovat esimerkiksi vuoristoiset pyökkimetsät ja tärkeät kukkaniityt Tšekissä sekä suuret järvet ja kosteikot Puolassa. Nämä elinympäristöt tarjoavat elintärkeän suojapaikan monille Euroopan harvinaisimmista ja uhanalaisimmista lajeista, kuten saukko (Lutra lutra), suokilpikonna (Emys orbicularis) ja harvinainen perhonen luppusinisiipi (Maculinea teleius).

Natura 2000 kattaa nyt lähes 18 prosenttia EU:n maa-alueesta ja yli 130 000 km² sen meristä. Tämä viimeisin laajennus koskee alueita Tšekissä, Tanskassa, Ranskassa, Espanjassa ja Puolassa.

Natura 2000 on keskeinen väline Euroopan biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämisessä ja ekosysteemipalvelujen turvaamisessa. Se on mittava luonnonsuojelualueiden verkosto, jonka tarkoituksena on turvata Euroopan tärkeimpien ja uhanalaisimpien lajien ja elinympäristöjen säilyminen. Verkosto koostuu noin 26 000 alueesta. Viimeisimmässä laajennuksessa siihen lisättiin 739 uutta kohdetta.

Katso lisätietoja lehdistötiedotteesta.

Alkuun

Avoimia toimia

Avoimia toimia
  • Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen EFSA Parmassa hakee tiedealan virkamiehiä. Katso lisätiedot EFSA:n sivuilta.

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

15.1. Turku avaa kulttuuripääkaupunkivuoden

Turku aloittaa vuoden Aurajoen rantaan sijoittuvalla suurella ulkoilmaesityksellä. Avajaiset ovat koko vuoden suurin yksittäinen tapahtuma. Päätapahtuma ja muu koko perheen ohjelma keräävät yleisön Turun keskustaan. Sunnuntaina juhlitaan kaupunginosissa ja ympäri maakuntaa. Katso lisätietoja.

Kulttuuripääkaupunkivuoden avajaistiedotustilaisuus Logomossa klo 13.30–14.45

Paikalla komissaari Androulla Vassiliou, Suomen kulttuuriministeri Stefan Wallin, Turun kaupunginjohtaja Aleksi Randell, Turku 2011 -säätiön hallituksen puheenjohtaja Christoffer Taxell, Turku 2011 -säätiön toimitusjohtaja Cay Sevón sekä Walk the Plank -avajaisesityksen taiteellinen johtaja Mark Murphy. Paikka: Logomon esityspuoli (C-halli).

17.1. Iltakoulu Eurooppa (Turku)

Eurojärjestelmän toiminta ja talousvuosi 2011 EU:ssa. Eurojärjestelmän perusteista ja toiminnasta alustaa ekonomisti Juho Kostiainen Suomen Pankista. KHT-tilintarkastaja, entinen kansanedustaja ja eduskunnan pankkivaltuuston puheenjohtaja Olavi Ala-Nissilä lähestyy aihetta otsikolla "Ulos finanssikriisistä". Tilaisuus järjestetään klo 18.00 - 20.00 Turun kaupunginkirjaston Studiossa, Linnankatu 2. Aikaa on varattu myös kysymyksille ja keskustelulle. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, tervetuloa! Lisätietoja Eurooppatiedotuksesta, puh. 010 3456 630.

18.1. Debatti-ilta (Helsinki)

Helsingin yliopiston Debating Society järjestää kaikille avoimen debatti-illan, jossa aiheena "miten parantaa romaniväestön asemaa". Tilaisuus järjestetään Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31) klo 18–20. Tilaisuus on englanninkielinen. Tervetuloa! Lisätietoja

20.1. Hajoaako EU talouskriisiin? (Helsinki)

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen luennoi Euroopan unionin nykytilasta ja näkymistä. Klo 12–13 järjestettävän tilaisuuden paikkana on Kansalaisinfo Pikkuparlamentissa, Arkadiankatu 3. Tilaisuuden järjestävät Uudenmaan Eurooppatiedotus ja Eduskuntatiedotus. Tilaisuuteen on vapaa pääsy, tervetuloa!

28.1. EU:n maatalouspolitiikan uudistus 2014 ja vaikutukset Suomeen (Turku)

EU:n yhteinen maatalouspolitiikka YMP tai tutummin "CAP" on ollut yksi keskustelluimmista EU-aiheista. Eurooppatiedotus järjestää aihetta käsittelevän yleisölle avoimen seminaarin klo 10-12 Turun kaupunginkirjaston Studiossa, Linnankatu 2. Kahvitarjoilu klo 09.30 alkaen. Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisestanne keskiviikkoon 26.1. mennessä Eurooppatiedotukseen, senja.kallio@formin.fi tai puh. 010 3456 630. Tervetuloa!

Alkuun

 

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu