http://ec.europa.eu/finland/
4 50/2010

Viikkotiedote 16.12.2010

Ilmastotoimet


Cancúnissa saavutettiin merkittäviä tuloksia

Euroopan unioni on tyytyväinen Cancúnissa järjestetyn ilmastokokouksen saavutuksiin. Cancúnissa viime lauantaina hyväksytty sopimus on tasapainoinen ja huomattava päätöspaketti. Päätökset ovat tärkeä edistysaskel kohti kattavaa ja oikeudellisesti sitovaa ilmastotoimien kehystä vuoden 2012 jälkeiselle ajalle.

Cancúnin sopimus perustuu vuosi sitten Kööpenhaminassa tehtyihin päätöksiin. Tehdyillä päätöksillä saavutettiin tasapainoinen kompromissi YK:n jäsenvaltioiden erilaisten etujen välille.

Päätöspaketti on ensimmäinen YK:n asiakirja, jossa tunnustetaan, että maapallon keskilämpötilan nousu on rajoitettava kahteen celsiusasteeseen esiteollisen ajan keskilämpötilaan verrattuna. Ensimmäistä kertaa sovitaan myös maailmanlaajuisista, vuoteen 2050 mennessä toteutettavista päästövähennystavoitteista sekä menettelystä, jolla määritellään ajankohta, johon maailmanlaajuisten päästöjen huipun tulisi ajoittua.

Sopimuksella teollisuus- ja kehitysmaiden päästövähennyslupaukset kirjataan osaksi YK:n neuvotteluprosessia ja luodaan menetelmä lupausten selventämiseksi.

Alkuun

Sisämarkkinat


Komissio antaa joillekin EU-maille mahdollisuuden edetä yhteispatenttihankkeessa

EU:n komissio antoi tiistaina ehdotuksen yhteistyön tiivistämisestä yhtenäisen patenttisuojan luomiseksi EU:ssa. Yhtenäisen patenttisuojan ansiosta EU-maat voisivat halutessaan ottaa käyttöön kaikissa osallistujamaissa voimassa olevan patentin, joka voitaisiin saada yhdellä hakemuksella.

Käännösvaatimuksia koskeva yksityiskohtainen ehdotus perustuisi Euroopan patenttiviraston voimassa olevaan kielijärjestelmään kilpailukykyisin kustannuksin. Yhteispatenttien tarkastelu ja myöntäminen tapahtuisivat yhdellä viraston nykyisistä virallisista kielistä (englanti, ranska, saksa).

Patentin hankkiminen on nykyisin EU:ssa kymmenen kertaa kalliimpaa kuin Yhdysvalloissa kansallisesta voimaansaattamisesta ja kääntämisestä aiheutuvien kustannusten vuoksi. Tällainen tilanne vaikeuttaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja heikentää EU:n kilpailukykyä.

Yhteistä eurooppapatenttia koskevista komission ehdotuksista on keskusteltu jo yli kymmenen vuoden ajan, mutta neuvostossa on ajauduttu pattitilanteeseen kielisäännöistä. Komissio yritti purkaa tämän tilanteen eurooppapatenttia koskevista kielivaatimuksista kesäkuussa 2010 antamallaan ehdotuksella. Koska EU:n ministerineuvosto ei kuitenkaan päässyt yksimielisyyteen kielivaatimuksista, komissio on nyt antanut ehdotuksen yhteistyön tiivistämisestä tällä alalla EU:n perussopimusten mukaisesti.

Ehdotus perustuu 12 EU-maan (Suomi, Alankomaat, Liettua, Luxemburg, Puola, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovenia, Tanska, Viro ja Yhdistynyt kuningaskunta) esittämään pyyntöön.

Alkuun

Ota kantaa!


EU haluaa kuulla mielipiteesi LIFE+- ja Natura 2000 -ohjelmista

LIFE+-ohjelmaa koskevassa kuulemisessa halutaan mielipiteitä ohjelman tavoitteista, prioriteeteista ja tukimuodoista. Kuuleminen päättyy 15. helmikuuta, ja kysymykset ovat saatavilla englanniksi, ranskaksi, espanjaksi, italiaksi, saksaksi ja puolaksi. LIFE+-ohjelmasta on vuodesta 1992 alkaen osoitettu yli 2 miljardia euroa ympäristönsuojeluun. Kuuleminen tapahtuu verkossa.

Natura 2000 -ohjelman rahoitusta koskevassa kuulemisessa puolestaan kysytään, onko verkosto pantu riittävän tehokkaasti täytäntöön nykyisellä lähestymistavalla, ja etsitään tapoja tehostaa tähänastisia onnistumisia. Kuuleminen muodostuu kymmenestä kysymyksestä, mutta avoimet vastaukset ja kommentit ovat myös tervetulleita. Natura 2000 on EU:n biodiversiteettipolitiikan kulmakivi ja maailman laajin toisiinsa liittyvien luonnonsuojelualueiden verkosto. Se kattaa nyt lähes 18 % EU:n maapinta-alasta. Kuuleminen päättyy 17. helmikuuta 2011, ja kysymykset ovat saatavilla kuudella kielellä.

Alkuun

Tutkimus


Koirilla esiintyvää tautia koskeva tutkimus apuna ihmisten geneettisen sairauden tutkimustyössä

EU:n rahoittama tutkimusryhmä on löytänyt uuden geenin, joka on vastuussa ihmisten tietyn hengityselinsairauden kehittymisestä. Uusi geeni löydettiin lemmikkikoirilla luonnostaan esiintyvää samaa tautia koskevan tutkimuksen yhteydessä.

Tätä harvinaista geneettistä sairautta (primaarinen siliaarinen dyskinesia, PCD) esiintyy yhdellä ihmisellä 20 000:sta. Se aiheuttaa kroonisia hengitystieinfektioita.

Löytö tehtiin LUPA-hankkeen yhteydessä. LUPA-hankkeen tarkoituksena on saada lisätietoa monien ihmisillä esiintyvien sairauksien geneettisestä alkuperästä keräämällä ja vertailemalla terveiden tai ihmisillä esiintyvien sairauksien kaltaisista taudeista kärsivien puhdasrotuisten koirien DNA-näytteitä.

Hankkeeseen osallistuu 22 yhteistyökumppania 12:sta Euroopan maasta, jotka ovat Suomi, Ruotsi, Belgia, Saksa, Tanska, Espanja, Ranska, Irlanti, Alankomaat, Yhdistynyt kuningaskunta, Norja ja Sveitsi.

Alkuun

Teemavuosi


Ilmoita järjestösi vapaaehtoistoiminnan vuoden haastekampanjaan

Järjestöjen ja yhteisöjen ilmoittautuminen vapaaehtoistoiminnan vuoden haastekampanjaan on käynnistynyt ja se päättyy 23. tammikuuta. Nettikampanjan tavoitteena on antaa ihmisille helppo tapa löytää itselleen sopiva vapaaehtoistoiminnan muoto.

Kampanja toimii kahteen suuntaan: vapaaehtoistoiminnan organisaatiot saavat toiminnastaan kiinnostuneiden yhteystiedot ja toisaalta osallistuja ohjataan organisaatioiden omille nettisivuille. Kampanja antaa näkyvyyttä vapaaehtoistoiminnalle, ja sivusto kokoaa yhteen vapaaehtoistoimintaa koskevia nettisivustoja ja mahdollisuuksia Suomessa.

Kampanja käynnistyy maaliskuun alussa. Nyt on käynnissä järjestöjen ja muiden yhteisöjen ilmoittautuminen mukaan kampanjaan.

Ilmoittautumiset pyydetään viimeistään 23. tammikuuta mennessä osoitteeseen karoliina.tikka@alli.fi. Samasta osoitteesta voi myös tiedustella lisätietoja. Toivomme mahdollisuuksien mukaan vastauksia jo loppiaiseen mennessä, jotta kampanjan valmistelussa päästään sujuvasti eteenpäin. Tässä vaiheessa tarvitaan vain kiinnostuksen osoitus, muut tiedot kampanjaa varten toimitetaan tammikuun lopussa.

Lähdettehän mukaan vapaaehtoistoimintaan!

Alkuun

Avoimia toimia

Avoimia toimia
  • Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) johtokunta julistaa haettavaksi johtajan toimen. Hakijalla on oltava vähintään viidentoista vuoden kokopäiväinen työkokemus, joka on hankittu korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Työpaikka on Thessalonikissa Kreikassa. Hakemukset on lähetettävä viimeistään 7. tammikuuta 2011. Katso lisätietoja.

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

21.12. Eurooppa-neuvoston Jälkilöylyt (Helsinki)

Seminaarissa alustaa Eurooppa-neuvoston kokoukseen osallistunut pääministeri Mari Kiviniemi, jonka puheenvuoroa kommentoivat Suomen Pankin johtokunnan jäsen Seppo Honkapohja ja YLE:n EU-kirjeenvaihtaja Annina Barbosa. Tilaisuuden avaa Ulkopoliittisen instituutin ohjelmajohtaja Juha Jokela ja puhetta johtaa Eurooppalainen Suomi ry:n puheenjohtaja, kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri. Tilaisuus järjestetään klo 13.00–14.30 eduskunnan lisärakennuksen pikkuparlamentin auditoriossa osoitteessa Arkadiankatu 3. Pyydämme saapumaan hyvissä ajoin turvatarkastuksen vuoksi. Kahvitarjoilu alkaen klo 12.30. Ilmoittautumiset täällä viimeistään maanantaina 20.12. Lisätietoja: Kukka-Maria Kuisma puh. 0206 111 718, kukka-maria.kuisma@upi-fiia.fi  ja Arto Aniluoto puh. 046 878 4484, arto.aniluoto@eurooppalainensuomi.fi.

12.1. Elokuvaillassa Akadimia Platonos (Platonin Akatemia) (Helsinki)

Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto esittää klo 18.00 LUX-elokuvapalkinnosta kilpailleen elokuvan Platonin Akatemia (Kreikka ja Saksa, 2009). Tilaisuus järjestetään Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31). Elokuva esitetään kreikaksi ja albaniaksi, mutta se on tekstitetty englanniksi.

Alkuun

Viikkotiedote jää joulutauolle ja ilmestyy seuraavan kerran 13. tammikuuta. Viikkotiedotteen toimituskunta toivottaa kaikille hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta!

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu