http://ec.europa.eu/finland/
4 49/2010

Viikkotiedote 9.12.2010

Sosiaaliasiat


EU:n ensimmäinen Esteetön kaupunki ‑palkinto Avilalle

Euroopan komissio on jakanut ensimmäistä kertaa Esteetön kaupunki ‑palkinnon (Access●City Award 2011), joka myönnetään vammaisten esteettömyyttä aktiivisesti edistävälle eurooppalaiselle kaupungille.

Palkinnon sai espanjalainen Avilan kaupunki, joka on tunnettu keskiaikaisista muureistaan. Komissio kehui Avilassa vuodesta 2002 lähtien sovellettua suunnitelmaa, jolla pyritään parantamaan julkisten rakennusten esteettömyyttä ja kannustamaan yksityisiä aloitteita. Avila on myös kehittänyt esteettömään matkailuun liittyviä palveluja sekä parantanut vammaisten työmahdollisuuksia tekemällä yhteistyötä suoraan vammais- ja eläkeläisjärjestöjen kanssa.

Tällä vuosittain jaettavalla palkinnolla on tarkoitus palkita toimet, joilla parannetaan kaupunkiympäristön esteettömyyttä ja edistetään vammaisten tasavertaisia osallistumis­mahdollisuuksia. Palkinto on osa komission uutta strategiaa esteettömän Euroopan luomiseksi vammaisille.

Komissio käynnisti ensimmäisen Esteetön kaupunki kilpailun heinäkuussa 2010. Kilpailuun saivat osallistua kaikki EU:n kaupungit, joissa on yli 50 000 asukasta. Tällaisia kaupunkeja on EU:n alueella hieman yli tuhat. Komissio kävi läpi kilpailuvaatimukset täyttävät 66 ehdotusta, jotka edustivat 19:ää jäsenvaltiota.

Yksi kilpailun finalisteista oli Turku. Turulla on kattava ja tehokas esteettömyysstrategia, jonka toteuttamiseen vammaiset itse osallistuvat aktiivisesti. Turun kaltaisen pienehkön mutta vanhan kaupungin erityisenä haasteena on rakennetun ympäristön esteettömyys.

Alkuun

Ympäristö


Mystiset mehiläiskuolemat

Mehiläiskuolleisuus on viime vuosina lisääntynyt eri puolilla maailmaa. Komissio on esittänyt joukon erityistoimenpiteitä lisätietojen saamiseksi ilmiön taustalla olevista tekijöistä. Ongelman täsmällisiä syitä tai laajuutta ei ole toistaiseksi selvitetty tieteellisesti.

Toimenpiteisiin kuuluu muun muassa mehiläisten terveyttä käsittelevän EU:n vertailulaboratorion nimeäminen (ANSES Ranskassa), mehiläiskuolleisuuden määrää arvioivan pilottiseurantaohjelman käynnistäminen sekä eläinten terveyteen liittyvien mehiläisiä koskevien EU-sääntöjen tarkistaminen.

Mehiläisten terveys on tärkeä asia sekä hunajantuotannon että kasvien, kuten hedelmäpuiden, pölytyksen kannalta. Mehiläisten terveyteen vaikuttavat monet erilaiset taudinaiheuttajat (bakteerit, virukset, loiset jne.). Ei ole liiemmälti tietoa mehiläistautien merkityksestä mehiläiskuolleisuuden lisääntymiselle eikä taudinaiheuttajien ja muiden tekijöiden vuorovaikutuksesta tai siitä, miten tämä lisää mehiläisten terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.

Mehiläishoitoa harjoitetaan laajalti. EU:ssa on noin 700 000 mehiläishoitajaa, joista useimmat hoitavat mehiläisiä harrastuksenaan.

Alkuun

Ympäristö


Laitonta puutavaraa koskevat uudet säännöt voimaan

Uudet säännöt, joilla pyritään estämään laittoman puutavaran myyntiä Euroopan markkinoilla, ovat tulleet voimaan koko EU:ssa. Näillä säännöillä pystytään puuttumaan tehokkaammin laittomaan puunkorjuuseen, joka aiheuttaa vakavia ympäristövahinkoja, köyhdyttää luonnon monimuotoisuutta ja haittaa vastuullisen metsänhoidon harjoittamista.

Hyvin hoidetut metsät ovat tärkeä uusiutuvien materiaalien lähde, ja ne tuottavat myös monia ympäristöpalveluja. Uudella asetuksella kielletään laittoman puutavaran tai laittomasti korjatusta puutavarasta peräisin olevien tuotteiden myynti EU:n markkinoilla.

Puutavaraa ja puutuotteita ensimmäistä kertaa EU:n markkinoilla myyvien EU:n toimijoiden on tiedettävä, mistä niiden myymä puutavara on lähtöisin — riippumatta siitä, onko puutavara peräisin EU:sta vai onko se tuotu EU:hun. Myyjien on varmistettava, että puutavara on korjattu alkuperämaan lakien mukaan. EU:n toimitusketjuun kuuluvien kauppiaiden on pidettävä kirjaa siitä, keneltä niiden puutavara tai puutuote ostettiin ja kenelle se myytiin.

Komissio esitti nyt annettavaa asetusta koskevan alustavan ehdotuksen vuonna 2008, EU hyväksyi asetuksen viime kuussa ja sitä aletaan soveltaa kaikissa jäsenvaltioissa maaliskuussa 2013.

Alkuun

Työllisyys


Yli 10 miljoonaa ihmistä käyttää Europass-ansioluetteloa

EU-komission viimeisimpien tietojen mukaan yli 10 miljoonaa ihmistä käyttää sähköistä Europass-ansioluetteloa apuna työnhaussa. Yhdenmukainen Europass-ansioluettelomalli on saatavilla 26 kielellä, mikä auttaa työnhakijoita esittelemään tietojaan ja taitojaan ymmärrettävästi työnantajille ympäri Euroopan ja sen ulkopuolellakin. Melkein puolet Europassin käyttäjistä on alle 25-vuotiaita.

Europass on tärkeä väline myös komission Nuoret liikkeellä -aloitteessa, joka rohkaisee nuoria opiskelemaan ja työskentelemään ulkomailla.

Europass on osoittautunut suosituksi työnvälitystoimistoissa. Europass-ansioluettelo yksinkertaistaa yritysten rekrytointimenettelyjä ja edistää työntekijöiden liikkuvuutta alati muuttuvilla ja kansainvälistyvillä työmarkkinoilla. ”Työnhakija laatii yleensä ansioluettelonsa kotimaansa käytäntöjen mukaan. Tietyn maan vakiintunutta tapaa ei välttämättä ymmärretä sen ulkopuolella. Tällaiset ongelmat vältetään Europass-ansioluettelolla”, totesi Belgian Manpower-yrityksen tiedotus- ja viestintäpäällikkö Marc Vandeleene.

Suomen ja Unkarin Europass-keskukset ovat tehneet sopimuksia Europass-ansioluettelomallin käyttöönotosta työnvälitystoimistojen kanssa. Muiden maiden odotetaan noudattavan tätä esimerkkiä.

Alkuun

Tutkimus


Kiinnostaako tutkijanura?

Tutkijakoulutukseen on nyt saatavilla 562 miljoonaa euroa "Marie Curie" -apurahoja. Ensimmäiset hakuajat päättyvät jo tammikuussa. Lisätietoja hakemisesta on saatavilla täältä.

Vuonna 1996 käynnistetyillä Marie Curie -toimilla on rahoitettu jo 50 000 tutkijan uraa. Tätä virstanpylvästä juhlistetaan järjestämällä 9—10. joulukuuta Brysselissä konferenssi "Marie Curie Actions for an Innovative Europe".

Konferenssin avaajina toimivat Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso, Euroopan parlamentin puhemies Jerzy Buzek ja komissaari Androulla Vassiliou.

Alkuun

Avoimia toimia

Avoimia toimia
  • EU hakee assistentteja toimielimiinsä avoimen kilpailun kautta. Palvelukseen halutaan erikielisiä assistentteja, ja yksi toivotuista kielistä on ruotsi. Hakuaika päättyy 16.12. Lue ruotsinkielinen kilpailuilmoitus.
  • Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) johtokunta julistaa haettavaksi johtajan toimen. Hakijalla on oltava vähintään viidentoista vuoden kokopäiväinen työkokemus, joka on hankittu korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Työpaikka on Thessalonikissa Kreikassa. Hakemukset on lähetettävä viimeistään 7. tammikuuta 2011. Katso lisätietoja.

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

10.12. Eurooppatalossa avoimet ovet Tuomaan markkinoiden kunniaksi! (Helsinki)

Tule maistamaan glögiä ja pipareita, ihailemaan EU-piparkakkutaloa sekä hakemaan maksutonta EU-tietoa klo 11—16.30! Eurooppatalon osoite on Pohjoisesplanadi 31.

15.12. Eurooppatiedotuksen teemakaffet (Turku)

Aiheina ovat EU:n tutkimuspolitiikan uudistus 2014 ja suomalaisen Eurooppa-tutkimuksen näkymät. Tilaisuus järjestetään klo 13—15 Turun kaupunginkirjaston Studiossa osoitteessa Linnankatu 2. Kahvitarjoilun vuoksi toivomme ilmoittautumisia etukäteen juhana.tuomola@formin.fi tai puh. 010 3456 630.

17.12. EU:lle oma urheiluohjelma 2014? (Tampere)

Pirkanmaan Eurooppatiedotus järjestää seminaarin Euroopan unionin tulevasta urheilupolitiikasta kello 10.15 -12.00. Aiheesta keskustelemassa ovat mm. MEP Hannu Takkula ja kulttuuriasiainneuvos Minna Polvinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Kahvitarjoilu. Ennakkoilmoittaumiset (15.12. mennessä) ja lisätiedot: outi.koskinen@formin.fi, p. 010 3456 450. Tervetuloa!

Alkuun

 

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu