http://ec.europa.eu/finland/
4 48/2010

Viikkotiedote 2.12.2010
Liikenne


Ulkomaiset kaaharit kuriin

EU:n tilastot osoittavat, että ulkomaalaisten kuljettajien osuus tienkäyttäjistä on 5 prosenttia mutta ylinopeusrikkomuksista noin 15 prosenttia. Neljä yleisintä rikkomusta ovat ylinopeus, punaista päin ajaminen, turvavyön kiinnittämättä jättäminen ja rattijuopumus. Ne aiheuttavat 75 prosenttia tieliikennekuolemista. Muita rikkomuksia ovat huumausaineiden vaikutuksen alaisena ajaminen, kypärän käytön laiminlyönti, hätäkaistan sääntöjenvastainen käyttö ja matkapuhelimen sääntöjenvastainen käyttö ajaessa. Useimmat rötöstelijät jäävät rangaistuksetta, sillä kansalliset viranomaiset eivät pysty jäljittämään heitä kotimaahan paluun jälkeen.

Tilannetta pyritään korjaamaan direktiiviehdotuksella, jonka perusteella eurooppalainen kuljettaja voitaisiin tunnistaa ja saattaa siten vastuuseen rikkomuksesta, johon hän on syyllistynyt jossakin muussa EU-maassa kuin siinä, jossa hänen ajoneuvonsa on rekisteröity. Uusien sääntöjen nojalla voidaan ottaa käyttöön sähköinen tiedonvaihtoverkko, joka mahdollistaa tarvittavien tietojen vaihdon rikoksentekomaan ja auton rekisteröintimaan välillä. Kun autonomistajan nimi ja osoite on saatu selville, hänelle lähetetään direktiiviehdotuksessa esitetyn mallin mukainen ilmoitus rikkomuksesta.

Liikennerikkomuksen johdosta langetettavista seuraamuksista päättää se EU-maa, jossa rikkomus on tapahtunut (rikkomusjäsenvaltio). Direktiivillä ei yhdenmukaisteta rikkomustyyppejä eikä rikkomukseen liittyviä seuraamuksia. Sekä rikkomustyyppien että seuraamusten suhteen sovelletaan siis edelleen rikkomusjäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisia sääntöjä.

Lainsäädäntöehdotusten on saatava Euroopan parlamentin hyväksyntä ennen kuin ne voidaan vahvistaa laiksi. EU-mailla on sen jälkeen kaksi vuotta aikaa saattaa EU:n säädös osaksi kansallista lainsäädäntöään ennen kuin se tulee voimaan (mahdollisesti vuoteen 2013 mennessä).

Alkuun

Ota kantaa!


Avoin kuuleminen kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmasta

Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma (CIP) tukee innovaatioita, tarjoaa parempia rahoitusmahdollisuuksia ja tuottaa yritysten tukipalveluja eri alueilla. Ohjelmalla edistetään tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoa ja hyödyntämistä sekä autetaan kehittämään tietoyhteiskuntaa. Lisäksi ohjelmalla lisätään uusiutuvien energialähteiden käyttöä ja energiatehokkuutta.

Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmassa on kolme erityistä alaohjelmaa: yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma, tieto- ja viestintätekniikkapolitiikan tukiohjelma sekä älykäs energianhuolto Euroopassa.

Komissio järjestää julkisen kuulemisen osana vaikutustenarviointia, jota käytetään suunniteltaessa mahdollista jatkoa kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmalle (CIP 2007–2013). Kuulemisen tavoitteena on hankkia komissiolle tietoa siitä, miten EU:n toimintaa näillä aloilla olisi painotettava ja mitkä olisivat tarkoituksenmukaisimpia välineitä. Kuulemislomakkeen löydät täältä. Kuuleminen päättyy 4. helmikuuta 2011.

Alkuun

Teemavuosi


Stop köyhyys! –teemavuosi palkitsi lähidemokratiaa, vapaaehtoistyötä ja yhteisöllisyyttä

Parhaat köyhyyden ja syrjäytymisen torjunnan teemavuoden käytännöt palkittiin tämän viikon tiistaina Unelmat käytäntöön –tilaisuudessa Helsingissä. Toimintamalleja etsittiin kilpailulla, johon osallistui yli 50 järjestöjen, yhdistysten, kuntien ja seurakuntien hanketta. Tunnetuksi haluttiin tehdä jo kokeiltuja ja vielä kehitteillä olevia käytäntöjä, jotka konkreettisesti lisäävät osallisuutta ja välittämistä itsestä ja muista.

Kilpailun voitti Oulun kaupungin yhteisötoiminta. Oulussa lähidemokratian kehittäminen on laajasti mukana kaupungin perustoiminnassa. Mallin avulla oululaiset voivat mahdollisimman laajasti osallistua oman alueensa palvelujen ja ympäristön kehittämiseen. Toisen sijan jakoivat Liikkuva Laguuni, grillikahvilaksi kunnostettu bussi, sekä naantalilaisen Waihtoehtoyhdistyksen järjestämä Tullin joulu, joka on tarkoitettu ihmisille, jotka haluavat kokea joulun tunnelman, mutta joilla ei ole mahdollisuutta järjestää sitä kotiin.

Kilpailun toteuttaja Terveyden edistämisen keskus ry (Tekry) on koonnut kahdestatoista parhaimmaksi valitusta käytännöstä esitteen ”Osallisuus kiinnittää elämään”, joka on osoitteessa Stop köyhyys! ja Terveyden edistämisen keskuksen –verkkosivuilla edelleen levitettäviksi ja hyödynnettäviksi.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vastaa Suomessa teemavuoden koordinoinnista yhteistyössä Sosiaalipoliittisen yhdistyksen, Terveyden edistämisen keskuksen, Kuka kuuntelee köyhää? -verkoston sekä Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton ja EAPN-Finin kanssa.

Alkuun

Teemavuosi

Vapaaehtoistoiminta näkyviin vuonna 2011

Vuosi 2011 on EU:n vapaaehtoistoiminnan vuosi, joka nostaa esiin vapaaehtoistoimijat ympäri Euroopan. Vapaaehtoistoiminnan vuosi tarjoaa mahdollisuuden tuoda yhdessä esiin vapaaehtois- ja järjestötoiminnan suurta yhteiskunnallista merkitystä ja juhlistaa sitä. Vapaaehtoistoiminnan vuosi ja sen aktiviteetit tarjoavat erinomaisen tilaisuuden lisätä vapaaehtois- ja järjestötoiminnan arvostusta, kiittää vapaaehtoisia ja saada uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan.

Teemavuotta Suomessa koordinoivat Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE ja Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi. Lisätietoja saa projektisihteeri Karoliina Tikalta (karoliina.tikka@alli.fi).

Euroopan tasolla vuodella on kaksi koordinoivaa tahoa: Euroopan komissio ja kansalaisjärjestöverkosto Alliance. Sivulla voi tutustua vuoden eurooppalaiseen ulottuvuuteen ja mm. tilata Alliancen uutiskirjeen.

Teemavuoden viestintää varten Euroopan komissio kerää eri maista vapaaehtoistoiminnan tarinoita. Vapaaehtoistoimintaa tarjoavat organisaatiot voivat ilmoittautua hyviksi esimerkeiksi, joiden vapaaehtoistoiminta saa ensi vuonna näkyvyyttä Euroopan-laajuisesti eri viestintäkanavia pitkin. Jokaisesta maasta valitaan kaksi esiteltävää organisaatiota. Suomessa reportteri vierailee syyskuussa. Suomen osalta komissio on jatkanut organisaatioiden hakuaikaa 1.4.2011 saakka. Lisätietoja saa verkkosivulta.

Alkuun

Tiede


ESF:n tiedepalkinto professori Ilkka Hanskille

Euroopan tiedesäätiö (ESF) on myöntänyt professori Ilkka Hanskille vuoden 2010 Latsis Prize ‑palkinnon hänen tutkimustyöstään luonnon monimuotoisuuden ja metapopulaatiobiologian parissa.

Latsis Prize -palkinnon rahoittaa Genevessä toimiva Latsis Foundation, ja Euroopan tiedesäätiö myöntää sen yksityishenkilölle tai tutkijaryhmälle menestyksekkäästä eurooppalaisesta tutkimuksesta tietyllä tutkimusalalla. Tänä vuonna kyseinen tutkimusala on YK:n julistaman biologisen monimuotoisuuden kansainvälisen teemavuoden mukaisesti "monimuotoisuus".

Tuomaristo perusteli valintaansa Hanskin tutkimustyöllä, joka on muuttanut käsityksiä alallaan. Tutkimuksissa on saatu tietoa siitä, miten monimuotoisuutta ylläpitävät mekanismit toimivat ja kuinka niitä voidaan säilyttää. Hanski tunnetaan parhaiten työstään Ahvenanmaalla esiintyvän täpläverkkoperhosen parissa.

Alkuun

Kansanterveys


EU:n terveysalan journalistikilpailu 2010

Tämän viikon tiistaina Brysselissä julkistettiin järjestyksessään toisen EU:n terveysalan journalistikilpailun kolme voittajaa.

Ensimmäisen palkinnon voittivat kaksi italialaista journalistia, Gianluca Ferraris ja Ilaria Molinari, jotka kirjoittavat Panorama-lehdelle. Heidän yhteinen voittoartikkelinsa ”Stealing Hope” nostaa esiin ”hoitoklinikat”, jotka tarjoavat kroonisista sairauksista kärsiville heikossa asemassa oleville potilaille kalliita hoitoja, joiden tehosta ei kuitenkaan ole näyttöä.

Toisen palkinnon sai tšekkiläinen journalisti Lucie Hášová Truhelková, joka tarkastelee elintenluovutusta artikkelissaan ”Love Dwells in the Kidney”.

Kolmannelle sijalle nousi Berlingske Tidende -lehdelle kirjoittava tanskalaisjournalistien ryhmä Kasper Krogh, Morten Crone, Line Holm Nielsen ja Jesper Woldenhof. Heidän artikkelinsa ”The Great Failure” kertoo yksilön pyrkimyksistä muuttaa terveysjärjestelmää.

Kilpailussa palkitaan sellaisten toimittajien työtä, jotka ovat eri puolilla Eurooppaa lisänneet tietoisuutta terveydenhuollosta ja potilaiden oikeuksista.

EU potilaiden asialla -kampanja ja terveysalan journalistikilpailu rahoitetaan EU:n terveysohjelmasta.

Alkuun

Avoimia toimia

Avoimia toimia
  • EU hakee assistentteja toimielimiinsä avoimen kilpailun kautta. Palvelukseen halutaan erikielisiä assistentteja, ja yksi toivotuista kielistä on ruotsi. Hakuaika päättyy 16.12. Lue ruotsinkielinen kilpailuilmoitus.
  • Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) johtokunta julistaa haettavaksi johtajan toimen. Hakijalla on oltava vähintään viidentoista vuoden kokopäiväinen työkokemus, joka on hankittu korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen. Työpaikka on Thessalonikissa Kreikassa. Hakemukset on lähetettävä viimeistään 7. tammikuuta 2011. Katso lisätietoja.

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

7.12. Elokuvaillassa vuoden 2010 LUX-palkittu Die Fremde - When we leave (Helsinki)

Feo Aladağin ohjaama ja käsikirjoittama elokuva "Die Fremde" (Saksa) voitti Euroopan parlamentin tämän vuoden LUX-elokuvapalkinnon. EP:n Suomen tiedotustoimisto esittää elokuvan Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31) klo 18.00. Elokuva kertoo "kunniamurhista" Saksassa elävän turkkilaisperheen tarinan kautta. Elokuva on tekstitetty englanniksi. Tilaisuus on maksuton. Tervetuloa!

9.12. Ulkoministeri Stubb luennoi opiskelijoille maailmanpolitiikasta (Helsinki)

Ulkoministeri Alexander Stubb luennoi opiskelijoille Helsingin yliopistossa klo 10.00-11.00. Ministeri Stubbin luennon aihe on EU ja maailmanpolitiikan tulevat valtasuhteet. Paikkana on Porthanian Sali 2, Yliopistonkatu 3. Tilaisuuden järjestävät Uudenmaan Eurooppatiedotus, Eurooppanuoret, Suomen nuorten ja opiskelijoiden YK- liitto ja Suomen Atlantti-Seuran Nuoret.

10.12. Eurooppatalossa avoimet ovet Tuomaan markkinoiden kunniaksi! (Helsinki)

Tule maistamaan glögiä ja pipareita, ihailemaan EU-piparkakkutaloa sekä hakemaan maksutonta EU-tietoa klo 11 - 16.30! Eurooppatalon osoite on Pohjoisesplanadi 31.

Alkuun

 

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu