http://ec.europa.eu/finland/
4 39/2010

Viikkotiedote 30.9.2010
Monikielisyys


Monikielisyyden pk-yrityksille tuomat edut valokiilassa Euroopan kielten päivänä

Vuonna 2007 tehdyn tutkimuksen mukaan arviolta 11 prosenttia pk-yrityksistä menettää kauppoja kielitaidon puutteen vuoksi. Menetettyjen tilaisuuksien kustannukset saattavat nousta miljooniin euroihin. Myös työpaikat saattavat olla vaakalaudalla. Vuosittain 26. syyskuuta vietettävänä Euroopan kielten päivänä korostettiinkin tänä vuonna kielten merkitystä yrityksille.

Suomen-tapahtumat sijoittuivat tänä vuonna Joensuuhun. Aamupäivällä tarjolla oli monikielisiä satutuokioita lapsille ja kielikahvila nuorille Joensuun kaupunginkirjastossa. Kielikahvilassa oli mahdollista kuulla jopa Kazakstanissa puhuttavaa kazakin kieltä. Iltapäivällä kielistä kiinnostuneet tutustuivat kielimessuihin paikallisessa ostoskeskuksessa.

Brysselissä järjestettiin Languages for SMEs -konferenssi, jossa kielitaidosta hyötyneiden eurooppalaisten yritysten edustajat kertoivat kokemuksistaan. Konferenssi kokosi yhteen yrittäjiä, yrittäjäjärjestöjä ja EU-maiden ja paikallishallinnon edustajia. Konferenssissa muun muassa kuultiin, kuinka suomalainen Golla kasvoi pienestä työpajasta globaaliksi toimijaksi, jonka tuotteita myydään yli 100 maassa.

Komissio käynnisti sivustollaan myös kieliin liittyvän online-kilpailun ja kilpailun, jossa etsitään parhaita vieraisiin kieliin liittyviä tarinoita. Parhaiden tarinoiden kirjoittajat kutsutaan palkintojenjakotilaisuuteen Brysseliin Eurooppa-päivän aikaan toukokuussa 2011.

Alkuun

Kuluttajat

Komissio vaatii Italiaa, Ruotsia ja Suomea noudattamaan aerosoleja koskevia sääntöjä

Euroopan komissio on päättänyt vaatia Italiaa, Ruotsia ja Suomea panemaan kokonaisuudessaan täytäntöön aerosoleja koskevat tarkistetut EU-säännöt (direktiivi 75/324/ETY ja siihen tehdyt muutokset). Tähän mennessä Italia ja Ruotsi eivät ole panneet sääntöjä täytäntöön lainkaan. Suomen puolestaan pitää vielä panna säännöt täytäntöön Ahvenanmaan maakunnassa. Vaatimukset esitetään kyseisille maille nk. perusteltuina lausuntoina EU:n rikkomusmenettelyn puitteissa. Maiden on kahden kuukauden määräajan kuluessa ilmoitettava komissiolle toimenpiteistä, joilla ne varmistavat, että kaikkia direktiivin vaatimuksia noudatetaan. Jollei näin tapahdu, komissio voi viedä asian EU-tuomioistuimeen.

Direktiivillä suojataan kuluttajia, sillä siinä vaaditaan, että sen säännösten puitteissa kaupan pidettävien aerosolien on täytettävä säädetyt turvallisuusvaatimukset. Lisäksi sillä varmistetaan, että turvallisuusvaatimukset täyttäviä aerosoleja voidaan myydä laillisesti kaikissa EU-maissa ilman rajoituksia.

Jäsenmaiden oli määrä julkaista ja saattaa voimaan direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset 29. lokakuuta 2009 mennessä. Määräaika sääntöjen soveltamiselle meni umpeen 29. huhtikuuta 2010.

Alkuun

Talous

Miten EU:n varat käytettiin vuonna 2009?

Komissio on julkaissut selvityksen talousarvion toteuttamisesta vuonna 2009. Menojen yhteissumma oli yli 112 miljardia euroa.

Talouskasvun ja kilpailukyvyn edistämiseen käytettiin yli 30 prosenttia vuoden 2009 talousarviosta eli 44 miljardia euroa. Alan suurimpia puiteohjelmia olivat tutkimuksen ja teknologian seitsemäs puiteohjelma sekä kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma. Yli 40 miljardia euroa käytettiin maaseudun kehittämiseen suorien tukien ja markkinatoimenpiteiden muodossa, niin että tuet muodostavat lähes puolet EU:n maataloustuottajien tuloista. Vuonna 2009 EU oli maailman toiseksi suurin kehitysavun antaja: noin 140 kehitysmaalle oli osoitettu määrärahoja kaikkiaan 12 miljardia euroa. Kaikkien toimielinten yhteenlasketut hallintokulut olivat 7,4 miljardia euroa, mikä on 6,5 prosenttia kokonaismenoista eli jokseenkin saman verran kuin vuonna 2008 (6,2 %).

Lähes 70 prosenttia EU:n talousarviovaroista on peräisin jäsenvaltioiden maksuosuuksista, jotka määritellään niiden suhteellisen bruttokansantulon (BKTL) perusteella. Alv-varoista saatava rahoitus on viime vuosina supistunut niin, että vuonna 2009 se oli alle 11 prosenttia. Perinteiset omat varat (lähinnä tullimaksut) puolestaan muodostivat EU:n tuloista hiukan yli 12 prosenttia. Aiempien vuosien ylijäämät ja muut tulot olivat 7,5 prosenttia.

Alkuun

Kulttuuri

Komissio tukee Euroopan elokuvateattereiden siirtymistä digiaikaan

Elokuvissa käynti on edelleen suosittua Euroopan unionissa: vuonna 2009 myytiin 981 miljoonaa elokuvalippua (lähde: Euroopan audiovisuaalinen observatorio). Euroopan lipunmyyntitulot olivat vuonna 2009 yhteensä 6,3 miljardia euroa, eli kasvua oli 12 prosenttia vuodesta 2008. Euroopan elokuva-alan markkinaosuus oli 27 prosenttia Euroopan yhteenlasketuista lipunmyyntituloista.

Euroopan komissio on julkaissut uuden strategian, jolla tuetaan Euroopan elokuvateattereiden siirtymistä digiaikaan ja kannustetaan useampia teattereita esittämään eurooppalaisia elokuvia. Näin taataan laajempi elokuvatarjonta. Digitaalilaitteiston kustannukset ovat monille pienille elokuvateattereille liian suuret. Uusi digitaaliprojektori ja palvelin maksavat noin 75 000 euroa, mikä on suuri investointi monelle paikalliselle elokuvateatterille. Komission strategiassa esitelläänkin mahdollisuuksia rahoitustuen saantiin. Se voi olla muodoltaan myös valtiontukea tai Euroopan aluekehitysrahastosta ja elokuva-alaa koskevasta EU:n Media-ohjelmasta saatavaa tukea.

Siirtyminen digiaikaan tarjoaa myös mahdollisuuksia. Yksi niistä liittyy elokuvan alkuvuosina tehtyjen merkkiteosten digitalisoimiseen, joka nyt helpottuu, jolloin ne voidaan säilyttää myös tuleville sukupolville.

Alkuun

Tutkimus

Tieteistarinoista totta tutkijoiden yössä

Suomen Tutkijoiden yö järjestettiin 24.9. osana kuudetta vuotuista European Researchers’ Night -tapahtumasarjaa. Eri puolilla Euroopan unionia järjestettiin yli 200 tapahtumaa, joissa esitellään tieteen ja tutkimuksen alalla tehtävää työtä. Tapahtumissa mm. tanssittiin virtuaalisessa ekosysteemidiskossa, synnytettiin salama sisällä laboratoriossa ja tutkittiin tieteellisesti teleportaation ja näkymättömyyden taustalla olevaa faktaa ja fiktiota. Star Trek- ja Harry Potter -fanit hämmästyivät kuullessaan, että heidän sankariensa katoamistemput eivät välttämättä olekaan pelkkää fantasiaa.

Euroopan tutkijoiden yö järjestettiin ensi kerran vuonna 2005. Sittemmin osallistuvien maiden määrä on kaksinkertaistunut ja kaupunkien kymmenkertaistunut. Viime vuonna kävijöitä oli 450 000.

Euroopan unioni tukee tapahtumaa Ihmiset-ohjelmasta. Vuoden 2010 tapahtumabudjetti on 3,5 miljoonaa euroa.

Suomessa tapahtuma järjestettiin tänä vuonna Lahdessa, Lappeenrannassa ja Kouvolassa.

Alkuun

Kansalaisyhteiskunta

Kerro mielipiteesi EU-ohjelmien uudesta ohjelmasukupolvesta

Nykyisten koulutus-, nuoriso- ja kulttuuriohjelmien toimikausi päättyy 2013 lopussa. Osana uuden ohjelmasukupolven valmistelua komissio on käynnistänyt avoimen kuulemisen, johon kaikki kiinnostuneet voivat vastata. Kyselyitä on neljä: Elinikäisen oppimisen ohjelma (Lifelong Learning Programme - LLP), Nuorisotoimintaohjelma (Youth in Action Programme - YiA), Erasmus Mundus –ohjelma ja Kulttuuri–ohjelma (Culture Programme). Kolmen ensimmäisen osalta kuuleminen päättyy 30. marraskuuta 2010 ja kulttuuri-ohjelman osalta15. joulukuuta.

Tutustu myös Nuoret liikkeellä –aloitteeseen, joka on yksi EU:n 2020 -strategian lippulaivahankkeista.

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

30.9. Miksi Suomi on Afganistanissa? Avoin keskustelutilaisuus (Helsinki)

Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan Suomen toiminnasta Afganistanissa! Tilaisuus järjestetään klo 18-19.30 osoitteessa Porthania II, Yliopistonkatu 3, ja puhujina ovat puolustusministeri Jyri Häkämies, UM:n osastopäällikkö Elina Kalkku ja Vuoden pakolaisnainen Nasima Razmyar. Tilaisuuden yhteydessä voi tutustua Ulkoministeriön valokuvanäyttelyyn Ajaton Afganistan, joka on esillä Porthanian aulassa 27.9.-8.10.2010. Lisätietoja: hanna.paivarinta@formin.fi tai puh. (09) 1605 6565.

30.9. Eduskunnan ääni kuuluu Brysselissä (Helsinki)

Valiokuntaneuvos Peter Saramo luennoi klo 11–12 Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa (Arkadiankatu 3). Tilaisuus on osa luentosarjaa "Viesti perille EU:ssa?", jonka järjestävät Uudenmaan Eurooppatiedotus ja Eduskuntatiedotus. Lisätietoja: Uudenmaan Eurooppatiedotus Hanna Päivärinta, puh. (09) 1605 6565 tai Eduskuntatiedotus Satu Raisamo puh. (09) 432 2484.

1.10. EU:n ulkopolitiikka (Helsinki)

Miltä näyttää EU:n uusi suunta ulkopolitiikan näkökulmasta ja mitkä ovat suomalaisten kannalta syksyn kiintoisimmat ajankohtaiset EU-asiat? Eurooppatiedotus julkistaa kolumnikirjan "Espanja ymmärtää myös jäänmurtajia". Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa osoitteessa Arkadiankatu 3 klo 14.30-16 järjestettävässä tilaisuudessa puhuvat  ulkoasiainministeri Alexander Stubb, EU-edustuston päällikkö, pysyvä edustaja Jan Store ja Lehdistöneuvos Jussi Seppälä, Suomen EU-edustustosta. Kahvitarjoilu klo 14.15 alkaen. Tervetuloa! Tilaisuuden järjestää Eurooppatiedotus. Lisätietoja: julkaisutoimittaja Päivi Toivanen puh. (09) 1605 5846.

5.10. Eurooppasalin debatti-ilta (Helsinki)

Oletko kyllästynyt poliittisiin keskusteluihin, mutta kiinnostunut siitä mitä ympäröivässä yhteiskunnassa tapahtuu? Tule kuuntelemaan nuorten yliopisto-opiskelijoiden väittelyä EU-asioista! Osoitamme, että julkiset keskustelut voivat olla viihdyttäviä. Helsinki University Debating Society kutsuu sinut seuraamaan julkista väittelyä aiheesta "Should the EU expand its borders only based on economic requirements?" (Olisiko EU:n laajennettava rajojaan vain taloudellisten edellytysten mukaisesti?). Tilaisuuden aikana voit seurata kokeneiden yhdistyksen jäsenten väitteitä puolesta ja vastaan, ja voit myös esittää oman mielipiteesi, kun sana on vapaa väittelyn jälkeen. Tilaisuus on englanninkielinen ja se järjestetään klo 18–20 Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31, 2. kerros). Tilaisuuteen on vapaa pääsy ja se on avoin kaikille. Lisätiedot: johanna.kaprio@ext.ec.europa.eu, 0400 164 802.

7.10. "Viesti perille EU:ssa?" -luentosarja (Helsinki)

Tällä kertaa aiheena on "Miten alueiden komitea vaikuttaa? Esimerkkinä Euroopan digitaalistrategia". Euroopan digitaalistrategia on laaja toimintasuunnitelma, jolla pyritään poistamaan tieto- ja viestintätekniikan leviämisen esteitä. Aiheesta luennoi EU:n Alueiden komitean jäsen Markku Markkula, Advisor to the Aalto Presidents, Aalto-yliopisto. Tilaisuus järjestetään klo 12-13 Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa osoitteessa Arkadiankatu 3. Lisätietoja: Uudenmaan Eurooppatiedotus Hanna Päivärinta, puh. (09) 1605 6565 tai Eduskuntatiedotus Satu Raisamo puh. (09) 432 2484.

7.10. Kunnon työ (decent work) köyhyyden vähentäjänä –seminaari (Helsinki)

Suomen julkisen alan ammattiliittojen EU-yhdistys ry FIPSU järjestää seminaarin klo 8.15- 12.30 Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31, 2. kerros). Tilaisuudessa puhuvat työministeri Anni Sinnemäki, Tuire Santamäki-Vuori (FIPSU) Jouko Karjalainen (THL), Merja Kuhanen (Palkansaajien tutkimuslaitos), Ilpo Airio (KELA) ja Tero Ristimäki (Talentia ry). Tarkempi ohjelma. Paikkoja rajoitetusti. Ilmoittautumiset 30.9.2010 mennessä osoitteeseen minna.hokkanen@jhl.fi Lisätietoja Eveliina Petälä, FIPSUn sihteeristö (eveliina.petala@jhl.fi), 040 737 2419.

12.10. Sosiaalinen Eurooppa –seminaari (Helsinki)

Eurooppanuoret ry antoi tänä vuonna perinteisen unikeonpäivän Eurooppa-herätyksensä tuoreelle sosiaali- ja terveysministeri Juha Rehulalle tavoitteenaan nostaa sosiaalisen Euroopan kysymyksiä korkeammalle julkisen keskustelun agendalla. Ministeri Rehula otti haasteen vastaan ja saapuu keskustelemaan eurooppalaisesta sosiaali- ja terveyspolitiikasta Eurooppanuorten ja muiden aiheesta kiinnostuneiden kanssa Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31, 2. kerros) tiistaina 12.10 klo 10.00–12.30 järjestettävään Sosiaalinen Eurooppa -seminaariin. Seminaarin alussa on kahvitarjoilu, jota varten toivomme ennakkoilmoittautumiset 8.10. mennessä osoitteeseen satu.tuomikorpi@eurooppanuoret.fi. Seminaarin ohjelma löytyy kokonaisuudessaan Eurooppanuorten Facebook-sivulta. Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja keskustelemaan!

20.10. Naiset ja köyhyys -teemavuoden kansainvälinen seminaari (Helsinki)

Suomen UNIFEM järjestää klo 13—16 yhteistyössä Euroopan komission Suomen edustuston kanssa kansainvälisen seminaarin teemalla Women and the Challenges of Global Economy. Seminaarissa perehdytään niin kauppapolitiikan tasa-arvoulottuvuuteen EU-näkökulmasta kuin ruohonjuuritason kokemuksiin Afganistanissa ja Kolumbiassa. Katso seminaariohjelma ja tarkemmat aikataulutiedot. Seminaari on englanninkielinen ja avoin kaikille. Paikkana on Eurooppasali, Eurooppatalo, Pohjoisesplanadi 31, Helsinki. Ilmoittautumiset 15.10. mennessä: toimisto@unifem.fi.

Alkuun

 

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu