http://ec.europa.eu/finland/
4 35/2010

Viikkotiedote 2.9.2010
Kilpailut


Nuoret voivat näyttää kielitaitonsa EU-käännöskisassa

Jos olet vuonna 1993 syntynyt ja opiskelet lukiossa tai ammattikoulussa, niin nyt sinulla on tilaisuus käyttää kielipäätäsi. Kielistä ja kääntämisestä kiinnostuneet nuoret voivat testata kielitaitonsa käytännössä Juvenes Translatores ‑kilpailussa. Juvenes Translatores on EU:n käännöskilpailu lukioiden ja ammattikoulujen oppilaille.

Kilpailu pidetään kouluissa 23. marraskuuta. Osallistujilla on kaksi tuntia aikaa kääntää kilpailuteksti valitsemaltaan kieleltä toiselle. Kielet saa valita itse EU:n 23 virallisen kielen joukosta. Kilpailijat voivat käyttää apunaan sanakirjoja, mutta eivät sähköisiä apuvälineitä.

Kilpailun jälkeen komission käännöstoimen kääntäjät arvioivat käännökset ja valitsevat kunkin maan parhaan käännöksen. Voittajat kutsutaan Brysselissä keväällä 2011 järjestettävään palkintojenjakotilaisuuteen. Matkan aikana voittajilla on myös mahdollisuus tavata EU-kääntäjiä.

Jotta oppilaat voivat osallistua kilpailuun, koulujen on ilmoittauduttava kilpailuun sen nettisivuilla 20. lokakuuta mennessä.

Suomesta kilpailuun voi osallistua 13 koulua. Jos ilmoittautuneita on enemmän, komissio valitsee osallistujakoulut arpomalla. Kukin koulu saa ilmoittaa kilpailuun enintään viisi oppilasta.

Kielet EU:ssa

Alkuun

Työllisyys

Työttömyysaste pysynyt samana EU:ssa

EU:n tilastotoimiston Eurostatin lukujen mukaan vuoden 2010 heinäkuun työttömyysaste euroalueella oli 10,0 %. Luku ei ole muuttunut tämän vuoden kesäkuusta. Vuoden 2009 heinäkuussa työttömyysprosentti oli 9,6 %. Koko EU:ssa työttömyysaste oli 9,6 % tämän vuoden kesä- ja heinäkuussa. Vuosi sitten vastaava luku oli 9,1 %. Suomessa työttömyysaste oli vuoden 2010 heinäkuussa 8,5 %, joka on EU:n keskiarvoa pienempi. Luku ei ole muuttunut tämän vuoden kesäkuusta tai vuoden 2009 heinäkuusta.

Vuoden 2009 heinäkuuhun verrattuna työttömyys pysyi samana Suomessa ja Unkarissa. Kolmessa EU-maassa (Itävallassa, Maltalla ja Saksassa) työttömyys pieneni, kun taas 22 maassa työttömien määrä lisääntyi.

Eurostat arvioi, että heinäkuussa vuonna 2010 EU:ssa oli 23,057 miljoonaa työtöntä, joista 15,833 miljoonaa asui euroalueella. Kesäkuuhun verrattuna työttömien määrä on vähentynyt EU-alueella 45 000 ja 8 000 euroalueella. Heinäkuussa koko EU:ssa oli 1,108 miljoonaa ja euroalueella 0,668 miljoonaa työtöntä enemmän kuin vuotta aiemmin.

Vähiten työttömiä oli Itävallassa (3,8 %) ja Alankomaissa (4,4 %) ja eniten Espanjassa (20,3 %), Latviassa (20,1 %) ja Virossa (18,6 %).

Miesten työttömyys on kasvanut euroalueella vuoden 2009 heinäkuun 9,5 %:sta tämän vuoden heinäkuun 9,8 %:iin, ja koko EU:ssa luku kasvoi vastaavasti 9,2 %:sta 9,6 %:iin. Naisten työttömyys lisääntyi euroalueella 9,8 %:sta 10,3 %:iin ja EU-alueella 9,0 %:sta 9,6 %:iin. Suomessa miesten työttömyysprosentti oli heinäkuussa 9 % ja naisten 8 %.

Suomessa alle 25-vuotiaden nuorten työttömyysaste oli heinäkuussa 24,1 %, kun euroalueella nuoria oli työttömänä 19,6 % ja koko EU:ssa 20,2 %. Vuosi sitten EU:n vastaavat luvut olivat 19,8 % ja 20,1 %.

Englanninkielinen lehdistötiedote Euroopan työttömyydestä

Alkuun

Talouskriisi

EU antaa 264 miljoonaa euroa talouskriisistä selviämiseen

EU-komissio on hyväksynyt ensimmäiset rahoituspäätökset, jotka koskevat haavoittuville maille tarkoitettua FLEX-järjestelyä (V-FLEX) varten vuodeksi 2010 varattua 264 miljoonan euron summaa. Järjestelyllä tuetaan heikoimmassa asemassa olevia Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren maita (AKT-maita) selviytymään maailmanlaajuisen talouskriisin vaikutuksista.

V-FLEX-järjestely toimii ennaltaehkäisevästi ja on tarkoitettu lieventämään kriisin vaikutuksia ennen kuin vahinko ehtii tapahtua. Maailmanpankki, Kansainvälinen valuuttarahasto ja alueelliset kehityspankit ovat tukeneet järjestelmän kehittämistä. Se täydentää kyseisten tahojen lainapohjaista rahoitusta.

V-FLEX-järjestely on tarkoitettu maille, joiden talous, yhteiskunta ja poliittinen rakenne ovat erityisen alttiita kriisin vaikutuksille, joiden toimintapolitiikka soveltuu kriisin torjumiseen ja joilla on hyvä rahoituksen vastaanottokyky ja alijäämäinen talousarvio, jolloin EU:n tuella voidaan poistaa rahoitusvaje kokonaan tai supistaa sitä merkittävästi.

Tänä vuonna V-FLEX-järjestelmällä tuetaan 19 AKT-maata niiden omasta pyynnöstä. Jo 15 AKT-maata on saanut vastaavaa tukea 236 miljoonaa euroa.

Alkuun

Ympäristö

Komissio määritti hyvän ekologisen tilan perusteet

EU-komissio on antanut päätöksen, jossa Euroopan merille asetetaan hyvän ekologisen tilan perusteet. Niiden avulla EU-maiden on helpompi laatia koordinoituja meristrategioita merialueitaan varten. Näin varmistetaan, että toimet ovat yhdenmukaisia, ja edistystä voidaan verrata eri alueiden välillä. Perusteiden määrittelyä vaadittiin meristrategiadirektiivissä, jonka tavoitteena on saavuttaa hyvä ekologinen tila kaikissa EU:n merivesissä vuoteen 2020 mennessä.

Päätöksessä määritellyt perusteet ja niihin liittyvät perusteet keskittyvät erilaisiin meren ekosysteemeihin liittyviin näkökohtiin, kuten biologiseen monimuotoisuuteen, kalakantoihin, rehevöitymiseen, epäpuhtauksiin, roskaantumiseen ja meluun. Perusteiden ja indikaattoreiden avulla voidaan määritellä meriympäristön tila.

Perusteet pohjautuvat riippumattomilta asiantuntijoilta saatuihin tieteellisiin ja teknisiin neuvoihin. Ne kattavat tekijöitä, joita tähän saakka ei ole otettu huomioon. Jotkin perusteista ovat jo olemassa ja käyttövalmiita, mutta muita täytyy vielä hienosäätää.

Merivesien hyvällä ekologisella tilalla tarkoitetaan terveitä ja tuottavia meriä ja valtameriä, jotka ovat ekologisesti monimuotoisia. Meriympäristön käytön on oltava kestävää, jotta sitä voivat käyttää myös tulevat sukupolvet ja jotta biologinen monimuotoisuus säilyy.

Lisätietoja meristrategiadirektiivistä

Meriä koskevat alueelliset yleissopimukset

Alkuun

Lentoliikenne

Kaksi ghanalaista lentoyhtiötä EU:n mustalle listalle

EU-komissio on päivittänyt tällä viikolla mustan listan lentoyhtiöistä, jotka eivät saa lentää EU:n alueella. Listalle lisättiin kaksi ghanalaista lentoyhtiötä.

Ghanalainen Meridian Airways asetettiin täydelliseen toimintakieltoon EU:ssa, koska sen lentokalustoa ja EU:ssa käyttämiä tiloja koskevat tarkastustulokset olivat ala-arvoisia.

Toiselle ghanalaiselle lentoyhtiölle, Airlift Internationalille, asetettiin toimintarajoituksia, sillä sen tarkastustulokset olivat selvästi kansainvälisiä normeja heikommat. Lentoyhtiön kolme lentokonetta asetettiin toimintakieltoon, mutta se saa edelleen käyttää yhtä konettaan EU:ssa.

Komissio neuvottelee Ghanan siviili-ilmailujärjestön kanssa, jotta todetut turvallisuusongelmat voitaisiin ratkaista pysyvästi.

Jos olet lähdössä lentomatkalle EU:n ulkopuolelle, voit tarkistaa täältä mustalla listalla olevat lentoyhtiöt.

Alkuun

Teemavuosi

EU:n vapaaehtoistoiminnan teemavuosi 2011

Vuosi 2011 on EU:n vapaaehtoistoiminnan vuosi. Teemavuosi ja sen aktiviteetit tarjoavat erinomaisen tilaisuuden tuoda esiin vapaaehtois- ja järjestötoiminnan merkitystä, lisätä sen arvostusta ja saada lisää vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Teemavuonna halutaan myös kiittää vapaaehtoisia heidän tekemästä työstä.

Suomessa teemavuoden kansallinen koordinaatiopiste on Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE. Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi on mukana toteuttamassa teemavuotta.

Teemavuosi alkaa vapaaehtoistoiminnan juhlaseminaarilla, joka järjestetään 3. joulukuuta Helsingissä. Seminaari on suunnattu kaikille vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneille.

Teemavuoden iskulause on "Vapaaehtoisena vaikutat", ja sen kansalliset internetsivut avataan tämän vuoden marraskuussa.

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

3.9. Meppikahvit (Tampere)

Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen (kok/EPP) vierailee Tampereen kaupunginkirjastossa (Pirkankatu 2, luentosali 1) perjantaina 3. syyskuuta klo 10—11 Pirkanmaan Eurooppatiedotuksen meppikahveilla. Aiheena on ikääntyvien oikeudet Euroopassa. Vapaa pääsy, kahvitarjoilu. Lisätietoja: aluetiedottaja Outi Koskinen, outi.koskinen@formin.fi, puh. 010 345 6450.

3.9. EU talouskriisin jälkeen: voiko EU pelastaa maailman? (Helsinki)

Perjantaina 3. syyskuuta klo 16 Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31, 2. krs) pohditaan EU:n roolia talouskriisin jälkeen. Euroopan parlamentin talouskriisivaliokunnan vpj. Liisa Jaakonsaari vastaa muun muassa kysymykseen, voiko EU pelastaa maailman. Haastattelijana toimii tutkijatohtori Pilvi Torsti. Tilaisuudessa on kahvitarjoilu.

6.9. Eurooppatalon Naisyrittäjäpäivä (Helsinki)

Mitkä ovat naisyrittäjän menestystekijät Suomessa ja Euroopassa? Millaisia rahallisia tukia ja muita tukipalveluita naisyrittäjälle on tarjolla? Mitä Suomessa on tehty naisyrittäjyyden edistämiseksi ja mikä on EU:n rooli? Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan näistä teemoista Eurooppatalon Naisyrittäjäpäivään maanantaina 6. syyskuuta klo 8.30—13.00 (Eurooppasali, Pohjoisesplanadi 31). Tilaisuus on avoin kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille. Ilmoittautumiset 3.9. mennessä sähköpostitse johanna.kaprio@ext.ec.europa.eu, tai puh. 0400 164 802.

7.9. Kuluttajansuoja EU:ssa ‑yleisöluento (Turku)

Varsinais-Suomen Eurooppatiedotus järjestää Kuluttajansuoja EU:ssa ‑yleisöluennon tiistaina 7. syyskuuta klo 18—20 Turun kaupunginkirjaston tapahtumatila Studiossa (Linnankatu 2). Euroopan kuluttajakeskuksen johtaja Leena Lindström Kuluttajavirastosta kertoo kuluttajan oikeuksista ja ongelmista rajat ylittävässä kaupassa. Aiheena on myös kuluttajansuojadirektiivin uudistus. Luento on osa yleisölle avointa Iltakoulu Eurooppa ‑luentosarjaa. Lisätietoja: Varsinais-Suomen Eurooppatiedotus, juhana.tuomola@formin.fi, puh. 010 345 6630.

10.9. EU arjessa (Rovaniemi)

EU arjessa ‑tapahtumakiertue saapuu Lappiin perjantaina 10. syyskuuta. Koko päivän kestävän tapahtuman ohjelmassa on oppilaitosvierailuja, toritapahtuma ja kaikille avoin seminaari. Arktikumin Polarium-salissa klo 12—13.30 järjestettävässä Leipää luonnosta ‑seminaarissa keskustellaan pohjoiseen luontoon pohjautuvien elinkeinomahdollisuuksien tulevaisuudesta. Keskustelemassa ovat muun muassa EU-parlamentin jäsenet Liisa Jaakonsaari, Satu Hassi ja Hannu Takkula. Klo 14 Lordin aukiolla alkaa Kari Väänäsen juontama toritapahtuma. Tutustu tarkemmin päivän ohjelmaan. Voit lähettää ennakkoon kysymyksiä ja kommentteja EU:sta YLE Lapin Radion EU-arjessa puhelimeen numeroon 016 330 6066.

13.9. EU:n vapaaehtoistoiminnan teemavuoden 2011 infotilaisuus (Turku)

Vuosi 2011 on EU:ssa nimetty vapaaehtoistoiminnan teemavuodeksi. Projektisihteeri Karoliina Tikka Allianssi ry:stä kertoo teemavuoden tarjoamista mahdollisuuksista erityisesti järjestöille ja muille vapaaehtoistoiminnan tahoille maanantaina 13. syyskuuta klo 15—16.30 Turun kaupunginkirjaston Studiossa (Linnankatu 2). Infotilaisuuden järjestää Varsinais-Suomen Eurooppatiedotus ja sinne on vapaa pääsy. Lisätietoja: Varsinais-Suomen Eurooppatiedotus, juhana.tuomola@formin.fi, puh. 010 345 6630.

16.—17.9. EU-seminaari Lahden Sibeliustalossa

Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liitot sekä eurooppalainen alueiden välinen yhteistyöjärjestö CPMR järjestävät yhteistyössä Euroopan komission kanssa seminaarin eurooppalaisesta tutkimus- ja innovaatiopolitiikasta. Seminaarissa käsitellään erityisesti EU:n nykyisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan alueellisia vaikutuksia Itämeren piirissä sekä tutkimus- ja innovaatiopolitiikan tulevaisuutta vuoden 2013 jälkeen. Seminaarin puhujat edustavat laajasti tutkimus- ja innovaatiopolitiikan asiantuntijoita Euroopan komissiosta, Euroopan parlamentista, eri Itämeren maiden kansalliselta ja alueelliselta tasolta sekä tutkimus- ja tiedeyhteisöstä. Seminaariin osallistujia pyydetään rekisteröitymään tilaisuuteen ensi tilassa seminaarin internet-sivuilla. Lisätietoja vt. maakuntajohtaja Tuula Loikkanen, puh. 044 371 9461 ja erityisasiantuntija/kansainväliset asiat Marko Mälly, puh. 044 371 9438.

17.9. "Nuoret liikkeellä" -keskustelu EU-komissaarin kanssa (internet)

"Nuoret liikkeellä" (Youth on the Move) hankkeella on tarkoitus edistää opiskelijoiden ja harjoittelijoiden liikkuvuutta sekä parantaa nuorten työllisyystilannetta. Nyt sinulla on mahdollisuus kertoa mielipiteesi tai kysyä hankkeesta. Komissaari Androulla Vassiliou järjestää keskustelutilaisuuden, joka lähetetään myös internetin kautta. Komissaarille voi esittää kysymyksiä chatin kautta tai lähettää kysymykset etukäteen komissaarin sivujen kautta 15. syyskuuta alkaen.

21.9. Elpyykö EU, kestääkö euro? Talouskriisin opetukset ‑yleisöluento (Turku)

Tiistaina 21. syyskuuta klo 18—20 järjestetään yleisölle avoin Elpyykö EU, kestääkö euro? ‑luento. Neuvotteleva virkamies Martti Salmi valtionvarainministeriöstä pohtii talouden näkymiä, euron tulevaisuutta ja talouskriisin opetuksia Turun kaupunginkirjaston tapahtumatila Studiossa (Linnankatu 2). Luento kuuluu Varsinais-Suomen Eurooppatiedotuksen järjestämään yleisölle avoimeen Iltakoulu Eurooppa ‑luentosarjaan. Lisätietoja: Varsinais-Suomen Eurooppatiedotus, juhana.tuomola@formin.fi, puh. 010 345 6630.

Alkuun

 

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu