http://ec.europa.eu/finland/
4 34/2010

Viikkotiedote 26.8.2010
Eurobarometri


EU-kansalaiset haluavat tiukempaa talouspolitiikan ohjausta

Tuoreen Eurobarometri-tutkimuksen mukaan 75 % eurooppalaisista on sitä mieltä, että talous- ja rahoituspolitiikan tiukempi koordinointi EU-maiden kesken olisi tehokas tapa torjua talouskriisi. Useissa maissa kansalaisten mielipiteissä tapahtui huomattava muutos: vahvempaa talouden ohjausta kannatettiin aiempaa enemmän etenkin Suomessa ja Irlannissa (+13 prosenttiyksikköä verrattuna syksyyn 2009).

Tutkimus tehtiin toukokuussa, jolloin Euroopan velkakriisi oli pahimmillaan. Suurimpia kriisiin liittyviä huolenaiheita olivat nykyinen taloustilanne, työttömyys ja hintojen nousu.

Tutkimuksen mukaan kansalaisten odotukset EU:ta kohtaan kasvavat. Yhä useampi eurooppalainen on sitä mieltä, että Yhdysvaltojen ja G20-maiden sijaan EU:lla on parhaat mahdollisuudet toimia tehokkaasti kriisiä vastaan (26 %, +4 prosenttiyksikköä syksyyn 2009 verrattuna).

Useimmat eurooppalaiset ovat tietoisia EU-maiden suurimmista haasteista tällä hetkellä: 74 % vastaajista katsoo, että heidän maissaan on tehtävä uudistuksia tulevaisuuden varalle, ja 71 % on valmis tekemään uudistuksia tulevien sukupolvien hyväksi.

Suurin osa eurooppalaisista on sitä mieltä, että talouden elvyttämistä koskevassa Eurooppa 2020 ‑strategiassa vahvistetut tavoitteet ovat oikeat: 92 % katsoo, että työmarkkinoita on nykyaikaistettava työllisyyden lisäämiseksi ja että köyhiä ja yhteiskunnallisesti syrjäytyneitä on autettava. Vastaajista 90 % kannattaa ympäristöä säästävämpää talousmallia.

Koska liittymisneuvottelut Islannin kanssa ovat alkaneet, kevään Eurobarometri-tutkimusta varten haastateltiin ensimmäistä kertaa myös islantilaisia.

Alkuun

Talouskriisi

Komissaari Olli Rehnin mukaan Kreikan sopeuttamisohjelma etenee hyvin

Talous- ja raha-asioista vastaava komissaari Olli Rehn kertoo, että Kreikan etupainotteinen sopeuttamisohjelma etenee suunnitelmien mukaan. Ohjelman määrätietoinen toteutus parantaa Kreikan talouden uskottavuutta ja vahvistaa kansalaisten ja sijoittajien luottamusta.

Sopeuttamisohjelman täytäntöönpanon tarkistamisen ensimmäisen vaihe on saatu päätökseen. Rehn toteaa Kreikan viranomaisten osoittaneen, että ne pyrkivät määrätietoisesti toteuttamaan välttämättömät toimenpiteet. Hän sanookin tulosten olevan rohkaisevia. Julkisen talouden ohjausjärjestelmän uudistuksissa kuten veronkierron estämisessä on edistytty. Osa rakenteellisista uudistuksista on toteutettu jopa suunniteltua nopeammassa aikataulussa.

Kreikan velkojen uudelleenjärjestelyjä ajavilla on Rehnin mukaan taipumus aliarvioida sen taloudellista ja poliittista hintaa. Uudelleenjärjestelystä aiheutuisi merkittäviä kerrannaisvaikutuksia Kreikan talous- ja rahoitusjärjestelmälle. Lisäksi se vaikuttaisi kielteisesti koko euroalueeseen ja maailmantalouteen.

Markkinoiden asenne Kreikkaa kohtaan on vähitellen muuttumassa. Rehn uskoo, että riskikäsitykset paranevat sopeuttamisen edetessä. Se luo lähtökohdat markkinoillepääsyn tasapainoiselle kehitykselle, mikä puolestaan hillitsee pelkoja siitä, että mahdollinen velkojen uudelleenjärjestely kumoaisi ohjelmasta saatavan hyödyn.

Rehn toteaa, että julkisen talouden velkakriisi ja Kreikan tapaus ovat paljastaneet EU:n talouden ohjaus- ja hallintajärjestelmään liittyvät heikkoudet. Komissio on esittänyt ehdotuksia talouden ohjauksen ja hallinnan lujittamiseksi. Tarkoitus on vahvistaa talouden ennaltaehkäisevää valvontaa, luoda puitteet makrotalouden epätasapainoisuuksien poistamiselle ja perustaa kriisinratkaisumekanismi.

Alkuun

Rikollisuuden torjunta

EU haluaa helpottaa rikollisuutta koskevien todisteiden jakamista

Seitsemän EU-maata (Belgia, Bulgaria, Espanja, Itävalta, Ruotsi, Slovenia ja Viro) on tehnyt eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan ehdotuksen. Eurooppalainen tutkintamääräys on järjestelmä, jolla helpotetaan oikeusviranomaisten todisteiden saantia kansainvälisiä rikosoikeudellisia menettelyjä tai tutkimuksia varten. Kyseiset maat ehdottavat, että tämänhetkinen hajanainen tutkintajärjestelmä korvattaisiin yhtenäisellä oikeudellisella kehyksellä. Ehdotuksen mukaisesti viranomaisten olisi mahdollista pyytää toisen maan viranomaisia tutkimaan, jakamaan ja keräämään todisteita.

Tällä hetkellä toisessa EU-maassa todisteita etsivät tutkijat joutuvat tukeutumaan vanhoihin hajanaisin sääntöihin. Heidän on täytettävä eri lomakkeita ja käytävä läpi monenlaisia menettelyjä todisteiden hankkimiseksi. Ehdotuksen mukaan tutkijat voisivat käyttää yhtä vakiolomaketta pyytääkseen todisteita suoraan toisen maan viranomaiselta. He voisivat pyytää esimerkiksi todistajanlausuntoja tai kotietsinnän suorittamista.

Komissio antoi esityksestä lausunnon, jossa se myöntää nykyistä yksinkertaisemman ja yhtenäisemmän järjestelmän edut. Komissio kuitenkin korostaa, että on tarpeen saada vahvistettua selkeät ja yksityiskohtaiset säännöt, jotka olisivat täysin EU:n perusoikeuskirjan mukaisia. Kyseisiin sääntöihin sisältyisivät todisteiden keräämistä koskevat vähimmäisvaatimukset, joita noudattamalla todisteita voidaan käyttää oikeudessa. Myös tietojen vaihdossa olisi noudatettava EU:n tietosuojasääntöjä.

Viranomaiset voisivat kieltäytyä toteuttamasta pyyntöjä vain rajatuissa olosuhteissa kuten silloin, kun kyseessä on kansallinen turvallisuus.

Seuraavaksi EU-maat neuvottelevat lopullisesta ehdotuksesta, josta äänestetään parlamentissa tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukaisesti. Komissio päättää sen jälkeen, tekeekö se erillisiä ehdotuksia, jotka koskevat erityisesti todisteiden saamista tai hyväksyttävyyttä.

Alkuun

Oikeusasiat

Komissio: sovittelun käyttö rajatylittävissä riidoissa säästää aikaa ja rahaa

EU-komissio on muistuttanut EU:n sovittelusääntöjen tarjoamista mahdollisuuksista rajatylittävissä oikeuskiistoissa. Edellytyksenä kuitenkin on, että jäsenvaltiot ottavat kyseiset toimenpiteet käyttöön kansallisella tasolla.

Rajatylittäviä tapauksia hankaloittavat erot lainsäädännössä, tuomiovallassa, kustannuksissa, liiketoimintatavoissa ja kielessä. Siksi EU on laatinut yhteiset sovittelusäännöt, jotka tulivat voimaan toukokuussa 2008 ja jotka jäsenvaltioiden on otettava käyttöön viimeistään toukokuussa 2011. Säännöillä luodaan sovittelulle oikeudelliset takeet ja varmistetaan prosessin laatu menettelysääntöjen tai sovittelijakoulutuksen avulla.

Toistaiseksi vain Italia, Portugali, Ranska ja Viro ovat ilmoittaneet komissiolle vieneensä EU‑sovittelusäännöt kansalliseen lainsäädäntöönsä. Eräillä mailla on jo sovittelusäännöt tiettyjä aloja varten: Suomessa kuluttajariitoja, Irlannissa ja Tanskassa työsuhderiitoja, Ruotsissa liikenneonnettomuuksia sekä Ranskassa ja Irlannissa perheasioiden sovittelua varten.

Sovitteludirektiiviä sovelletaan silloin, kun rajatylittävän riidan osapuolet suostuvat riita‑asiansa ratkaisemiseen puolueettoman sovittelijan välityksellä. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että sovittelulla aikaansaadut sopimukset ovat täytäntöönpanokelpoisia. EU:n rahoittamassa selvityksessä arvioitiin, että sovittelua käyttämällä olisi tapausta kohden säästynyt keskimäärin vuoden verran aikaa ja yli 10 000 euroa oikeudenkäyntikuluja.

Sovittelua voidaan käyttää yritysten välisten, työntekijöiden ja työnantajien välisten, vuokranantajien ja vuokralaisten välisten sekä perheiden sisäisten riitojen ratkaisemiseen. Tavoitteena on osapuolten keskinäisten suhteiden säilyminen tai jopa kohentuminen, mihin ei aina päästä tuomioistuinkäsittelyssä. Verkossa toteutettava riidanratkaisu mahdollistaa maantieteellisesti kaukana toisistaan sijaitsevien osapuolten välisen sovittelun. Jos sovittelu epäonnistuu, riidan voi aina viedä tuomioistuimeen.

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

27.8. Taiteiden yö (Helsinki)

Eurooppatalossa (Pohjoisesplanadi 31) on avoimet ovet Taiteiden yönä klo 16.30—22.00. Tervetuloa kuuntelemaan espanjalaista kitaramusiikkia kitaristi Camilo Pajuelon esittämänä ja katsomaan teatteriryhmä European Theatre Collectiven Suomi-seminaari ‑lyhytesityksiä. Meppi Sari Essayah (kd/EPP) on tavattavissa illan aikana. Nouda myös maksutonta EU-materiaalia ja osallistu EU ja kulttuuri ‑aiheiseen tietokilpailuun! Lisätietoa ohjelmasta ja aikataulusta. Tervetuloa!

31.8. EU ja talouden haasteet (Pori)

Satakunnan Eurooppatiedotus ja Satakunnan Paasikivi-Seura järjestävät EU ja talouden haasteet ‑tilaisuuden tiistaina 31. elokuuta klo 17.00—18.30 ravintola Liisanpuiston auditoriossa (Liisankatu 20). Alustajina ovat Euroopan parlamentin jäsen Ville Itälä (kok/EPP) ja kansanedustaja Antti Vuolanne (sdp). Kahvitarjoilu. Vapaa pääsy. Lisätietoja: tiina.viitanen@formin.fi, p. 010 3456 610.

1.9. Ready, Study, Go Turku! ‑opiskelijamessut (Turku)

Keskiviikkona 1. syyskuuta klo 10—15 järjestetään ICT-talossa (Joukahaisenkatu 3—5) Ready, Study, Go Turku! -opiskelijamessut. Varsinais-Suomen Eurooppatiedotuksella on yhteinen osasto Turun työ- ja elinkeinotoimiston EURES-palveluiden kanssa. Tarjolla on yleistietoa EU:sta ja liikkuvuudesta Euroopassa. Vapaa pääsy. Lisätietoja: Varsinais-Suomen Eurooppatiedotus, juhana.tuomola@formin.fi, puh. 010 3456 630.

3.9. Meppikahvit (Tampere)

Euroopan parlamentin jäsen Sirpa Pietikäinen (kok/EPP) vierailee Tampereen kaupunginkirjastossa (Pirkankatu 2, luentosali 1) perjantaina 3. syyskuuta klo 10—11 Pirkanmaan Eurooppatiedotuksen meppikahveilla. Aiheena on ikääntyvien oikeudet Euroopassa. Vapaa pääsy, kahvitarjoilu. Lisätietoja: aluetiedottaja Outi Koskinen, puh. 010 3456 450, outi.koskinen@formin.fi.

6.9. Eurooppatalon Naisyrittäjäpäivä (Helsinki)

Mitkä ovat naisyrittäjän menestystekijät Suomessa ja Euroopassa? Millaisia rahallisia tukia ja muita tukipalveluita naisyrittäjälle on tarjolla? Mitä Suomessa on tehty naisyrittäjyyden edistämiseksi ja mikä on EU:n rooli? Tervetuloa kuulemaan ja keskustelemaan näistä teemoista Eurooppatalon Naisyrittäjäpäivään maanantaina 6. syyskuuta klo 8.30—13.00 (Eurooppasali, Pohjoisesplanadi 31). Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille yrittäjyydestä kiinnostuneille. Ilmoittautumiset 2.9. mennessä sähköpostitse johanna.kaprio@ext.ec.europa.eu tai puh. 0400 164 802.

7.9. Kuluttajansuoja EU:ssa ‑yleisöluento (Turku)

Varsinais-Suomen Eurooppatiedotus järjestää Kuluttajansuoja EU:ssa ‑yleisöluennon tiistaina 7. syyskuuta klo 18—20 Turun kaupunginkirjaston tapahtumatila Studiossa (Linnankatu 2). Euroopan kuluttajakeskuksen johtaja Leena Lindström Kuluttajavirastosta kertoo kuluttajan oikeuksista ja ongelmista rajat ylittävässä kaupassa. Aiheena myös kuluttajansuojadirektiivin uudistus. Luento on osa Iltakoulu Eurooppa -luentosarjaa. Lisätietoja: Varsinais-Suomen Eurooppatiedotus, juhana.tuomola@formin.fi, puh. 010 3456 630.

16.—17.9. EU-seminaari Lahden Sibeliustalossa

Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liitot sekä eurooppalainen alueiden välinen yhteistyöjärjestö CPMR järjestävät yhteistyössä Euroopan komission kanssa seminaarin eurooppalaisesta tutkimus- ja innovaatiopolitiikasta. Seminaarissa käsitellään erityisesti EU:n nykyisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan alueellisia vaikutuksia Itämeren piirissä sekä tutkimus- ja innovaatiopolitiikan tulevaisuutta vuoden 2013 jälkeen. Seminaarin puhujat edustavat laajasti tutkimus- ja innovaatiopolitiikan asiantuntijoita Euroopan komissiosta, Euroopan parlamentista, eri Itämeren maiden kansalliselta ja alueelliselta tasolta sekä tutkimus- ja tiedeyhteisöstä. Seminaariin osallistujia pyydetään rekisteröitymään tilaisuuteen ensi tilassa seminaarin internet-sivuilla. Lisätietoja vt. maakuntajohtaja Tuula Loikkanen, puh. 044 371 9461 ja erityisasiantuntija/kansainväliset asiat Marko Mälly, puh. 044 371 9438.

17.9. "Nuoret liikkeellä" -keskustelu EU-komissaarin kanssa (internet)

"Nuoret liikkeellä" (Youth on the Move) hankkeella on tarkoitus edistää opiskelijoiden ja harjoittelijoiden liikkuvuutta sekä parantaa nuorten työllisyystilannetta. Nyt sinulla on mahdollisuus kertoa mielipiteesi tai kysyä hankkeesta. Komissaari Androulla Vassiliou järjestää keskustelutilaisuuden, joka lähetetään myös internetin kautta. Komissaarille voi esittää kysymyksiä chatin kautta tai lähettää kysymykset etukäteen komissaarin sivujen kautta 15. syyskuuta alkaen.

Alkuun

 

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu