http://ec.europa.eu/finland/
4 33/2010

Viikkotiedote 19.8.2010
Humanitaarinen apu


EU-komissiolta 70 miljoonaa euroa Pakistanin tulvauhrien auttamiseksi

EU-komissio päätti lisätä Pakistanin tulvauhreille tarkoitettua apua 30 miljoonalla eurolla. Komissio myönsi hiljattain 40 miljoonaa euroa humanitaarista apua, joka on suunnattu erityisesti heikossa asemassa oleville uhreille.

Tulvat ovat pahimmat 80 vuoteen, ja niiden tuhot ylittävät selvästi komission aiemmin myöntämän avun määrän. Apu on tarkoitettu tietyillä alueilla konflikteista kärsivien ihmisten auttamiseen. Esimerkiksi maansisäiset pakolaiset tarvitsevat apua nopeasti, sillä he eivät selviä toistuvista luonnonkatastrofeista ja ihmisten aiheuttamista tuhoista, vaan heidän tilanteensa muuttuu yhä epätoivoisemmaksi.

Nyt myönnettävän avun lisäksi komissio on viimeisen 12 kuukauden aikana auttanut humanitaaristen kriisien uhreja Pakistanissa yhteensä 111,25 miljoonalla eurolla.

Komission humanitaarisen avun ja pelastuspalveluasioiden pääosaston (ECHO) asiantuntijat tarkkailevat humanitaarisen tilanteen kehittymistä ja valvovat komission avustusrahojen käyttöä Pakistanissa. YK:n erityisjärjestöt, Punaisen puolikuun kansainvälinen liike ja avustustyötä tekevät kansalaisjärjestöt toteuttavat kentällä komission rahoittamia avustushankkeita.

Myös EU:n pelastuspalvelumekanismi käynnistettiin Pakistanin hallituksen pyydettyä apua kansainväliseltä yhteisöltä. Monet EU-maat ovat tarjonneet sen kautta tavara-apua. Mekanismin tarkoitus on edistää EU-maiden yhteistyötä avustustoimissa. 

Alkuun

Humanitaarinen apu

"Älkää ampuko, olen avustustyöntekijä!"

Maailman humanitaarisen avun päivänä 19. elokuuta Euroopan komissio kunnioittaa kaikkien niiden avustustyöntekijöiden muistoa, jotka ovat menettäneet henkensä tai vapautensa tai joutuneet väkivallan kohteeksi työtehtäviään suorittaessaan.

YK:n humanitaarisen avun koordinaation toimiston OCHA:n tilastojen mukaan vuoden 2009 aikana tapettiin 102 humanitaarista työntekijää, moninkertainen määrä loukkaantui ja 92 siepattiin työtehtäviään suorittaessaan.

Elokuun 19. päivänä vuonna 2003 YK:n toimistoon Irakissa tehtiin 22 ihmishenkeä vaatinut pommihyökkäys. Vuonna 2008 YK:n yleiskokous päätti nimetä tuon päivän maailman humanitaarisen avun päiväksi, jota vietettiin ensimmäistä kertaa viime vuonna. Päivän tavoitteena on tiedottaa humanitaarisen työn ja sitä koskevan kansainvälisen yhteistyön merkityksestä sekä muistaa erityisesti niitä YK:n ja sen yhteistyökumppaneiden työntekijöitä, jotka ovat menettäneet henkensä humanitaarisissa tehtävissä.

Tämänvuotisen humanitaarisen avun päivän mottona on "Olemme kaikki avustustyöntekijöitä".

EU ja YK työskentelevät yhdessä taatakseen avustustyöntekijöiden turvallisuuden ja humanitaaristen periaatteiden kunnioittamisen. Tämä yhteistyö on maailman humanitaarisen avun järjestelmän kulmakivi.

Alkuun

Verotus

EU-maiden veroaste pieneni 39,3 prosenttiin vuonna 2008

EU-komissio on julkaissut uuden raportin, jossa vertaillaan EU-maiden veropolitiikkoja. Raportista käy ilmi, että verot suhteessa bruttokansantuotteeseen (BKT) olivat talouskriisin alussa 39,3 % vuonna 2008. Veroaste oli pienentynyt vuoden 2007 39,7 %:sta. Kriisin vuoksi tehdyt veromuutokset eivät näy julkaisun luvuissa.

Muihin maihin verrattuna EU-maiden veroaste on suhteellisen suuri ja yli kolmasosan suurempi kuin Yhdysvalloissa ja Japanissa. Toisaalta verorasitus vaihtele EU-maiden välillä huomattavasti. Veroaste oli pienimmillään alle 30 % Romaniassa (28,0 %), Latviassa (28,9 %), Slovakiassa (29,1 %) ja Irlannissa (29,3 %) ja suurimmillaan lähes 50 % Tanskassa (48,2 %) ja Ruotsissa (47,1 %). Suomen veroaste 43,1 % oli EU-maiden neljänneksi suurin.

Vuosina 2000—2008 verot suhteessa BKT:hen pienenivät eniten Slovakiassa, Ruotsissa ja Suomessa. Eniten verot kasvoivat Kyproksella ja Maltalla.

Implisiittisellä palkkatyön veroasteella mitataan laaja-alaisesti työtuloihin kohdistuvaa verorasitusta. Tanskassa, Virossa, Romaniassa, Irlannissa, Ruotsissa, Slovakiassa ja Suomessa implisiittinen palkkatyön veroaste oli pienentynyt huomattavasti. Pohjoisissa EU-maissa (Suomi, Ruotsi ja Tanska) on tunnetusti korkea veroaste, mutta ne ovat viime vuosina vähentäneet työtuloihin kohdistuvaa verorasitusta lähemmäs EU-keskiarvoa.

Alkuun

Kansanterveys

EU:n rahoittama WOUNDMONITOR nopeuttaa palovammojen hoitoa

Tulipalojen aiheuttamien onnettomuuksien vuoksi EU:ssa kuolee vuosittain yli 4 000 henkeä. Lisäksi tuhannet joutuvat sairaalahoitoon palovammojen vuoksi. EU:n rahoittaman WOUNDMONITOR-tutkimuksen ansiosta lääkärit voivat nopeammin havaita palohaavoissa mahdollisesti piilevät infektioita aiheuttavat haitalliset bakteerit ja sienet, mikä nopeuttaa diagnosointia ja vammojen paranemista. Tällä hetkellä lääkärien käyttämillä mikrobiologisilla testeillä voi kestää jopa kolme päivää ennen kuin infektion aiheuttava bakteeri saadaan diagnosoitua.

EU on rahoittanut 1,67 miljoonalla eurolla WOUNDMONITOR-hanketta. Saksalaiset, italialaiset, liettualaiset ja brittiläiset tutkijat ovat kehittäneet elektronisen laitteen, jolla bakteerin tyyppi voidaan diagnosoida muutamassa minuutissa. Diagnosointi perustuu bakteerien vähäisessä määrin tuottaman kaasun määrään. Mitä nopeammin infektiot voidaan diagnosoida, sitä nopeammin potilaat voidaan hoitaa. Tämä puolestaan vähentää pitkien laitoshoitojen aiheuttamia kustannuksia.

Perinteisesti bakteeri-infektiot on tunnistettu niiden hajun perusteella. WOUNDMONITOR-hankkeen tutkijat ottivat avuksi modernin tieto- ja viestintätekniikan. He jakoivat bakteerit kolmeen päätyyppiin, joita ovat stafylokokit, streptokokit ja pseudonomas-bakteerit. Niiden osuus kaikista palovammoissa havaittavista bakteeri-infektioista on noin 80 prosenttia. Tämän jälkeen tutkijat yksilöivät haihtuvat kemikaalit, joita bakteerit levittävät jakautuessaan. Näiden tietojen avulla tutkijat kehittivät noin A4-arkin kokoisen, kahdeksan kaasuanturia sisältävän laitteen. Antureiden mittaustuloksista saadaan kemikaalien ominaisuudet, joiden perusteella asianomaiset bakteerit voidaan diagnosoida.

WOUNDMONITOR-laitetta on testattu yhdessä manchesterilaisessa sairaalassa Isossa-Britanniassa ja Kaunasin aluesairaalassa Liettuassa. Tulokset ovat erittäin myönteisiä ja monet yritykset ovat ilmoittaneet olevansa kiinnostuneita laitteesta. Neuvotteluja käydään parhaillaan laitteen soveltuvuudesta kaupalliseen käyttöön.

Alkuun

Ympäristö

Suomella parannettavaa ympäristön monimuotoisuuden suojelussa

Vaikka Suomi on yleensä ympäristön kestävyyden osalta maailman kärkimaita, on silläkin parannettavaa. Vuoden 2009 EU-maiden ympäristöpolitiikkoja koskeva raportti paljastaa Suomen osalta, että Suomella on vaikeuksia luonnon- ja monimuotoisuuden suojelun kanssa. Suurimpia ongelmia ovat pilaantuneet suot, rehevöityneet vesistöt sekä liian harva ja aukkoinen suojelualueiden verkosto. Myös muissa EU-maissa monimuotoisuuden suojelun kehityssuunta on huolestuttava, vaikka ekosysteemien suojeluun panostaminen onkin taloudellisesti järkevää.

Suomessa energiankulutus henkeä kohti on hyvin suuri, lähes kaksinkertainen EU-keskiarvoon verrattuna. Vuoden 2008 kansallisen ilmasto- ja energiastrategian avulla on tarkoitus muuttaa alati kasvavan energiankulutuksen suunta, jotta Suomi pystyy vähentämään kasvihuonekaasuja vaaditut 16 % vuoden 2005 tasosta vuoteen 2020 mennessä.

Suomen hallituksen vuonna 2008 hyväksymässä valtakunnallisessa jätesuunnitelmassa korostetaan jäteasioiden ja muiden ympäristöpolitiikan alojen yhteyttä. Ensimmäistä kertaa suunnitelmaan kuuluu strategia, jolla ehkäistään jätteen syntymistä.

Alkuun

Sosiaaliasiat

EU-teemavuoden 2010 lähettiläät torjuvat köyhyyttä ja sosiaalista syrjäytymistä

Vuosi 2010 on EU:n köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuosi. Sen Euroopan tason lähettiläiksi on nimitetty neljä eurooppalaista tunnettua henkilöä politiikan, kehitysavun ja taiteiden aloilta. Lähettiläät ovat lupautuneet toimimaan useissa eri teemavuoteen liittyvissä aloitteissa. Tätä kautta tunnetut julkisuuden henkilöt tukevat teemavuotta ja antavat oman näkökulmansa köyhyyden vastaisen kampanjan ydinviesteihin.

Teemavuoden lähettiläistä Vaira Vīķe-Freiberga on Latvian entinen presidentti ja varapuheenjohtaja EU:n pitkän aikavälin tulevaisuutta käsittelevässä työryhmässä. Brittiläinen Lesley-Anne Knight on Caritas Internationalis ‑järjestön pääsihteeri. Michał Piróg on puolalainen modernitanssija, koreografi ja TV-esiintyjä. Tasha de Vasconcelos on huippumalli ja näyttelijä, joka on perustanut AMOR-avustusjärjestön lasten auttamiseksi ja synnytykseen liittyvien kuolemien ehkäisemiseksi Afrikassa.

EU:n alueella lähes 84 miljoonaa ihmistä ovat alttiita köyhyydelle. Monet heistä kohtaavat vakavia haasteita työllistymiseen, koulutukseen, asumiseen sekä sosiaali- ja talouspalveluihin liittyen. Maailmanlaajuinen talouskriisi on vaikeuttanut tilannetta, sillä se on johtanut vakavaan taantumaan ja työttömyyden kasvuun monissa maissa. Tärkeimpiin teemavuoden lähettiläiden tukemiin tavoitteisiin kuuluvatkin tiedottaminen köyhyyden realiteeteista tämän hetken EU:ssa, stereotypioiden torjunta sekä yksilön ja kollektiivisen vastuun vahvistaminen köyhyyden torjunnassa.

Suomessa teemavuotta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Lisätietoja Suomen teemavuodesta.

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

25.8. Keskustelutilaisuus: Naiset, talous, työ ja elämä (Helsinki)

Justitian Eurosalonki kokoontuu Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31) keskiviikkona 25.8.2010 klo 12—14. Talouden, demokratian ja vallan suhteista keskustelevat Sirpa Pietikäinen, Heidi Hautala, Arja Alho ja Tuula Petäkoski-Hult. Tervetuloa! Lisätiedot: Ulkoasiainneuvos Anja-Riitta Ketokoski 040 776 1549, anja-riitta.ketokoski@formin.fi

27.8. Taiteiden yö (Helsinki)

Eurooppatalossa (Pohjoisesplanadi 31) on avoimet ovet Taiteiden yönä klo 16.30—22.00. Tervetuloa kuuntelemaan espanjalaista kitaramusiikkia kitaristi Camilo Pajuelon esittämänä ja katsomaan teatteriryhmä European Theatre Collectiven Suomi-seminaari ‑lyhytesityksiä. Mepit Sari Essayah (kd/EPP) ja Sirpa Pietikäinen (kok/EPP) ovat tavattavissa illan aikana. Nouda myös maksutonta EU-materiaalia ja osallistu EU ja kulttuuri ‑aiheiseen tietokilpailuun! Lisätietoa ohjelmasta ja aikataulusta. Tervetuloa!

2.9. Rahoitusseminaari (Lahti)

Torstaina 2. syyskuuta klo 8.30—16.00 järjestetään Lahden Sibeliustalossa tiedotus- ja hanketoimijoiden yhteistyötilaisuus kansainvälisistä rahoitusmahdollisuuksista. Tilaisuudessa esitellään keskeiset EU:n rahoituskauden 2007—2013 kansainväliseen alueiden väliseen yhteistyöhön liittyvät rahoitusohjelmat. Tilaisuus on maksuton ja avoin kaikille. Katso tarkempi ohjelma ja ilmoittaudu 22.8. mennessä. Lisätietoja: marko.mally@paijat-hame.fi, puh. 044 3719438.

16.—17.9. EU-seminaari Lahden Sibeliustalossa

Päijät-Hämeen, Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan liitot sekä eurooppalainen alueiden välinen yhteistyöjärjestö CPMR järjestävät yhteistyössä Euroopan komission kanssa seminaarin eurooppalaisesta tutkimus- ja innovaatiopolitiikasta. Seminaarissa käsitellään erityisesti EU:n nykyisen tutkimus- ja innovaatiopolitiikan alueellisia vaikutuksia Itämeren piirissä sekä tutkimus- ja innovaatiopolitiikan tulevaisuutta vuoden 2013 jälkeen. Seminaarin puhujat edustavat laajasti tutkimus- ja innovaatiopolitiikan asiantuntijoita Euroopan komissiosta, Euroopan parlamentista, eri Itämeren maiden kansalliselta ja alueelliselta tasolta sekä tutkimus- ja tiedeyhteisöstä. Seminaariin osallistujia pyydetään rekisteröitymään tilaisuuteen ensi tilassa seminaarin internet-sivuilla. Lisätietoja vt. maakuntajohtaja Tuula Loikkanen, puh. 044 371 9461 ja erityisasiantuntija/kansainväliset asiat Marko Mälly, puh. 044 371 9438.

17.9. "Nuoret liikkeellä" -keskustelu EU-komissaarin kanssa (internet)

"Nuoret liikkeellä" (Youth on the Move) hankkeella on tarkoitus edistää opiskelijoiden ja harjoittelijoiden liikkuvuutta sekä parantaa nuorten työllisyystilannetta. Nyt sinulla on mahdollisuus kertoa mielipiteesi tai kysyä hankkeesta. Komissaari Androulla Vassiliou järjestää keskustelutilaisuuden, joka lähetetään myös internetin kautta. Komissaarille voi esittää kysymyksiä chatin kautta tai lähettää kysymykset etukäteen komissaarin sivujen kautta 15. syyskuuta alkaen.

Alkuun

 

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu