http://ec.europa.eu/finland/
4 26/2010

Viikkotiedote 1.7.2010
Tietoyhteiskunta


Puhelujen ja datapalvelujen roaming-hinnat EU:ssa laskevat tänään

Nyt voi ottaa kännykän ja tietokoneen Euroopan-lomalle mukaan ilman pelkoa, että lomalta palaavaa odottaa jättilasku mobiilidatapalvelujen käytöstä. Tänään astuvat nimittäin voimaan EU-säännöt, joiden mukaan sekä puhelujen että datapalvelujen verkkovierailu- eli nk. roaming-hinnat laskevat. Muissa EU-maissa soitettujen puhelujen enimmäishinta laskee 39 senttiin minuutilta, ja puhelun vastaanottaminen saa maksaa enintään 15 senttiä minuutilta (ilman alv:tä). Muutosten myötä EU:n alueella matkustavat voivat soittaa ja vastaanottaa puheluja 73 prosenttia halvemmalla kuin vuonna 2005, jolloin EU puuttui ensimmäisen kerran kohtuuttomiin verkkovierailumaksuihin. Datapalvelujen roaming-hinnat EU:n alueella puolestaan laskevat tukkutasolla 1 eurosta 80 senttiin megatavulta. Vuonna 2011 hintaa alennetaan vielä 50 senttiin megatavulta.

Netissä voi kuitenkin kulua tunti jos toinenkin, ja laskujen loppusummat voivat nousta suuriksi hintojen laskusta huolimatta. Jotta ikäviltä yllätyksiltä vältyttäisiin, jo maaliskuun alussa tuli voimaan EU-sääntöjä, joiden mukaan matkaviestinoperaattoreiden pitää antaa asiakkailleen mahdollisuus määrätä itse datapalvelulaskujensa kuukausittainen saldoraja. Jos asiakas ei ole sopinut omasta saldorajastaan operaattorinsa kanssa, heinäkuun alusta lähtien roaming-laskujen oletusarvoinen saldoraja on 50 euroa kuukaudessa (ilman alv:tä). Operaattorin on lähetettävä datapalvelujen käyttäjälle varoitus, kun lasku on 80 prosenttia saldorajasta. Kun saldoraja on saavutettu, operaattorin on katkaistava datayhteys, jollei asiakas ole erikseen ilmoittanut haluavansa jatkaa sen käyttöä. Operaattorin on myös tiedotettava asiakkaalleen datapalvelujen roaming-hinnoista viestillä aina, kun tämä saapuu toiseen EU-maahan.

Tänään tulee voimaan muitakin uudistuksia. Viestit, joilla ilmoitetaan uudesta puheviestistä, tulevat maksuttomiksi muissa EU-maissa matkustettaessa. Puhepostin kuunteleminen säilyy kuitenkin edelleen maksullisena. Tekstiviestien lähettäminen saa maksaa edelleen enintään 11 senttiä viestiltä.

EU-maiden viranomaisten on varmistettava, että operaattorit noudattavat uusia sääntöjä ja alennettuja puhelujen hintoja. Jos kuluttajilla on uusiin hintarajoihin liittyviä ongelmia tai kysymyksiä, he voivat ottaa yhteyttä operaattorinsa kansalliseen sääntelyviranomaiseen.

Kysymyksiä ja vastauksia

Alkuun

Talous

Yhä useammalla on taloudellisia vaikeuksia EU:ssa

Talouskriisi on saanut aikaan näkyviä vaikutuksia. Kuudesosa eurooppalaisista kertoo joutuneensa viimeisen vuoden aikana ainakin kerran sellaiseen tilanteeseen, ettei heillä ole ollut rahaa maksaa tavanomaisia laskuja tai ostaa ruokaa tai muita päivittäistavaroita. Viidesosalla on ollut vaikeuksia suoriutua luoton maksuista. Tilanne on vaikein osassa Itä-Euroopan maita, mutta myös Suomessa ja Ranskassa 16 prosentilla oli talousvaikeuksia. Kaikissa EU-maissa nuoret, naiset ja heikosti koulutetut ovat vaikeimmassa tilanteessa. Tiedot käyvät ilmi tuoreesta talouskriisin sosiaalisia vaikutuksia koskevasta Eurobarometritutkimuksesta.

Kriisi ja säästötoimenpiteiden tarve näkyvät ihmisten käsityksissä köyhyydestä. Kolme neljästä EU-kansalaisesta katsoo, että köyhyys on lisääntynyt omassa maassa. Suomessa melkein kahdeksan kymmenestä (79 prosenttia) ajattelee, että on köyhyys lisääntynyt maassa kuluneen vuoden aikana. Kreikassa, Ranskassa ja Bulgariassa vastaava osuus on yli 90 prosenttia. EU-kansalaisista keskimäärin 60 prosenttia katsoo, että köyhyys on lisääntynyt koko EU:n alueella kuluneen vuoden aikana.

Sen lisäksi, että merkittävällä osalla EU:n väestöstä on talousvaikeuksia, kolme kymmenestä eurooppalaisesta ilmoitti, että viimeisen kuuden kuukauden aikana heidän tai heidän sukulaistensa terveyden- tai sairaanhoidon, lastenhoidon tai pitkäaikaishoidon kuluista selviytyminen oli tullut vaikeammaksi.

Eurooppalaisista 73 prosenttia uskoo eläkkeiden pienenevän tulevaisuudessa tai katsoo joutuvansa lykkäämään eläkkeelle jäämistään tai säästämään rahaa vanhuuden varalle. Yli puolet (54 prosenttia) pelkää, että tulot eläkeläisinä eivät ole riittäviä. Suomessa luvut ovat hiukan alhaisemmat, ja 66 prosenttia uskoo, että eläke on aikanaan pienempi tai että eläkkeelle jäämistä on lykättävä. Suomalaisista 34 prosenttia on huolissaan eläkeajan tulotasostaan.

Näkemyksiä talouskriisin sosiaalisista vaikutuksista on seurattu säännöllisesti kesäkuusta 2009 lähtien. Toukokuussa 2010 tehdyssä tutkimuksessa haastateltiin 25 600 kansalaista kaikista EU-maista. Tutkimuksen tulos julkistettiin puolivälissä Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan teemavuotta. Yksi EU:n uuden Eurooppa 2020 -strategian tavoitteista on poistaa köyhyys vähintään 20 miljoonalta ihmiseltä viimeistään vuonna 2020.

Eurobarometritutkimus

Alkuun

Matkailu

Tietoa juna- ja lentomatkustajien oikeuksista EU:ssa

EU on viime vuosina antanut säädöksiä, joilla varmistetaan, että juna- ja lentomatkustajat saavat yhtäläisen kohtelun kaikkialla Euroopan unionissa. Matkustajat eivät kuitenkaan välttämättä ole tietoisia oikeuksistaan. EU-komissio käynnisti sen vuoksi lomakauden alussa matkustajien oikeuksia esittelevän kaksivuotisen tiedotuskampanjan. Kampanja näkyy lento- ja rautatieasemilla kaikissa EU-maissa.

Matkustajien oikeuksia esitellään kampanjan aikana kaikilla EU-kielillä myös netissä. Tunne oikeutesi matkustajana -kampanjan verkkosivustolta löytyy tietoa mm. siitä, mitä matkustajilla on oikeus vaatia, kun matkalla menee jokin pieleen. Matkustajien oikeuksia koskevissa säännöissä määritellään, mitä voi tehdä matkan viivästyttyä tai peruunnuttua tai matkatavaroiden kadottua tai rikkouduttua. Niissä taataan myös yhtäläinen kohtelu vammaisille ja liikuntarajoitteisille.

Komissio on parhaillaan laajentamassa matkustajan oikeuksia kaikkia liikennemuotoja koskeviksi. Se on tehnyt ehdotukset meri- tai sisävesiliikenteen matkustajia sekä lyhyen tai pitkän matkan bussimatkustajia varten. Jos ehdotukset etenevät joutuisasti Euroopan parlamentissa ja neuvostossa, ne voidaan saada hyväksyttyä jo tänä vuonna.

Kysymyksiä ja vastauksia lentomatkustajien oikeuksista

Kysymyksiä ja vastauksia junamatkustajien oikeuksista

Kysymyksiä ja vastauksia matkustajien oikeuksista poikkeustilanteissa

Alkuun

Maatalous

EU:lla oma luomutunnus

EU:n alueella on jatkossa helpompi valita luomua oman tunnuksen avulla. Niin sanottu Euro-lehti, jossa EU-tähdet ovat lehden muotoisena kuviona vihreää taustaa vasten, on vastedes pakollinen kaikissa esipakatuissa luomuelintarvikkeissa, jotka on tuotettu EU-maissa ja jotka täyttävät tarvittavat vaatimukset. EU:n tunnuksen rinnalla voidaan edelleen käyttää muita yksityisiä, alueellisia tai kansallisia tunnuksia. Tunnus on vapaaehtoinen pakkaamattomissa ja EU:n ulkopuolelta tuoduissa luomutuotteissa. Tunnuksen lisäksi tuotteisiin on merkittävä myös ainesosien tuotantopaikka ja valvontaelimen koodinumero.

Myös kalojen, äyriäisten ja merilevän luonnonmukaista vesiviljelyä koskevia sääntöjä on uudistettu. Uudet säännöt koskevat vesiviljelyn tuotantoympäristöä ja luomutuotantoa harjoittavien yksiköiden erottamista tavanomaista tuotantoa harjoittavista yksiköistä. Niissä myös täsmennetään eläinten hyvinvointiin liittyviä vaatimuksia. Luonnon monimuotoisuutta on kunnioitettava. Lisäksi esimerkiksi kutemisen käynnistäminen keinotekoisten hormonien avulla kielletään. Luonnonmukaisen rehun käyttöä olisi täydennettävä kestävällä tavalla hoidetusta kalastuksesta saadulla kalanrehulla. Simpukoiden ja merilevän tuotantoa varten on omat erityissäännöt.

Lisätietoa luomuviljelystä löydät täältä.

Alkuun

Oikeus- ja sisäasiat

EU:ssa pohditaan uusia sopimusoikeudellisia ratkaisuja

Komissio on käynnistänyt julkisen kuulemisen siitä, miten sopimusoikeudellisissa asioissa pitäisi EU:ssa edetä. Kuulemisessa haetaan ratkaisuja maiden rajat ylittäviin ongelmiin, joita kuluttajat ja yritykset kohtaavat. Erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja on esitetty tänään julkaistussa vihreässä kirjassa.

Yksi mahdollinen tapa ongelmien ratkaisemiseksi voisi olla vapaaehtoisen eurooppalaisen sopimusoikeuden käyttöön ottaminen. EU:n 27 jäsenmaalla on kullakin oma järjestelmänsä, mutta vapaaehtoinen sopimusoikeus olisi niiden rinnalla toimiva ”28. järjestelmä”. Tämä tarkoittaisi sitä, että esimerkiksi irlantilainen kauppias, joka on liikesuhteessa ranskalaisen yrityksen kanssa mutta ei tunne Ranskan lainsäädäntöä, voisi valita, että yritysten keskinäiseen sopimukseen sovelletaan eurooppalaista sopimusoikeutta. Samoin vaikkapa puolalainen kuluttaja voisi internetissä ostoksia tehdessään valita klikkaamalla säännöstökseen eurooppalaisen järjestelmän, joka takaisi hyvän kuluttajansuojan.

EU on jo usean vuoden ajan rahoittanut sopimusoikeuden tutkimusta. Tutkimustyön tuloksena on syntynyt mm. yhteisen viitekehyksen luonnos eurooppalaista yksityisoikeutta varten. Komissio on lisäksi perustanut hiljattain uuden asiantuntijaryhmän, jonka tehtävänä on ehdottaa parannuksia sopimusoikeuteen liittyviin asioihin unionissa. Ryhmässä on mukana oikeustieteen tutkijoita, lakimiehiä sekä kuluttajien ja yritysten edustajia. Asiantuntijaryhmä laatii viitekehysluonnoksen pohjalta käyttäjäystävällisen ja toteutuskelpoisen ratkaisun, joka vastaa kuluttajien ja liike-elämän tarpeisiin. Siinä on tarkoitus käsitellä velvollisuuksia ennen sopimusta, sopimuksen solmimista, sopimusrikkomuksia sekä sopimuksen purkamisen seurauksia.

Komissio pyrkii Europa 2020 –strategian puitteissa avaamaan sisämarkkinoiden pullonkauloja talouden elvyttämiseksi. Yhtenäiset ratkaisut kuluttajasopimuksiin, eurooppalaiset sopimusmallit ja eurooppalaisen sopimusoikeuden yhtenäistäminen ovat tärkeitä askelia tällä tiellä.

Komissio toivoo, että eurooppalaiset kuluttajat ja yritykset osallistuisivat aktiivisesti julkiseen kuulemiseen. Kommentteja vihreään kirjaan voi esittää 31. tammikuuta 2011 saakka.

Lue lisää

Alkuun

Oikeus- ja sisäasiat

Tietoa EU-maiden perintölainsäädännöstä netissä

Kuoliko Monacon-mummu? Sovelletaanko Virossa asuneen ja siellä kesämökin omistaneen suomalaisen jäämistöön Viron vai Suomen perintölainsäädäntöä? Vapaa liikkuvuus on yksi EU-kansalaisten keskeisimmistä oikeuksista, ja sen ansiosta yhdeksän miljoonaa eurooppalaista asuu muualla kuin kotimaassaan. Tämän seurauksena EU:ssa syntyy vuosittain noin 450 000 kansainvälistä kuolinpesää, joiden arvo on yli 120 miljardia euroa. Kiinteistöjä ja pankkitileillä olevia varoja perivät ihmiset joutuvat huomaamaan, että toimivaltaa ja sovellettavaa lakia koskevat säännöt poikkeavat 27 EU-maassa toisistaan.

Jotta kansalaisilla olisi enemmän tietoa perintölainsäädännöstä, Euroopan unionin notaarien liitto avasi tällä viikolla EU-komission tuella luomansa monikielisen verkkosivuston. Verkkosivustosta löytyy myös suomeksi vastauksia tärkeimpiin perintöasioita koskeviin kysymyksiin. Sieltä löytyy esimerkiksi tieto siitä, mikä viranomainen on toimivaltainen ja mitä lakia sovelletaan, onko mahdollista valita sovellettava laki ja ketkä perivät. Oikeusalan toimijoille sivuilla on englanniksi, ranskaksi ja saksaksi yksityiskohtaisia selvityksiä perintölainsäädännöstä.

Jatkossa kansainvälisen kuolinpesän selvitys voi helpottua, koska komissio teki vuonna 2009 ehdotuksen asetukseksi kansainvälisten perintöasioiden yksinkertaistamisesta. Ehdotuksen mukaan sekä viranomaisten toimivalta että sovellettava laki määräytyisivät kansainvälisissä perintöasioissa aina perinnönjättäjän asuinpaikan perusteella. Ulkomailla asuvat voisivat kuitenkin halutessaan päättää, että heidän koko perintöönsä sovelletaan sen maan lakia, jonka kansalaisia he ovat. Ehdotusta koskevat neuvottelut ovat käynnissä neuvostossa.

Uutisia unionin oikeus- ja sisäasioista

Alkuun

Monikielisyys

Kieliammattilaisia tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa

Vaikka vieraiden kielten opiskelijoiden määrä on joissakin maissa ollut laskussa, kielialan työpaikat eivät suinkaan ole vähenemässä. Esimerkiksi komissiossa on havahduttu siihen tosiseikkaan, ettei tiettyjen kielten kääntäjiä ja tulkkeja ole saatavilla riittävästi.

Viime viikolla Pariisissa kokoontuneet käännös- ja konferenssipalvelujen päälliköt, jotka edustivat 76:ta kansainvälistä organisaatiota OECD:ssä, varoittivat pätevien kääntäjien ja tulkkien yleisen puutteen johtavan siihen, että kaikki kansainväliset järjestöt eivät pysty tulevaisuudessa suorittamaan keskeisiä tehtäviään. He antoivat vuosikokouksensa päätteeksi julistuksen, jossa korostetaan koululaisille ja yliopisto-opiskelijoille kielten opiskelun merkitystä ja kerrotaan tulkkien, kääntäjien ja muiden kieliammattilaisten uramahdollisuuksista.

Myös EU-komissio on monikielisyyspolitiikassaan sitoutunut tukemaan kielten opiskelua kouluissa ja yliopistoissa. Se haluaa tiedottaa vanhemmille ja nuorisolle siitä, että kielitaito avaa ovia ja että kääntäjillä ja tulkeilla on erinomaiset uranäkymät.

EU-toimielinten yhteinen henkilöstövalintatoimisto EPSO käynnistää heinäkuussa rekrytointimenettelyitä kieliammattilaisille. Haussa on muun muassa kääntäjiä, tulkkeja ja juristilingvistejä, joiden pääkieli on englanti. Tiedot rekrytointimenettelyistä päivittyvät EPSO:n nettisivuille.

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

7.—10.7. Eurooppatiedotus Kajaanin Markkinakadulla

Kainuun Eurooppatiedotus osallistuu Kainuun runoviikolla järjestettävälle Markkinakadulle. Eurooppatiedotus jakaa ilmaista materiaalia ja tietoa EU:sta Raatihuoneen torilla.

20.—21.7 Stop köyhyys! –teemavuoden tapahtumia SuomiAreenalla (Pori)

Euroopan köyhyyden ja sosiaalisen syrjäytymisen torjunnan Stop köyhyys! –teemavuosi näkyy ja kuuluu monella tapaa Pori Jazzin SuomiAreenalla. Katso tiedot tapahtumista täältä.

21.—23.7 Euroopan parlamentin jäseniä SuomiAreenalla (Pori)

Tule tapaamaan Euroopan parlamentin jäseniä SuomiAreenalla järjestettävällä kansalaistorilla 21.—23. heinäkuuta. EU-teltta on kävelykadulla lähellä kauppatoria. Mepit vastaavat yleisön kysymyksiin ja ovat paikalla seuraavasti: Sari Essayah torstaina 22. heinäkuuta klo 10—11 ja Sirpa Pietikäinen torstaina 22. heinäkuuta klo 12—13.30. Tilaisuuden järjestää Satakunnan Eurooppatiedotus.

Alkuun

 

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu