http://ec.europa.eu/finland/
4 7/2010

Viikkotiedote 18.2.2010
Komissio


Barroso II valmiina haasteisiin

Barroson ensimmäisen komission aloittaessa vuonna 2004 talous oli vakaalla pohjalla ja työttömyys vähenemässä. Viime viikolla toimikautensa aloittanutta komissiota odottavat aivan uudenlaiset haasteet. Uuden komission tärkeimpinä tehtävinä on myötävaikuttaa talouden elpymiseen ja auttaa miljoonia työnsä menettäneitä työllistymään uudestaan. Komissio pyrkii myös edelleen uudistamaan taloutta, jotta uusi kriisi voitaisiin välttää.

Lissabonin strategiaksi kutsuttu EU:n kymmenen vuoden työllisyys- ja kasvusuunnitelma päättyy tänä vuonna, ja uutta suunnitelmaa ollaan kehittämässä. Komissio on jo julkaissut valmisteluasiakirjan, jossa määritellään uudet tavoitteet, ja virallinen ehdotus esitetään maaliskuussa. Tämän Eurooppa 2020 –suunnitelman tavoitteina on vähähiilisen teollisuuden edistäminen, tutkimukseen, kehitykseen ja digitaalitalouteen panostaminen sekä koulutuksen uudistaminen.

Suunnitelmalla pyritään myös vahvistamaan yhteismarkkinoita ja supistamaan kansallisten talouksien alijäämiä. Tällä hetkellä 20 maata ylittää EU:n julkisen talouden alijäämälle asettaman kolmen prosentin rajan. Komissio haluaa sen vuoksi lisätä talouspolitiikan koordinointia.

Ilmaston lämpeneminen ja kansainväliset ilmastoneuvottelut ovat edelleen komission tärkeimpiä painopistealueita. Yksi uusista komissaareista, tanskalainen Connie Hedegaard, vastaa nimenomaan ilmastotoimista. Myös joidenkin muiden komissaarien vastuualueiden sisältöä on tarkistettu. Barroso esitteli uuden komission linjauksia jo viime syksynä. Koko uuden komission yhteisistä näkemyksistä saadaan kattava kuva piakkoin, kun komissio päättää strategiset tavoitteensa sekä vuotuisen työohjelmansa.

EU:n uusi komissio on ensimmäinen Lissabonin sopimuksen mukaisesti toimiva toimeenpanoelin. Sopimuksen tarkoituksena on virtaviivaistaa EU:n päätöksentekoa ja tehostaa sen roolia kansainvälisissä asioissa. Komissio valvoo EU:n perussopimusten noudattamista, joten sen on varmistettava, että uudistukset toteutetaan. Tehtävä ei ole helppo, sillä muutokset vaikuttavat lähes kaikkiin EU-toimielimiin.

Barroson toinen komissio kokoontui ensimmäistä kertaa tällä viikolla. Uudessa kokoonpanossa on 27 komissaaria, yksi kustakin EU-maasta. Puheenjohtajan lisäksi 13 heistä oli mukana myös Barroson ensimmäisessä komissiossa. Komission toimikausi on viisi vuotta.

Alkuun

Humanitaarinen apu

EU:lta 90 miljoonan lisäavustus Haitiin

EU-komissio on ehdottanut 90 miljoonan euron lisärahoitusta Haitin avustamiseen. Rahat on tarkoitus ottaa EU:n talousarvion hätäapuvarauksista. Avulla vastataan välittömään ja kiireelliseen tarpeeseen eli tarjotaan suoja maanjäristyksessä kotinsa menettäneille haitilaisille. Lisäksi pyritään tukemaan ruoanjakelua ja kipeästi kaivattua terveydenhuoltoa.

Komissio katsoo, että humanitaarisen katastrofin toinen aalto Haitissa on pyrittävä välttämään kustannuksia kaihtamatta. Sadekausi ja myrskyt ovat tuloillaan, joten on äärimmäisen tärkeää saada ihmisille katto pään päälle.

Hätäapuvarausten käytölle tähän tarkoitukseen on vielä saatava Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyntä. Ehdotuksen myötä EU:n kokonaistuki Haitille nousee 609 miljoonaan euroon, josta 309 miljoonaa on humanitaarista apua. Loput 300 miljoonaa on suunnattu kiireellisiin jälleenrakennustoimiin.

Kansainvälisestä yhteistyöstä, humanitaarisesta avusta ja kriisinhallintatoimista vastaava uusi EU-komissaari on bulgarialainen Kristalina Georgieva.

Lue lisää

Alkuun

Oikeus- ja sisäasiat

Parlamentti hylkäsi pankkitietojen luovuttamista koskevan sopimuksen

Euroopan parlamentti äänesti viime viikolla terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa koskevaa väliaikaista sopimusta vastaan. Tämä USA:n ja EU-maiden jo allekirjoittama niin kutsuttu SWIFT-sopimus olisi antanut USA:lle mahdollisuuden saada Euroopasta pankkitietoja, jotka liittyvät terrorismin rahoittamiseen. Parlamentin äänestyksen myötä sopimuksesta tuli oikeudellisesti mitätön. Parlamentin mukaan sopimus ei taannut EU-kansalaisten tietosuojaa.

Komission tehtävä on nyt aloittaa USA:n kanssa neuvottelut uudesta, pitkäkestoisemmasta sopimuksesta. Sopimuksessa on taattava EU-kansalaisten yksityisyyden suojelu ja tietosuoja, ja sen on oltava oikeassa suhteessa saatuihin hyötyihin nähden. Jotta kaikki näkökulmat otettaisiin riittävän hyvin huomioon, komissio aikoo ottaa EU-maiden tietosuojaviranomaiset mukaan sopimusneuvotteluihin.

Komission mukaan EU:n ja USA:n on tehtävä yhteistyötä niiden tietojen hankkimiseksi, joita tarvitaan, jotta terrorismia voidaan torjua tehokkaasti. Komissio haluaa sen vuoksi myös aloittaa neuvottelut EU:n ja USA:n välisestä tietosuojasopimuksesta. Sopimuksella voitaisiin varmistaa, että eurooppalaisten ja amerikkalaisten henkilötiedot ovat turvassa, kun niitä siirretään USA:n ja EU:n välillä.

Kaikki asiasta kiinnostuneet kansalaiset ja sidosryhmät voivat esittää näkemyksensä uudesta sopimuksesta julkisessa kuulemisessa, joka kestää 12. maaliskuuta saakka.

Alkuun

Yritystoiminta ja teollisuus

EU haluaa sähköautostrategian

EU:n on kehitettävä yhteinen strategia sähköautomarkkinoiden edistämiseksi. Tästä päättivät EU-maiden kilpailuministerit viimeviikkoisessa neuvoston kokouksessa. Komissio saa nyt tehtäväkseen strategian laatimisen.

Ministerit olivat yhtä mieltä siitä, että sähkökäyttöisten autojen lisääminen Euroopassa ei suinkaan ole ongelmatonta. Markkinoilla olevat 92 mallia vaativat mm. erilaisia latausjärjestelmiä. Ladattavat akut ovat lisäksi kalliita, niiden hintahaitari on 6000—16000 euroa.

Yritystoiminnasta ja teollisuudesta vastaava komission pääosasto on jo aiemmin alkanut valmistella ohjeita sähkökäyttöisten autojen standardisoimiseksi. Ohjeet koskevat mm. standardisoituja akkuja tai "euro-muunninta", jonka avulla sähköajoneuvon akun voisi ladata kaikkialla EU:ssa. Lisäksi ehdotetaan, että EU-maat sopisivat sähköautojen ostajille suunnattavista kannustimista. Ministerit totesivat, että kannustimina voitaisiin käyttää esimerkiksi sähköautoille varattuja kaistoja, parempia pysäköintipaikkoja tai verohelpotuksia.

Lue lisää

Alkuun

Liikenne

Kadonneista matkatavaroista päänsärkyä monelle

Oletko kadottanut laukkusi jollakin EU:n lentoasemista? Jos olet, et valitettavasti ole ainoa. EU:n lentoasemilla joutuu päivittäin kadoksiin tuhansia matkalaukkuja, ja nyt komissio aikoo puuttua asiaan.

Komission mukaan ongelman ratkaisemiseksi saatetaan tarvita uusia sääntöjä. Uuden lainsäädännön valmistelua silmällä pitäen komissio haluaa kerätä eurooppalaisten mielipiteitä asiasta ja on sen vuoksi käynnistänyt lentomatkustajien oikeuksia koskevan kuulemisen. Kuulemiseen voi osallistua 1. maaliskuuta 2010 saakka.

Komission viime vuonna teettämän tutkimuksen mukaan vuonna 2008 EU:n lentoasemilla joutui kadoksiin keskimäärin 12 000 matkalaukkua päivässä. Vuoden 2008 tammikuun ja lokakuun välisenä aikana myöhässä toimitettiin 4,6 miljoonaa laukkua. Vuonna 2007 tämä luku oli peräti 6,2 miljoonaa. Vaikka luvut ovat viime vuosina olleet laskussa, aivan liian monen matkatavarat joutuvat edelleen kadoksiin tai vahingoittuvat. Tästä aiheutuu matkustajien lisäksi haittaa lentoyhtiöille, viranomaisille ja vakuutusyhtiöille.

EU on viime vuosina vahvistanut lentomatkustajien oikeuksia ja mm. kerännyt vinkkiluettelon siitä, miten matkustaja voi parhaiten huolehtia turvallisuudesta ja toimia ongelmatilanteissa lomalla. Luettelossa annetaan tietoa lentoasemien turvasäännöistä sekä matkustajien oikeuksista esimerkiksi silloin, kun koneeseen pääsy evätään sikainfluenssan pelossa.

Matkustaminen Euroopassa

Alkuun

Liikenne

Henkilöskannerit käyttöön EU:n lentoasemilla?

Viime aikojen tapahtumat ovat osoittaneet, että terrorismi on edelleen lentomatkustamisen uhkana. Uusi liikennekomissaari Siim Kallas puhui 10. helmikuuta Euroopan parlamentille henkilöskannerien käytöstä EU:n lentoasemien turvatarkastuksissa. Puhe oli osa laajempaa keskustelua tiedustelumenetelmien käytöstä terrorismin torjunnassa. Henkilöskannereiden käytöstä keskusteltiin myös liikenneministerien epävirallisessa kokouksessa Espanjassa 12. helmikuuta.

Komissaari Kallas totesi, että lentomatkustamiseen kohdistuvan terrorismin torjunnassa tarvitaan useita koordinoituja toimia: tiedustelua, profilointia, erilaisia hakumenetelmiä ja kansainvälistä yhteistyötä. Henkilöskannerit eivät ratkaise kaikkia ongelmia, ja tämän teknologian tuomasta lisäarvosta lentojen turvallisuuteen on vielä keskusteltava. Myös matkustajien terveyteen ja yksityisyydensuojaan liittyviä kysymyksiä on tarkasteltava yksityiskohtaisesti.

Komissio aikoo esittää huhtikuussa raportin henkilöskannerien käytöstä lentoasemien turvatarkastuksissa. Raportin pohjalta voidaan harkita, tarvitaanko asiassa EU:n laajuista lainsäädäntöä vai jätetäänkö skannerien käyttö edelleen yksittäisten EU-maiden omaan päätäntävaltaan.

Lentomatkailua koskevat komission sivut

Alkuun

Tietoyhteiskunta

Yhteistä 112-hätänumeroa ei vielä tunneta kaikkialla

Helmikuun 11. päivänä vietettiin eurooppalaista 112-päivää. Numero 112 on yhteinen eurooppalainen hätänumero, johon voi soittaa lanka- ja matkapuhelimista ilmaiseksi. Kaikki eivät kuitenkaan tiedä, että soittamalla hätätilanteessa numeroon 112 saa yhteyden poliisiin, palokuntaan tai ambulanssipalveluihin kaikissa EU-maissa.

Hiljattain tehdyssä Eubarometri-tutkimuksessa todettiin, että vain neljännes haastatelluista EU-kansalaisista tiesi numeron 112 yhteiseksi hätänumeroksi. Parhaiten hätänumero tunnetaan Tšekissä, jossa 61 prosenttia tietää hätänumeron toimivan koko EU:ssa. Suomessa puolet väestöstä tuntee 112:n. Muutamissa maissa kansalaisten tieto 112:sta EU:n laajuisena hätänumerona on lisääntynyt viime vuoteen verrattuna huomattavasti. Tilanne ei vuodessa kuitenkaan ole muuttunut Italiassa, Kreikassa eikä Iso-Britanniassa, joissa alle 10 % kansalaisista tuntee 112:n. Lukemat ovat EU:n alhaisimmat. Komissio kehottaakin EU-maiden viranomaisia tiedottamaan hätänumerosta entistä tehokkaammin. Hätänumero 112 löytyy jo puhelinluetteloista ja näkyy hälytysajoneuvoissa useassa EU-maassa.

Eurobarometritutkimuksen mukaan suurin osa eurooppalaisista pitää hyvänä sitä, että yksi hätänumero kattaa koko EU:n. Joka neljäs EU-kansalainen on soittanut johonkin hätänumeroon viimeisten viiden vuoden aikana. Noin puolet heistä käytti kansallista numeroa, joka on käytössä yleisen hätänumeron rinnalla. Numeroon 112 soittaneiden määrä on kuitenkin lisääntynyt.

Vieras kieli aiheuttaa yhä ongelmia. Yksi kymmenestä 112-numeroon ulkomailla soittaneesta henkilöstä kertoi, että viestintä hätäkeskuspäivystäjän kanssa oli hankalaa. Useimmiten puhelut käytiin vierailun kohteena olevan maan kielellä. Kaikkien 112-numeroon vastaavien pitäisi kuitenkin osata englantia.

Alkuun

Europa

Europa-lehti uudistui!

Europa uudistui entistä selkeämmäksi verkkojulkaisuksi. Julkaisu tarjoaa luettavaksi ajankohtaisia artikkeleita sekä blogeja, jotka kertovat maailman menosta ympäri Eurooppaa. Kaikkia juttuja pystyy kommentoimaan. Europan vanhat jutut löytyvät kätevällä haku-toiminnolla.

Tuoreimpia artikkeleita:

  • Helena Puolakka johtaa huippuravintolaa Lontoossa
  • Serbia suuntaa EU:hun
  • Remontoija — muista energiansäästö!
  • Huhu: ”EU lopettaa kännykkäliput”

Lue lisää osoitteessa www.europalehti.fi.

Alkuun

Linkit

Linkkivinkit
  • Ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen sivuilta löytyy hyvä suomenkielinen esitys Lissabonin sopimuksesta. Käy tutustumassa! 

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

23.2. Töihin EU:n palvelukseen? (Oulu)

Pohjois-Pohjanmaan Eurooppatiedotus ja Oulun yliopiston ohjaus- ja työelämäpalvelut järjestävät EU-rekrytoinneista infotilaisuuden tiistaina 23. helmikuuta klo 14.30—16 Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella luokassa PR102. Alustajana toimii EU-asiantuntija Lauri Tierala valtioneuvoston EU-sihteeristöstä. Lisätietoja: sari.matinaho@formin.fi, p. 010 345 6510.

24.2. Töihin EU:n palvelukseen? (Kajaani)

Kainuun Eurooppatiedotus ja Eures järjestävät keskiviikkona 24. helmikuuta infotilaisuuksia EU-rekrytoinneista klo 8.00 Kajaanin ammattikorkeakoulussa (Ketunpolku 3, Taito 1,auditorio), klo 12.30 Kajaanin työnhakukeskuksessa (Lönnrotinkatu 2 C, 2. krs.) ja klo 14.30 Kajaanin yliopistokeskuksen Sipilä-salissa ( Seminaarikatu 2). Tervetuloa kuulemaan ja kysymään EU:n tarjoamista ammatillisista mahdollisuuksista ja uudistuneesta kilpailumenettelystä! Lisätietoja: anna.romo@formin.fi, p. 010 345 6310.

24.2. Kiinnostaako ura EU:ssa? (Rovaniemi)

EU-asiantuntija Lauri Tierala valtioneuvoston EU-sihteeristöstä kertoo uramahdollisuuksista EU:ssa keskiviikkona 24. helmikuuta klo 15—17 Lapin yliopistolla luentosalissa 3 (pääaulan läheisyydessä). Maksuttoman tilaisuuden järjestää Lapin Eurooppatiedotus yhteistyössä Lapin yliopiston työelämä- ja rekrytointipalvelun kanssa. Lisätietoja: tuomas.nousiainen@formin.fi, p. 010 345 6410.

25.2. Missä olet, minne menet EU? (Hämeenlinna)

Studia Generalia -sarja jatkuu Hämeenlinnassa torstaina 25. helmikuuta klo 18.30—20.00 Euroopan unionin talouspolitiikkaa käsittelevällä luennolla "Yhteinen talous, yhteiset talousongelmat? EU ja 2010-luvun talouspolitiikka". Luennoitsijana toimii Martti Salmi valtiovarainministeriön kansainvälisten asioiden sihteeristöstä. Luento pidetään Verkatehtaan Studiossa (Paasikiventie 2). Vapaa pääsy — tervetuloa! Lisätietoja. anni.lehtonen@formin.fi, p. 040 510 7555.

25.2. Nuorten Eurooppa 2010 –seminaari (Helsinki)

Eurooppanuoret järjestää torstaina 25. helmikuuta klo 17.00—19.30 Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31) paneelikeskustelun, jossa kartoitetaan nuorten puolueaktiivien näkemyksiä Suomen EU-politiikasta. Mitkä ovat tämän hallituskauden keskeiset EU-linjaukset? Millaisiin kysymyksiin joudutaan vastaamaan tulevalla hallituskaudella? Millaisten haasteiden eteen joutuu vasta valittu Euroopan komissio? Euroopan komission Suomen-edustuston päällikkö Eikka Kosonen sekä valtioneuvoston EU-sihteeristön EU-asiantuntija Lauri Tierala ovat mukana keskustelussa. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla. Lisätiedot ja ilmoittautumiset 23.2. mennessä: pauliina.tynkkynen@eurooppanuoret.fi.

2.3.   Stockholm Environment Institute -ilmastoraportin julkistamistilaisuus (Helsinki)

Stockholm Environment Instituten ilmastoraportin — Suomen osuus ilmastohaasteesta ja kotimaan toimet ja kansainväliset velvoitteet planeetan suojelemiseksi — julkaisemistilaisuus pidetään tiistaina 2. maaliskuuta klo 15—17 Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31). Tilaisuuteen on vapaa pääsy, ja tarjolla on kahvia ja pientä syötävää. Lisätietoja ja ilmoittautumiset viimeistään 20. helmikuuta: lotta.staffans@maanystavat.fi, p. 040 573 0806.

2.3.   Age of Stupid –elokuva Eurooppasalissa (Helsinki)

British Council ja British Embassy esittävät The Age of Stupid –elokuvan tiistaina 2. maaliskuuta klo 17.30—19.00 Eurooppasalissa (Pohjoisesplanadi 31). Kyseessä on brittiohjaaja Franny Armstrongin ohjaama draamaa ja animaatiota hyväksi käyttävä dokumentti siitä, mitä voi olla luvassa, jos emme toimi nyt ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi. Elokuvan kieli on englanti, suomenkielinen tekstitys. Tilaisuus on maksuton.

8.3.   Kiinnostaako ura EU:ssa? (Helsinki)

Tietoa EU-virkojen hakumenettelystä, valmentautumisesta hakukilpailuun ja työskentelystä EU:ssa jaetaan infotilaisuudessa maanantaina 8. maaliskuuta klo 17—18 Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa (Arkadiankatu 3, Helsinki). Kati Niemi Euroopan komissiosta kertoo työskentelymahdollisuuksista EU:n palveluksessa ja Lauri Tierala valtioneuvoston kansliasta esittelee rekrytointikilpailuja ja kertoo valmentautumismahdollisuuksista. Lisätietoa: Uudenmaan Eurooppatiedotus, hanna.paivarinta@formin.fi, p. (09) 1605 6565.

 

Alkuun

 

Edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.
Tilaukset, osoitteenmuutokset ja peruutukset:
COMM-REP-HEL-NEWS@ec.europa.eu