http://europa.eu.int/finland/
4/2006

Viikkotiedote 26.1.2006
Kasvu- ja työllisyysstrategiaTahtia on kiristettävä

Euroopan komissio julkaisi eilen ensimmäisen vuotuisen seurantaraporttinsa, jossa selvitetään uudistetun Lissabonin strategian tavoitteiden etenemistä. Päätavoitteena on EU:n talouskasvun ja työllisyyden parantaminen unionin toimielinten ja jäsenvaltioiden yhteisin ponnistuksin. Komission puheenjohtajan José Manuel Barroson mukaan viimeisen vuoden aikana on tapahtunut paljon ja luotu vankka perusta uudistuksille. Seuraavaksi olisikin keskityttävä toteutuspuoleen. ”Poliittista tahtoa on löydyttävä, jotta voidaan siirtyä sanoista tekoihin – on aika kiristää tahtia”, hoputti José Manuel Barroso jäsenvaltioita. 

Seurantaraportilla komissio pyrkii nopeuttamaan uudistusten toteuttamista. Keskeisellä sijalla raportissa on jäsenvaltioiden 25 kansallisen uudistusohjelman arviointi. Siinä poimitaan esimerkkejä onnistuneista kansallisista toimintatavoista sekä käsitellään niitä osa-alueita, joilla on vielä parantamisen varaa. Epäkohtien korjaamiseksi esitetään konkreettisia toimia toteutettaviksi sekä EU:n että jäsenvaltioiden tasolla. 

Seurantaraportin yhteydessä komissio arvioi myös Suomen kansallisen uudistusohjelman, joka kattaa vuodet 2005–2008. Komissio on Suomen ohjelmaan kaikin puolin tyytyväinen: ohjelma on johdonmukainen, siinä paneudutaan useimpiin Suomea koskettaviin haasteisiin ja etsitään niihin ratkaisuja. Ohjelman vahvuutena on vakava suhtautuminen julkisen talouden tasapainoon. Myönteistä on komission mielestä myös se, että Suomi panostaa T&K-investointeihin sekä innovaatioiden hyödyntämiseen. 

Suomen ohjelmaan sisältyy koko joukko konkreettisia ja kunnianhimoisiakin toimenpiteitä, joilla Suomen talouden menestyminen on tarkoitus turvata jatkossa. Ainoana puutteena komissio mainitsee sen, että kilpailun lisäämiseen varsinkin palvelumarkkinoilla olisi paneuduttava aktiivisemmin. 

Suomen kolme keskeisintä haastetta keskipitkällä aikavälillä ovat julkisen talouden tasapaino, kilpailukyvyn ja tuottavuuden lisääminen sekä työmarkkinoiden toiminnan parantaminen. 

Komission seurantaraporttia käsitellään maaliskuussa kokoontuvassa Eurooppa-neuvostossa. 

Tiedote: IP/06/71
Komission arvio Suomen kansallisesta uudistusohjelmasta
Suomen kansallinen uudistusohjelma
Lue lisää komission kasvu- ja työllisyysstrategiasta

Alkuun

Euroopan tulevaisuus

Salzburgissa tapaillaan uutta säveltä Euroopalle

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajana parhaillaan toimiva Itävalta järjestää 27.–28. tammikuuta yhteistyössä komission kanssa Euroopan tulevaisuutta käsittelevän Sound of Europe ‑konferenssin Salzburgissa, jossa Wolfgang Amadeus Mozart syntyi tasan 250 vuotta sitten. 

Konferenssissa käsitellään Euroopan perimmäisiä kysymyksiä, kuten eurooppalaisten arvoja, identiteettiä ja kulttuuria. Taustalla ovat jo viime keväänä Hollannin puheenjohtajakaudella käydyt keskustelut sekä Eurooppa-neuvoston viime kesäkuussa tekemä päätös pohdintatauosta, kun perustuslaillinen sopimus oli hylätty Ranskassa ja Hollannissa. On aika kysyä tosissaan, millaista tulevaisuutta Euroopalle toivotaan.

Salzburgin konferenssiin osallistuu yli 300 politiikan, tieteen, taiteen ja median kärkihahmoa. Aiheisiin kuuluvat myös ihmisten Eurooppaa kohtaan tuntemat epäluulot ja niiden syyt.  

Pääministeri Matti Vanhanen osallistuu lauantaina pidettävään päätöspaneeliin Conducting Europe, jonka toiset osallistujat ovat Jan Peter Balkenende, José Manuel Barroso, Wolfgang Schüssel ja Vaira Vīķe-Freiberga.

Sound of Europe 

Alkuun

Energia

Eurooppalaisella energiapolitiikalla kannatusta

Tiistaina julkaistun Euroopan energiapolitiikkaa käsitelleen Eurobarometri-tutkimuksen mukaan lähes puolet eurooppalaisista toivoisi, että energian toimitusvarmuuden, energiankulutuksen kasvun ja ilmastonmuutoksen kaltaisista haasteista päätettäisiin Euroopan maiden kesken eikä vain kansallisesti.

Vastaajat pitivät uusiutuvia energiamuotoja ja tutkimus- ja kehitystyötä sopivimpina kansallisina energiaongelmien ratkaisukeinoina. Lähes puolet vastanneista oli sitä mieltä, että oman maan hallituksen olisi panostettava aurinkoenergian käytön kehittämiseen. Joka kolmas piti tärkeänä tuulivoimatekniikan kehittämistä. Öljyriippuvuuden vähentämistä sääntelyn keinoin kannatti 23 prosenttia ja ydinvoiman käytön kehittämistä 12 prosenttia. Ydinvoiman kehittämistä kannatettiin pääasiallisena ratkaisukeinona yleisimmin Ruotsissa (32 %) ja Suomessa (27 %).  

Kyselyyn vastanneet eurooppalaiset olivat myös kiinnostuneita kuulemaan enemmän energiatehokkuudesta. Jo nyt 80 prosenttia eurooppalaisista ottaa energiankulutuksen huomioon valitessaan energiaa kuluttavia laitteita, varsinkin jos kyseessä on auto tai jääkaappi. Erityisen energiatietoisia ovat EU:n uusien jäsenvaltioiden asukkaat. Pääasiallisena kannustimena on rahan säästäminen. 

Mielipidekysely toteutettiin kaikissa 25 EU-maassa sekä jäsenyyteen valmistautuvissa maissa loka-marraskuussa 2005, siis ennen talven paukkupakkasia ja energiakysymysten ajankohtaistumista kansainvälisten kaasukiistojen yhteydessä. 

Tutkimus
Vihreä kirja energiatehokkuudesta Enemmän tuloksia vähemmällä
Lue lisää EU:n energiapolitiikasta

Alkuun

Eläinten hyvinvointi

Eläinten edut esiin niin ruoan tuotannossa kuin tutkimustyössä

Eläinten suojelu ja niiden hyvinvoinnista huolehtiminen on tärkeää jo yksistään eettisistä syistä ja lisäksi eläinten terveyden ja elintarvikkeiden laadun takaamiseksi, muistutti terveys- ja kuluttaja-asioista vastaava komissaari Markos Kyprianou julkistaessaan eläinten hyvinvointia käsittelevän komission toimintasuunnitelman viime maanantaina. Suunnitelma sisältää toimenpiteitä eläinten hyvinvoinnin edistämiseksi kaikilla EU:n toiminnan aloilla, myös ulkosuhteissa. 

Vuodet 2006–2010 kattavan toimintasuunnitelman aloihin kuuluvat mm. eläinten hyvinvoinnin vaatimustason kohottaminen sekä eläinkokeille vaihtoehtoisten tutkimusmenetelmien edistäminen. Suunnitelma laadittiin Euroopan parlamentin ja neuvoston pyynnöstä eläinten kohtelua koskevan EU:n lainsäädännön selkeyttämiseksi ja siinä vielä olevien puutteiden täydentämiseksi. Päätavoite on, että eläimet otetaan huomioon kaikilla EU-politiikan aloilla, kuten maatalous- ja ympäristöpolitiikassa sekä tutkimustyössä ja kemikaalien testaamisessa. 

Tiedote: IP/06/64
Kysymyksiä ja vastauksia: MEMO/06/21

Alkuun

Koulut

Kouluille kilpailu biologisen monimuotoisuuden kuvaamisesta

Kesän ensimmäisiin merkkeihin kuuluu komission jo perinteinen vihreä viikko, jonka aiheena on tänä vuonna biologinen monimuotoisuus. Vihreän viikon konferenssi ja näyttely Brysselissä kestävät 30.5.–2.6. Viikolla jaetaan myös koulujen ympäristökilpailun palkinnot.

Koululaisten 5–10-vuotiaiden sarja on piirustus- ja maalauskilpailu. Töiden kuuluu kertoa luonnon monimuotoisuutta koskevista osallistujien näkemyksistä. Isompien, 11–16-vuotiaiden sarjassa tehdään digitaalisia videoita samasta aiheesta. Kummankin sarjan kolme parasta kutsutaan vihreällä viikolla Brysseliin vastaanottamaan palkintonsa.  

Kilpailuun voi osallistua vain koulun kautta. Työt on lähetettävä skannattuina tai digitaalisina komission ympäristöasioiden pääosastolle Green Week -verkkosivun kautta 25. maaliskuuta mennessä. Kilpailua koordinoi European Schoolnet. 

Vihreä viikko
European Schoolnet

Alkuun

101 tapaa

101 tapaa, joilla EU on parantanut elämääsi

Matkapuhelimella soittaminen ulkomailla tulee kalliiksi. Monien eurooppalaisten liittymien omistajat maksavat puheluistaan ulkomailla vieläkin enemmän kuin suomalaiset kuluttajat. Euroopan komissio on nostanut esiin matkapuhelinten korkeat roaming-hinnat ja korostanut hintojen avoimuutta.  

Lokakuussa 2005 komissio avasi verkkosivut http://europa.eu.int/information_society/roaming, jotka auttavat ulkomailla matkustavia löytämään itselleen mahdollisimman edullisen verkkovaihtoehdon. Sivuilla julkaistaan kaikissa EU:n 25 jäsenvaltiossa toimivien operaattorien perimät hinnat vierailusta niiden verkossa. Näin kuluttajat saavat tietoja valintansa perusteeksi. Kilpailun lisääntymisen toivotaan välillisesti poistavan hinnoista ilmaa.

Vanhat kodinkoneet on elokuusta 2005 alkaen voitu toimittaa veloituksetta keräyspisteisiin, joita on yli 170 eri puolilla Suomea. Vastuu sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräämisen rahoittamisesta on siirtynyt laitteiden tuottajille. Uudistuksen takana on EU:n ympäristölainsäädäntö.

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromun määrä on viime vuosikymmeninä kasvanut nopeasti. Laitteita ei ole kierrätetty riittävästi, joten niiden hajoamattomat osat ovat jääneet pilaamaan luontoa. EU:ssa huomattiin, että sähkö- ja elektroniikkaromun jätehuoltoa ei voida parantaa tehokkaasti, jos jäsenvaltiot toimivat erikseen. Kierrätyksen perusteista päätettiin siksi sopia yhdessä.  

Vuonna 2002 annetun sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin (2002/96/EY) mukaisesti jäteaineet on mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä joko uusissa tuotteissa tai energian tuotannossa. Jäsenvaltioiden on edistettävä uudelleenkäytettävien ja kierrätettävien tuotteiden suunnittelua ja valmistusta.

Suomessa direktiivin mukaiset uudistukset sisältyvät valtioneuvoston asetukseen sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta. SER-Tuottajayhteisön keräyspisteet vastaanottavat kaikenkokoisia kodin sähkölaitteita. Kierrätykseen viedyt laitteet käsitellään Suomen ympäristölainsäädännön vaatimusten mukaisesti ja toimitetaan jatkojalostukseen. Metalli-, lasi- ja muoviraaka-aineet hyödynnetään uudelleen.

Lue lisää näistä ja muista 101-aiheista edustuston kotisivulta.

Alkuun

EU-tiedotus

Uusi EU-aineistopiste Helsingin Lasipalatsiin

Ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotus avaa aineistopisteen Helsingin kaupunginkirjaston hallinnoimassa Kohtaamispaikka@Lasipalatsissa tänään torstaina. Aineistopisteestä saa maksuttomia EU-aiheisia julkaisuja suomen ja ruotsin kielellä. Se on avoinna maanantaista perjantaihin kello 11-18 osoitteessa Mannerheimintie 22-24, toinen kerros. 

Eurooppa-tiedotuksen Uudenmaan asiakaspalvelu sijaitsee eduskunnan lisärakennuksessa, jossa tiedottajat palvelevat maanantaista torstaihin kello 10–18 ja perjantaisin kello 10–16. 

www.eurooppa-tiedotus.fi

Alkuun

Tapahtuma-
kalenteri

Tapahtumakalenteri

11.–28.1. Eurooppa-tiedotuksen näyttely Euroopan perustuslaista Harjavallan kaupunginkirjastossa, Myllykatu 1. Ks. Eurooppa-tiedotuksen kalenteri.

18.1.–12.2. Eurooppa-tiedotuksen näyttely Euroopan perustuslaista Suomussalmen pääkirjastossa, Kiannonkatu 31–33. Ks. Eurooppa-tiedotuksen kalenteri.

17.2.    Liikennekomissaari Jacques Barrot vierailee Suomessa.

Alkuun

    Euroopan komission Suomen edustuston viikkotiedote ilmestyy torstaisin.