Sökväg


Om oss
Om representationen

Besök oss
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

Genom att organisera besök strävar kommissionen efter att göra Europeiska unionen känd för så många européer som möjligt. Direkt dialog med olika tjänstemän och experter främjar förståelsen av unionens utveckling, mål och insatser. Att ta emot gruppbesök på kommissionen i Bryssel och representationen i Helsingfors är en del av denna dialog.

Genom att öka öppenheten försöker man också ge en klarare bild av Europeiska unionen och dess organ. Också Amsterdamfördraget betonar vikten av öppen tillgång till information.

Besök på kommissionens representation i Finland

Representationen tar emot gruppbesök när så är möjligt.

Förfrågningar:

Europeiska kommissionens representation i Finland
Malmgatan 16 / PB 1250
00100 / 00101 HELSINGFORS
comm-rep-hel@ec.europa.eu
Tfn (09) 6226 544

Besök i Bryssel

Besök i Bryssel kan arrangeras direkt hos kommissionens besökstjänst eller via kommissionens representation i Finland. Även Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Ekonomiska och sociala kommittén i Bryssel tar emot besök av grupper.

Kommissionens besökstjänst

Kommissionens besökstjänst försöker alltid välja de bäst lämpade experterna som föreläsare enligt de ämnesområden gruppen har valt. På grund av det stora antalet besökare och för att antalet mötesrum är begränsat bör ansökan om besök lämnas in minst 10 veckor före önskad tidpunkt för besöket. Gruppen måste bestå av minst 15 besökare som alla måste vara minst 15 år fyllda. Kommissionen kan tyvärr inte anordna besök för enskilda personer eller smågrupper.

Hur bokar man ett besök: http://ec.europa.eu/visits/index_sv.htm

Mer information:

Europeiska kommissionens representation i Finland
Sonja Kaartinen
PB 1250
00101 HELSINGFORS
förnamn.efternamn@ec.europa.eu
Tfn (09) 6226 5462

Kommissionens besökscentrum i Bryssel

Besöksadress:
European Commission
Directorate General for Education and Culture
Rue Van Maerlant 2
B-1040 BRUSSELS
BELGIUM

Postadress:
European Commission
EAC/D-2
B-1049 BRUSSELS
BELGIUM

Besökstjänstens webbplats

Sektorchef, tfn (+32 2) 299 2318
Assistenternas kontor/assistenternas chef, tfn (+32 2) 299 9106
Besökstjänst, fax (+32 2) 299 9213

Europaparlamentet

Gruppbesök på parlamentet sköts av Nina Rautelin i Bryssel, tfn (+32  ) 284 4311, fax (+32 2) 284 3530. Under parlamentets sammanträdesvecka finns hon i Strasbourg, tfn (+33 3) 8817 4077, fax (+33 3) 8817 9007.

I ett besök ingår vanligen både en presentation av parlamentets verksamhet och eventuellt också ett möte med någon av ledamöterna i Europaparlamentet. Eftersom det är många som vill besöka parlamentet lönar det sig att kontakta parlamentet minst två månader före det planerade besöket.

European Parliament
Visits Service
Espace Leopold
Rue Wiertz 43
Leo 1 C 79
B-1047 Brussels
BELGIUM

Europaparlamentets informationskontor i Finland

Besök på Europaparlamentet

 

Europeiska unionens råd

Besök på Europeiska unionens råd


Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén


Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen

Permanent Representation of Finland to the European Union
Rue de Trèves 100
B-1040 Bruxelles
BELGIUM
Tfn (+32 2) 28 78 581
Fax (+32 2) 28 78 401

Växel:
Tfn +32-2-287 8411
Fax +32-2-287 8400
E-post: sanomat.eue@formin.fi

Finlands ständiga representation

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Skrivtävling
Latvia
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 18/12/2013  |Till början