Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Vierailut
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

Vierailupyynnöt

Vierailuja järjestämällä komissio pyrkii tekemään Euroopan unionia tunnetuksi mahdollisimman monelle eurooppalaiselle. Suora vuoropuhelu eri virkamiesten ja asiantuntijoiden kanssa edistää unionin kehityksen, tavoitteiden ja panostusten ymmärtämistä. Vierailuryhmien vastaanottaminen komission toimitiloissa Brysselissä ja Suomen edustustossa Helsingissä ovat osa tätä vuoropuhelua.

Avoimuutta lisäämällä pyritään myös selkiyttämään kuvaa Euroopan unionista ja sen toimielimistä. Myös Amsterdamin sopimus korostaa avoimen tiedonsaannin merkitystä.

Vierailut komission Suomen-edustustoon

Edustusto ottaa vastaan vierailuryhmiä mahdollisuuksien mukaan.

Tiedustelut:
Euroopan komission Suomen-edustusto
Malminkatu 16
PL 1250
00101 HELSINKI
comm-rep-hel@ec.europa.eu
p. (09) 6226 544

Vierailut Brysseliin

Komissiovierailut

Brysselin vierailut voidaan järjestää suoraan komission vierailupalvelun kautta tai asioimalla Euroopan komission Suomen-edustuston kanssa. Myös Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto ja talous- ja sosiaalikomitea Brysselissä ottavat vierasryhmiä vastaan.

Komission vierailupalvelu

Komission vierailupalvelun vastuuhenkilö pyrkii aina järjestämään ryhmälle parhaat mahdolliset asiantuntijat alustajiksi vierailijoiden valitsemien aihealueiden mukaisesti. Runsaan kiinnostuksen ja käytettävissä olevien kokoustilojen rajallisen määrän vuoksi vierailupyyntö on esitettävä vähintään 10 viikkoa ennen vierailun toivottua ajankohtaa. Ryhmässä on oltava vähintään 15 osallistujaa, joiden on oltava vähintään 15 vuoden ikäisiä. Komissio ei järjestä yksityisvierailuja eikä pienempien ryhmien tutustumiskäyntejä.

Hakukäytäntö http://ec.europa.eu/visits/index_fi.htm

Lisätietoja:

Euroopan komission Suomen-edustusto
Sonja Kaartinen
PL 1250
00101 HELSINKI
etunimi.sukunimi@ec.europa.eu
p. (09) 6226 5462

Komission vierailupalvelu Brysselissä 

Käyntiosoite:
European Commission
Directorate General for Education and Culture
Rue Van Maerlant 2
B-1040 BRUSSELS
BELGIUM

Postiosoite:
European Commission
EAC/D-2
B-1049 BRUSSELS
BELGIUM

Vierailupalvelun kotisivu

Jaospäällikkö, p. (+32 2) 299 2318
Avustajien toimisto/avustajien päällikkö, p. (+32 2) 299 9106
Vierailupalvelu f. (+32 2) 299 9213

Euroopan parlamentti

Ryhmävierailuja parlamenttiin hoitaa Brysselissä Nina Rautelin, p. (+32 2) 284 4311, f. (+32 2) 284 3530. Parlamentin istuntoviikon aikana hänet tavoittaa Strasbourgista, p. (+33 3) 8817 4077, f. (+33 3) 8817 9007.

Yleensä vierailu sisältää sekä tiedottajan esityksen parlamentin toiminnasta että mahdollisesti tapaamisen jonkun parlamentin jäsenen kanssa. Koska parlamentissa käy vieraita todella paljon, kannattaa yhteyttä ottaa ainakin kahta kuukautta ennen suunniteltua vierailua.

European Parliament
Visits Service
Espace Leopold
Rue Wiertz 43
Leo 1 C 79
B-1047 Brussels
BELGIUM

Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto

Vierailut Euroopan parlamenttiin

Euroopan unionin neuvosto

Esittelytilaisuudet Euroopan unionin neuvostossa


Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Vierailut Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan


Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa

Permanent Representation of Finland to the European Union
Rue de Trèves 100
B-1040 Bruxelles
BELGIUM
p. (+32 2) 28 78 581
f. (+32 2) 28 78 401
Vaihde:

Puh. +32-2-287 8411
Fax: +32-2-287 8400
Sähköposti: sanomat.eue@formin.fi

Suomen pysyvä edustusto

Ilmoitustaulu


Oikotie

Euroopan komissio
Komissaarit
Sinun oikeutesi, sinun tulevaisuutesi
Euroopan kansalaisten teemavuosi
Italian EU-puheenjohtajuus
Resurssitehokkuus
Rahoitus- ja talouskriisi
Europe Direct
Sinun Eurooppasi -neuvonta
Climate Action
EU Bookshop
Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
Moninaisuuden puolesta, syrjintää vastaan
Viimeisin päivitys: 18/12/2013  |Sivun alkuun