Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Vierailut
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

Vierailupyynnöt

Vierailuja järjestämällä komissio pyrkii tekemään Euroopan unionia tunnetuksi mahdollisimman monelle eurooppalaiselle. Suora vuoropuhelu eri virkamiesten ja asiantuntijoiden kanssa edistää unionin kehityksen, tavoitteiden ja panostusten ymmärtämistä. Vierailuryhmien vastaanottaminen komission toimitiloissa Brysselissä ja Suomen edustustossa Helsingissä ovat osa tätä vuoropuhelua.

Avoimuutta lisäämällä pyritään myös selkiyttämään kuvaa Euroopan unionista ja sen toimielimistä. Myös Amsterdamin sopimus korostaa avoimen tiedonsaannin merkitystä.

Vierailut komission Suomen-edustustoon

Edustusto ottaa vastaan vierailuryhmiä mahdollisuuksien mukaan.

Tiedustelut:
Euroopan komission Suomen-edustusto
Malminkatu 16
PL 1250
00101 HELSINKI
comm-rep-hel@ec.europa.eu
p. (09) 6226 544

Vierailut Brysseliin

Euroopan komissio

Komissiovierailut Brysseliin järjestetään suoraan komission vierailukeskuksen kautta tai asioimalla Euroopan komission Suomen-edustuston kanssa.

Komission vierailukeskus Brysselissä

Komission vierailukeskuksen vastuuhenkilö pyrkii järjestämään ryhmälle parhaat mahdolliset asiantuntijat alustajiksi vierailijoiden valitsemien aihealueiden mukaisesti. Runsaan kiinnostuksen ja käytettävissä olevien kokoustilojen rajallisen määrän vuoksi vierailupyyntö on esitettävä vähintään 10 viikkoa ennen vierailun toivottua ajankohtaa. Ryhmässä on oltava vähintään 15 osallistujaa, joiden on oltava vähintään 15 vuoden ikäisiä.

Vierailukeskus ja verkkolomake vierailupyynnön tekemiseen: http://ec.europa.eu/visits/index_fi.htm

 

Lisätietoja:

Euroopan komission Suomen-edustusto
PL 1250
00101 HELSINKI
comm-rep-hel-news@ec.europa.eu
p. (09) 6226 5462

Myös useat muut EU:n toimielimet, virastot ja muut elimet ottavat vierasryhmiä vastaan: Yhteystiedot ja vierailut


Euroopan parlamentti

Yleensä vierailu sisältää sekä tiedottajan esityksen parlamentin toiminnasta että mahdollisesti tapaamisen jonkun parlamentin jäsenen kanssa. Koska parlamentissa käy vieraita todella paljon, kannattaa yhteyttä ottaa ainakin kahta kuukautta ennen suunniteltua vierailua.

Parlamentarium - Euroopan parlamentin vierailukeskus
Willy Brandt -rakennus
Rue Wiertz 60 / Wiertzstraat 60
1047 Bryssel
Belgia
+32.2.283.22.22

S-posti parlamentarium@europarl.europa.eu

Vierailut Euroopan parlamenttiin 

Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto

Suomen pysyvä edustusto Euroopan unionissa

Avenue de Cortenbergh 80, B-1000 Bruxelles, Belgique
p. +32-2-287 8411 
S-posti: sanomat.eue@formin.fi

Kotisivut

Ilmoitustaulu


Oikotie

Euroopan komissio
Komissaarit
Kehitysyhteistyön teemavuosi
Luxemburg
Resurssitehokkuus
Europe Direct
Sinun Eurooppasi -neuvonta
EU Bookshop
Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
Viimeisin päivitys: 12/10/2015  |Sivun alkuun