Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Miten voit vaikuttaa EU:n politiikkaan
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

19/10/2012 13:42:24

Kansalaiset, järjestöt ja yritykset voivat olla mukana vaikuttamassa EU:n politiikkaan. Tällä sivulla on esitelty yleisimmät vaikuttamistavat. Näiden lisäksi EU-politiikkaan voi vaikuttaa myös kansallisen politiikan kautta.

  Julkiset kuulemiset

  Haluatko kertoa mielipiteesi EU-politiikasta ja olla mukana vaikuttamassa tuleviin päätöksiin? Kun komissio arvioi EU:n nykyistä politiikkaa ja valmistelee uusia aloitteita, se haluaa antaa kansalaisille, yrityksille ja järjestöille tilaisuuden esittää näkemyksensä. Tässä on mahdollisuutesi vaikuttaa!

  Sinun äänesi Euroopassa-sivun kautta pääset osallistumaan EU-politiikan suunnitteluprosessiin. Sieltä löytyvät osallistumisohjeet sekä linkit kuulemismenettelyihin ja keskusteluihin, joihin jokainen voi osallistua.

  Yhteydet Euroopan komissioon

  Euroopan komission jäsenten omilta sivuilta löytyy tietoa kunkin komissaarin vastuualueesta, ajankohtaisia tiedotteita ja videoita. Sivuilta myös näkee onko komissaarilla blogi, Facebook-profiili tai Twitter-tili. 

  Yhteydenotot -sivustolta löytyvät sekä henkilöstön että eri toimialojen yhteystiedot.

  Yhteydet Euroopan parlamenttiin

  Euroopan parlamentti on ainoa suorilla vaaleilla valittu Euroopan unionin elin. Euroopan parlamentin jäsenet edustavat nimenomaan kansalaisia. Kaikki Euroopan parlamentin jäsenet ja heidän valiokuntajäsenyytensä sekä yhteystiedot löytyvät Euroopan parlamentin sivuilta. Suomalaisten jäsenten tiedot löytyvät myös Euroopan parlamentin Suomen-tiedotustoimiston sivulta.

  Kansalaisaloite

  Lissabonin sopimuksessa säädetään eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta, jonka avulla kansalaiset voivat osallistua ja vaikuttaa EU:n päätöksentekoon. Kansalaisaloitteen käyttöä ja menettelyitä koskeva asetus hyväksyttiin helmikuussa 2011.

  Kansalaisaloitetta käyttäen vähintään miljoona kansalaista vähintään yhdestä neljäsosasta EU:n jäsenvaltioita voi pyytää komissiota tekemään säädösehdotuksia aloilla, joilla se on toimivaltainen. Kansalaisaloitteen järjestäjät muodostavat toimikunnan, jossa on oltava vähintään 7 EU-kansalaista vähintään seitsemästä eri jäsenvaltiosta. Toimikunnan on rekisteröitävä aloite komissiossa. Komissio rekisteröi ehdotuksen kahden kuukauden kuluessa, jos asetuksessa mainitut edellytykset täyttyvät. Rekisteröity kansalaisaloite julkaistaan rekisterissä. Toimikunnalla on tämän jälkeen vuosi aikaa kerätä tarvittava määrä tukijoita aloitteelleen. Jäsenvaltioiden viranomaiset vahvistavat tuenilmausten määrän. Tämän jälkeen komissiolla on kolme kuukautta aikaa tutkia aloitetta ja päättää jatkotoimista.

  Ilmoitustaulu


  Oikotie

  Euroopan komissio
  Komissaarit
  Kehitysyhteistyön teemavuosi
  Kirjoituskilpailu
  Latvia
  Resurssitehokkuus
  Europe Direct
  Sinun Eurooppasi -neuvonta
  EU Bookshop
  Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
  Viimeisin päivitys: 19/10/2012  |Sivun alkuun