Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

EU-rahoitus
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

EU rahoittaa ja avustaa monenlaisia hankkeita ja ohjelmia. EU:n rahoitus on monimuotoista, sillä ohjelmia on erilaisia ja niitä hallinnoivat monet tahot. Jäsenmaat hallinnoivat suurinta osaa varoista. Tällaisia ovat esimerkiksi rakennerahastojen varat. Loput ohjelmista hallinnoidaan komissiossa ja osa EU:n virastoissa. Lähes kaikkiin hankkeisiin vaaditaan myös omaa rahoitusta.

EU-rahoituksessa on kaksi päätyyppiä:

- Hankekohtaiset avustukset (grants), joita haetaan ehdotuspyyntöjen (call for proposal) perusteella

- Palveluja, tavaroita tai rakennusurakoita koskevat julkiset hankinnat (public contracts), joita EU:n toimielimet tarvitsevat toiminnassaan tai joita tarvitaan EU:n ohjelmien toteuttamiseksi. Näistä mahdollisuuksista lisätietoa löytyy täältä.

Rahoituskauden 2014–2020 ohjelmat ovat käynnistyneet. Koosteesta löytyvät rahoitusmahdollisuudet ohjelmittain ja mistä niistä saa lisätietoa. Koosteesta on jätetty pois pelkästään viranomaisyhteistyötä tukevat ohjelmat. Ohjelmat toimivat kukin oman lainsäädäntönsä pohjalta ja eri ohjelmilla on omat kriteerinsä hakukelpoisista hankkeista ja toimijoista.

EU-rahoituksen perustietopaketti auttaa myös eteenpäin.

Ilmoitustaulu


Oikotie

Euroopan komissio
Komissaarit
Kehitysyhteistyön teemavuosi
Luxemburg
Resurssitehokkuus
Europe Direct
Sinun Eurooppasi -neuvonta
EU Bookshop
Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
Viimeisin päivitys: 19/03/2015  |Sivun alkuun