Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

EU-rahoitus
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

Osa EU-rahoituksesta maksetaan kansallisten viranomaisten välityksellä, osaa haetaan suoraan Euroopan komissiolta. Kansallisten viranomaisten kautta maksetaan esimerkiksi kaikki yhteiseen maatalouspolitiikkaan kuuluvat tuet sekä rakennerahastohankkeiden tuet. Komissiolta haettava rahoitus liittyy EU:n eri toimintalohkoilla toteutettaviin toimiin. Hankkeet edellyttävät useimmiten eurooppalaista ulottuvuutta, toisin sanoen niissä tulee olla yhteistyökumppaneita useammasta maasta. EU ei myöskään rahoita hankkeita kokonaisuudessaan vaan hankkeen toteuttajalta vaaditaan myös omaa rahoitusta.

Komissio myöntää suoria avustuksia (grants) hankkeille ja organisaatioille, jotka edistävät EU:n tavoitteita tai osallistuvat EU-ohjelman tai –politiikan toteuttamiseen. Komissiolta suoraan haettava rahoitus liittyy unionin eri toimintalohkoilla toteutettaviin politiikkoihin ja ohjelmiin. Tukea voi hakea vastaamalla ehdotuspyyntöihin (call for proposal). Avustusohjelmia ylläpitävät komission pääosastot julkaisevat vuotuiset avustusohjelmansa verkkosivuillaan aina maaliskuun loppuun mennessä. Niitä tutkimalla saa tietää, aikooko komissio ilmoittaa haettaviksi kiinnostavia avustuksia.

Eri alojen hakuehdot poikkeavat toisistaan, mutta jotkin ehdot koskevat kaikkia avustuksia. Avustukset ovat aina täydentäviä, toisin sanoen komissio ei milloinkaan rahoita kaikkia hankkeen kustannuksia. Avustuksia ei myöskään myönnetä jo toteutetun hankkeen kustannusten peittämiseen, ja yksi hanke voi saada EU:lta vain yhden avustuksen – avustuksia ei siis voi hakea useilta tiskeiltä. Avustushakemukset arvioidaan ehdotuspyynnössä selostettujen perusteiden nojalla ja ehdottoman tasapuolisesti. Kaikille hakijoille ilmoitetaan ehdotuksen käsittelyn tuloksesta.

Avustuksia myönnetään joskus suoraan julkaisematta ehdotuspyyntöä. Näin menetellään silloin, kun avustuksen vastaanottajalla on erityistaitoja tai -ominaisuuksia, joiden vuoksi se on käytännössä monopoliasemassa, sekä hätätilanteissa, varsinkin kun kysymyksessä on humanitaarisen avun toimittaminen.

EU:n ohjelmia hallinnoivat pääsääntöisesti kansalliset viranomaiset. Se, mistä rahoitusta hankkeeseen kulloinkin haetaan, riippuu hankkeen laadusta. Esimerkiksi työ- ja elinkeinoelämään liittyvistä hankkeista vastaa elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus, alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoitusta koordinoivat maakuntien liitot. Nuoriso-, kulttuuri- ja henkilöstövaihdon hankkeissa taas kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO auttaa eteenpäin. Myös eri alojen ministeriöt sekä ammattiliitot tekevät rahoitusyhteistyötä EU:n kanssa. Rakennerahastoille on oma portaalinsa ja Maaseutuvirasto vastaa maatalouden tuista.

Koska avustukset ovat julkisia varoja, myös avustusten myöntäminen on julkista tietoa. Komissio julkistaa varainhoidon avoimuuden järjestelmässä tiedot myöntämistään avustuksista.

Avustusten lisäksi komissio tekee sopimuksia julkisista hankinnoista tarjouspyyntöilmoitusten perusteella. Tarjouskilpailuista saa tietoa komission pääosastojen verkkosivuilta ja Euroopan unionin virallisesta lehdestä. 

EU:lla on myös mikrorahoitusohjelmia, joissa järjestetään alle 25 000 euron lainoja itsenäisille ammatinharjoittajille ja alle 10 työntekijän yrityksille. EU ei itse myönnä näitä lainoja vaan se järjestää takuita, lainoja ja muuta pääomaa välittäjille, jotka puolestaan antavat luottoa tai oman pääoman ehtoista rahoitusta pienyrityksille. Lisätietoa mikrorahoitusohjelmista.

Rahoitusmahdollisuudet 2007-2013 –julkaisu

Eurooppatiedotuksen EU-rahoituksen opas 2011-2013

Rakennerahastot

Ilmoitustaulu


Oikotie

Euroopan komissio
Komissaarit
Sinun oikeutesi, sinun tulevaisuutesi
Euroopan kansalaisten teemavuosi
Italian EU-puheenjohtajuus
Resurssitehokkuus
Rahoitus- ja talouskriisi
Europe Direct
Sinun Eurooppasi -neuvonta
Climate Action
EU Bookshop
Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
Moninaisuuden puolesta, syrjintää vastaan
Viimeisin päivitys: 13/10/2014  |Sivun alkuun