Sökväg


Om oss
Om representationen

Publikationer
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

Allmänna publikationer

Via kommissionens representation i Finland kan du beställa de publikationer kommissionens huvudenhet för kommunikation ger ut samt vissa andra publikationer.

Europeiska kommissionens representation i Finland

Malmgatan 16

PB 1250

00101 HELSINGFORS

Tfn. 09) 6226 5482 (kl.10.00-12.00)

comm-rep-hel-library@ec.europa.eu

Du hittar titelförteckningarna och nätpublikationerna via Läshörnan.

Alla publikationer hittas via EU Bookshop.  Där kan du ladda ner artiklarna i PDF-format eller beställa en publikation i pappersformat till din hemadress. Oftast är de tryckta publikationerna gratis. 

Officiella handlingar

EU ger ut olika sorters officiella handlingar. Till dessa hör bland annat arbetsprogram, verksamhetsplaner och – anvisningar, EU-kommunikéer, tillkännagivanden, rapporter och EU:s officiella tidning.

Du kan bekanta dig med de officiella handlingarna i finska kommissionsrepresentationens referensbibliotek (öppet enligt överenskommelse) och i olika dokumentationscentrum runtom Finland.

Tilläggsinformation om kommissionens officiella handlingar fås via Informationstjänsten vid Europeiska kommissionens representation i Finland, tfn (09) 6226 5482 (kl.10.00-12.00), och kommissionens nätsidor.

De officiella handlingarna

Dokumentationscentrum

Veckobulletinen

Europeiska kommissionens representation i Finland ger varje vecka ut ett nyhetspaket, den svenska versionen ges ut på fredagen.  Du kan också beställa veckobulletinen till din email-adress.

 

Representationens Europa-magasin

Representationens magasin ger huvudsakligen ut på nätet.

Europa-magasinet

Audiovisuellt material

Europeiska kommissionens audiovisuella tjänst är en nyhets- och arkivtjänst med EU-tema. Den erbjuder audiovisuellt nyhetsmaterial för medier.

Tilläggsinformation på svenska

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Dina rättigheter, din framtid
Europaåret för medborgarna
Italiens EU-ordförandeskap
Resurseffektivitet
Den finansiella och ekonomiska krisen
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
Climate Action
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 22/11/2011  |Till början