Sökväg


Om oss
Om representationen

Publikationer
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

Allmänna publikationer

Via kommissionens representation i Finland kan du beställa de publikationer kommissionens huvudenhet för kommunikation ger ut samt vissa andra publikationer.

Europeiska kommissionens representation i Finland
Malmgatan 16
PB 1250
00101 HELSINGFORS

comm-rep-hel-library@ec.europa.eu

Du hittar titelförteckningarna och nätpublikationerna via Läshörnan.

Alla publikationer hittas via EU Bookshop.  Där kan du ladda ner artiklarna i PDF-format eller beställa en publikation i pappersformat till din hemadress. Oftast är de tryckta publikationerna gratis. 

Officiella handlingar

EU ger ut olika sorters officiella handlingar. Till dessa hör bland annat arbetsprogram, verksamhetsplaner och – anvisningar, EU-kommunikéer, tillkännagivanden, rapporter och EU:s officiella tidning.

Du kan bekanta dig med de officiella handlingarna i finska kommissionsrepresentationens referensbibliotek (öppet enligt överenskommelse) och i olika dokumentationscentrum runtom Finland.

De officiella handlingarna

Dokumentationscentrum

Veckobulletinen

Europeiska kommissionens representation i Finland ger varje vecka ut ett nyhetspaket, den svenska versionen ges ut på fredagen.  Du kan också beställa veckobulletinen till din email-adress.

 

Representationens Europa-magasin

Representationens magasin ger huvudsakligen ut på nätet.

Europa-magasinet

Audiovisuellt material

Europeiska kommissionens audiovisuella tjänst är en nyhets- och arkivtjänst med EU-tema. Den erbjuder audiovisuellt nyhetsmaterial för medier.

Tilläggsinformation på svenska

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Luxemburg
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 08/04/2015  |Till början