Sökväg


Om oss
Om representationen

VANHA Information om EU
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

Europeiska unionens organ

Europaservern
Europeiska unionens Europaserver erbjuder aktuell information om EU samt basfakta om unionens verksamhet, institutioner och organ. Där finns även länkar till EU:s officiella dokument.

What’s new?
En kontinuerligt uppdaterad nyhetssida på Europaservern. Där hittar du de mest aktuella händelserna på olika institutioner och organ.

Europeiska kommissionen
Europeiska kommissionens webbsidor.

Europaparlamentets informationskontor
Europaparlamentet har ett informationskontor i varje medlemslands huvudstad. Informationskontoret tillhandahåller information om Europaparlamentets verksamhet, ledamöter och beslut.

EU:s institutioner
Presentation av de viktigaste EU-institutionerna och länkar till de enskilda institutionernas webbsidor.

EU:s organ
Här finns länkar till alla EU-organens webbsidor.

Tjänster

Evenemangskalendar
EU-institutionernas kalendrar.

Lagstiftning
Databasen Eur-Lex innehåller Europeiska unionens lagstiftning, grundfördrag, officiella tidning, förberedande rättsakter, samt annan juridisk information om EU.

Officiella dokument
Sidan innehåller länkar till Europeiska unionens officiella dokument, såsom lagstiftning, fördrag och EU:s bulletin.

EU:s officiella tidning
Europeiska unionens officiella tidning som nätversion.

Publikationer
Webbsidan för EU:s publikationsbyrå, som tillhandahåller elektroniska publikationer samt ger information om tillgänglighet av andra publikationer.

Eurostat
Europeiska unionens statistiska central.

EU-nyheter
En dagsfärsk sammanfattning av EU:s pressmeddelanden och kommande evenemang.

The European Union in the World
Information om EU som aktör i världspolitiken.

Finländska EU-sidor

Europainformationen
Utrikesministeriets Europainformation har rikligt med aktuell information om Europeiska unionen.

Statsrådet
Aktuell information om Europeiska unionen och Finlands EU-politik.

Ministerierna
Länkar till de olika ministeriernas webbsidor med information om de EU-frågor som hör till respektive ministerium.

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen
Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen deltar i lagstiftningsarbetet genom att bereda rådets beslut utgående från Finlands linje.

Riksdagen
Information om Finlands riksdags roll i Europeiska unionens beslutsfattande. Här finns även en länk till riksdagens bibliotek som har rikligt med information om EU.

Guiden med EU-informationskällor
Riksdagsbibliotekets guide med EU-informationskällor ger information om de viktigaste kunskapskällorna i och om EU. Webbkällor har företräde, men guiden har också en del sällsyntare information om tryckta källor. Guiden ger basfakta om institutioner, handlingar och dokument och databaser. Dessutom är materialet uppdelat enligt ämnesområde. Du hittar också uppgifter om riksdagens EU-handlingar och åtkomsten på nätet.

Kommunförbundet
Information om kommunernas EU-tjänster, program och projekt.

Forskning och utveckling
På TEKES sidor finns information om forsknings- och utvecklingsprojekt i Europeiska unionen.

CIMO
Webbsidorna till Centret för internationellt personutbyte.

Finlands Akademi
På Finlands Akademis internationella sidor finns information om samarbetet mellan Akademin och Europeiska unionen.

Landskapsförbunden
Landskapsförbunden administrerar finansiering av olika EU-projekt.

Arbetskrafts- och näringscentralen
Arbetskrafts- och näringscentralerna administrerar olika utvecklingsprojekt inom EU.

Finpro
En expert- och serviceorganisation med inriktning på de finländska företagens internationalisering.

Centralhandelskammaren
En expertorganisation med uppgift att främja finländska företags internationella konkurrenskraft också inom EU.

Allians rf
Internationella webbsidor för Finlands Ungdomssamarbete Allians rf.

Eurooppalainen Suomi rf
En medborgarorganisation inom Europafrågor.

Europeisk ungdom i Finland rf
En medborgarorganisation inom Europafrågor för ungdomar.

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Luxemburg
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europa Parlamentets Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 07/08/2015  |Till början