Sökväg


Om oss
Om representationen

Information om EU
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint
Information om EU

Information om EU

I detta avsnitt får du information bl.a. om EU-institutionerna samt länkar till såväl europeiska som finländska webbplatser med information om EU. Under rubriken ”EU i vardagen” (i menyn till vänster) ges 101 praktiska exempel på hur EU-medlemskapet har påverkat finländarnas vardag.

EU-institutioner och EU-organ

EU-institutionerna
Presentation av de viktigaste EU-institutionerna och länkar till deras webbplatser.

EU-organ
Länkar till de decentraliserade EU-organens webbplatser.

Europeiska kommissionen
Ingångssidan till Europeiska kommissionens webbplats.

Till början

Webbportalen Europa

Webbportalen Europa
Webbportalen Europa innehåller aktuell information om EU samt basfakta om unionens verksamhet, institutioner och organ. Där finns även länkar till EU:s officiella dokument.

EU – en överblick
Basfakta om EU.

Till början

EU-lagstiftning och officiella EU-handlingar

EUR-Lex
Databasen Eur-Lex innehåller EU-lagstiftning inklusive förberedande rättsakter, fördragen, Europeiska unionens officiella tidning samt annan rättslig information.

Sammanfattningar av EU-lagstiftning
Här hittar man klara och koncisa sammanfattningar av EU:s lagstiftning inom alla ämnesområden.

Officiella handlingar
Webbplatsen innehåller länkar till officiellt material från EU:s institutioner och organ – allt från Europeiska ombudsmannens beslut till tal av parlamentets talman.

EU:s officiella tidning
Elektronisk version av Europeiska unionens officiella tidning.

Till början

EU-nyheter och EU-material

EU:s pressrum
Här publiceras dagligen EU:s pressmeddelanden och information om kommande evenemang.

Evenemangskalendar
EU-institutionernas kalendrar.

Senaste nytt
En kontinuerligt uppdaterad nyhetssida med direktåtkomst till senaste nytt på EU-institutionernas webbplatser.

Publikationer
EU:s publikationsbyrå ger ut såväl elektroniska som tryckta publikationer.

ECLAS
Webbplatsen för Europeiska kommissionens centralbibliotek, innehåller bland annat en elektronisk katalog över bibliotekets samlingar. Observera att det inte går att beställa publikationer eller kopior från centralbiblioteket.

EU i världen
Information om EU som aktör i världspolitiken.

Till början

Andra intressanta länkar på Europa

CORDIS
Information om forsknings- och utvecklingsprojekt i EU. Tjänsten riktar sig speciellt till företag som vill skaffa aktuell information om forskning, utveckling och innovation i Europa.

Eurostat
EU:s statistikbyrå tar fram allmän statistik och statistik om ekonomi, befolkning, industri, jordbruk, export, service, miljö och forskning i alla EU-länder.

Ditt Europa
På webbplatsen finns information om boende, arbete, studier, utbildning, forskning, köp av varor och tjänster, resor och lika rättigheter och möjligheter i andra EU-länder.

IATE
EU:s flerspråkiga termbas

Till början

EU-information i Finland

Europainformationen
Europainformationen vid utrikesministeriet är en del av statsförvaltningens EU-information. Europainformationen tar fram och sprider information till allmänheten om den europeiska integrationen och om Finlands verksamhet i EU.

Statsrådet
Statsrådets kansli ansvarar för statsrådets EU-information och ger aktuell information om Europeiska unionen och Finlands EU-politik, bland annat om EU-ministerutskottet och om Europeiska rådets möten.

Ministerierna
Ministerierna informerar om EU-frågor som berör deras eget förvaltningsområde. De ger främst information om ministerrådets möten och förhandsinformation om mötenas innehåll.

Riksdagen
Information om riksdagens roll i Europeiska unionens beslutsfattande. Här finns även en länk till riksdagens bibliotek som har rikligt med information om EU.

Guide till EU-informationskällor
Riksdagsbibliotekets guide till de viktigaste elektroniska och trycka källorna till information om EU. Guiden innehåller basfakta om institutioner, handlingar och databaser. Materialet är uppdelat efter ämnesområden.

Finlands ständiga representation vid Europeiska unionen
Finlands ständiga representation vid EU bereder de beslut som fattas i Europeiska unionens råd, utgående från Finlands regerings direktiv. Representationen informerar också om aktuella händelser och hjälper finländska företag med projektrådgivning. På representationens webbplats finns kontaktuppgifter och en närmare beskrivning av verksamheten.

Europaparlamentets informationskontor
Europaparlamentet har informationskontor i varje medlemslands huvudstad. Informationskontoren ger information om Europaparlamentets verksamhet, ledamöter och beslut.

Finland i Europa rf
En medborgarorganisation som förmedlar information om EU och fungerar som diskussionsforum.

Europeisk ungdom i Finland rf
En medborgarorganisation för ungdomar. Organisationen förmedlar information om EU och fungerar som diskussionsforum

Till början

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Skrivtävling
Latvia
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 19/01/2011  |Till början