Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

EU-tietoa
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta
EU-tietoa jaossa messuilla

EU-tietoa jaossa messuilla

Tästä osiosta löytyy tietoa mm. EU:n toimielimistä ja linkit sekä eurooppalaisisiin että kotimaisiiin EU-tiedon lähteisiin. EU arjessa -sivulta (ks. sivun vasemman laidan valikko) voit lukea siitä, miten EU on vaikuttanut suomalaisten elämään.

EU:n toimielimet ja erillisvirastot

Toimielimet
Euroopan unionin tärkeimpien toimielinten esittelyt ja linkit toimielinten kotisivuille.

Erillisvirastot
Sivuilta löytyvät linkit Euroopan unionin erityisvirastojen sivuille.

Euroopan komissio
Euroopan komission kotisivut.

Sivun alkuun

Europa-palvelin

Europa-palvelin
Euroopan unionin Europa-palvelin tarjoaa ajankohtaista tietoa EU:sta sekä perustietoa unionin toiminnasta ja toimielimistä. Sivuilta pääsee myös Euroopan unionin virallisiin asiakirjoihin.

EU lyhyesti
Perustietoa Euroopan unionista.

Sivun alkuun

EU-lainsäädäntö ja Euroopan unionin viralliset asiakirjat

EUR-Lex
Eur-Lex-tietokannasta löytyy Euroopan unionin lainsäädäntö, perussopimukset, virallinen lehti, valmisteilla oleva lainsäädäntö, sekä muuta Euroopan unionin oikeuteen liittyvää tietoa.

Tiivistelmät EU:n lainsäädännöstä
Selkeät ja tiiviit yhteenvedot kaikkia EU:n eri politiikkoja koskevasta lainsäädännöstä.

Virallisia asiakirjoja
Sivulta löytyy linkkejä Euroopan unionin virallisiin asiakirjoihin, kuten lainsäädäntöön, sopimuksiin ja tiedotteisiin.

Virallinen lehti
Euroopan unionin virallinen lehti sähköisessä muodossa.

Sivun alkuun

Uutisia ja muuta materiaalia EU:sta

Uutiset
Päivittäinen tiivistelmä Euroopan unionin lehdistötiedotteista ja tulevista tapahtumista.

Tapahtumakalenteri
Euroopan unionin eri toimielinten kalenterit.

Newsroom
Europa-palvelimen tietosivu, josta löytyy eri instituutioiden ja EU-tahojen uusimmat asiat.

Julkaisut
Euroopan unionin julkaisutoimiston sivu, josta saa sähköisiä julkaisuja sekä yleistä tietoa julkaisujen saatavuudesta.

ECLAS
Euroopan komission kirjaston kokoelmatietokanta tarjoaa viite- ja hakutietoja julkaisuista, mutta sieltä ei voi tilata julkaisuja tai kopioita. Tietokanta kattaa yli 170 000 nidettä.

EU maailmassa
Tietoa Euroopan unionista maailman politiikan toimijana.

Sivun alkuun

Muita kiinnostavia linkkejä

CORDIS
Yhteisön tutkimus- ja kehitysohjelmien tietopalvelu, joka tarjoaa erityisesti yrityksille apuvälineen pysyä ajan tasalla Euroopassa toteutettavasta tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnasta.

EUROSTAT
Unionin tilastopalvelu, joka tuottaa tilastotietoa jäsenmaista. Tilastot on jaettu aiheittain yleistilastoihin, talouteen, väestöön, teollisuuteen, maatalouteen, vientiin, palveluihin, ympäristöön ja tutkimukseen.

Sinun Eurooppasi
Sivuilta löytyy tietoa asumisesta, työskentelystä, opiskelusta, koulutuksesta, tutkimustyöstä, tavaroiden ja palveluiden ostamisesta, matkustamisesta ja yhtäläisistä mahdollisuuksista toisessa EU-maassa.

IATE
EU:n yhteinen termitietokanta.

Sivun alkuun

EU-tietoa Suomessa

Eurooppatiedotus
Ulkoasiainministeriön alaisuuudessa toimiva Eurooppatiedotus vastaa kansalaistiedotuksesta valtionhallinnossa.

Valtioneuvosto
Ajankohtaista tietoa Euroopan unionista ja Suomen EU-politiikasta.

Ministeriöt
Linkit ministeriöiden etusivuille, joista löytyy tietoa eri ministeriöiden alaisuuteen kuuluvista EU-asioista.

Eduskunta
Tietoa Suomen eduskunnan roolista Euroopan unionin päätöksenteossa. Linkki myös Eduskunnan kirjastoon, josta on saatavana paljon tietoa EU:sta.

Eduskunnan kirjaston EU-tiedonlähdeopas
EU:n tärkeimpiä tiedonlähteitä: verkkolähteet ja perustietoa painetuista tiedonlähteistä; perustietoa sekä toimielinten, asiakirjojen ja tietokantojen lisäksi tiedonlähteitä aihealueittain.

Suomen pysyvä edustusto EU:ssa
Pysyvä edustusto valmistelee Euroopan unionin neuvoston päätöksiä Suomen hallituksen ohjeiden pohjalta, tiedottaa ajankohtaisista EU-tapahtumista ja tarjoaa hankeneuvontapalveluja yrityksille. Pysyvän edustuston yhteystiedot ja kuvaus sen tehtävistä löytyvät edustuston sivuilta.

Euroopan parlamentin tiedotustoimisto
Euroopan parlamentilla on tiedotustoimisto jokaisen jäsenmaan pääkaupungissa. Tiedotustoimisto jakaa tietoa Euroopan parlamentin toiminnasta, jäsenistä ja päätöksistä.

Eurooppalainen Suomi ry
Eurooppa-asioiden kansalaisjärjestö.

Eurooppanuoret
Eurooppa-asioiden kansalaisjärjestö nuorille.

Sivun alkuun

Ilmoitustaulu


Oikotie

Euroopan komissio
Komissaarit
Kehitysyhteistyön teemavuosi
Luxemburg
Resurssitehokkuus
Europe Direct
Sinun Eurooppasi -neuvonta
EU Bookshop
Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
Viimeisin päivitys: 07/08/2015  |Sivun alkuun