Keitä olemme
Edustuston esittely

EU-tietoa
Lähetä tämä sivu TulostaLähetä tämä sivuTulostaTulosta

Euroopan unionin toimielimet

Europa-palvelin
Euroopan unionin Europa-palvelin tarjoaa ajankohtaista tietoa EU:sta sekä perustietoa unionin toiminnasta ja toimielimistä. Sivuilta pääsee myös Euroopan unionin virallisiin asiakirjoihin.

Mitä uutta?
Europa-palvelimen jatkuvasti päivittyvä tietosivu, josta löytyy eri instituutioiden ja EU-tahojen uusimmat asiat.

Euroopan komissio
Euroopan komission kotisivut.

Euroopan parlamentin tiedotustoimisto
Euroopan parlamentilla on tiedotustoimisto jokaisen jäsenmaan pääkaupungissa. Tiedotustoimisto jakaa tietoa Euroopan parlamentin toiminnasta, jäsenistä ja päätöksistä.

Toimielimet
Euroopan unionin tärkeimpien toimielinten esittelyt ja linkit toimielinten kotisivuille.

Erillisvirastot
Sivuilta löytyvät linkit Euroopan unionin erityisvirastojen sivuille.

Euroopan unionin toiminta
Sivuilta löytyy tietoa yksityiskohtaisesti unionin politiikoista eri aloilla

Yritysten sosiaalinen vastuu
Komission kampanja Euroopan pk-yrityksille

Palvelut

Tapahtumakalenteri
Euroopan unionin eri toimielinten kalenterit.

Lainsäädäntö
Eur-Lex-tietokannasta löytyy Euroopan unionin lainsäädäntö, perussopimukset, virallinen lehti, valmisteilla oleva lainsäädäntö, sekä muuta Euroopan unionin oikeuteen liittyvää tietoa.

Virallisia asiakirjoja
Sivulta löytyy linkkejä Euroopan unionin virallisiin asiakirjoihin, kuten lainsäädäntöön, sopimuksiin ja tiedotteisiin.

Virallinen lehti
Euroopan unionin virallinen lehti sähköisessä muodossa.

Julkaisut
Euroopan unionin julkaisutoimiston sivu, josta saa sähköisiä julkaisuja sekä yleistä tietoa julkaisujen saatavuudesta.

Eurostat
Euroopan unionin tilastokeskus.

Uutiset
Päivittäinen tiivistelmä Euroopan unionin lehdistötiedotteista ja tulevista tapahtumista.

EU maailmassa
Tietoa Euroopan unionista maailman politiikan toimijana.

Logoja:
Euroopan unionin symbolit, Euroopan lippu
Lisätietoja, Euroopan lippu eps- ja jpg-muodossa

Kotimaiset Eurooppa-sivut

Eurooppa-tiedotus
Ulkoministeriön Eurooppa-tiedostuksesta löytää paljon ajankohtaista tietoa Euroopan unionista

Valtioneuvosto
Ajankohtaista tietoa Euroopan unionista ja Suomen EU-politiikasta.

Ministeriöt
Linkit ministeriöiden etusivuille, joista löytyy tietoa eri ministeriöiden alaisuuteen kuuluvista EU-asioista.

Suomen pysyvä edustusto EU:ssa
Suomen pysyvä edustusto Brysselissä osallistuu unionin lainsäädäntötyöhön valmistelemalla neuvoston päätöksiä Suomen linjan mukaisesti.

Eduskunta
Tietoa Suomen eduskunnan roolista Euroopan unionin päätöksenteossa. Linkki myös Eduskunnan kirjastoon, josta on saatavana paljon tietoa EU:sta.

Eduskunnan kirjaston EU-tiedonlähdeopas
EU:n tärkeimpiä tiedonlähteitä: verkkolähteet ja perustietoa painetuista tiedonlähteistä; perustietoa sekä toimielinten, asiakirjojen ja tietokantojen lisäksi tiedonlähteitä aihealueittain.

Kuntaliitto
Tietoa kuntien EU-palveluista, ohjelmista ja projekteista.

Tutkimus- ja kehitysohjelmat
TEKESin sivuilla on tietoa Euroopan unionin tutkimus- ja kehitysohjelmista.

CIMO
Kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen sivut.

Suomen Akatemia
Suomen Akatemian kansainvälisiltä sivuilta löytyy tietoa Akatemian yhteistyöstä Euroopan unionin kanssa.

Maakuntien liitot
Maakuntien liitot hallinnoivat erilaisien EU-hankkeiden rahoitusta.

Työvoima- ja elinkeinokeskus
Työvoima- ja elinkeinokeskukset hallinnoivat erilaisia EU:n ohjelmia.

Finpro
Suomalaisten yritysten kansainvälistymisen asiantuntija- ja palveluorganisaatio.

Keskuskauppakamari
Asiantuntijaorganisaatio jonka tehtävänä on edistää suomalaisten yritysten kansainvälistä kilpailukykyä myös Euroopan unionissa.

Allianssi ry
Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kansainvälisten asioiden sivut.

Eurooppalainen Suomi ry
Eurooppa-asioiden kansalaisjärjestö.

Eurooppalaisen Suomen Nuoret ry
Eurooppa-asioiden kansalaisjärjestö nuorille.

Ilmoitustaulu


Oikotie

Lissabonin sopimus
Euroopan komissio
Debate Europe
Europe Direct
Kansalaisten neuvontapalvelu
Expo Zaragoza 2008
Climate Action
Slovenian puheenjohtajakausi
Euroopan kuluttajakeskus
EU Bookshop
SOLVIT
Euroopan parlamentti Suomen tiedotustoimisto
Viimeisin päivitys: 21/04/2008  |Sivun alkuun