Sökväg


Om oss
Om representationen

Finland i EU
Tipsa någon om denna sidaTipsa någon om denna sidaPrintPrint

Finland som medlemsland i EU

Finland har varit medlem i Europeiska unionen sedan den 1 januari 1995. I och med att Finlands regering lämnade in sin ansökan om EU-medlemskap i mars 1992 påbörjades anslutningsförhandlingar med unionen. Då förhandlingarna hade slutförts med goda resultat anordnades det i Finland en folkomröstning om medlemskapet i EU i oktober 1994. Drygt hälften, dvs. 56,9 % av dem som röstat vid valet stödde Finlands EU-medlemskap. Det slutliga beslutet om anslutningen antogs av riksdagen.

Finlands inflytande i EU kan uttryckas med hjälp av olika indikatorer. En av dem är antalet röster som landet har i EU:s ministerråd. Då rådet fattar beslut med kvalificerad majoritet vägs rösterna på basis av folkmängden i de enskilda medlemsländerna. För att beslutet ska kunna antas ska det få minst 255 röster av totalt 345 röster. Finland har för närvarande 7 röster. Vikten av dessa röster är 2 %. dvs. två gånger mer än då man jämför folkmängden i Finland med folkmängden i hela EU.

En annan sifferuppgift är antalet Europaparlamentariker som väljs i Finland: 13 ledamöter av totalt 736 parlamentariker.

Man kan inte framställa motsvarande sifferuppgifter för kommissionen. Kommissionen verkar till förmån för hela EU. Även om kommissionen har en ledamot från varje medlemsland har kommissionärerna inte som uppgift att främja det egna hemlandets intressen eller synpunkter.

Inflytandet omfattar även saker som inte kan mätas med siffror. Finland har ansetts som en aktiv, men sansad, EU-medlem, som har lagt vikt på bl.a. ett effektivt beslutsfattande samt öppenhet och insyn. Finlands rykte som EU:s mönsterelev bygger till stor del på fakta: Finland har införlivat EU-direktiv i sin nationella lagstiftning snabbare än genomsnittet.

 

Anslagstavla


Genvägar

Europeiska kommissionen
Kommissionärerna
Europaåret för utvecklingssamarbete
Skrivtävling
Latvia
Resurseffektivitet
Europe Direct
Ditt Europa – Rådgivning
EU Bookshop
Europaparlament Informationskontoret i Finland
Senaste uppdatering: 30/10/2010  |Till början