Navigointipolku


Keitä olemme
Edustuston esittely

Suomi EU:n jäsenmaana
Lähetä tämä sivuLähetä tämä sivuTulostaTulosta

Suomi on kuulunut Euroopan unioniin 1. tammikuuta 1995 alkaen. Suomen hallitus jätti jäsenyyshakemuksen maaliskuussa 1992, minkä jälkeen alkoivat neuvottelut unionin kanssa. Neuvottelujen päätyttyä tuloksekkaasti järjestettiin Suomessa lokakuussa 1994 kansanäänestys, jossa unioniin liittymistä kannatti 56,9 prosenttia äänestäneistä. Lopullisen päätöksen liittymisestä teki eduskunta.

Suomen vaikutusvaltaa unionissa voidaan kuvastaa erilaisilla mittareilla. Yksi niistä on maan äänivalta EU:n ministerineuvostossa. Kun neuvosto tekee päätöksen määräenemmistöllä, äänet painotetaan kunkin ministerin edustaman maan väkiluvun mukaan. Tullakseen hyväksytyksi päätöksen on saatava vähintään 255 ääntä 345:stä. Suomella on tällä hetkellä 7 ääntä 345:stä. Sen painoarvo on 2 % eli kaksinkertainen verrattuna Suomen väestön osuuteen EU:n väestöstä.

Toinen numerotieto on Suomesta valittavien Euroopan parlamentin jäsenten osuus: 13 edustajaa 736:sta.

Komissiosta ei voida esittää vastaavia numerotietoja. Komissio toimii koko EU:n edun nimissä, ja vaikka komission jäseniä eli komissaareja valitaan yksi jokaisesta jäsenvaltiosta, heidän rooliinsa ei kuulu oman kotimaan etujen tai näkökohtien ajaminen.

Vaikutusvalta perustuu muuhunkin kuin lukuihin. Suomea on pidetty maltillisen aktiivisena EU:n jäsenenä, joka on korostanut mm. päätöksenteon tehokkuutta ja avoimuutta. Käsitys Suomesta EU:n mallioppilaana perustuu pitkälti tosiasioihin: direktiivit on Suomessa saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä keskimääräistä paremmin.

 

Ilmoitustaulu


Oikotie

Euroopan komissio
Komissaarit
Kehitysyhteistyön teemavuosi
Luxemburg
Resurssitehokkuus
Europe Direct
Sinun Eurooppasi -neuvonta
EU Bookshop
Euroopan parlamentti Suomen-tiedotustoimisto
Viimeisin päivitys: 30/10/2010  |Sivun alkuun