Fiche d'informations par pays

Fiche d’information par pays Danemark

Ministère responsable

 • Social- og integrationsministeriet / Ministry of Social Affairs and Integration
  [L Danish] / [L English]

Autres ministères impliqués

 • Beskaeftigelsesministeriet / Ministry for Employment 
  [L Danish] / [L English]
 • Justitsministeriet / The Danish Ministry of Justice  
  [L Danish] / [L English] 
 • Ny i Danmark / New in Denmark, jointly realised by the Ministry for Employment and the Ministry of Justice [L Danish] / [L English]

Programmes ou documents de politiques

 • En styrket integrationspolitik /A strenghtened Integration Policy [D Danish] / [D Danish]
 • Målrettet integration – et fælles ansvar. Anbefalinger fra Task Force Integration / Targeted integration – a common responsibility. Recommendations from Task Force on integration. [D Danish]
 • A National Strategy to Prevent Honour-Related Conflicts [D Danish]
 • Regeringens strategi imod parralelle retsopfattelser – et opgør med tvang og undertrykkelse I forbindelse med religiøse vielser / The government’s strategy against parallel conceptions of law – encountering the use of force and supression in religious wedding ceremonies [D Danish]
 • Et Danmark, der star sammen – Regeringsgrundlag Oktober 2011 / A Denmark that stands together – Government platform Oktober 2011 [38276 / 38277]
 • Handlingsplan om etnisk ligebehandling og respekt for den enkelte / Action plan on ethnic equality and respect for each individual [D Danish]
 • Integration 2009 – Nine focus areas
  [D Danish]
 • Aftale om fremtidens velstand og velfærd og investeringer i fremtiden - Aftale om fremtidig indvandring / Agreement on ensuring future welfare and investments – Agreement on future immigration
  [D Danish]
 • En fælles og tryg fremtid - Handlingsplan om forebyggelse af ekstremistiske holdninger og radikalisering blandt unge / A common and safe future - Action plan to prevent extremist views and radicalisation among young people
  [D Multilingual]

Législation

 • Integrationsloven  - Lovbekendtgørelse nr. 1071 af 16. november 2012 / Act on Integration – Consolidation act No. 1071 of 16 November 2012. [D Danish]
 • Udlændingeloven / The Alien Act [D Danish]
 • Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge /Law on Danish language education for adult foreigners [D Danish]
 • Lov om etnisk ligebehandling – Lovbekendtgørelse nr. 438 af 16. maj 2012 / Law on Equal Ethnic Treatment – Consolidation act No. 438 of 16 Maj 2012. [D Danish]
 • Lov om ligebehandlingsnævnet / Law on the Board of Equal Treatment [D Danish]
 • Repatrieringsloven – Lovbekendtgørelse nr. 1052 af 28. august 2013 / Repatriation Act – Consolidation act No. 1052 of 28 August 2013. [D Danish]

Informations relatives aux financements et aux subventions

Etudes d'impact, rapports et évaluations

 • Midtvejs-evaluering af puljen “Forpligtende samarbejde og videreførelse af den frivillige integrationsindsats”/ Mid-term evaluation of the fund “Binding co-operations on continuing the voluntary integration effort” [D Danish]
 • Tværfaglige integrationsindsatser – erfaringer og løsningsmodeller fra 12 kommuner i projektet ”Integration – en fælles indsats” / Cross-sectional integration efforts – experiences and suggestions from 12 municipalities in the project ”Integration – a common effort” [D Danish]
 • Sprogstimuleringsindsatsen for tosprogede småbørn/Language stimulation for bilingual children aged 3-5 
  [D Danish]
 • Effekten af kommunernes integrationsindsats målt ved udlændinges beskæftigelse, 1999-2004  / Benchmarking the integration effort of municipalities, measured by foreigners’ employment 1999-2004
  [D Danish]
 • Effekten af kommunernes integrationsindsats malt ved udlændinges selvforsørgelse, 1999-2007 / Benchmarking of the integration effort of municipalities, measured by foreigners’ self support, 1999-2006
  [D Danish]
 • Baggrundsrapport fra Anvendt Kommunal Forskning / Background Report on the integration effort of municipalities, 2007
  [D Danish]
 • Danskuddannelse for voksne udlændinge 2004-2006 - progression og benchmarking/Danish language courses for adult foreigners 2004 - 2006 progression and benchmarking
  [D Danish]
 • Integration i udvikling - evaluering af kommunernes implementering af integrationsloven 2005/Integration in progress - evaluation of the implementation of the Integration Act within municipalities 
  [D Danish]
 • Baseline-måling af brugernes syn på introduktionsprogrammet 2007/Baseline study of end-users view of the introduction programme 
  [D Danish]
 • Effektmåling af den danske integrationsindsats i perioden 1999-2007 / Effectiveness Measurement of Danish Integration Policies from 1999-2007
  [D Danish]

Agences de recherche et de statistiques

 • Danish National Institute of Social Research
  [L Danish] / [L English]
 • Statistics Denmark. National statistical office [L Danish] / [L Danish]
 • Rambøll Management
  [L Danish]
 • Rockwool Foundation Research Unit
  [L Danish] / [L Danish]
 • Centre for Contemporary Middle East Studies
  [L Danish] / [L English]
 • Social Cohesion and Ethnic Diversity (SOCED) [L English]
 • Centre for the Study of Equality and Multiculturalism (CESEM) [L English]
 • MESU, Danish research Centre for Migration, Ethnicity and Health [L English]
 • KORA, The National Institute for Research and Analysis in Municipalities and Regions [L Danish]

Agences mettant en oeuvre les programmes d'intégration

Parties prenantes

 • Rådet for Etniske Minoriteter / Council for Ethnic Minorities
  [L Danish] / [L English]
 • Dansk Flygtningehjælp / Danish Refugee Council 
  [L English]
 • Dansk Røde Kors / Danish Red Cross 
  [L Danish]
 • Ungdommens Røde Kors / Danish Junior Red Cross 
  [L Danish]
 • Dansk Ungdoms Fællesråd / The Danish Youth Council
  [L Danish] / [L English]
 • Foreningen Nydansker /  The Association for Integration of New Danes on the Labor-market 
  [L Danish]
 • Brug For Alle Unge / We need all youngsters
  [L Danish]
 •  Institut for Menneskerettigheder / Danish Institute for Human Rights
  [L English] / [L Danish]
 • Kommunernes Landsforening / Local Government Denmark
  [L Danish] / [L English]
 • Board of Equal Treatment
  [L Danish]
 • Amnesty International
 • Dokumentations- og rådgivningscenteret om racediskrimination / Documentation and Counselling Centre on Racial Discrimination [L Danish]
 • Muslimernes  fællesråd / Muslim Council
 
Événements
previous juillet 2014 next
d l m m j v s
1
International
Conference‏:
Considering the
Lusophone World:
Transnational,
Multicultural, and
Cosmopolitan
Perspectives

The field of
Lusophone Studies
spans continents and
countries, making it
a transnational and
cosmopo[plus]
2
Unlocking the
Potential of Migrants
in Europe

La stratégie
européenne de
2020 ainsi que le
Programme de
Stockholm
reconnaissent le p[plus]
3
Migration and
Mobility

Migration and
mobility are often
perceived to be and
discussed as
different phenomena.
Migration te[plus]
4 5
Festiva East in the
Park 2014

The East in the Park
festival provides a
platform for
organizations,
centers and artists
related in [plus]
6 7
International Summer
School “Cultures,
Migrations, Bo
rders”

For the third year
the Department of
Social Anthropology
and History of the
University of the
Aegean[plus]
8
Ireland: European
launch of Foundations
for Work (FfW)

Limerick is proud to
host the European
launch of Foundations
for Work (FfW). FfW
is an innovative, m[plus]
The legal position
of third country
nationals in the EU:
the case study of
Cameroon nati
onals

The Centre for
Migration Law invites
you to their next
Wine and Discussion
meeting. During the
meeti[plus]
9
14. KASUMAMA Afrika
Festival 2014

Von 9. bis 13. Juli
bietet der Verein
KASUMAMA wieder ein
abwechslungsreiches
Programm, das die
kult[plus]
10
BE: présentation de
'l’Étude
démographique de la
population d’origine
marocaine en
Belgique"

Le Centre
fédéral
Migration et le
Centre de recherche
en démographie
et soci&ea[plus]
11 12
Training in cultural
sensitivity - Trening
wrażliwości
międzykulturowej

The workshop is
addressed to
volunteers and
employees of NGOs and
public institutions
dealing with a[plus]
13 14 15
Ireland:Bridging the
Gap - performing art
workshop

Are you interested in
Arts, Films, Media,
Drama or
Entertainment as a
whole. Here's a
chance for you[plus]
16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
6. Dialogforum -
Summer School 2014

Das Dialogforum
widmet sich bereits
zum sechsten Mal
aktuellen
Fragestellungen
 zu Migration un[plus]
29 30 31
Réussir l'intégration

L'intégration réussie des ressortissants des pays tiers présents dans les États membres de l'Union européenne est d'une importance vitale pour renforcer la liberté, la sécurité et la justice en Europe.

Le Portail européen sur l'intégration offre aux praticiens une collection de bonnes pratiques ainsi qu'un éventail d'outils et d'informations pour une intégration réussie.

[plus]

Pages les plus consultées
Restez connecté!