Navigation path

EUROPA > European Commission > Home Affairs > EWSI > Library Library Detail

Search librarySubmit a library itemAttached file(s)

Thematic

 • ACTIVE CITIZENSHIP
  • Civic citizenship
  • Political participation
  • Civic education
 • ECONOMIC PARTICIPATION
  • Employment
 • SOCIAL COHESION
  • Housing and urban development
  • Social inclusion
  • Social protection
 • EDUCATION AND CULTURE
  • School education
 • ANTI-DISCRIMINATION AND EQUALITY
  • Anti-discrimination at work
  • Access to justice
  • Equal opportunities

Handlingsplan om etnisk ligebehandling og respekt for den enkelte

[31/07/2010] [Denmark] [Policy paper] [Danish]

Posted by : Nils Holtug, CESEM, University of Copenhagen

Authors : Regeringen - Danish Government

Det danske samfund bygger på grundlæggende værdier om personlig frihed og politiske frihedsrettigheder. Disse frihedsrettigheder gælder for enhver og skal respekteres af alle – over for alle. Det er vigtigt, at alle borgere føler, at de har mulighed for at deltage aktivt i demokratiet og gøre brug af dets mange tilbud og muligheder. Respekt for det enkelte menneske og lige muligheder for alle vil medvirke til at undgå et sam- fund med sociale og kulturelle kløfter. 

 

Det er netop demokratiets natur at være inkluderende. Demokratiet bygger på dialog, medbestemmelse og personlig frihed under ansvar over for andres tilsvarende frihed. Derfor kan det ikke accepteres, hvis nogen forskelsbehandles, nedværdiges eller trues på grund af for eksempel hudfarve, køn, tro, seksuel orientering eller for at have fremsat lovlige ytringer. 

 

Også fremover skal det danske samfund bevares og videreudvikles som et åbent samfund med plads til forskellighed. Den enkelte borgers tillid til og respekt for samfundets grundlæggende værdier og for andre borgere skal sikres, og i en globaliseret verden, hvor der bl.a. er kamp om den velkvalificerede arbejdskraft, skal det danske samfund bevares som et attraktivt, åbent og imødekommende samfund.

 

Diskrimination på grund af etnisk oprindelse kan fremme en følelse af eksklusion og være en væsentlig bar- riere for den enkelte borgers samfundsdeltagelse. Diskrimination kanundergrave sammenhængskraften og modvirke en vellykket integration.

 

Derfor er ligebehandling uanset etnisk oprindelse sikret i lovgivningen. Ligebehandlingslovgivningen sikrer også mod en række andre former for diskrimination og suppleres endvidere af de strafferetlige sanktioner over for dem, der ytrer sig racistisk eller forbryder sig mod andre på grund af deres oprindelse, overbevisning eller seksuelle orientering. 

 

Men lovgivning kan ikke stå alene. Desværre er der fortsat en række barrierer for, at alle kan deltage i sam- fundet på lige fod. Lovgivningen må derfor suppleres af initiativer som fremmer ligebehandling – initiativer, der kan motivere til, at der gøres en ekstra indsats for, at alle kan føle sig retfærdigt behandlet i dette land. 

 

Samtidig skal de grundlæggende værdier, som det danske samfund bygger på, være kendt og respekteret af alle. 

 

Derfor kommer regeringen nu med denne handlingsplan om etnisk ligebehandling og respekt for den enkelte. Handlingsplanen indeholder en række initiativer, som skal fremme samhørighed og lige muligheder for alle i det danske samfund.

 

 

 
Events
previous July 2014 next
S M T W T F S
1
International
Conference‏:
Considering the
Lusophone World:
Transnational,
Multicultural, and
Cosmopolitan
Perspectives

The field of
Lusophone Studies
spans continents and
countries, making it
a transnational and
cosmopo[more]
2
Unlocking the
Potential of Migrants
in Europe

The Europe 2020
Strategy and the
Stockholm Programme
recognise the
potential of
migration for buildi[more]
3
Migration and
Mobility

Migration and
mobility are often
perceived to be and
discussed as
different phenomena.
Migration te[more]
4 5
Festiva East in the
Park 2014

The East in the Park
festival provides a
platform for
organizations,
centers and artists
related in [more]
6 7
International Summer
School “Cultures,
Migrations, Bo
rders”

For the third year
the Department of
Social Anthropology
and History of the
University of the
Aegean[more]
8
Ireland: European
launch of Foundations
for Work (FfW)

Limerick is proud to
host the European
launch of Foundations
for Work (FfW). FfW
is an innovative, m[more]
The legal position
of third country
nationals in the EU:
the case study of
Cameroon nati
onals

The Centre for
Migration Law invites
you to their next
Wine and Discussion
meeting. During the
meeti[more]
9
14. KASUMAMA Afrika
Festival 2014

Von 9. bis 13. Juli
bietet der Verein
KASUMAMA wieder ein
abwechslungsreiches
Programm, das die
kult[more]
10
BE: presentation of
the "demographic
study of the Moroccan
population in
Belgium"

The Federal Migration
Centre and the Centre
for Research in
Demography and
Society
(DEMO, UCL) [more]
11 12
Training in cultural
sensitivity - Trening
wrażliwości
międzykulturowej

The workshop is
addressed to
volunteers and
employees of NGOs and
public institutions
dealing with a[more]
13 14 15
For a new narrative
on Mediterranean
future: a perspective
from south of Europe.
An open dialogue
between st
akeholders

For a new narrative
on Mediterranean
future. A perspective
from South of Europe
and Euro-Med area. [more]
Ireland:Bridging the
Gap - performing art
workshop

Are you interested in
Arts, Films, Media,
Drama or
Entertainment as a
whole. Here's a
chance for you[more]
16
NL: College 'How to
help young people
imrpove their
language skill
s?'

Do you want to know
more about helping
young people with
their language
skills? Come on 16
July, to [more]
17
NL: Iftar invitation
to citizens of A
lmere

The foundation Care
for Muslims invite
you to the Iftar meal
on 17 July 2014. The
meal will take pla[more]
18 19
Open day and free
Dutch trial les
sons

Do you want to learn
Dutch in a fun and
social environment?
This is your chance
to get to know Koent[more]
20 21 22 23
Integration,
Inclusion etc.

In the current
discourse different
terms are being used,
such as integration,
diversity management, [more]
24
Meet & Greet: Welcome
to the Maastricht
region

Coming from abroad
and new to the
Maastricht Region?
Then check out this
monthly get together
Intern[more]
25
Multicultural Market
in Enschede 2014

This summer, the
Multicultural Market
will take place again
in the bustling
center of the city of En[more]
26
27
Finding Dutch Flow: a
workshop that will
help you learn Dutch
easily

Finding the 'Dutch
Flow' is a very
special workshop,
organised by Albert
Both. It will help
you thin[more]
28
6. Dialogforum -
Summer School 2014

Das Dialogforum
widmet sich bereits
zum sechsten Mal
aktuellen
Fragestellungen
 zu Migration un[more]
Ireland: Exploring
the mental health
care experiences of
African migrants

Cairde is
collaborating with
School of Nursing and
Midwifery, Trinity
College Dublin to
explore the [more]
29 30 31
Country Info
Making integration work

The successful integration of third-country nationals legally residing in the Member States of the European Union is vital to strengthening freedom, security and justice in Europe.

The European Web Site on Integration provides you with a collection of good practices and a wide variety of tools and useful information to make integration work.

[more]

Most popular pages
Stay connected!