Navigationsleiste

EUROPA > Europäische Kommission > Inneres > EWSI > Bibliothek Bibliothek Details

Dokumentensammlung durchsuchenEinen Beitrag zur Dokumentensammlung hinzufügenDateien im Anhang

Thematik

 • BÜRGERSCHAFT UND BETEILIGUNG
  • Zivilgesellschaftliche Teilhabe
  • Politische Beteiligung
  • Bürgerschaftliche Erziehung
 • WIRTSCHAFTLICHE BETEILIGUNG
  • Beschäftigung
 • SOZIALER ZUSAMMENHALT
  • Stadtentwicklung und Wohnen
  • Soziale Eingliederung
  • Sozialer Schutz
 • BILDUNG UND KULTUR
  • Schulausbildung
 • ANTI-DISKRIMINIERUNG UND GLEICHBERECHTIGUNG
  • Anti-Diskriminierung am Arbeitsplatz
  • Zugang zum Justizwesen
  • Chancengleicheit

Handlingsplan om etnisk ligebehandling og respekt for den enkelte

[31/07/2010] [Dänemark] [Positionspapier] [Dänisch]

Beitrag von : Nils Holtug, CESEM, University of Copenhagen

Autoren : Regeringen - Danish Government

Det danske samfund bygger på grundlæggende værdier om personlig frihed og politiske frihedsrettigheder. Disse frihedsrettigheder gælder for enhver og skal respekteres af alle – over for alle. Det er vigtigt, at alle borgere føler, at de har mulighed for at deltage aktivt i demokratiet og gøre brug af dets mange tilbud og muligheder. Respekt for det enkelte menneske og lige muligheder for alle vil medvirke til at undgå et sam- fund med sociale og kulturelle kløfter. 

 

Det er netop demokratiets natur at være inkluderende. Demokratiet bygger på dialog, medbestemmelse og personlig frihed under ansvar over for andres tilsvarende frihed. Derfor kan det ikke accepteres, hvis nogen forskelsbehandles, nedværdiges eller trues på grund af for eksempel hudfarve, køn, tro, seksuel orientering eller for at have fremsat lovlige ytringer. 

 

Også fremover skal det danske samfund bevares og videreudvikles som et åbent samfund med plads til forskellighed. Den enkelte borgers tillid til og respekt for samfundets grundlæggende værdier og for andre borgere skal sikres, og i en globaliseret verden, hvor der bl.a. er kamp om den velkvalificerede arbejdskraft, skal det danske samfund bevares som et attraktivt, åbent og imødekommende samfund.

 

Diskrimination på grund af etnisk oprindelse kan fremme en følelse af eksklusion og være en væsentlig bar- riere for den enkelte borgers samfundsdeltagelse. Diskrimination kanundergrave sammenhængskraften og modvirke en vellykket integration.

 

Derfor er ligebehandling uanset etnisk oprindelse sikret i lovgivningen. Ligebehandlingslovgivningen sikrer også mod en række andre former for diskrimination og suppleres endvidere af de strafferetlige sanktioner over for dem, der ytrer sig racistisk eller forbryder sig mod andre på grund af deres oprindelse, overbevisning eller seksuelle orientering. 

 

Men lovgivning kan ikke stå alene. Desværre er der fortsat en række barrierer for, at alle kan deltage i sam- fundet på lige fod. Lovgivningen må derfor suppleres af initiativer som fremmer ligebehandling – initiativer, der kan motivere til, at der gøres en ekstra indsats for, at alle kan føle sig retfærdigt behandlet i dette land. 

 

Samtidig skal de grundlæggende værdier, som det danske samfund bygger på, være kendt og respekteret af alle. 

 

Derfor kommer regeringen nu med denne handlingsplan om etnisk ligebehandling og respekt for den enkelte. Handlingsplanen indeholder en række initiativer, som skal fremme samhørighed og lige muligheder for alle i det danske samfund.

 

 

 
Veranstaltungen
previous Januar 2015 next
S M D M D F S
1 2 3
4 5 6
Latvian language
courses for third
country natio
nals

Society Shelter
“Safe
House””
is offering a new
round of Latvian
courses across th[mehr]
7
Ireland: The Launch
of Brid Ni Chonaill’s
Report INTEGRATION IN
CORDUFF

Integration of people
from other nations
within our community
is very important to
the future harmon[mehr]
8 9 10
11 12 13 14
Conference on
Migration

On Wednesday 14
January 2015 the
'Conference on
Migration' will be
held at the Palau
Macayaof the "L[mehr]
15
Journée d’étude :
Femmes de
l’immigration,
histoires et
perspectives

L’objectif de
cette journée
est de dresser un
panorama de
l’immigration
[mehr]
16
Workshop: Applying
for a job the Dutch
way

In this workshop
offered by Projob,
you will learn how to
present yourself
effectively both
online o[mehr]
17
18 19
Social remittances
and social change in
Central Europe

Normal 0 21 false
false false
MicrosoftInternetExplor
er4 The main aim
of this interdis[mehr]
20 21 22
Slovakia: BUK
educational seminar
for representatives
of municipalities and
cities and employees
dealing with
integration of
minorities

The Association of
Towns and Communities
of Slovakia (ZMOS)
invites
representatives of
municipalitie[mehr]
23 24
"Migration in the
margins of Europe:
Methodological and
epistemological
themes"

Round-table
discussion:
"Migration in the
margins of Europe:
Methodological and
epistemological them[mehr]
25 26
First meeting of the
European Migration
Forum (invitation
only)

In 2009, the European
Commission together
with the European
Economic and Social
Committee launched t[mehr]
Ireland: Immigrant
and Irish
Entrepreneurs
Networking Meet
ing

DotoBa first main
Networking meeting in
2015 to meet other
Immigrant
Entrepreneurs, link
in with Iri[mehr]
27 28
Ireland: SARI 'Trad
Against Racism' Gala
Fundraiser

Wednesday 28th
January SARI's 'Trad
Against Racism' Gala
Fundraiser at St
Michan’s
Church, Chu[mehr]
29
Conference
Transnational
Migration: Impacts on
disciplines in the
social sciences and
humanities

The conference
explores the impact
of research on
transnational
migration from the
perspective of a [mehr]
30 31
Länderinfo
Integration erfolgreich machen

Die erfolgreiche Integration von Drittstaatenangehörigen die sich rechtmäßig in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union aufhalten, ist entscheidend zur Stärkung von Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit in Europa.

Die Europäische Website für Integration stellt Ihnen Good Practice Beispiele und eine Vielfalt von Werkzeugen und Informationen zum Thema Integration zur Verfügung.

[mehr]

Beliebteste Seiten
Bleiben Sie in Kontakt!