Navigationsleiste

EUROPA > Europäische Kommission > Inneres > EWSI > Länderinfo > Tschechien

Länderinformationsblätter

 

Länderinformationsblatt Tschechien

verantwortliches Ministerium

andere beteiligte Ministerien

Positionspapiere oder Programme

 • Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců - Společné soužití – 2011/ Updated Policy for Integration of Immigrants – Living Together – and Proposal for Further Steps in the Year 2011  

  [D Multilingual]

 • Postup při realizaci aktualizované Koncepce integrace cizinců - Společné soužití v roce 2014 / Further Steps in the Realization of the Updated Policy for Integration of Immigrants – Living Together in the Year 2014 [D Czech]

 • Seznam koncepčních dokumentů v oblasti integrace/List of integration policies of the Czech Government [L Czech]

Schlüsselgesetzgebung

 • Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky / Act No. 326/1999 Coll. on the Residence of Aliens in the Territory of the Czech Republic 
  [L Czech]
 • Zákon 186/2013 Sb. o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů / Act No. 186/2013 Coll., on Czech Citizenship and on Amendment to Some Other Acts [D Czech]
 • Zákon o zaměstnanosti č.435/2004 / Act No. 435/2004 Coll. on Employment [D Multilingual]

 • Zákon o živnostenském podnikání č.455/1991 / The Trade Licensing Act [D Multilingual]
 • Overview of the relevant legislation in Czech migration and asylum policy
  [L Czech]
 • Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)  / Act No. 561/2004 Collection of Law, on Pre-school, Basic, Secondary, Tertiary Professional and Other Education (the Education Act)
  [D Czech]

Information zu Fördermitteln

 • Evropský fond pro integraci občanů třetích zemí (2007-2013) / European Fund for the Integration of Third-Country Nationals (2007-2013)  [L Czech]  
 • Evropský sociální fond / European Social Fund in the Czech Republic [L Multilingual]
 • Ministerstvo vnitra / Ministry of the Interior [L Czech]
 • Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy – dotace a rozvojové programy  / Ministry of Education, Youth and Sports - Grant, development and operational programs [L Czech]
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí – Dotace na poskytování sociálních služeb / Ministry of Labour and Social Affairs – Social Services Grants [L Czech]
 • Obecný program Solidarita a řízení migračních toků / General Programme for Solidarity and the Management of Migration Flows [L Czech
 • Open Society Fund, Czech Republic [L Multilingual
 • Přehled finančních zdrojů na integraci / List of Financial Resources for Integration [L Czech]

Folgeabschätzungen, Berichte und Evaluierungen

 • Zpráva o situaci v oblasti migrace a integrace cizinců na území České republiky v roce 2012 / 2012 Status Report on Migration and Integration [D Czech
 • Zprávy o situaci v oblasti migrace v České republice za roky 2001-2011 / Status Reports on Migration and Integration in the Czech Republic from the years 2001 – 2011 [D Czech]
 • Analýza aktuální situace v oblasti integrace cizinců na území České republiky – 2011 (Aktualizovaná Koncepce integrace cizinců - Společné soužití – Kapitola 1.) / Analysis of the Current Situation in the Area of Immigrant Integration in the Territory of the Czech Republic – 2011 (see Chapter 1 of Updated Policy for Integration of Immigrants – Living Together) [D Multilingual]
 • Případy a stanoviska veřejného ochránce práv k záležitostem cizinců / Cases and Standpoints of the Ombudsman in Matters of Foreigners [D Czech]
 • ENAR Shadow Report on Racism and related discriminatory practices in employment in the Czech Republic (2014) [D English]
 • Nezaměstnanost cizinců v České republice (2013) / Unemployment of Foreigners in the Czech Republic (2013) [D Czech]
 • Public attitudes to foreigners in the Czech Republic 2011-2013 [D Multilingual]
 • Bariéry integračního procesu reflexí cizinců z třetích zemí / Barriers to integration from the perspective of Third Country Nationals [D Czech]
 • Kontinuální sledování bariér integrace cizinců z třetích zemí se zřetelem na činnost asistenčních služeb (2013) / Continuous monitoring of barriers to the integration of Third Country Nationals with respect to assistance services (2013) [D Czech]
 • Zpráva o stavu lidských práv v České republice v roce 2012 /2012 Report on the State of Human Rights in the Czech Republic [D Czech]
 • Evropská migrační síť – Výroční zprávy pro Českou republiku 2008 – 2012 / European Migration Network - Annual Policy Report Czech Republic 2008 - 2012 [D English]
 • Czech Republic 2011 - Country report on measures to combat discrimination [D English]
 • Ukazatele integrace cizinců z třetích zemí do české společnosti v kontextu požadavků evropských institucí (2011) / Indicators of the integration of third-country nationals into Czech society in the context of the requirements of European institutions (2011). [D English]
 • Socioekonomické dopady přijímacích politik a s nimi souvisejících integračních politik v České republice (2011) / The Socio-Economic Impact of Admission Policies and Admission-Related Integration Policies in the Czech Republic (2011) [D English]
 • Studie národního rámce politik integrace nově příchozích migrantů (2011) /Study on the National Policy Frame for the Integration of Newcomers (2011)  [D English]
 • Lokální strategie integrace cizinců v ČR (2011) / Local Strategies of the Integration of Foreginers in the Czech Republic (2011) [D Czech]
 • Metodika sledování a hodnocení integrace cizinců z třetích zemí v České republice (2010) / Methodology of monitoring and evaluation of the integration process of third country nationals in the Czech Republic (2010) [D Czech]
 • Intercultural opening of the labour market and employment institutions in the Czech Republic (2010) [D Multilingual]
 • Postavení a ochrana nezletilých cizinců bez doprovodu v České republice (2009) / Situation and protection of unaccompanied minor foreigners in the Czech Republic (2009) [D Czech]
 • EUDO Observatoř občanství - Národní zpráva za Českou republiku (2009) / EUDO Citizenship Observatory. Country Report: Czech Republic (2009) [D English]
 • Přistěhovalectví a liberální stát. Migrační a integrační politiky v USA, západní Evropě a Česku (2005) / Immigration and a liberal state. Immigration and integration policies in the USA, western Europe and the Czech Republic (2005)  [D Czech]
 • Přehled publikací a výzkumných zpráv na stránkách Cizinci.cz / Publications and Research overview on Cizinci.cz website [L Czech]
 • Přehled publikací a výzkumných zpráv na stránkách MigraceOnline.cz / Publication and Research overview on MigrationOnline.cz website  [L Multilingual]

 

Forschungs- und Statistikagenturen

 • Český statistický úřad / Czech Statistical Office   [L Czech] / [L English]
 • Sčítání lidu 2011 / National Census 2011  [L Multilingual]
 • Centrum pro studium migrace / Centre of Migration Research 
 • Centrum pro výzkum měst a regionů / The Centre for Urban and Regional Research 
 • Geografické migrační centrum – GEOMIGRACE / Geographic Migration Center - GEOMIGRACE  [L Czech]
 • Etnologický ústav Akademie věd České republiky / Institute of Ethnology of the Academy of Sciences, Czech Republic  [L Multilingual]
 • Institut mezinárodních vztahů /Institute of International Relations
 • Ivan Gabal Analysis & Consulting [L Multilingual]
 • Katedra antropologie, Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni / Department of Anthropology, Faculty of Philosophy and Arts, University of West Bohemia in Pilsen [L Multilingual]
 • Katedra sociologie, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně / Department of Sociology, Faculty of Social Science, Masaryk University in Brno [L Multilingual]
 • Multikulturní centrum Praha / Multicultural centre Prague  [L Multilingual]
 • SocioFactor, s.r.o. 
 • Sociologický ústav Akademie věd České republiky / Institute of Sociology of the Academy of Sciences, Czech Republic  [L Multilingual]
 • Výzkumný ústav práce a sociálních věcí / Research Institute for Labour and Social Affairs  [L Multilingual]

Stellen zur Umsetzung von Integrationsprogrammen

 • Regionální centra na podporu integrace cizinců / Regional Support Centers for the Integration of Foreigners [L Multilingual]
 • Integrační centrum Praha / Integration Centre Prague  [L Multilingual]
 • Centrum na podporu integrace cizinců v Ústeckém kraji / Support Center for the Integration of Foreigners in the Ústecký Region  [L Multilingual]
 • Jihomoravské regionální centrum na podporu integrace cizinců / The South Moravian Regional Centre for Integration of Foreigners  [L Multilingual]
 • Integrační centrum pro cizince Hradec Králové / Integration Centre for Foreigners Hradec Králové [L Multilingual]

 


 

Schlüsselakteure

 • Centrum pro integraci cizinců / Center for the Integration of Foreigners [L Multilingual]
 • Člověk v tísni / People in Need Foundation  [L Multilingual
 • Evropská kontaktní skupina v České republice / European Contact Group in the Czech Republic  [L Multilingual]
 • Charita Česká republika / Caritas Czech Republic  [L Multilingual]
 • In IUSTITIA [L Czech]
 • InBáze [L Multilingual]
 • IOM Praha / IOM Prague  [L Multilingual] / [L Multilingual]
 • Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v České republice / Consortium of Migrants Assisting Organizations in the Czech Republic  [L Czech]
 • La Strada  [L Multilingual]
 • Meta o.s.   [L Multilingual] / [L Czech]
 • MOST pro o. p. s. [L Multilingual]
 • Multikulturní centrum Praha / Multicultural Center Prague [L Multilingual] / [L Multilingual]
 • Organizace pro pomoc uprchlíkům/ Organisation for Aid to Refugees [L Multilingual]
 • Poradna pro integraci / Counseling Center for Integration  [L Czech]
 • Poradna pro občanství, občanská a lidská práva / Counselling Centre for Citizenship, Civil and Human Rights [L Multilingual]
 • Sdružení občanů zabývajících se emigranty / Association of Citizens Assisting Immigrants  [L Czech]
 • Sdružení pro integraci a migraci / Association for Integration and Migration [L Multilingual]
 • Slovo 21  [L Multilingual]
 
Veranstaltungen
previous Juli 2014 next
S M D M D F S
1
International
Conference‏:
Considering the
Lusophone World:
Transnational,
Multicultural, and
Cosmopolitan
Perspectives

The field of
Lusophone Studies
spans continents and
countries, making it
a transnational and
cosmopo[mehr]
2
Unlocking the
Potential of Migrants
in Europe

The Europe 2020
Strategy and the
Stockholm Programme
recognise the
potential of
migration for buildi[mehr]
3
Migration und
Mobilität

Migration und
Mobilität werden
vielfach als
unterschiedliche
Phänomene
wahrgenommen und d[mehr]
4 5
Festiva East in the
Park 2014

The East in the Park
festival provides a
platform for
organizations,
centers and artists
related in [mehr]
6 7
International Summer
School “Cultures,
Migrations, Bo
rders”

For the third year
the Department of
Social Anthropology
and History of the
University of the
Aegean[mehr]
8
Ireland: European
launch of Foundations
for Work (FfW)

Limerick is proud to
host the European
launch of Foundations
for Work (FfW). FfW
is an innovative, m[mehr]
The legal position
of third country
nationals in the EU:
the case study of
Cameroon nati
onals

The Centre for
Migration Law invites
you to their next
Wine and Discussion
meeting. During the
meeti[mehr]
9
14. KASUMAMA Afrika
Festival 2014

Von 9. bis 13. Juli
bietet der Verein
KASUMAMA wieder ein
abwechslungsreiches
Programm, das die
kult[mehr]
10
BE: presentation of
the "demographic
study of the Moroccan
population in
Belgium"

The Federal Migration
Centre and the Centre
for Research in
Demography and
Society
(DEMO, UCL) [mehr]
11 12
Training in cultural
sensitivity - Trening
wrażliwości
międzykulturowej

The workshop is
addressed to
volunteers and
employees of NGOs and
public institutions
dealing with a[mehr]
13 14 15
For a new narrative
on Mediterranean
future: a perspective
from south of Europe.
An open dialogue
between st
akeholders

For a new narrative
on Mediterranean
future. A perspective
from South of Europe
and Euro-Med area. [mehr]
Ireland:Bridging the
Gap - performing art
workshop

Are you interested in
Arts, Films, Media,
Drama or
Entertainment as a
whole. Here's a
chance for you[mehr]
16
NL: College 'How to
help young people
imrpove their
language skill
s?'

Do you want to know
more about helping
young people with
their language
skills? Come on 16
July, to [mehr]
17
NL: Iftar invitation
to citizens of A
lmere

The foundation Care
for Muslims invite
you to the Iftar meal
on 17 July 2014. The
meal will take pla[mehr]
18 19
Open day and free
Dutch trial les
sons

Do you want to learn
Dutch in a fun and
social environment?
This is your chance
to get to know Koent[mehr]
20 21 22 23
Integration,
Inklusion und Co.

In der
gegenwärtigen
Diskussion um eine
gerechte Gestalt(ung)
der Gesellschaft
werden unterschi[mehr]
24
Statelessness and
Transcontinental
Migration Conference
Conference

This conference
focuses on a range of
issues related to the
wellbeing and
recognition of people
who [mehr]
Meet & Greet: Welcome
to the Maastricht
region

Coming from abroad
and new to the
Maastricht Region?
Then check out this
monthly get together
Intern[mehr]
25
Multicultural Market
in Enschede 2014

This summer, the
Multicultural Market
will take place again
in the bustling
center of the city of En[mehr]
26
27
Finding Dutch Flow: a
workshop that will
help you learn Dutch
easily

Finding the 'Dutch
Flow' is a very
special workshop,
organised by Albert
Both. It will help
you thin[mehr]
28
6. Dialogforum -
Summer School 2014

Das Dialogforum
widmet sich bereits
zum sechsten Mal
aktuellen
Fragestellungen
 zu Migration un[mehr]
Ireland: Exploring
the mental health
care experiences of
African migrants

Cairde is
collaborating with
School of Nursing and
Midwifery, Trinity
College Dublin to
explore the [mehr]
29 30 31
Integration erfolgreich machen

Die erfolgreiche Integration von Drittstaatenangehörigen die sich rechtmäßig in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union aufhalten, ist entscheidend zur Stärkung von Freiheit, Sicherheit und Gerechtigkeit in Europa.

Die Europäische Website für Integration stellt Ihnen Good Practice Beispiele und eine Vielfalt von Werkzeugen und Informationen zum Thema Integration zur Verfügung.

[mehr]

Beliebteste Seiten
Bleiben Sie in Kontakt!